საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
დოკუმენტის ნომერი 3591
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/09/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 54, 12/10/2010
სარეგისტრაციო კოდი 200000000.05.001.016012
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
3591
17/09/2010
სსმ, 54, 12/10/2010
200000000.05.001.016012
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (22/12/2016 - 23/03/2017)

LAW OF GEORGIA

TAX CODE OF GEORGIA

 

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

 

Chapter I - Georgian Tax System

 

Article 1 - Scope of regulation

In accordance with the Constitution of Georgia, this Code sets forth the general principles of formation and operation of the tax system of Georgia, governs the legal relations involved in the movement of passengers, goods and vehicles across the customs border of Georgia, determines the legal status of persons, tax payers and competent authorities involved in legal relations, determines the types of tax offences, the liability for violating the tax legislation of Georgia, the terms and conditions for appealing wrongful acts of competent authorities and of their officials, lays down procedures for settling tax disputes, and governs the legal relations connected with the fulfilment of tax liabilities.

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

 

Article 2 - Tax legislation of Georgia

1. The tax legislation of Georgia comprises the Constitution of Georgia, international treaties and agreements, this Code and subordinate normative acts adopted in compliance with them.

2. The tax legislation of Georgia in effect at the moment when tax liability arises shall be used for taxation.

3. The Government of Georgia or the Minister for Finance of Georgia shall adopt/issue subordinate normative acts for enforcing this Code.

4. (Deleted - No 1886, 26.12.2013)

5. To enforce the tax legislation of Georgia, the head of the Legal Entity under Public Law (LEPL) within the Ministry of Finance of Georgia - the Revenue Service (‘the Revenue Service’) shall issue orders, internal instructions and guidelines on application of the tax legislation of Georgia by tax authorities.

6. When regulating tax matters, the terms and concepts of the legislation of Georgia used in this Code shall have the same meanings as they have in the respective legislation, unless otherwise provided for by this Code.

7. Any international tax-related treaty that has been ratified by the Parliament of Georgia and that has entered into force shall prevail over this Code.

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 3 - Setting timeframes

1. The timeframes set by this Code shall be determined by a specific calendar date or a period calculated in years, months or days and/or by reference to the appropriate circumstance.

2. The timeframe set by this Code shall commence on the day following the performance of the relevant action. A day may be a business day or a calendar day. If not specified, a day shall be a calendar day. Unless otherwise provided for by the tax legislation of Georgia, a business day shall coincide with a calendar day, except for a Saturday, Sunday and the holidays determined by the Organic Law of Georgia on the Labour Code of Georgia.

3. The timeframe calculated in years shall end in the respective month and day of the last year of the timeframe.

4. The time frame calculated in months shall end on the respective day of the last month of the timeframe.

5. An action for which a timeframe is set may be performed by the end of the last business day of the timeframe, and if the action is performed through a bank transfer, mail and/or electronic means, the action may be performed by 24:00 of the last day of the timeframe.

6. If the last day of the performance of the action coincides with a non-business day, the timeframe for the action shall be extended to the end of the next business day, and where the action is performed through a bank transfer, mail and/or electronic means, the action may be performed by 24:00 of the next business day.

7. A calendar year shall be the period from 1 January through 31 December of any year; for a newly registered taxpayer a calendar year shall be the period from the registration date through 31 December of the same year, unless otherwise provided for by this Code.

8. A year (other than a calendar year) is a period consisting of any consecutive 12 calendar months.

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 4 – Period of limitation

1. The period of limitation for assessing taxes to a taxpayer and for submitting a notice of tax liability to the taxpayer shall be three years, unless otherwise provided for by this Code.

2. The period referred to in the first paragraph of this article shall commence from the end of the calendar year in which the respective tax liability arose.

3. The period of limitation for imposing sanctions (other than a penalty) under this Code on a taxpayer and for submitting a relevant tax notice to a taxpayer shall be three years, unless otherwise provided for by this Code.

4. The period referred to in the third paragraph of this article shall commence:

a) from the end of the calendar year in which the tax offence was committed, except as provided for by subparagraph (b) of this paragraph;

b) from the end of the calendar year in which the tax liability arose, if the calculation of the amount of the sanction provided for in this Code is related to the amount of the tax liability.

5. The period of limitation for a tax audit of taxpayers shall be three years, unless otherwise provided for by this Code.

6. The period referred to in the fifth paragraph of this article shall commence from the end of the calendar year in which the audit takes place.

7. The period of limitation referred to in the first, third and fifth paragraphs of this article shall be extended for one year if less than a year remains before the expiry of the period and the taxpayer has filed with a tax authority a taxpayer’s claim or a tax return (including an adjusted tax return) for the relevant period.

8. The period of limitation for a taxpayer to file a taxpayer claim with a tax authority shall be three years, commencing from the end of the calendar year in which the right to obtain a refund for any overpaid tax and/or sanction arose.

9. The period of limitation for serving an individual administrative-legal act on tax enforcement measures as provided for in this Code to a taxpayer, registration authority or banking institution shall be three years, commencing from the end of the calendar year in which the tax arrears were incurred.

10. In the cases provided for in the ninth paragraph of this article, the period of limitation for serving an individual administrative-legal act shall be suspended:

a) from the moment of entry into force of a court decision on admitting a person’s application for insolvency, or on initiating bankruptcy proceedings, or from the moment of entry into force of a court decision/ruling on rehabilitation up to the end of the relevant regime;

b) during the period of restructuring a person’s tax arrears in accordance with the procedure laid down by the Law of Georgia on Restructuring Tax Arrears and State Loans;

c) during a tax dispute.

11. The periods of limitation under this article shall not apply where court/dispute review body decisions are enforced by a tax authority.

12. The period of limitation referred to in the first, third and fifth paragraphs of this article shall be extended by the loss carry forward period under this Code or by longer period and it shall exceed the loss carry forward period by one year. In such case the period of limitation shall be counted from the end of the calendar year during which a person has requested to carry forward the loss.

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2013 - website, 15.05.2015

Law of Georgia No 3583 of 1 May 2013 - website, 15.05.2015

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

 

Article 5 - Principles of the tax legislation of Georgia

1. A person shall pay national and local taxes established under this Code.

2. No tax obligation introduced in violation of this Code or not provided for in this Code may be imposed on a person. No person may be forced to pay taxes earlier than required by this Code.

3. Local self-government representative authorities may introduce only the local taxes provided for in this Code.

 

Article 6 - Concept and types of taxes

1. A tax is a mandatory, unconditional monetary payment to the budget made by a taxpayer in accordance with this Code, based on the necessary, non-equivalent and gratuitous character of the payment.

2. Taxes shall be national and local.

3. National taxes shall be the taxes provided for under this Code, the payment of which is mandatory across the whole territory of Georgia.

4. Local taxes shall be the taxes provided for under this Code, introduced by normative acts of local self-government representative authorities (within marginal rates), the payment of which is mandatory within the territory of the relevant self-governing unit.

5. National taxes shall be:

a) income tax

b) profit tax

c) value added tax (VAT)

d) excise tax

e) import duty

6. A property tax shall be a local tax.

 

Article 7 – Introducing and imposing local taxes; changing conditions for their payment; abolishing local taxes

1. A local self-government representative authority may introduce a local tax imposed under this Code as a flat rate tax across the whole territory of the local self-governing unit and/or according to individual industries and/or types of businesses within the territory of the unit, within the marginal rates set by this Code.

2. Local self-government representative authorities shall forward information on the introduction of a local tax, on changing the payment conditions or on the abolishing the local tax and a copy of the relevant normative act to the Revenue Service of Georgia and to relevant tax authorities upon the publication of the normative act.

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

 

Chapter II - Terms and Concepts Used in This Code

 

Article 8 - Definition of terms

1. Non-depreciable fixed asset – a fixed asset not losing its value during the process of operation.

2. Intangible asset – an identifiable non-monetary asset without physical substance used by a person for manufacturing goods, supplying goods/rendering services, leasing it to others and/or for administrative purposes. Intangible assets include: copyright, patent, trademark, goodwill, software, licence, leasehold, franchise, mining rights, special import and export rights and other similar intangible assets.

3. Indirect tax –a tax (value added tax, excise tax, import duty) imposed as an addition to the price of goods supplied (imported) and/or services rendered and that is paid by a consumer (importer) when purchasing (importing) goods and/or services at the price increased by such tax. The obligation to pay an indirect tax to the budget is imposed upon the supplier (importer) of goods and/or services who is referred to as a taxpayer for the purposes of this Code.

4. Non-resident – a person who is not a resident.

5. Acknowledged tax arrears – tax arrears, if:

a) the basis of tax assessment is a tax return/customs declaration;

b) a person has failed to appeal a tax notice issued by a tax authority, or the decision of a dispute resolution authority, within the timeframe set by this Code;

c) the Revenue Service and a taxpayer have signed an agreement to reduce tax arrears;

d) a court decision on the lawfulness of the tax assessment has taken effect.

6. Biological asset – an animal or a plant.

61. Agricultural activity –activity under International Accounting Standards 41.

62. Agricultural produce – produce obtained from agricultural activity. At the same time, changing of a commodity classification code as a result of biological transformation or harvesting product from a biological asset (detachment of produce or the cessation of the life process of a biological asset) shall not be considered as industrial processing (changing commodity classification code) of agricultural produce.

63. Agricultural cooperative – a legal person that has been granted the status of an agricultural cooperative under the Law of Georgia on Agricultural Cooperatives.

7. International Accounting Standards (‘IAS’) – the standards approved by the International Accounting Standards Committee and introduced for application under the resolution of the Commission of Accounting Standards of the Parliament of Georgia.

8. Administration of taxes – a set of forms, methods and rules employed by tax authorities when enforcing the tax legislation of Georgia to ensure the computation, payment and declaration of taxes, as well as tax control, registration and notification of taxpayers, and the fulfilment of tax liabilities.

9. Taxpayer identification number – a number allocated to a taxpayer under the tax legislation of Georgia.

10. Long-term contract – a contract that is not completed in the same calendar year in which the services under the contract commence and when it contracts for the manufacture, installation, construction or delivery of services related to those activities, except for a contract that expires within six months after the commencement of the services under the contract.

11. Shortage – shortage of inventory and/or fixed assets identified during the comparison (including by means of stock-taking) of inventory and/or fixed assets with a taxpayer's accounting records. Shortage in connection with inventory that cannot be physically warehoused (electric and thermal energy, gas and water) shall be the difference between the purchased (according to proof of purchase documents) and the sold (actually released from a taxpayer) inventory, provided that the customer (payer) and/or the person misappropriating the inventory and/or fixed assets cannot be identified. At the same time, a competent authority may set a maximum amount of loss. In such case, the loss in excess of that amount shall be deemed as shortage. In the case of stamping/marking of the goods in immaterial form in accordance with procedures determined by the tax legislation of Georgia, the loss identified by the manufacturer in the process of manufacturing shall not be deemed as shortage.

12. Dividend – any income (including interest from preference shares) earned by a shareholder/interest-holder from shares or rights (interests) as a result of a distribution of profits made by a legal person to its shareholders/interest-holders in proportion, or not in proportion, to their shares/rights in the capital. Dividends shall not include:

a) payments (disbursements) made in cash or in kind at the time of liquidation of a legal person or at the time of buying out shares/interest, which does not exceed the amount of the contribution made by a shareholder/interest-holder to the capital (authorised and additional paid-in capital);

b) payment made to a shareholder/interest-holder of a legal person by transferring the shares/interest of the same legal person into ownership.

13. floating securities – public or debt securities listed on a stock exchange, the floating rate of which, according to the information provided by the issuer to the stock exchange, must exceed 25% as of 31 December of the year preceding the accounting year or as of 31 December of the accounting year.

14. Compensation – property and/or benefit received by a person in compensation for the supply of goods, rendering of services, costs, loss or shortage.

15. Tangible asset – any asset that is not an intangible asset.

16. Family – a person, his/her spouse, minor children and step-children, as well as parents, children and step-children, sisters, brothers, grandmothers, grandfathers, grandchildren permanently living with the person while maintaining a common household. For the purposes of this Code, a taxpayer shall unconditionally define the circle of persons (from the above ones) who live with him/her permanently and maintain a common household.

17. Partner – a partner, a shareholder, a limited partner, a general partner, a member of a cooperative under the Law of Georgia on Entrepreneurs.

18. Person – a natural or legal person under the Civil Code of Georgia, an enterprise, or an organisation under the Tax Code of Georgia.

19. Interest – any pre-declared (established) income (including that received as a discount) from any debt claim related to cash investments or debt obligations (whether backed by mortgage or securitised in any other way). At the same time, for the purposes of this paragraph:

a) debt obligations shall not include debt obligations arising from the supply of goods and/or rendering of services, or obligations arising from guarantee and/or surety and/or other similar transactions;

b) the following shall be regarded as interest:

b.a) insurance compensation (amount) paid by the insurer to the insured under a pension insurance contract minus the insurance premiums paid for receiving such compensation;

b.b) an amount payable in respect of a credit (loan), deposit, bond;

b.c) income from government securities and bonds, including the premiums and profits accrued on them.

c) a penalty for delayed payment or delayed delivery shall not be regarded as interest.

20. Resident – a resident natural or legal person (a Georgian enterprise or a Georgian organisation).

21. Royalty:

a) a fee for the right to use subsoil in the course of extracting minerals and processing anthropogenic formations;

b) income received for the right to use copyrights, software, patents, drawings, models, trademarks or other intellectual property or for transferring the right to another person;

c) income received for the right to use industrial, trade or research equipment or for transferring the right to another person;

d) income received for the use of know-how;

e) income received for the right to use cinematograph films, video films, audio records or other recording devices or for transferring the right to another person;

f) income received for the right to use a secret formula or process, as well as information containing industrial, commercial or scientific experience or for transferring the right to another person;

g) income received for providing technical assistance in connection with the rights provided for in this paragraph or from the waiver of these rights.

22. Accounting documents – source documents (including tax source documents), ledgers and other documents on the basis of which objects of taxation and objects related to taxation are determined and tax liabilities are established.

23. Tax arrears – the difference between the amount of taxes and/or sanctions not paid on time by a taxpayer and the overpaid amount of taxes and/or sanctions.

24. Foreign Economic Activity Commodity Nomenclature – a system of commodity classification codes, adopted under the International Convention on Harmonization of Commodity Description and Coding System.

