საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 29 ივლისის №508 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ"

  • Word
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 29 ივლისის №508 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ"
Document number 733
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 08/11/2004
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing LHG, 134, 19/11/2004
Expiration Date 12/08/2005
Registration code 190.040.000.22.033.006.862
  • Word
733
08/11/2004
LHG, 134, 19/11/2004
190.040.000.22.033.006.862
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 29 ივლისის №508 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ"
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.