“საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქცციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 28 ივლისის №508 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ"

“საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქცციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 28 ივლისის №508 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ"
Document number 728
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 09/08/2005
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing LHG, 94, 12/08/2005
Registration code 040.030.000.22.033.007.612
728
09/08/2005
LHG, 94, 12/08/2005
040.030.000.22.033.007.612
“საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქცციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 28 ივლისის №508 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ"
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.