25. International carriage – any carriage of passengers, goods (including mail), by road, rail, sea, river or air, between two points located in different States, one of which is Georgia. At the same time, international carriage shall not include:

a) carriage performed only between the points outside the territory of Georgia or only between the points within the territory of Georgia;

b) transportation of goods through pipelines or power transmission lines.

26. additional paid-in capital – the difference between the amount received or receivable by an enterprise from an initial public offering of shares and the total nominal value of those shares, as well as the excess of the value of non-cash contributions made at the moment of founding of an entrepreneurial company over the agreed upon amount.

27. Profit received from a person engaged in a gambling business – income that is a positive difference between the amount received by a natural person (player) from one ticket, counter, coin and/or other means of gambling and games of chance and the amount of the stake and/or the cost of the item.

28. Inventory – raw materials, materials, semi-finished goods, spare parts, containers and finished products (goods) used by a person in the ordinary course of business under International Accounting Standards.

29. Bad debt – claim or part of it recognised by a taxpayer as a result of the sale of goods and/or services or as a result of the prepayment made in respect of such sale, the due date of which has expired and which has not been paid by the end of the current tax year, and at the same time one of the following documents are available:

a) a final judgement of the court on refusal to satisfy the claim;

b) a notice from an enforcement agency regarding the receipt or non-receipt by a creditor of the amount payable to him/her under a court decision as a result of the enforcement of a writ of execution;

c) a court’s final ruling on admitting an application for insolvency proceedings, initiating bankruptcy proceedings and/or rehabilitation in relation to the relevant person, unless the judge has recognised the creditor’s claim;

d) a notice of revocation of registration issued by the Register of Entrepreneurial and Non-entrepreneurial (Non-commercial) Legal Entities or a death certificate.

30. Property – assets of every kind both tangible and intangible, which can be purchased, possessed, managed and used by persons without limitation.

31. Fixed asset – a tangible asset that a person uses for manufacturing goods, supplying goods/rendering services, for renting out (including leasing out) and/or for administrative purposes, the useful life of which is longer than a year.

32. Fixed asset repair costs – costs, which increase the initial (original, standard) efficiency of fixed assets (including, modification (reconstruction) of the elements of buildings and structures to prolong their useful life and increase their efficiency; improvement of the parts of equipment and machinery to increase their efficiency, and introduction of new production processes), other than current maintenance costs, which are incurred in relation to restoring and maintaining the initial efficiency of the fixed assets.

33. Entertainment expenses –expenses incurred by a person within the scope of economic activity, which include:

a) expenses (for juices, mineral waters, soft drinks, tea, coffee, breakfast, lunch, dinner, banquet) related to events (presentations, receptions) arranged on behalf of a person;

b) expenses for excursions and cultural and entertainment events;

c) souvenir costs;

d) guest service costs, including:

d.a) consular service (visa processing and extension) costs;

d.b) costs of meeting and departure at an airport (VIP Hall service);

d.c) transportation costs;

d.d) hotel service (reservation, accommodation) costs;

d.e) costs related to receptions and parties (juices, mineral waters, soft drinks, tea, coffee, breakfast, lunch, dinner, and banquets).

34. Net assets –difference between a person's assets and liabilities.

35. A virtual zone person – a legal person engaged in IT activities and holding an appropriate status.

36. Information Technologies (IT) – studying, supporting, developing, designing, producing and introducing computer information systems, as a result of which software products are obtained.

37. Tourist zone entrepreneur – a person (entrepreneurial entity) who builds a hotel and ensures its operation under the Law of Georgia on Promoting the Development of Free Tourist Zones.

38. Leasing – leasing within the meaning of the Civil Code of Georgia, if the leased item is a depreciable asset.

39. Leasing Company – an enterprise whose income from leased out property during a calendar year is at least 70% of its income.

40. Donation – goods/services, including funds received by an organisation as gifts.

41. High-mountain settlement – a high-altitude settlement as defined by the Law of Georgia on the Development of High-mountain Areas.

42. High-mountain settlement enterprise – an enterprise/individual entrepreneur that carries on business in a high-mountain settlement and enjoys the status of a high-mountain settlement enterprise under the Law of Georgia on the Development of High-mountain Areas.

43. Net profit – any profit that can be distributed as dividend, under the procedure established by the legislation of Georgia.

44. Income – any income according to the international accounting standards.

45. Pawnshop – an entity whose major activity is granting loans (credits) secured by a mortgage, and whose income from this activity is at least 70% of its income.

Law of Georgia No 4061 of 15 December 2010 - LHG III, No 75, 27.12.2010, Art. 469

Law of Georgia No 4705 of 20 May 2011 - website, 1.6.2011

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5452 of 9 December 2011 - website, 22.12.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 817 of 12 July 2013 - website, 5.8.2013

Law of Georgia No 906 of 30 July 2013 - website, 20.8.2013

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

Law of Georgia No 4037 of 16 July 2015 - website, 28.7.2015

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 9 - Economic activity

1. Economic activity shall be any activity undertaken to gain profit, income or compensation, irrespective of the results of such activity, unless otherwise provided for in this article.

2. The following shall not be economic activity:

a) activity of public authorities, national regulatory and local self-government authorities that is directly related to the performance of the functions assigned to them under the legislation of Georgia, other than the delivery of paid services under a contract;

b) charitable activity;

c) religious activity;

d) hired work;

e) placement of funds by natural persons into deposit accounts with banks and other credit institutions;

f) types of activities and/or operations and/or a set of operations defined by order of the Minister for Finance of Georgia, in agreement with the Financial-Budget Committee of the Parliament of Georgia.

3. Free delivery of goods/services shall be deemed as economic activity if performed by:

a) an enterprise;

b) an entrepreneur natural person within the framework of the activity specified in Article 1(2) and (3) of the Law of Georgia on Entrepreneurs.

Law of Georgia No 1588 of 20 November 2013 - website, 3.12.2013

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 10 - Charitable activity

1. Charitable activity includes:

a) disinterested and voluntary assistance rendered directly or through a third person, to persons who need such assistance, including:

a.a) to natural persons in need of social protection, medical assistance, as well as low-income natural persons, including: persons with disabilities, the elderly, orphan children, those that have lost breadwinners, persons with international protection and internally displaced persons – ill persons, large families and their members, victims of wars, armed conflicts, accidents, natural disasters, catastrophes, epidemics and/or epizooties.

a.b) to organisations that provide care or services to children, the elderly and the disabled, including: children's homes, boarding schools, boarding homes, preschool and other children facilities, old people’s homes, soup kitchens, medical institutions, rehabilitation centres;

[a.b) to organisations providing services to children, the elderly and persons with disabilities, including fostering institutions, residential schools, boarding schools, early and preschool fostering and educational institutions and other children facilities, soup kitchens for serving the elderly, medical institutions, and rehabilitation centres; (Shall become effective from 1 April 2017)]

a.c) to charitable organisations;

a.d) to religious organisations;

a.e) to specially gifted natural persons – to develop their talent;

a.f) to penitentiary institutions – to improve care and medical services of persons placed in these institutions;

a.g) to persons engaged in the activity provided for in paragraph 1(b) of this article;

b) the performance of socially beneficial activities by organisations in the following spheres: protection of human rights, protection of environment, development of democracy and civil society; culture, education, science, healthcare, social protection, physical education, amateur sports, and art.

2. Charity shall not include activities referred to in the first paragraph of this article if the activities are:

a) performed by state and local self-government bodies;

b) performed to support an enterprise, a political party or any other person participating in elections;

c) performed by a natural person for his/her own relatives or by a legal person for the heads of its management bodies and their relatives;

d) regarded as sponsorship by the Law of Georgia on Advertising.

Law of Georgia No 5371 of 6 December 2011 - website, 20.12.2011

Law of Georgia No 3530 of 1 May 2015 - website, 18.5.2015

Law of Georgia No 5372 of 8 June 2016 - website, 24.6.2016

Law of Georgia No 57 of 1 December 2016 - website, 15.12.2016

 

Article 11 - Religious activity

1. Religious activity shall be the activity of duly registered religious organisations (associations) aimed at disseminating religion and belief, including by means of:

a) organising and holding religious rites, ceremonies, prayers and other religious acts;

b) giving opportunity to believers to have or use buildings of worship or ceremonial structures to satisfy religious needs, both jointly and individually;

c) organising reception and departure of religious delegations, pilgrims, representatives of different confessions, organising national and international religious conferences, congresses and seminars, providing hotel (or other) accommodation, transport, food and cultural services to the participants during such events;

d) maintaining monasteries, monasterial churches, theological educational institutions, teaching students and listeners of those theological educational institutions, maintaining charitable organisations (hospitals, shelters, nursing homes for the elderly and disabled), as well as other similar statutory activities under canonical rules.

2. The activity of the enterprises of those religious organisations (associations) that publish religious (religious service) literature or produce objects of religious significance shall be treated as religious activity; the activity of these organisations (associations) or of their enterprises that is related to the sale (dissemination) of religious (religious service) literature or objects of religious significance; as well as the use of funds derived from such activity to perform religious activity.

 

Article 12 - Hired work

1. Hired work means:

a) performance of obligations by a natural person within the scope of the relations governed by the labour legislation of Georgia and/or of a foreign country;

b) performance of the obligations by a natural person that are related to his/her service in the armed forces or law-enforcement bodies of Georgia or in other equivalent bodies;

c) holding the position the head (director) of an enterprise (organisation) by a natural person or carrying out the duties of the head (director) of an enterprise or an organisation;

2. For the purposes of this Code, a hired natural person shall be referred to as an employee, the person paying compensation for the work performed by such natural person shall be referred to as an employer and such compensation shall be referred to as wages or salaries.

 

Article 13 - Goods

1. Goods shall be a tangible or an intangible property, including electric and thermal energy, gas and water.

2. For the purposes of VAT, goods shall not include money.

 

Article 14 - Service

1. Activity that is not a supply of goods shall be regarded as service. Unless otherwise provided for by the tax legislation of Georgia, service shall include:

a) construction and installation;

b) repair;

c) restoration;

d) development;

e) geological and exploratory activities;

f) transportation, including transportation of gas, oil, oil products, electric and thermal energy;

g) property letting, renting or leasing;

h) intermediary’s activities;

i) personnel selection;

j) transfer of the right to use patents, certificates, licenses, trademarks, service marks, intellectual property and other personal non-property rights;

k) fulfilment of obligations – acting or refraining from action;

l) communication service, household and public utility services;

m) advertising services;

n) innovative services;

o) financial transactions and/or financial service;

p) insurance service;

q) consulting, legal, accounting, audit and marketing services;

r) data processing and information support services;

s) service for preparing goods for sale, including breaking down of a consignment, forming for shipment, sorting, packing, repacking, bottling;

t) service for storing goods or other property;

u) security service;

v) production of goods or other property with the client's raw materials (materials);

w) cargo-handling service, including forwarding, loading, unloading and transshipment services;

x) service for seagoing ships, including port service, port vessels service;

y) service for aircraft, including air navigation services provided in Georgian airports, airspace and cosmic space;

z) other services.

2. Production of goods with the client's raw materials (materials) shall be any production of goods, including preparation, processing, treatment of goods or other transformation of the raw materials (materials), in the process of which the owner of both the raw materials (materials) and of the final product is the person who supplied the raw materials (materials) and paid, in cash or in kind, the cost of the service related to the production of goods with such raw materials (materials) (irrespective of whether in the production of such goods the producer used its own raw materials (materials), component or other parts, the cost of which was included in the cost of the service related to such production).

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

Law of Georgia No 5503 of 22 June 2016 - website, 12.7.2016

 

Article 15 - Financial instruments, financial transactions, financial services

1. A financial instrument is an agreement (contract) that gives rise to both a financial asset of one person and a financial liability of another person. It includes: funds (cash or non-cash), loans (credits), loan obligations, promissory notes and securities, shares in capital, shares, bonds and such derivatives as: options, futures, forwards, swaps, etc. Financial instruments also include any agreement between two entities (contracting parties) that is denominated in money and permitted by the legislation of Georgia. At the same time, if goods and/or services, except for financial transactions and supply of services, are supplied under that agreement or at any stage of the operation of that agreement, between the holders of that financial instrument and/or for/from third persons, the agreement shall no longer be considered a financial instrument after such supply.

2. The following shall be a financial transaction:

a) opening, managing, closing any type of account (including current, settlement, deposit, brokerage, etc. accounts), as well as using any payment instrument, including processing/executing transfer orders in the payment system, as well as carrying out clearing and cash or non-cash settlements (including collection services);

b) circulation of financial instruments and cash or non-cash transactions relating to the circulation, as well as the use of any payment instrument;

c) obtaining/issuing/transferring, syndicating, structuring, managing and using a credit (loan), including actions taken to secure a credit (loan) (pledging property/assets, re-selling the credit risk to a third person in whole or in part, issuing/certifying/managing/using guarantees or similar financial instruments or acquiring/being the beneficiary of such instruments), as well as credit (loan) servicing (payment of interest and principal), factoring, and receiving interest and credit (principal) payments on a credit (loan);

d) transactions related to the issue, acquisition, circulation and supply (including in the future) of shares in capital, shares, bonds, certificates, promissory notes and other securities, including transactions carried out to ensure their circulation;

e) issue of funds, securities and/or other financial instruments, their management (including formation of pension and investment funds or other collective or individual savings plans, as well as accumulation of financial instruments in them), use, placement (including with the third persons on a guaranteed or non-guaranteed basis), receipt/transfer into nominal holding, lending/borrowing on a temporary (REPO) basis, administration, including registration (opening/maintenance of a register), transfer, blocking/unblocking, encumbering/releasing of encumbrance, other depositary (including of a special depositary) and custodian (safekeeping and recording) transactions, establishing their fair value, as well as issue/receipt/management of financial collaterals;

f) acting as a guarantor (including as a third party) for the transaction terms and settlements of financial instruments;

g) corporate transactions, in particular, splitting or consolidation of stocks and shares in capital, increase/reduction of capital (including issuing, acquiring/alienating and circulating the right of participation in the increase of capital), merger of two or more legal persons, division of a legal person into two or more legal entities, liquidation of a legal person, services related to accrual/accounting for and payment of dividends (in monetary or any other form allowed by law);

h) insurance and/or re-insurance.

3. Financial services shall include services related to financial instruments and/or financial transactions, including services of a payment service provider and of a payment system operator under the Law of Georgia on Payment Systems and Payment Services.

4. In the case of a joint ownership (partnership) provided for by this Code, an owner’s interest in the joint ownership shall be treated as a financial instrument if no property is attached to it or if the property is not registered in the owner’s name; also, if the right to a property is registered in advance, the right shall be a financial instrument.

