გადმოსაწერი ვერსია

გადმოსაწერი ვერსია

თუ თქვენ ხართ საკანონმდებლო მაცნეს მომხმარებელი, ისარგებლეთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ახალი დესკტოპ აპლიკაციით. დაამატეთ თქვენთვის საინტერესო აქტები რჩეულ დოკუმენტებში და დაათვალიერეთ offline რეჟიმში.