Law of Georgia No 6312 of 25 May 2012 - website, 12.6.2012

 

Article 16 - Supplying goods, delivering services

1. Transfer of title to goods to another person for consideration or free of charge (including sale or exchange of goods, reimbursement by wages or in kind) shall be deemed as supply of goods.

2. An action that is not a supply of goods and that is performed voluntarily, for consideration or free of charge by a person for another person shall be deemed as delivery of services For VAT purposes, delivery of services shall not include services that involve transfer of title to money, or hired work.

 

Article 17 - (Deleted)

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

 

Article 18 - Principle of determining the price of goods/services

1. The actual price of goods/services in a transaction shall be used for taxation purposes, unless this Code provides for the application of a market price or any other price.

2. The market price of goods/services shall be the price formed as a result of interaction of demand for and supply of identical (in the absence of such – similar) goods/services on the market of goods/services and on the basis of a transaction between the persons on the relevant market who are not related parties under Article 19 of this Code. The transaction between related parties shall be taken into account only if the existence of related parties does not affect the results of the transaction.

3. The market price of goods/services shall be determined on the basis of information on transactions made on the market on identical (similar) goods/services at the moment of supply of these goods/services (in the absence of such, on the calendar day closest to the moment of sale that precedes or follows, the moment of sale of such goods/services by maximum 30 calendar days), including the information on the prices fixed at international and other exchanges.

4. The market of goods/services shall be the area of circulation of these goods/services that is determined by a seller's/buyer's ability to sell/buy, without significant costs, goods/services in the territory nearest to the seller/buyer within or outside the borders of Georgia.

5. If there is no transaction on identical (similar) goods/services on the market of goods/services or there is no supply of such goods/services on that market, the market price of goods/services shall be determined by the prices established on the basis of transactions concluded on identical (similar) goods/services on the calendar day closest to the moment of sale of goods/services. The calendar day must precede or follow the moment of sale of such goods/services by maximum 30 calendar days.

6. Where the provisions of paragraphs 1 through 5 of this article cannot apply, the market price of goods/services shall be established using methods for determining expenditure, possible sales price or receivable benefit.

7. Official sources of information on the market prices of goods/services, the database of the relevant government authorities, the information submitted to tax authorities by taxpayers, as well as other reliable information shall be used to calculate the market price of goods/services.

8. From 1 September 2007, when supplying natural gas under the Law of Georgia on Electricity and Natural Gas, the market price for tax purposes shall be the price determined (including under the concluded agreement) by the Government of Georgia.

9. Market price of goods/services may be wholesale or retail.

10. An exchange (barter) transaction on goods/services shall be regarded as the sale of goods/services at market price for each party supplying goods/services, and for each recipient of goods/services an exchange (barter) transaction on goods/services shall be regarded as the purchase of goods/services at the same market price.

11. A tax authority may apply a market price for taxation purposes, if:

a) a transaction is carried out between related parties except where the existence of related parties does not affect the results of such transaction;

b) a tax authority proves, in the manner prescribed by the Minister for Finance of Georgia, that the price stated between the parties to the transaction differs from the actual price;

c) a person delivers goods and/or services to a tourist zone entrepreneur.

12. Identical goods are various goods having similar characteristics, in including physical characteristics, quality, reputation on market, country of origin and/or manufacturer.

13. Similar goods are various goods, which are not identical but have like characteristics and like component materials, which enable them to perform the same functions and be commercially interchangeable.

14. For the purposes of paragraph 11(a) of this article, the Minister for Finance of Georgia may specify the cases, where the existence of related parties does not affect the results of a transaction concluded between them.

15. For the purposes of the eleventh paragraph of this article, the existence of related parties shall be deemed not to have affected the outcome of a transaction, if the supply of foreign goods between a special trading company and its related party was performed in a customs warehouse at customs value.

Law of Georgia No 4061 of 15 December 2010 - LHG III, No 75, 27.12.2010, Art. 469

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

 

Article 19 - Related parties

1. Parties shall be regarded as related if the existence of a special relationship between them may affect the conditions or economic results of their activity or the activity of the persons that they represent.

2. Special relationships shall be the relationships, where:

a) persons are the founders (participants) of one enterprise, provided their combined share is at least 20%;

b) one person has a direct or indirect interest in another person’s enterprise, provided such participation is at least 20%;

c) a person controls the enterprise;

d) a natural person is subordinated to another natural person;

e) one person directly or indirectly controls another person;

f) the persons are controlled, directly or indirectly, by a third person;

g) the persons jointly control, directly or indirectly, a third person;

h) the persons are relatives;

i) the persons are members of a partnership.

3. For the purposes of the tax legislation of Georgia, a natural person’s relatives shall be:

a) the first line of relatives: spouse, parent, child, sister, brother;

b) the second line of relatives: spouse, parent, child, sister, brother of each relative in the first line, except for the natural person who already belongs to the first line;

c) persons who are related to one other as parents and children as a result of long-term guardianship.

4. In determining kinship, step sisters (brothers) shall be treated as equal to full sisters (brothers) and adoptees shall be treated as equal to biological children. At the same time, guardianship relations shall be regarded as equal to a family unity (where persons are related to one another as parents and children) which, in turn, shall be deemed equal to kinship relationship. Termination of family unity between these persons shall not be taken into account if a parent-and-child relationship between them is maintained under paragraph 3(c) of this article.

5. For the purposes of this article, control shall mean: a supervisory board membership, directorship and the right to appoint persons to such offices; holding 20% of voting share or interest.

6. For the purposes of this article, a natural person shall be an indirect holder of the interest if his/her relative holds this interest.

 

SECTION II

TAXPAYERS, WITHHOLDING AGENTS, ENTERPRISES, ORGANISATIONS, NATURAL PERSONS

 

Chapter III - Natural Persons, Enterprises, Organisations

 

Article 20 - Taxpayers, withholding agents

1. A taxpayer shall be a person who is obligated to pay taxes provided for by this Code.

2. A withholding agent shall be a person who must fulfil a taxpayer's tax obligation in the cases and in the manner provided for by this Code.

3. For the purposes of this Code, a withholding agent shall be treated as equal to a taxpayer.

 

Article 21 - Enterprise

1. The following entities conducting or created to conduct economic activities shall be regarded as enterprises:

a) legal entities established under the legislation of Georgia;

b) corporations, companies, firms and similar entities established under the legislation of a foreign country, irrespective of whether they have legal entity status, as well as a permanent establishment of a foreign enterprise.

c) associations, partnerships and similar entities not provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph.

2. An individual entrepreneur shall not be regarded as an enterprise.

 

Article 22 - Georgian enterprises and foreign enterprises

1. A Georgian enterprise shall be an enterprise whose place of business and/or management is based in Georgia.

2. A foreign enterprise shall be an enterprise that is not a Georgian enterprise under this article.

 

Article 23 - International financial company

1. An international financial company is a financial institution that is granted the status of an international financial company and a certificate confirming that status for future calendar years, and in the case of state registration of such companies, for the current and for future calendar years, at the time of registration based on the application of its authorised representative. The status of an international financial company shall be cancelled for that calendar year which its authorised representative indicates in an application for cancellation of the status of an international financial company.

2. Income earned by an international financial company from a financial transaction performed and/or financial services delivered from a Georgian source must not exceed 10% of its income.

3. The status of an international financial company shall be granted by a tax authority. The procedure for granting the status shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

4. An international financial company shall be established outside a Free Industrial Zone.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 24 - (Deleted)

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

 

Article 241 - Special trading company

1. A special trading company shall be a company that has been accorded the status of a special trading company under this article in order to exempt it from profit tax.

2. The status of a special trading company may be accorded at the time of registration only to a company that is set up for that purpose, for the current and following calendar years. When granting the status of a special trading company, a certificate confirming the status shall be issued. A foreign enterprise conducting economic activity through a permanent establishment in Georgia may additionally register a separate permanent establishment in order to acquire the status of a special trading company and to conduct only those activities that are permitted by this article.

3. The status of a special trading company shall be accorded to an enterprise by a tax authority. The procedure for according the status of a special trading company shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

4. An enterprise having the status of a special trading company may:

a) re-export foreign goods from a customs warehouse;

b) supply foreign goods in a customs warehouse both to special trading companies and other enterprises that do not have the status of a special trading company;

c) purchase foreign goods from enterprises that do not have a special trading company status at not less than their customs value for subsequent re-export and/or supply in a customs warehouse;

d) in addition to the income earned from the activities referred to in subparagraphs (a) – (c) of this paragraph, earn other income, including:

d.a) income that is exempt from profit tax under this Code;

d.b) income from the supply of fixed assets used by the special trading company for economic activity for over two years;

d.c) income, other than that referred to in subparagraphs (d.a) and (d.b) of this paragraph, which from a Georgian source, according to a tax period (year) must not exceed GEL 1 000 000 and 5% of the customs value of the foreign goods brought by such company into Georgia.

5. An enterprise having the status of a special trading company may not:

a) import goods into Georgia, other than goods intended as fixed assets of the company;

b) buy Georgian goods within the territory of Georgia for subsequent supply;

c) deliver services to a Georgian enterprise/individual entrepreneur and/or permanent establishment of a foreign enterprise in Georgia;

d) have a customs warehouse.

6. If a taxpayer buys foreign goods from a special trading company, the costs deductible by the buyer from the total annual income shall not exceed the customs value of such goods. That restriction shall not apply to the costs incurred by the buyer, which under this Code are attributed to the value of the asset and are not related to the payments made to the special trading company.

7. The status of a special trading company shall be cancelled for that calendar year which the authorised representative of the company indicates in an application for cancellation of the status of a special trading company. The application has to be submitted not later than five business days before commencement of the relevant year.

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

 

Article 25 - Free Industrial Zone Enterprise

1. A Free Industrial Zone Enterprise (‘FIZ Enterprise’) shall be a company established under the Law of Georgia on Free Industrial Zones.

2. If a FIZ Enterprise supplies goods to a person (other than a FIZ Enterprise) registered under the legislation of Georgia, the FIZ Enterprise shall pay 4% of the revenue received/receivable from the supply of such goods (if the supply of goods is made free of charge – 4% of the market price of such goods) not later than the 15th day of the month following the month in which the goods are supplied.

3. If a person (other than a FIZ Enterprise) registered under the legislation of Georgia supplies goods (other than electricity, water and natural gas intended for local consumption and/or production) to a FIZ Enterprise, the FIZ Enterprise shall pay 4% of the market price of the supplied goods not later than the 15th day of the month following the month in which the goods are supplied.

4. If a person (other than a FIZ Enterprise) registered under the legislation of Georgia delivers goods to a FIZ Enterprise, the market price of the supplied goods shall be used for taxation purposes.

5. A FIZ Enterprise may not:

a) purchase services from a person (other than a FIZ Company) registered under the legislation of Georgia, except for:

a.a) security services and/or services related to letting or leasing out property provided by an organiser and/or administration of the Free Industrial Zone;

a.b) transport, communication, sewage, audit and/or consulting services, execution of financial transactions and/or delivery of financial services by a licensed financial institutions, as well as services relating to installation, assembly and/or construction of fixed assets.

a.c) services as determined by the Government of Georgia.

b) delivering services to a person (other than a FIZ Enterprise) registered under the legislation of Georgia.

6. Tax reporting rules for FIZ Enterprises shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

7. The Government of Georgia shall be entitled to determine the types of services to be provided to non-resident persons (except for permanent offices of non-resident persons in Georgia) by FIZ Enterprises, which, for the purposes of taxation, shall be deemed as permitted activities carried out by FIZ Enterprises in the free industrial zone.

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 6015 of 10 April 2012 - website, 30.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015- website, 29.12.2015

 

Article 26 - Special Trade Zone

1. A legal person engaged in organising trade in Georgia may be granted the status of a Special Trade Zone (‘STZ’) on its own initiative or on the initiative of the Government of Georgia.

2. Renting out trade outlets and/or trading places located within the territory of a market and/or building owned/held by a person and/or group of persons shall not be regarded as organising trade.

3. (Deleted - No 6015, 10.4.2012).

4. An entity having the status of a Special Trade Zone shall:

a) account for the movement of goods intended for economic activity in a STZ;

b) pay, as prescribed by Article 1331 of this Code, income/profit taxes of the taxpayers renting trade outlets and/or trading places. These income/profit taxes shall be paid in respect of the activities carried out within the STZ;

c) mark each item of goods in STZ with a security marking and ensure settlement with customers for the goods sold in the STZ through centrally managed cash registers.

5. (Deleted - No 6015, 10.4.2012)

6. A legal person renting a trade outlet in a STZ and selling goods through a fixed trade outlet, may carry out tax reporting and fulfil its tax obligations independently.

7. The rules of operation of a STZ shall be determined by resolution of the Government of Georgia.

8. To make sure that a STZ is organised in compliance with the legislation of Georgia, the Government of Georgia may request the person to present guarantees and may determine the amount of the guarantees.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 6015 of 10 April 2012 - website, 30.4.2012

 

Article 261 - Tourist Enterprise

1. A Tourist Enterprise is a legal person that builds a hotel, supplies hotel assets/part of the assets to another person (with or without the right to buy back the assets), and on the basis of a commutative contract (including on the basis of a lease, right of use, right of administration, trusteeship, intermediary and/or other contract terms) concluded with the buyer of this property ensures that the hotel assets/ part of the assets are used as hotel rooms/apartments.

2. After the completion of the hotel construction, a Tourist Enterprise shall:

a) designate a fixed amount of space to be used for hotel rooms/apartments;

b) make sure that during a maximum of 10 calendar years after the acceptance of the building (hotel) for operation the total (including amounts additionally charged by the tax authority with respect to the given facility in the relevant period) VAT taxable turnover (other than transactions exempt from VAT) from a specific facility (hotel) declared by a Tourist Enterprise and/or by a person(s) invited under a relevant agreement for the functioning/operation of the facility/part of the facility as a hotel, is not less than the amount of the turnover exempt from VAT with the right of deduction under Article 168(4)(w) of this Code as a result of the supply of the hotel assets/part of the assets;

3. The status of a Tourist Enterprise shall be assigned to a person by the Revenue Service according to a specific facility (hotel). The Revenue Service may request the Tourist Enterprise to present guarantees, the value of which shall not exceed 18% of the turnover exempt from VAT with the right of deduction under Article 168(4)(w) of this Code.

4. The procedure for according the status of a Tourist Enterprise to a person, the procedure for its operation and cancellation, as well as the minimum amount of space from the total space of the building to be used as hotel rooms/apartments according to local self-government unitsshall be determined by the Government of Georgia.

Law of Georgia No 5791 of 13 March 2012 - website, 23.3.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

 

Article 27 - Place of business of an enterprise

1. A place of business of an enterprise shall be the place of its state registration, and in the absence of such place, the legal address indicated in the founding documents (charter, agreement, regulations) of the enterprise.

2. If an enterprise conducts business without state registration and its founding documents do not specify a place of business of the enterprise, the place of business of the enterprise shall be its principal place of business. The principal place of business of an enterprise shall be determined by a tax authority on the basis of data submitted by the enterprise. If the enterprise fails to submit such data or presents questionable data, a tax authority shall determine the principal place of business of the enterprise on the basis of available information.

3. If no relevant information is available and the principal place of business of an enterprise cannot be determined, the place of business of an enterprise shall be the place of management of the enterprise.

4. The place of business of an enterprise provided for in Article 21(1)(c) of this Code shall be the place of business of the party to the agreement who is responsible for managing the business affairs under the joint activities agreement. If one of the parties to an agreement is a Georgian enterprise or a resident natural person, that party shall keep record of the results of the joint activities for taxation purposes, irrespective of who is responsible for managing the business affairs. If business affairs are not managed by one or several parties to the joint activities agreement but rather jointly by all the parties to the agreement, the place of business of the enterprise shall be the place of business of the Georgian enterprise participating in the joint activities agreement. If the parties to the joint activities agreement are only resident natural persons who jointly run the business, the place of business of the enterprise shall be determined by a tax authority on the basis of data presented by the parties to the joint activities agreement. If the parties to the joint activities agreement do not submit such data or present questionable data, a tax authority shall determine the place of business on the basis of available information.

 

Article 28 - Place of management of an enterprise

1. The place of management of an enterprise shall be place of effective management of the enterprise, i.e. the place where, under the founding documents (charter, agreement, regulations) of the enterprise, the board of directors (or any other management body) of the enterprise exercises managerial functions irrespective of the place of business of the enterprise’s top controlling bodies or the place of receipt of income from its activities, unless otherwise provided for in this article.

2. The place of management of an enterprise provided for in Article 21(1)(c) of this Code shall be the place of business of the enterprise.

3. If an enterprise is managed by a manager (another enterprise or natural person) who acts under an agreement or resolution of appointment, the place of management of the enterprise shall be the place of business of the managing enterprise or the place of residence of the managing natural person, respectively. The place of management of an enterprise shall be determined similarly if the enterprise is actually managed by another enterprise or natural person without a relevant agreement or resolution.

4. If an enterprise has no management body or the management body of an enterprise has no permanent place of business or if the manager does not directly manage the enterprise, the place of management of the enterprise shall be the place of business of the management body (administration, directorate, board of directors, central accounting office or other similar body) of the enterprise.

 

Article 29 - Permanent establishment

1. A permanent establishment of a foreign enterprise or of a non-resident natural person in Georgia is a fixed place of business through which the economic activity of the entity is wholly or partly carried on in Georgia, including the activity of an authorised agent, except as provided for by the sixth, ninth and twelfth paragraphs of this article.

2. The following shall be treated as equal to a permanent establishment:

a) a construction site, installation or construction project and the controlling activities related to them;

b) installation or constructions, drilling rig or vessels used for prospecting minerals, and the controlling activities related to them;

c) a permanent base where a non-resident natural person carries on economic activity;

d) a place of management, branch, representative office, department, bureau, office, agency, workshop, mine or quarry or any other place of extraction of natural resources, or any other subunit or any other place of business of a foreign enterprise.

3. The provisions of the first and second paragraphs of this article shall not apply to the services rendered by non-resident subcontractors in performing oil and gas operations under the Law of Georgia on Oil and Gas.

4. Notwithstanding the provisions of the first and second paragraphs of this article, a permanent establishment of a foreign enterprise in Georgia shall be the management of this enterprise by another person (another enterprise, subunit of this or of another enterprise or by a natural person who is not the person specified in the fifth paragraph of this article) on behalf and/or in the interest of the enterprise for over three months, except as provided for in the sixth and fifth paragraphs of this article.

5. If a foreign enterprise or a non-resident natural person carries on economic activity in Georgia through a professional intermediary, agent or broker as prescribed by law and if such intermediary, agent or broker is not authorised to conduct negotiations or sign agreements on behalf of the foreign enterprise or non-resident natural person, then the activity of the intermediary, agent or broker shall not constitute a permanent establishment of the foreign enterprise or non-resident natural person in Georgia.

6. Mere possession by a foreign enterprise or non-resident natural person of securities or shares in the capital of a Georgian enterprise or of any property on the territory of Georgia shall not constitute a permanent establishment of the foreign enterprise or non-resident natural person in Georgia if such possession does not have the characteristics of a permanent establishment set forth in the first and second paragraphs of this article.

7. The mere fact of secondment of staff by a foreign enterprise to another enterprise or organisation based in the territory of Georgia shall not constitute a permanent establishment of the foreign enterprise or non-resident natural person in Georgia, provided that the employees are under the control of the enterprise or organisation to which they were seconded.

8. The mere control by a foreign enterprise or non-resident natural person of a Georgian enterprise or a Georgian organisation shall not constitute a permanent establishment of the foreign enterprise or non-resident natural person in Georgia.

9. A permanent establishment of a foreign enterprise or non-resident natural person in Georgia shall not include an establishment in the territory of Georgia that is used only for:

a) storing or displaying goods belonging to the foreign enterprise or non-resident natural person;

b) storing a stock of goods belonging to the foreign enterprise or non-resident natural person so that another person could process it;

c) purchasing goods or gathering information for the foreign enterprise or non-resident natural person;

d) performing preparatory or any other ancillary activity in the interests of the foreign enterprise or non-resident natural person;

e) preparing and/or signing agreements on granting loans, supplying goods or providing technical services on behalf of the foreign enterprise or non-resident natural person.

f) conducting any combination of the activities set forth in subparagraphs (a)-(e) of this paragraph.

10. A permanent establishment of a foreign enterprise or of a non-resident natural person in Georgia shall be deemed as such from the moment when it is registered under the eleventh paragraph of this article, is granted appropriate powers or commences representative activity.

11. The obligation to register a permanent establishment of a foreign enterprise or of a non-resident natural person in Georgia shall rest with a tax authority, which shall maintain the relevant register. The registration procedure and the procedure for maintaining the register shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

12. The mere transfer of property by a foreign enterprise or non-resident natural in the territory of Georgia by lease, usufruct, rent, letting and/or any other similar form shall not constitute a permanent establishment of this foreign enterprise or non-resident natural person in Georgia, except where a person systematically performs, in person, through a representative or hired personnel, the service and supervision of the activities of the property recipient.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

 

Article 30 - Organisations

1. The following entities shall be regarded as organisations:

a) non-entrepreneurial (non-commercial) legal persons, public or religious organisations (associations), institutions that are non-entrepreneurial (non-commercial) legal persons established or acting under the legislation of Georgia or under the legislation of a foreign country; also Georgian-based branches and other similar sub-units of the organisations established under the legislation of a foreign country, through which these organisations conduct business, wholly or partly, (including the activity of an authorised agent), also budgetary organisations, legal entities under public law, corporations, institutions;

b) international (inter-state, inter-governmental, diplomatic) organisations – organisations, diplomatic missions and consular offices, or foreign non-entrepreneurial organisations governed by international law.

2. A place of business and a place of management of an organisation shall be determined according to procedures established for enterprises by this Code.

3. An organisation shall be deemed as a Georgian organisation or as a foreign organisation according to procedures established for enterprises by this Code.

4. If an organisation conducts economic activity, the part of its property and activity that is directly related to its economic activity shall be deemed to be the property and activity of the enterprise, and where such distinction cannot be made, the property and activity related to the economic activity of an organisation shall be calculated according to the specific share of the income from economic activity in the income earned by the organisation.

Law of Georgia No 6439 of 12 June 2012 - website, 22.6.2012

 

Article 31 - Budgetary organisations

A budgetary organisation is an organisation defined in Article 6(r) of the Budget Code of Georgia.

Law of Georgia No 5173 of 28 October 2011 - website, 7.11.2011

Law of Georgia No 2938 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

 

Article 32 - Charitable organisations

1. A charitable organisation shall be an organisation that has been accorded with the status of a charitable organisation under this article.

2. The status of a charitable organisation shall be accorded to an organisation that is established to carry out charitable activity, is registered in a prescribed manner, has at least one year experience in charitable activity and complies with the requirements set forth in this article.

3. Ancillary economic activity that serves the main purposes of an organisation shall not change the organisation’s charitable character.

4. The status of a charitable organisation is accorded, cancelled and deprived by the Head of the Revenue Service in agreement with the Minister for Finance of Georgia upon a recommendation of the relevant tax authority.

5. The status of a charitable organisation is accorded on the basis of a written application of the organisation. The application shall indicate the following information on the organisation:

a) name

b) organisational and legal form

c) main goals

d) main areas of activity in the last year

e) addresses of the management body and of branches.

6. The following shall be attached to the application:

a) a copy of the charter of the organisation

b) a copy of the civil and/or tax registration certificate

c) an activity report for the last year, including the description of activities (projects, services)

d) the last year’s financial documents (balance sheet and income statement) certified by an independent auditor.

7. The Head of the Revenue Service shall make a reasonable decision in connection with the application within one month. If no decision is made within this period, the status shall be deemed to have been accorded. The status shall be accorded permanently. The status shall take effect upon being accorded.

8. An organisation that has been accorded with this status shall be given a certificate confirming the status. The certificate shall indicate:

a) name and organisational and legal form of the organisation

b) status

c) address of the management body

d) date of according the status and the status number

e) identification number of the organisation.

9. Upon obtaining the status, the organisation shall undertake the obligations and responsibilities provided under this Code. In particular, before 1 April each year a charitable organisation shall file with the relevant tax authority:

a) a program report on its last year's activity, which shall include a description of the activity (including economic activity);

b) a financial report on earned revenues, indicating sources and the purpose of the expenditure;

c) last year’s financial documents (balance sheet and income statement) certified by an independent auditor.

10. The program report of the last year's activity and last year’s financial documents (balance sheet and income statement) shall be published and made available for all interested persons.

11. The profits and assets of a charitable organisation shall not be distributed among its members, founders, board of directors or supervisory board members. If a charitable organisation is liquidated, its property shall be transferred to a charitable organisation with similar goals under a decision of an authorised body or person, or if no such organisation exists, the property shall be transferred to another charitable organisation. If a legal entity under public law having the status of a charitable organisation was established on the basis of state property, in the case of its liquidation its assets shall be transferred to the state.

12. The status of a charitable organisation shall be cancelled:

a) on the initiative of the organisation;

b) if the status has been deprived.

13. A charitable organisation shall be deprived of its status if:

a) it fails to comply with the requirements of this Code;

b) its state and/or tax registration has been cancelled.

14. If the status is deprived for non-compliance with the requirements of this Code, the charitable organisation shall return that part of profits received as a result of tax privileges due to the status, which is related to non-compliance with the above requirements.

15. If a charitable organisation does not comply with the requirements of this Code, before submitting to the Revenue Service an application for depriving the charitable organisation of its status, a tax authority shall send the charitable organisation a notice, setting an additional one-month period for fulfilment of the requirements of this Code.

16. A charitable organisation that has been deprived of its status may apply for restoration of the status not earlier than one year after eliminating the cause for deprivation of the status.

17. The Revenue Service shall maintain the Unified Register of Charitable Organisations. The Register shall specify:

a) name of the organisation

b) addresses of the management body, branches and representations

c) main goals

d) date of according the status and the status number

e) identities and addresses of all members of the management body.

18. If any of the data entered into the Unified Register of Charitable Organisations is changed, the organisation shall notify the relevant tax authority in writing of such changes as soon as they occur.

19. The Unified Register of Charitable Organisations shall be available for any interested person.

 

Article 33 - Religious organisations

A religious organisation shall be an organisation established for conducting religious activity and registered as such in the prescribed manner.

 

Article 34 - Resident natural persons and non-resident natural persons in Georgia

1. Natural persons shall be:

a) citizens of Georgia

b) foreign citizens

c) stateless persons.

2. A Georgian resident for the entire current tax year shall be a natural person who has actually stayed in the territory of Georgia for 183 or more days in any continuous 12-calendar-month period ending in that tax year, or a natural person who was in a foreign country in the public service of Georgia during that tax year.

3. The time of actual stay in the territory of Georgia shall be the time, during which a natural person stayed in Georgia, as well as the time he/she spent outside Georgia specifically for treatment, leisure, business trip or education.

4. The time of actual stay in the territory of Georgia shall not include the time, during which a natural person stayed in Georgia:

a) as a person having a diplomatic or consular status or as a family member of such person;

b) as an employee of an international organisation acting under an international agreement of Georgia or as a person in the public service of a foreign country in Georgia or as a family member of such person, other than Georgian citizens;

c) when moving from one foreign country to another via the territory of Georgia;

d) for treatment or leisure.

5. The day of actual stay in the territory of Georgia shall be the day, during which a natural person stayed in Georgia irrespective of the length of the stay.

6. Georgian residency can be accorded to a high net worth individual under the procedure and conditions determined by the Minister for Finance and the Minister for Justice of Georgia, except as provided for in the second paragraph of this article. A high net worth individual shall be a person as defined by the Law of Georgia on Securities Market.

61. If the residency of a natural person cannot be established in relation to any country, such natural person shall be deemed to be a Georgian resident if he/she applies to a tax authority, provided he/she is a Georgian citizen.

7. A non-resident in Georgia shall be a person who is not a resident under this article.

8. The status of a resident or of a non-resident is established for each tax period. At the same time, the days, according to which the natural person was deemed as a resident in the previous tax period, shall not be taken into account in establishing the status of residency in the following tax periods.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

 

Article 35 - Place of residence and place of actual stay of a natural person

1. A place of residence of a natural person shall be the person’s usual place of residence or the place of his/her actual stay unless otherwise provided for by this article.

2. A place of residence of a minor shall be the place of residence of the person having parental rights with respect to the minor, and a place of residence of the person who has a guardian or custodian shall be the place of residence of the guardian or custodian.

3. A place of actual stay of a natural person shall be the place of his/her temporary residence, unless otherwise provided for in this article.

4. A place of actual stay of military personnel, also of persons permanently relocating due to the nature or conditions of their job shall be the place where they actually live or are registered in the prescribed manner (including, the place of deployment of military units or the location of the respective enterprise).

5. If a natural person has several residences (homes or other residence), his/her place of residence or place of actual stay shall be determined by a tax authority in agreement with the natural person.

 

Article 36 - Entrepreneur natural person and his/her place of business

1. Entrepreneur natural person shall be:

a) an individual entrepreneur – a natural person, provided he/she is an individual entrepreneur under Article 2 of the Law of Georgia on Entrepreneurs;

b) a natural person, provided he/she performs the activity specified in Article 1(3) of the Law of Georgia on Entrepreneurs.

2. If the natural person defined in the first paragraph of this article performs economic activity without registration, license or permit, this shall not serve as the basis for not recognising this natural person as an entrepreneur natural person for taxation purposes.

3. The place of business of an entrepreneur natural person shall be the place of his/her economic activity.

 

Article 37 - Taxpayer’s representative

1. A taxpayer may participate in tax matters through its legal or authorised representative. Personal participation of a taxpayer in tax matters shall not deprive it of the right to have a representative, nor shall the participation of the representative deprive it of the right to personally participate in the said relations.

2. Legal representatives of an enterprise/organisation shall be its bodies and/or other authorised persons under the legislative acts of Georgia or foundation documents of the enterprise/organisation. A legal representative of a natural person shall be the person who exercises relevant rights under this Code and other legislative acts of Georgia.

3. An action of a taxpayer’s legal representative, in particular the participation of the representative in tax matters, shall be deemed the action of the taxpayer.

4. A taxpayer’s legal representative shall be a person who is authorised by the taxpayer to represent its interests before tax authorities and/or in dealings with other participants of tax matters or in court.

5. An authorised representative of an enterprise/organisation shall act under a power of attorney granted by that enterprise/organisation, and the authorised representative of a natural person shall act under a notarised power of attorney granted by that natural person or under any other document deemed equal to a power of attorney under the Civil Code of Georgia, within the scope of such power of attorney or other document.

 

Chapter IV - Legal Protection of Taxpayers

 

Article 38 - Right to request information

1. Taxpayers may obtain from tax authorities information on the application of the tax legislation of Georgia, on protection of taxpayer’s rights, and may access information on them in the possession of tax authorities.

2. Taxpayers may withhold from law-enforcement and other controlling authorities, other than tax authorities, documents related to the determination of objects of taxation, computation and payment of taxes, except where such powers are granted to other authorities under this Code.

 

Article 39 - Tax secret

1. Any information obtained by a tax authority on a taxpayer, except for a taxpayer’s status, name, address, identification number, information on tax arrears, and public information recorded in the Register of Entrepreneurs and Non-Entrepreneurial (Non-Commercial) Legal Entities and the Register of Citizens’ Political Alliances (Parties) shall be regarded as a tax secret from the moment the taxpayer is registered.

2. A tax authority, its employee, invited expert and/or expert shall protect the confidentiality of taxpayer information that became known to them in the performance of official duties. They may disclose personally identifiable information on certain taxpayers only to the following persons:

a) employees of the system of the Ministry of Finance of Georgia and members of the Council of Tax Appeals within the Ministry of Finance of Georgia – in order for them to fulfil their official duties;

b) law-enforcement authorities – in connection with the criminal cases prosecuted by them;

c) court – to determine tax obligations or liabilities of a taxpayer in connection with a case pending in the court;

d) a competent body of a foreign state – under an international agreement of Georgia;

e) the Legal Entity Under Public Law (LEPL) within the Ministry of Justice of Georgia - National Bureau of Enforcement) (‘National Bureau of Enforcement’) and to a private enforcement officer – in the course of executing decisions under the Law of Georgia on Enforcement Proceedings and/or in exercising the powers provided for in an agreement between a tax authority and National Bureau of Enforcement;

f) the National Statistics Office of Georgia (GeoStat) – under procedures established by the Government of Georgia;

g) the State Audit Office of Georgia – on the basis of a court order, to exercise powers under the Law of Georgia on State Audit Office;

h) the Legal Entity under Public Law (LEPL) within the Ministry of Justice of Georgia - National Agency of Public Registry (‘National Agency of Public Registry’) – in exercising the powers under an agreement between a tax authority and the National Agency of Public Registry;

i) persons determined by the Government of Georgia, to inform a taxpayer of its tax arrears as prescribed by the Minister for Finance of Georgia;

j) (Deleted – No 3581, 1.5.2015); k) the Legal Entity under Public Law (LEPL) within the Ministry of Justice of Georgia - Public Service Development Agency – in exercising powers provided for by the legislation of Georgia;

l) the Legal Entity under Public Law (LEPL) - Financial Monitoring Service of Georgia – in exercising powers provided for by the legislation of Georgia;

m) the State Sub-agency Organisation of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia – the Environmental Supervision Department, in exercising powers provided for under the legislation of Georgia; also, to the Legal Entity under Public Law (LEPL) within the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia – the Nuclear and Radiation Safety Agency, and to the Standing Commission for Military-Technical Issues of the Ministry of Defence of Georgia – the information provided for under the Law of Georgia on Nuclear and Radiation Safety;

n) the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia and to administrative bodies within its system – for exercising the rights and duties under the legislation of Georgia;

o) the Legal Entity under Public Law (LEPL) - Competition Agency – based on a court order, in exercising the powers vested in it under the legislation of Georgia;

p) the Legal Entity under Public Law (LEPL) within the Ministry of Agriculture of Georgia - National Food Agency – under procedures prescribed by the Government of Georgia;

q) Business Ombudsman/Deputy Business Ombudsman of Georgia – in exercising powers under the legislation of Georgia;

r) the Legal Entity under Public Law operating under the Ministry of Justice of Georgia – Data Exchange Agency – in order for the Agency to transfer this information to the Legal Entity under Public Law – Civil Service Bureau – for exercising powers under the Law of Georgia on Conflicts of Interest and Corruption at Public Institutions and subordinate legal acts issued on the basis of it, for operating the electronic data exchange system;

s) the Legal Entity under Public Law – Data Exchange Agency within the Ministry of Justice of Georgia – information necessary for the operation of the electronic exchange system of documentation between the entities engaged in the international commerce;

t) the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia – information under the Law of Georgia on Waste Import, Export and Transit.

3. Employees of a tax authority shall protect the confidentiality of information obtained in the course of their official duties, and shall not use it for personal goals or disclose it to another person. Such actions shall be regarded as disclosure of a tax secret. The loss of documents containing a tax secret or disclosure of such information shall carry liability under the legislation of Georgia.

31. Legal entities under public law referred to in paragraph 2(o) and (p) of this article and their employees, who have received information specified in this article may not divulge such information.

4. Information held by a tax authority and containing a tax secret shall be stored and processed in a special manner. Only authorised officials designated by the Minister for Finance of Georgia under the procedure established by the same ministry may have access to the information containing a tax secret.

5. If there is a written consent from a taxpayer, information on the taxpayer may be disclosed to another person. The disclosure and/or dissemination by a taxpayer of its tax information publicly, in the mass media, shall be deemed as a taxpayer’s permit allowing a tax authority to communicate information about the taxpayer to a third party within the scope of the publicised information.

6. This article shall not apply to a public notice specified in Article 44 (6) of this Code or the information spread by the Revenue Service about persons who conduct economic activity with false tax documents.

Law of Georgia No 4206 of 22 February 2011 - website, 10.3.2011

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6330 of 25 May 2012 - website, 8.6.2012

Law of Georgia No 6317 of 25 May 2012 - website, 19.6.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 6444 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 6550 of 22 June 2012 - website, 29.6.2012

Law of Georgia No 491 of 25 March 2013 - website, 5.4.2013

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2160 of 21 March 2014 - website, 27.3.2014

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

Law of Georgia No 3613 of 28 May 2015 - website, 4.6.2015

Law of Georgia No 3673 of 29 May 2015 - website, 4.6.2015

Law of Georgia No 4368 of 27 October 2015 - website, 11.11.2015

Law of Georgia No 4458 of 28 October 2015 - website, 11.11.2015

Law of Georgia No 4493 of 11 November 2015 - website, 24.11.2015

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

Law of Georgia No 4958 of 13 April 2016 - website, 26.4.2016

Law of Georgia No 5144 of 27 May 2016 - website, 4.6.2016

Law of Georgia No 195 of 22 December 2016 - website, 29.12.2016

 

Article 40 - (Deleted)

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 41 - Taxpayer rights

1. Taxpayers may:

a) in the prescribed manner, become familiar with information held by a tax authority about them;

b) represent their interests before a tax authority directly or through a representative;

c) not present any documents related to tax administration to any controlling or law-enforcement body (other than a tax authority), unless such body has authority under this Code;

d) enjoy tax privileges;

e) obtain a refund for and/or credit against future tax liabilities any overpaid tax and/or sanction;

f) request information about the grounds for exercising tax control over them;

g) provide appropriate explanations to a tax authority when subjected to a tax control;

h) attend tax field audits conducted in relation to them, receive from a tax authority original or certified copies of any decision pertaining to them, and demand compliance with the legislation of Georgia during these activities;

i) appeal actions or decisions of a tax authority as provided by law;

j) not fulfil an illegal act issued or request made by a tax authority;

k) demand reimbursement of damages incurred as a result of unlawful decisions or action of a tax authority;

l) enjoy any other rights under the legislation of Georgia.

2. Protection of taxpayer rights and legitimate interests shall be guaranteed in administrative and judicial proceedings.

3. Violation of taxpayer rights and legitimate interests shall carry liability as prescribed by law.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 42 - (Deleted)

Law of Georgia No 3613 of 28 May 2015 - website, 4.6.2015

 

Article 43 - Taxpayer obligations

1. Taxpayers shall:

a) fulfil tax liabilities in accordance with the tax legislation of Georgia;

b) be enrolled with a respective tax authority or register with the Register of Entrepreneurs and Non-entrepreneurial (Non-commercial) Legal Entities and the Register of Citizens’ Political Alliances (Parties);

c) file tax returns, computations, and accounting documents with a tax authority as provided by the legislation of Georgia;

d) submit to a tax authority and its authorised person the documents (certificates) needed for computation and payment of taxes in the case of a tax audit or in any other cases provided for by this Code;

e) comply with the lawful requests of a tax authority and authorised persons with respect to the elimination of detected violations of tax legislation; not prevent authorised persons from fulfilling their official duties;

f) ensure the safekeeping of documents necessary for identifying a taxable object for three years. Such period shall be calculated from the end of the calendar year of relevant tax period, for the identification of tax liabilities of which such documentation is necessary.

g) place a copy of a taxpayer certificate and in the case of retail trade - price labels (in Georgian national currency) at a place conspicuous for customers;

g1) not impede a person chosen by the Revenue Service under the legislation of Georgia in delivering services related to affixing mandatory excise stamps/mandatory markings.

h) fulfil any other obligations provided for by the tax legislation of Georgia.

2. A Georgian enterprise, a Georgian organisation and an entrepreneur natural person shall submit to a tax authority, according to the place of tax registration, information on opening bank accounts (other than deposit (time deposit) accounts) outside Georgia within five business days after opening such accounts.

21. A financial institution of Georgia defined in the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Georgia to Improve International Tax Compliance and to Implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) shall, within the framework of this Agreement, transfer to a tax authority the information provided for under the same Agreement.

3. A taxpayer shall submit to a tax authority the information set forth in the second paragraph of this article in the form approved by the Minister for Finance of Georgia.

4. For non-fulfilment or improper fulfilment of the obligations provided for by the tax legislation of Georgia, a taxpayer shall be liable as prescribed by this Code and/or other legislative acts of Georgia.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5557 of 20 December 2011 - website, 28.12.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 4458 of 28 October 2015 - website, 11.11.2015

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

Law of Georgia No 5144 of 27 May 2016 - website, 4.6.2016

 

Article 44 - Correspondence with taxpayers

1. A tax authority shall send and/or present a document to a person in writing or electronically.

2. A document sent in writing by a tax authority shall be signed by an authorised person. The addressee shall be given the original or a certified copy of the document.

21. If upon the presentation of a written document to the address of persons defined under the sixth and seventh paragraphs of this article or to the legal address defined in registration documents, the clerical office or the structural unit of the same function refuses to accept a written document, the tax authority shall be entitled to use technical means for recording the refusal.

3. A tax authority shall decide on the form of sending and/or presenting a document.

4. If the same document is presented to a person several times or in several forms, the date of presenting such document shall be the day on which the document was first delivered.

5. If upon the presentation of a written document a person refuses to accept it, the presenting person shall make an appropriate note.

51. In the case provided for under the fifth paragraph of this article, if the fact of presenting a written document has been recorded using technical means, such document shall be deemed accepted.

6. A written document shall be deemed to have been served on a natural person if the document is delivered to:

a) the addressee in person;

b) an authorised or legal representative of the person;

c) any adult family member residing with that person at his/her place of residence;

d) a clerical office or any structural unit of the same function at the place of business of an entrepreneur natural person;

e) a hired person directly performing the economic activity of a natural person, provided there is an order of an authorised person on the execution of an offence report, current control procedures and/or tax enforcement measures.

7. A written document shall be deemed to have been served on a taxpayer (other than a natural person) if the document is delivered to:

a) the authorised person;

b) an authorised or legal representative of the person;

c) a clerical office or any structural unit of the same function at the legal address indicated in registration documents;

d) a hired person directly performing the economic activity of a taxpayer, provided there is an order of an authorised person on the execution of an offence report, current control procedures and/or tax enforcement measures;

e) any adult person residing at the residential apartment indicated as a legal address in registration documents.

8. The delivery of a document shall be confirmed by the recipient’s signature on a copy of the document or on the relevant mail document. The recipient’s full name and his/her relationship with the addressee, as well as the date of delivery of the document shall be indicated next to it.

9. A document sent electronically by a tax authority to a person shall be deemed delivered as soon as the addressee reviews it, and in the case provided for in Article 264(2) of this Code – as soon as the person reviews it or on the 30th day after it has been posted on an authorised user’s page, unless the addressee reviewed the notice within that period.

10. The Revenue Service or the National Bureau of Enforcement may publish a document if the following conditions have been met:

a) the document has been sent/presented to a person at least twice in written form, but could not be served on the addressee;

b) the person is not an authorised user of the Revenue Service official website or the addressee has not reviewed the document within 30 days after the document was posted on an authorised user’s page;

11. A document shall be published by posting it on the official website of the Ministry of Finance of Georgia or the National Bureau of Enforcement and shall be deemed to have been delivered on the 20th day after such posting.

12. In exercising the rights provided in this Code, a tax authority may create, receive, send, keep and issue any electronic or written document (including in archived form) that may have legal implications, and use an electronic document circulation system and an electronic signature. An electronic document and its printout shall be as legally binding as a written document.

13. A taxpayer may present documents to a tax authority in writing or electronically.

14. A written document presented by a taxpayer to a tax authority shall be signed by an authorised person. The original document or its certified copy shall be submitted to the addressee.

15. If a taxpayer sends a document to a tax authority by post, the date of its submission shall be the day when the document is sent. At the same time, the term for responding to the document shall commence from the day following the day on which the mail is actually delivered to a tax authority.

16. The procedure for electronic correspondence/public dissemination of documents between a taxpayer and a tax /dispute resolution authority shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 4206 of 22 February 2011 - website, 10.3.2011

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

 

SECTION III

PROVIDING INFORMATION TO TAXPAYERS AND THE SYSTEM OF GEORGIAN TAX AUTHORITIES

 

Chapter V - Providing Information to Taxpayers

 

Article 45 - (Deleted)

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 46 - Clarifications on the application of the tax legislation of Georgia

A tax authority may send a written clarification to a person on the application of the tax legislation of Georgia. This clarification shall be regarded as a recommendation.

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

 

Article 461 - Public rulings

1. Based on a decision made by a dispute resolution authority or on the analysis of the current practice of taxation of taxpayers by a tax authority, the Minister for Finance of Georgia may issue a public ruling on the application of certain provisions of the tax legislation of Georgia.

2. A document shall be regarded as a public ruling if it states that it is a public ruling.

3. A public ruling (including a decision on modifying or cancelling a public ruling) shall be published on the official website of the Legislative Herald of Georgia.

4. A public ruling shall enter into force from the date indicated in it and shall be valid for an indefinite term or for the period stated in it. This ruling shall be binding for a tax authority from the day of its entry into force.

5. A public ruling shall not be applied if the provisions with respect to which the ruling was issued have been modified or repealed.

6. The Minister for Finance may declare a public ruling, or its part, as invalid or modify it.

7. If a person acts according to a public ruling, a monitoring/law-enforcement authority may not adopt a decision contradicting the ruling and may not impose additional taxes/sanctions.

8. If there is contradiction between two public rulings or between a public ruling and an advance tax ruling, the person concerned may act according to one of the rulings at its discretion.

9. The procedure for issuing a public ruling shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

 

Article 47 - Advance tax ruling

1. Based on a person’s application, the Revenue Service may issue an advance tax ruling on tax reporting rules and/or outstanding tax liabilities with respect to executed or future transactions.

2. An advance tax ruling shall be issued within not later than 90 days after submission of a request.

3. An advance tax ruling shall apply only to the persons to whom it has been issued. At the same time, an advance tax ruling shall indicate the norm of the legislation of Georgia on which the ruling was based.

4. Different advance tax rulings may not be issued with respect to identical transactions performed by different persons.

5. If a person acts under an advance tax ruling, controlling/law-enforcement authorities may not make decisions contradicting the advance tax ruling or impose any charges and/or sanctions.

6. An advance tax ruling shall not be applied if:

a) the facts and circumstances indicated in the advance tax ruling and which would have affected the advance tax ruling are different from those actually existing;

b) the norm of the legislation of Georgia which formed the basis for the advance tax ruling has been repealed or amended.

7. A norm of the legislation of Georgia that is unfavourable to a taxpayer and has been given retroactive force may not affect a transaction performed under an advance tax ruling issued prior to enactment of such norm.

8. Except as provided for by the first paragraph of this article, the Revenue Service, based on an application of an interested person, may issue an advance tax ruling:

a) that is issued with respect to determining a commodity code or country of origin of goods according to the Foreign Economic Activity National Commodity Nomenclature;

b) that is legally binding for all tax authorities only with respect to the determination of a commodity code or country of origin of goods according to the Foreign Economic Activity National Commodity Nomenclature indicated in such decision, provided such ruling is issued before a customs declaration on such goods is filed and the actual data and information on the declared goods are fully consistent with the information on which the ruling was based;

c) that is valid for three years.

9. The information provided by a person in a request for an advance tax ruling shall be treated as a tax secret.

10. If a person disagrees with an advance tax ruling of a tax authority, he/she may appeal it as provided in this Code.

11. An advance tax ruling shall be agreed with the Minister for Finance of Georgia, except as provided for in the eighth paragraph of this article.

12. At the request of a person and in the case of submission of additional or amended information, the Revenue Service may amend its advance tax ruling, unless the person has already applied the advance tax ruling issued before such amendment, in relation to the transaction on which the ruling was based.

13. The procedure for issuing an advance tax ruling shall be determined by order of the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Chapter VI - Georgian Tax Authorities and their Main Functions

 

Article 48 - Georgian tax authorities

1. Georgian tax authorities shall be the Revenues Service and its structural units as determined by the Minister for Finance of Georgia.

2. The Revenue Service is a legal entity under public law within the Ministry of Finance of Georgia exercising public control. The Revenue Service exercises its powers across the whole territory of Georgia and may have offices in one or several locations.

3. Georgian tax authorities shall exercise tax control in Georgia, except where such power is granted under this Code to another authority.

Law of Georgia No 4705 of 20 May 2011 - website, 1.6.2011

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

 

Chapter VII - Rights and Obligations of Tax Authorities

 

Article 49 - Rights of tax authorities

1. Under this Code, within the scope of their authority and in the manner provided for by the legislation of Georgia, tax authorities may:

a) audit financial documents, books, accounts, cost estimates, funds, securities and other valuables, computations, declarations, and other tax computation and payment documents;

b) obtain from taxpayers and/or their representatives tax computation and payment documents, as well as written and oral explanations regarding issues arising in the course of tax audit;

c) examine production, storage, sales and other facilities of enterprises, organisations and entrepreneur natural persons, perform tax monitoring, take inventory of stock of goods, conduct observations by time-study or any other method and determine the number of taxable objects, conduct tax audits, monitor taxpayer observance of the rules for use of cash registers and, in the case of non-compliance with this rule, determine and impose appropriate liabilities under the legislation of Georgia with respect to those persons;

d) summon taxpayers to a tax authority (a taxpayer’s legal or authorised representative who has accounting documents and/or information related to the taxation of the taxpayer may appear before a tax authority instead of the taxpayer);

e) independently determine the amount of tax liabilities of a taxpayer based on information held by the tax authority (including information on the expenditures of a taxpayer) or by a comparison method – by analysing information of other similar taxpayers, unless a taxpayer submits the accounting documents required for tax control or performs bookkeeping in violation of established procedure, or in other cases provided for by this Code;

f) apply sanctions against taxpayers who have violated the tax legislation of Georgia;

g) collect unpaid tax and/or penalty amounts within the periods fixed for tax enforcement measures;

h) prepare administrative offence reports against offenders for tax legislation violations and adopt rulings on the imposition of administrative sanctions;

i) perform a test purchase of goods/services from a taxpayer to fully determine an object of taxation;

j) hire specialists or experts for tax administration purposes;

k) obtain data, certificates, documents and other necessary information free of charge from state and local self-government authorities for work-related purposes. Where necessary, the procedure for exchange of information between state bodies shall be determined by a resolution of the Government of Georgia;

l) request and obtain copies of accounting documents (if necessary, a copy certified by the taxpayer);

m) install readers and/or obtain their readings and seal documents and other materials in the manner provided for by this Code.

n) receive from a financial institution of Georgia defined in the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Georgia to Improve International Tax Compliance and to Implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), within the framework of this Agreement, the information provided for under the same Agreement, and transfer this information to a competent body of the United States of America defined under the Agreement.

2. Tax authorities shall also have the rights provided under this Code and other legislative acts.

3. Under an agreement between a tax authority and the National Bureau of Enforcement, in order to secure the payment of tax arrears falling within the authority of a tax authority under the tax legislation of Georgia, the National Bureau of Enforcement shall demand and obtain a list of assets from a taxpayer for the purpose of seizing a taxpayer’s property, take inventory of a person’s property, evaluate the property, prepare an act for seizure of the property, seal the property, ensure registration of a seizure of the taxpayer’s property with a registration authority, prepare a report on tax offences where so provided by this Code, apply to a court on behalf of a tax authority with a request to sell property or directly transfer it to the State in cases where the National Bureau of Enforcement seizes a person’s property, and perform other necessary actions for the purposes specified in this paragraph.

4. Under an agreement between a tax authority and a legal person with approval of the Government of Georgia, certain types of taxpayer services falling within the authority of a tax authority under the tax legislation of Georgia may be performed by such legal person.

5. The approval of the Government of Georgia referred to in the fourth paragraph of this article shall not be required if the agreement is made between a tax authority and the National Agency of Public Registry.

6. (Deleted – No 3581, 1.5.2015).

Law of Georgia No 4206 of 22 February 2011 - website, 10.3.2011

Law of Georgia No 4705 of 20 May 2011 - website, 1.6.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

Law of Georgia No 4458 of 28 October 2015 - website, 11.11.2015

 

Article 50 - Personal tax advisor

1. To facilitate interaction with a tax authority in exercising rights and discharging obligations under this Code, a taxpayer may use the services of a personal tax advisor.

2. A personal tax advisor is a tax authority employee who delivers services to a taxpayer under an agreement. The services of a personal tax advisor shall not include the determination of the amount of a taxpayer’s tax liabilities.

3. Relations between a taxpayer and a personal tax advisor, terms and conditions for using personal tax advisor services, the scope and type of such services shall be determined under an agreement between a taxpayer and a tax authority.

4. The list of the services offered by a personal tax advisor to a taxpayer shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

 

Article 51 - Obligations of tax authorities

1. Within the scope of their authority, tax authorities shall:

a) comply with the tax legislation of Georgia, act in accordance with the requirements of this Code and other acts of the tax legislation of Georgia and participate in the implementation of national tax policy;

b) protect the rights of taxpayers and the interests of the state;

c) exercise control over the accuracy and completeness of tax computations and their timely payment, conduct tax audits as provided for by this Code and, in the course of the audit, inform taxpayers of their rights and obligations;

d) ensure taxpayers’ timely registration;

e) account for taxes charged and paid to the budget and prepare reports on taxes paid;

f) refund overpaid amounts to a taxpayer as prescribed by this Code;

g) protect confidentiality of taxpayer information and observe rules for storing information in accordance with this Code;

h) design declaration forms and other tax computation and payment forms and ensure the provision of information to a taxpayer;

i) study, analyse and assess the violations of the tax legislation of Georgia and take appropriate measures to eliminate the causes of or conditions for tax offences;

j) identify natural and legal persons who evade taxes; prevent tax offences, conduct tax offence cases and apply liability measures as provided by this Code;

k) maintain a national register of cash register models permitted for cash settlements with customers, register cash registers, and monitor the compliance with rules for operating cash registers;

l) receive applications, notifications and other information on violations of the tax legislation of Georgia and examine them as provided by law;

m) consider letters, complaints and queries of taxpayers in the prescribed manner and, if necessary, inform them free of charge of the applicable taxes, tax computation and payment rules, and of the rights and obligations of a taxpayer;

n) raise awareness about the application of the tax legislation of Georgia, issue methodological guidelines, manuals and brochures, and publish advice on tax matters and explanations in the media;

o) conduct administrative proceedings on administrative offences as provided for by the Administrative Offences Code of Georgia;

p) deliver (send) tax audit reports, other decisions and notifications of tax authorities to a taxpayer in the manner and within the timeframes provided for by this Code and other tax legislation of Georgia;

q) present a tax notice to a taxpayer, and in the case of its noncompliance or improper compliance, take actions under this Code to ensure compliance;

r) promptly confirm receipt of letters delivered personally by taxpayers and of other documents provided by this Code.

s) ensure the tax registration of taxpayers (maintenance of a Register) according to this Code, and the assignment of identification numbers (except for persons subject to registration with the Register of Entrepreneurs and Non-entrepreneurial (Non-commercial) Legal Entities and the Register of Citizens’ Political Alliances (Parties)).

2. A tax authority shall, not later than 10 calendar days after receiving a taxpayer’s request, provide the taxpayer with a statement showing changes to its tax liabilities and the status of the completion of those liabilities for the period specified in the request.

3. Tax authorities shall also fulfil the obligations provided for by this Code and other legislative acts.

Law of Georgia No 6547 of 22 June 2012 - website, 4.7.2012

Law of Georgia No 5144 of 27 May 2016 - website, 4.6.2016

 

Article 52 - Delegation of authority

The head of a tax authority may grant specific authority to any employee. The employee may not transfer the authority delegated to him/her to another person.

 

SECTION IV

TAX LIABILITY

 

Chapter VIII - Tax Liability and its Fulfilment

 

Article 53 - Tax liability and its fulfilment

1. Tax liability is the obligation of a taxpayer to pay taxes established by this Code, as well as taxes established by this Code and introduced by a local self-government representative body.

2. A person shall be obligated to pay taxes upon the occurrence of a taxable event as determined by the tax legislation of Georgia.

3. Tax liability shall be deemed fulfilled if the tax amount is paid within the set timeframe.

4. Tax liability shall be paid directly by a taxpayer, unless otherwise provided by the legislation of Georgia. A taxpayer’s tax liability may be paid by another person in the manner prescribed by the National Bank of Georgia.

5. The procedure and/or timeframe for payment of tax liability may be changed in the cases as provided for by this Code.

6. The day of the payment of taxes shall be the day when the tax amount is transferred into the relevant account of the Budget, unless otherwise provided by the tax legislation of Georgia.

7. (Deleted – No 3581, 1.5.2015).

8. Under the Law of Georgia on Oil and Gas, based on the application of the parties to the Production Sharing Agreement and at the decision of the Minister for Finance of Georgia, payment of tax liabilities may be imposed on the party receiving a profit from the state-owned share of oil and gas.

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

 

Article 54 - Obligations of banking institutions with regard to the payment of taxpayer tax liabilities

1. A banking institution shall, first of all, fulfil a taxpayer’s payment order for the payment of taxes and a tax authority’s collection order for debiting funds from the bank account in the following order of precedence:

a) a tax authority’s collection order:

b) a taxpayer’s payment order.

11. The obligation of a banking institution specified in the first paragraph of this article shall not restrict a person’s right to use funds exceeding the uncollected amount of the collection order until the full payment or after partial payment of the collection order.

2. If there are funds in a person’s bank account, the bank fulfils a payment order or a collection order not later than the banking day following the day of receipt of the order, unless otherwise provided for by this Code. A taxpayer shall bear the cost of services related to a collection order.

3. If the amount on a person’s bank account is not sufficient to pay a payment order or a collection order, they shall be paid not later than the banking day following the day when funds are transferred into the account.

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

 

Article 55 - Payment of tax liabilities in the case of liquidation of an enterprise/organisation

1. If an enterprise/organisation is liquidated, the liquidation commission of the enterprise/organisation shall pay tax liabilities and tax arrears, unless otherwise provided for by this article.

2. If an enterprise provided for in Article 21(1)(c) of this Code is liquidated/terminates its activities, the partners/participants of the enterprise shall pay tax liabilities and tax arrears jointly and severally.

3. If an enterprise/organisation is liquidated, a tax authority shall refund any overpaid amount to the liquidation commission of that enterprise/organisation (participants of the enterprise) as provided for by this Code.

 

Article 56 - Payment of tax liability in the case of reorganisation of an enterprise/organisation

1. Tax liability and tax arrears of a reorganised enterprise/organisation shall be paid by its legal successor as provided by this Code.

2. In the case of a merger of several enterprises/organisations, the enterprise/organisation formed as a result of the merger shall be the legal successor with respect to payment of tax liabilities of these enterprises/organisations.

3. If one enterprise/organisation is acquired by another, the legal successor with regard to payment of tax liabilities/arrears of the acquired enterprise/organisation shall be the acquiring enterprise/organisation.

4. If an enterprise/organisation is split into several enterprises/organisations, the enterprises/organisations created as result of the split shall be legal successors with respect to payment of tax liabilities/arrears of the original enterprise/organisation.

5. If there are several legal successors, the share of each of them with respect to payment of tax liabilities/arrears of the reorganised enterprise/organisation shall be determined under the division balance sheet or other deed of transfer. Newly formed enterprises/organisations shall be jointly and severally responsible for payment of tax liability/arrears of the reorganised enterprise/organisation or its respective part.

6. If an enterprise/organisation changes its organisational and legal form, the enterprise/organisation arising from such reorganisation shall be the legal successor with regard to payment of tax liability/arrears of the original enterprise/organisation.

7. If one or several enterprises/organisations separate from an enterprise/organisation, the separated enterprise(s)/organisation(s) shall be subject to the fourth and fifth paragraphs of this article.

8. Any overpaid amount paid before the reorganisation of an enterprise/organisation shall be credited by a tax authority against future tax liabilities of the legal successor of the reorganised enterprise/organisation pro rata to the total amount or refunded to the legal successor(s) (pro rata to their shares) as provided by this Code.

 

Article 57 - Payment of tax liabilities of a deceased person

1. Tax arrears of a deceased person shall be paid by his/her heirs pro rata to their shares in the inheritance, from the day of receipt of an inheritance certificate.

2. Tax arrears of a deceased person shall be the tax arrears as of the day of his/her death.

3. The heir to the deceased person shall notify a tax authority of having obtained an inheritance certificate if he/she is aware of the tax arrears of the deceased person.

4. A tax authority shall send a notice of the tax arrears not later than 30 days after it becomes aware that the person obtained an inheritance certificate.

5. Tax arrears of a deceased person shall be written off, if:

a) the deceased person has no heir;

b) the heir waives the inheritance;

c) the amount of the tax arrears of the deceased person exceeds the value of the inherited property – in the amount of the outstanding amount of tax arrears.

6. An heir who continues the economic activity of the deceased person shall:

a) notify a tax authority accordingly;

b) before starting the economic activity, become registered as a taxpayer, and if the deceased person was a VAT payer, become registered as a VAT payer;

c) pay tax arrears of the deceased person;

d) fulfil a taxpayer’s other obligations under this Code.

7. An heir who continues the economic activity of the deceased person may:

a) request a refund or credit against future taxes of the taxes/penalties overpaid by the deceased person;

b) use the deceased person’s tax source documents for tax reporting;

c) present tax returns (including, adjusted ones) for the period of the deceased person’s activity;

d) where so provided by this Code, use appropriate documents of the deceased person to confirm the costs deductible from total revenue and to obtain a deduction of excise tax/VAT;

e) continue a tax dispute started by the deceased person;

f) exercise a taxpayer’s other rights under this Code.

8. A tax authority shall unite the deceased person’s and his/her heir’s personal account cards if the heir carries on with the economic activity of the deceased person.

9. If an heir requests a refund or credit against future taxes of taxes/penalties overpaid by the deceased person, within three months after receiving the request a tax authority:

a) shall transfer the amount of the tax/penalty overpaid by the deceased person to the heir’s personal account card;

b) may establish compliance of an overpaid amount on a person’s personal account card with the legislation of Georgia, including, through a tax audit;

c) in the case of detecting any outstanding tax liability of the deceased person, may impose the relevant tax;

c.a) upon the heir’s personal account card if the heir carries on the economic activity of the deceased person;

c.b) upon the heir’s personal account card, within the scope of the overpaid amount, if the heir does not carry on with the economic activity of the deceased person.

d) as prescribed by the legislation of Georgia, shall refund to the heir of the deceased person or credit against his/her future tax liabilities taxes overpaid by the deceased person, after performing the procedures under subparagraphs (a) - (c) of this paragraph.

10. In cases provided under paragraph 9(c) of this article, sanctions under this Code shall not apply to the heir.

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 58 - Payment of tax liabilities of missing persons and beneficiaries of support

1. Tax arrears of a natural person who has been declared missing by a court shall be paid within three months after the person is declared missing, at the expense of the property of the missing person, by the person who is authorised by guardianship authorities to manage the property of the missing person.

2. A tax authority shall send to the person who is authorised by guardianship authorities to manage the property of the missing person a notice requesting payment of the missing person’s tax arrears.

3. Tax liabilities of a beneficiary of support shall be paid by his/her supporter at the expense of the property of the beneficiary of support, unless otherwise determined under the court decision. Tax arrears of a beneficiary of support shall be paid by his/her supporter at the expense of the property of the beneficiary of support, unless otherwise determined under the court decision.

4. Tax arrears of a person recognised as missing or declared as a beneficiary of support by court shall be regarded as bad debt and shall be written off if his/her property is insufficient to cover the tax arrears and unless otherwise determined under court decision with respect to the beneficiary of support.

5. The written-off tax arrears shall be restored the day the decision is made to reverse the court’s recognition of a person as missing or declaration as a beneficiary of support.

6. Tax arrears of a missing person or a beneficiary of support shall be the tax arrears as of the date when he/she was recognised as missing or declared as a beneficiary of support by court.

Law of Georgia No 3349 of 20 March 2015 - website, 31.3.2015

 

Article 59 - Tax period

1. Tax period shall be the period according to which a taxpayer’s tax liability is determined in relation to a specific tax.

2. If an enterprise/organisation is founded (becomes publicly registered) after the beginning of a calendar year before 1 December of that year, its first tax period shall be the period from its foundation(registration) up to the end of that year. At the same time, the day of foundation of the enterprise/organisation indicated in Article 21(1)(c) of this Code shall be the day on which a joint activities agreement is signed.

3. If an enterprise/organisation is founded from 1 December through 31 December, its first tax period shall be the period from the day of foundation up to the end of the next year, unless otherwise provided by this article.

4. If an enterprise/organisation is liquidated/reorganised before the end of a calendar year, its last tax period shall be the period from the beginning of the year up to the day when its liquidation/reorganisation ends.

5. If an enterprise/organisation is founded after 30 November of the year preceding the year of its liquidation/reorganisation, its first and last tax periods shall be the period from the date of foundation up to the day on which its liquidation/reorganisation is finished.

6. The rules provided for in the fourth and fifth paragraphs of this article shall not apply to enterprises/organisations from which one or several enterprises/organisations separated or which acquired one or several enterprises/organisations.

7. If during a tax period, a Georgian enterprise/organisation acquires the status of a foreign enterprise or a foreign enterprise acquires the status of a Georgian enterprise, the tax period shall be divided into two parts: in the first part the enterprise/organisation shall pay taxes according to its original status, and in the second part it shall pay taxes according to the acquired status.

71. (Deleted - No 1886, 26.12.2013)

8. The rules provided by paragraphs 2 through 4 of this article shall not apply to taxes, the tax period of which is not a calendar year.

Law of Georgia No 6212 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 60 - Tax privileges

1. Exemption from the national or local taxes provided for by this Code may be granted only by making amendments to this Code.

2. Tax privilege shall be any advantage given to a certain category of taxpayers over other taxpayers, namely, the possibility to pay less tax or be tax exempt.

3. A tax privilege in relation to a local tax shall be granted by making amendments to the relevant normative act.

4. No individual tax privileges may be granted or individual tax exemptions made.

5. A taxpayer may enjoy tax privileges from the moment when the relevant legal basis for the privileges arise, throughout the entire period of their validity.

 

Article 61 - Tax assessment

1. Tax assessment shall mean computing by a tax authority of the tax amount payable by a taxpayer for a specific tax period and recording it in a taxpayer’s personal account card. The procedure for maintaining the card shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

2. Tax may be assessed based on:

a) a tax return/customs declaration;

a1) (Deleted - No 3581, 1.5.2015);

b) information on the amounts paid under Article 154(4) of this Code;

c) a tax audit report;

d) information on a person’s tax liability provided to a tax authority by other controlling or law-enforcement authorities;

e) information provided to a tax authority by the National Agency of Public Registry to assess property tax on land.

3. If a person does not present the information needed for assessment of taxes, a tax authority may charge taxes based on information available to it.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

 

Article 62 - Tax payment timeframes

1. The timeframe for payment of taxes, including current tax payments, shall be set according to each tax.

2. If a tax payment timeframe is not specified by this Code, it shall be paid within the timeframe set for filing tax returns, and in other cases, within 30 days after receiving a tax notice.

3. The timeframe for the payment of import and export duties payable under a customs declaration shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

 

Article 63 - Refunding overpaid amounts

1. If the amount of taxes and/or penalties paid by a taxpayer exceeds the amount of the assessed taxes and/or penalties, the tax authority shall, on the basis of the taxpayer’s request, refund the overpaid sum to the taxpayer not later than one month after the request is submitted.

2. If the amount of taxes and/or penalties paid by a taxpayer exceeds the amount of the acknowledged tax arrears, the tax authority shall use the overpaid sum to cover the tax arrears that will be charged and acknowledged in future.

3. (Deleted – No 3581, 1.5.2015).

4. (Deleted – No 3581, 1.5.2015).

5. A grantee who buys goods provided in the grant agreement and/or receives services under the same agreement in compliance with the legislation of Georgia, may obtain a deduction or refund under this article of the value added tax paid for such goods/services on the basis of a tax invoice submitted to a tax authority or in the case of a reverse charge, a document evidencing VAT payment to the budget.

51. (Deleted - No 6446, 12.6.2012).

6. Where so provided for in the fifth paragraph of this article, value added tax shall be deducted or refunded only if an application is filed with a tax authority within three months after the month in which a taxable transaction occurred.

7. The overpaid amount resulting from an incorrect debiting of tax and/or tax penalty amount from a taxpayer’s bank account under a tax authority collection order, or from concurrent payment of a tax authority collection order by two or more banking institutions, shall be refunded to the taxpayer not later than 15 days after filing an application with the tax authority.

8. The procedure for refunding the overpaid sum to a taxpayer shall be established by the Minister for Finance of Georgia.

9. In certain cases, an overpaid amount may be refunded automatically to taxpayers who file electronic tax returns. The terms and conditions for automatically refunding overpaid amounts shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5791 of 13 March 2012 - website, 23.3.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

 

Article 64 - Tax notice

1. A tax notice is an individual administrative-legal act of a tax authority that must be complied with as provided for in this Code.

2. A tax authority shall present a tax notice to a taxpayer if there is one of the following grounds:

a) assessment of tax, the computation of which is the obligation of a tax authority;

b) the decision of a tax authority on assessing tax and/or imposing a sanction or a tax offence report;

c) the decision on serving notices of levy on third parties under Article 240 of this Code.

3. Only one tax notice shall be presented to a person based on specific grounds for presentation.

4. A tax notice shall be deemed fulfilled from the moment the person pays the amount indicated in the tax notice.

5. The procedure for issuing tax notices shall be determined by order of the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 4705 of 20 May 2011 - website, 1.6.2011

 

Article 65 - Taxpayer's claim

1. A taxpayer's claim is a claim filed by a person with a tax authority for refunding overpaid taxes and/or penalties, which a tax authority shall comply with in the manner and in the cases provided for in this Code.

2. The basis for submitting a taxpayer's claim shall be the overpaid amount of taxes and/or penalties.

3. A taxpayer's claim shall be deemed fulfilled upon payment of the amount claimed.

4. If a tax authority deems that a taxpayer's claim is groundless, it shall submit a substantiated counterclaim to the taxpayer within 20 days after receiving the taxpayer's claim.

5. The person may appeal the tax authority’s counterclaim as provided in this Code.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 66 - Registration as a taxpayer

1. A Georgian citizen natural person, as well as a person having a neutral ID or a neutral travel document, other than the person whose income is withheld at the source or who is tax exempt, shall apply to a tax authority for an identification number before starting any economic activity.

2. Tax registration of taxpayers shall be carried out by the tax authorities under the procedure established by the Minister for Finance of Georgia. This procedure shall not apply to persons whose registration under the legislation of Georgia is performed by the Legal Entity under Public Law operating under the Ministry of Justice of Georgia – the National Agency of Public Registry. The procedure and conditions for assigning the identification number to these persons shall be defined by an order of the Minister of Justice of Georgia.

3. A branch of a foreign enterprise that is subject to registration with the Register of Entrepreneurs and Non-entrepreneurial (Non-commercial) Legal Entities shall be registered for tax purposes and issued an identification number by the National Agency of Public Registry at the moment of the registration of the branch. At the same time, if the said foreign enterprise was registered for tax purposes before the registration of the branch and was issued an identification number by a tax authority or if two or more branches have been registered, the identification number first issued shall remain intact.

4. If the obligation to pay taxes and/or file tax returns arises in Georgia, a Georgian citizen natural persons, as well as persons having a neutral ID or a neutral travel document (other than an entrepreneur natural person) may indicate, even without completing tax registration procedures with the tax authority, their personal number (identification number) indicated in their identity card, neutral ID or in a neutral travel document when filing a return in respect of the incurred tax liabilities and when paying taxes at banking institutions. Such natural persons, as well as person having a neutral ID or a neutral travel document shall be registered for tax purposes based on the details of their tax returns and/or payment orders presented to the bank that evidence the payment of taxes.

5. A Georgian citizen natural person (including an entrepreneur natural person) shall be issued the personal number indicated in his/her ID card as an identification number, and the person having a neutral ID or a neutral travel document, the personal number indicated in such ID/travel document.

6. The identification number of a natural person who is not a Georgian citizen shall be the 9-digit identification number issued by the authority as determined under the legislation of Georgia.

7. An identification number shall be permanent and may not be changed or repeated, unless otherwise provided by the legislation of Georgia.

8. Tax registration of an enterprise/organisation, an entrepreneurial entity and a non-entrepreneurial (non-commercial) legal entity shall be performed according to the legal address; tax registration of a natural person shall be performed according to his/her declared place of residence/business.

9. A taxpayer shall indicate its taxpayer identification number in a tax return, in correspondence with a tax authority and in any other documents as determined by the tax legislation of Georgia.

10. In detecting a tax offence specified in Article 273 of this Code, a tax authority shall ensure the person’s tax registration as prescribed by the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 4998 of 1 July 2011 - website, 15.7.2011

Law of Georgia No 5144 of 27 May 2016 - website, 4.6.2016

 

Chapter IX - Tax Reporting

 

Article 67 - Tax return

1. A tax return is a person’s statement used to assess his/her tax liabilities under this Code.

2. The amount of total tax liabilities in a tax return is computed in full laris. For this purpose, any tax liability under GEL 1 shall be zeroed.

3. A person may file his/her tax return with a tax authority in person, or may send it by registered mail or electronically.

4. If a person does not file a tax return, he/she is deemed to have filed a tax return, based upon which the amount of the assessed taxes equals zero. A tax return filed later for the given reporting period shall be deemed as late filing.

5. Tax return forms and the procedure for their completion and electronic filing shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

 

Article 68 - Extending deadlines for filing tax returns

The deadline for filing annual income, profit or property tax returns shall be extended for three months if a person has paid the current taxes for the period subject to declaration (or has no obligation to pay current taxes) and applies in writing to a tax authority for an extension of the deadline before the filing deadline expires. An extension of the deadline for filing tax returns shall not affect the deadline for tax payment.

 

Article 69 - Making amendments to tax returns

1. If in a filed tax return a person discovers a mistake that causes a change in the tax liability, he/she shall make relevant amendments to the tax return.

2. If an amended tax return is filed with a tax authority before its filing deadline expires, the amended tax return shall be deemed as originally filed.

3. If a person files a tax return (including an amended tax return) for the period or issue, in respect of which a tax authority has already conducted a tax audit or assessment, the tax authority may perform a calculation according to such tax return (including an amended tax return). In this respect, the authorised person of the tax authority shall issue a reasoned order.

4. A person may not file a tax return (including an amended tax return) for the period or issue in respect of which a tax audit is being conducted or is to be conducted, after the moment of service of the relevant order of a judicial or tax authority on conducting a tax audit, or after the preparation of a tax offence report up to the service of the relevant tax notice to the person in question.

5. The restriction under the fourth paragraph of this article shall not apply if a tax notice is deemed invalid under Article 264(3) of this Code.

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 70 – Right to request information

1. A tax authority may request persons:

a) to provide accounting documents and/or taxation-related information (including information requested by another state’s competent (authorised) body on the basis of an international agreement to which Georgia is a part);

b) to submit a list of their property.

2. In the cases provided by this Code, an authorised person of the National Bureau of Enforcement may exercise the right under paragraph 1(b) of this article.

3. A tax authority may request a commercial bank to provide confidential information specified in Article 17 of the Law of Georgia on the Activities of Commercial Banks during a tax audit (within the scope of the audit) of a taxpayer or upon request of another state’s competent (authorised) body according to an international agreement to which Georgia is a part. A tax authority shall request this information on the basis of a court decision as prescribed by the Administrative Procedure Code of Georgia, except as provided for by paragraph 31 of this article.

31) A tax authority may request from a financial institution of Georgia defined in the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Georgia to Improve International Tax Compliance and to Implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), within the framework of this Agreement, the information provided for under the same Agreement, and transfer this information to a competent body of the United States of America defined under the Agreement.

4. A tax authority may not transfer the information specified in paragraph 3 of this article to persons set out in Article 39(2) of this Code, except when the information is transferred to another state’s competent (authorised) body under an international agreement to which Georgia is a part.

5. A person shall be obligated to accurately and fully provide the requested information to a tax authority/the National Bureau of Enforcement within the indicated time limits. A person whose property has been seized by a tax authority shall be obligated to adjust the submitted property list not later than seven working days from the purchase of the property.

Law of Georgia No 4206 of 22 February 2011 - website, 10.3.2011

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 4458 of 28 October 2015 - website, 11.11.2015

 

Article 71 - Obligations of banking institutions

1. A banking institution shall:

a) open a bank account for an entrepreneur natural person and/or enterprise/organisation based on documents evidencing the granting of a taxpayer identification number, except as provided by subparagraph (b) of this paragraph;

b) notify the Revenue Service of the opening of a bank account for a foreign enterprise for the first time or closing the last account of such enterprise, within three business days (except as provided by subparagraph (e) of this paragraph) and not perform any debit transactions from the account until the Revenue Service receives the notification. Furthermore, based on the information provided by a foreign enterprise, it shall provide the Revenue Service with the identification number of the foreign enterprise and/or the actual address of a permanent establishment (if such information is available or if the person opening the account has provided such information to the bank).

c) notify the relevant tax authority within three business days after the opening of an account for the first time or closing the last account of the persons indicated in subparagraph (a) of this paragraph and not perform any debit transactions from the account of the person indicated in subparagraph (a) of this paragraph within two business days after receipt of such information by the tax authority, except where a debit transaction is related to payment of taxes to the budget. If the Revenue Service and the banking institution have signed an agreement on electronic exchange of information (including collection orders), the timeframes indicated in this subparagraph shall be determined under the agreement, but they shall not exceed the timeframes provided for in this subparagraph;

c1) within three days after establishing the fact that a natural person is an entrepreneur natural person, notify a tax authority the date of the opening of the first active account and the date of closing the last account of that person. If the Revenue Service and the banking institution have concluded an agreement on electronic exchange of information (including collection orders), the timeframe indicated in this subparagraph shall be determined under the agreement, but it shall not exceed the timeframe set in this subparagraph.

d) not perform any debit transactions (other than the bank service charges, unless such transactions are related to payment transactions outside the bank system) from the account of the persons indicated in subparagraph (a) of this paragraph without indicating a taxpayer identification number;

e) notify the Revenues Service, in the cases and according to the timeframes and conditions specified in the agreement concluded with it, about the opening and/or closing of the accounts only of the persons referred to in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph and apply collection orders or seizure orders issued by a tax authority with the indication of the identification numbers of such persons, to the account(s) of such persons within the scope of the collection or seizure order, which shall not restrict the right to administer those funds that are in excess of the collection or seizure order, and if the funds on the bank account(s) are not enough to fully fulfil the collection or seizure order, automatically apply the collection or seizure order to all of their bank accounts;

f) at the request of the Revenue Service, provide it with information regarding the opening or closing of a taxpayer’s account not later than three business days after such request. The Revenue Service may request such information within the timeframe provided in this Code. The timeframe shall commence from the opening/closing of an account. In other cases information may be requested under a court decision. If the Revenue Service and a banking institution have signed an agreement on electronic exchange of information, the information specified in this subparagraph may be requested electronically. In that case, the timeframe indicated in this subparagraph shall be determined under the agreement;

g) inform the person about the registration for payment of a collection order issued by a tax authority with respect to the person’s bank accounts, except where it is impossible to inform the person.

h) transfer, within the framework of the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Georgia to Improve International Tax Compliance and to Implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), to a tax authority the information provided for under this Agreement.

2. If the information specified in the first paragraph of this article is provided by submitting a written notice to a tax authority, then it shall be certified with the signature of the authorised person of the tax authority on the second copy of the notice of opening a bank account, and where the notice submitted to the tax authority is not certified within two business days, the notice shall be deemed to have been certified automatically. Accordingly, the bank may perform debit transactions from that account. At the same time, a notice shall be deemed submitted upon receipt of correspondence by a tax authority.

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 4458 of 28 October 2015 - website, 11.11.2015

 

Article 72 – Tax source document

1. A tax source document shall be a written document based on which the parties to a business transaction can be identified. It has a date and includes the list and value of the supplied goods/rendered services. The value of goods (including a unit price of goods) need not be indicated in a tax source document issued for a transaction on the exchange of goods/services (barter transaction).

2. A tax source document shall be made in at least two identical copies that are kept by the parties to the business transaction.

3. A person shall keep a tax source document for at least three years after the end of the calendar year for the determination of the tax liabilities of which such document is necessary.

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

 

Article 73 - Determining an object of taxation and tax liability in certain cases

1. Income shall be taxed even if its legitimacy is in question.

2. Income earned or a transaction performed in violation of tax legislation shall be taxed as provided for by the tax legislation of Georgia.

3. If under a court decision, in the cases provided by the legislation of Georgia, income is subject to full collection in favour of the budget, it shall not be taxed.

4. If any amount is used for the interests of a particular person, the amount shall be deemed to have been received by that person.

5. A tax authority may determine a person’s tax liabilities by using indirect methods (based on the volume of assets, operating income and costs, by comparing information on the person with any other tax period of his/her business or with the data on other taxpayers who are subject to the same taxes, as well as based on analyses of similar information):

a) if a person does not have accounting documents or an object of taxation cannot be determined based on accounting documents;

b) if there are more than one of the following conditions:

b.a) the increase in a person’s assets is not supported by appropriate documents;

b.b) the costs incurred by a person for economic activity and/or personal use exceed the declared income;

b.c) in the audited period specified under the relevant act of a tax authority on the commencement of a tax audit, two or more cases of tax offences have been detected as a result of current tax control measures;

b.d) there is a substantial difference between the taxation-related data submitted/declared by a person to a tax authority and the actual data recorded as a result of current tax control measures.

6. In transactions between related parties, income and costs shall be distributed the same way as in the case of a transaction between unrelated persons.

7. When paying taxes, a person who sells goods/services primarily for cash applies the simplified rules established by the Minister for Finance of Georgia for recording revenues and costs. These rules shall not extend to the taxpayers who, for the purposes of profit and income taxes, are obliged to keep or voluntarily keep records on an accrual basis or to the person who is registered as a VAT-payer.

8. When the value of a barter transaction is understated, the tax authority shall adjust the value of an object of taxation according to market prices and take into account the sanctions for tax offence when reassessing the tax.

9. To determine tax liabilities, a tax authority has the right:

a) not to take into account business transactions of no substantial economic impact;

b) to change the classification of a business transaction based on its form and substance if the form of the transaction does not correspond with its substance.

10. Where a taxable transaction is performed in a foreign currency, also when determining the customs value and/or the amount of export/import duties, the foreign currency shall be translated into lari:

a) at the official exchange rate (if any) of the National Bank of Georgia as of the transaction day/day of filing a customs declaration;

b) at the published exchange rate of foreign currency in relation to lari, including at the exchange rate published in other countries in relation to the currency, in respect of which there is an official exchange rate of lari, if no official exchange rate of the National Bank of Georgia is available on the transaction day/day of filing a customs declaration.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Chapter X - Introduction of Special Conditions in the case of Martial Law or State of Emergency

 

Article 74 - Introduction and duration of special conditions in the case of martial law or state of emergency

1. If martial law or a state or emergency is declared, the Minister for Finance of Georgia may issue an order introducing special conditions across the whole territory of Georgia or in any part of it. The order shall indicate the duration of the special conditions, which must not exceed 90 days.

2. If the duration of special conditions was originally less than 90 days, by resolution of the Government of Georgia the term may be extended up to 90 days. The duration of special conditions may be extended for up to more than 90 days only by resolution of the Government of Georgia.

 

Article 75 - Postponing the filing of tax returns/computations during the operation of special conditions

1. During the operation of special conditions, the Minister for Finance of Georgia may extend the deadlines set by the legislation of Georgia for filing tax returns/computations.

2. If the decision is made to extend the deadlines for filing tax returns/computations, the order of the Minister for Finance of Georgia referred to in Article 74(4) of this Code shall be made in compliance with the rules, form and procedure for extending the deadline for filing tax returns/computations. The order shall include:

a) conditions for determining those taxpayers that meet the criteria for the extension of the deadline for filing tax returns/computations;

b) taxes to which the extension of the deadline for filing tax returns/computations applies;

c) procedures, under which taxpayers can request the extension of the deadline for filing tax returns/computations under this article and appeal the decisions on granting the right of extension.

 

Article 76 - Deferment of taxes during the operation of special conditions

1. During the operation of special conditions, the Minister for Finance of Georgia may defer payment of certain types of taxes.

2. If the decision is made to defer payment of certain types of taxes, the order of the Minister for Finance of Georgia referred to in Article 74(1) of this Code shall be made in compliance with the rules, forms and procedures for tax deferment. The order shall include:

a) conditions for determining those taxpayers that meet the criteria for tax deferred;

b) taxes, to which tax deferment applies;

c) procedures, under which taxpayers can request tax deferment under this article and appeal the decisions on granting the right of deferment.

 

Article 77 - Deferment of current tax liabilities during the operation of special conditions

Under the order referred to in Article 74(1) of this Code, the Minister for Finance of Georgia may make a decision on deferment of current tax liabilities. In that case, the order shall include:

a) taxes (profit, income and/or property tax), to which the deferment of current liabilities applies;

b) procedures, under which taxpayers can request suspension of the obligation to pay current tax liabilities and appeal the decision on granting the right of such suspension.

 

Article 78 - Writing off assets destroyed and damaged as a result of special conditions

1. During the operation of special conditions, a person (taxpayer), under the decision of the Council of Tax Appeals of the Ministry of Finance of Georgia, may deduct:

a) valuables destroyed and damaged as a result of hostilities whose value has been lost or reduced – the amount of the reduced value;

b) the value of the assets located in the occupied territories, and if a person regains the possibility to exercise the owner’s and/or user’s rights to such assets, he/she must include the value of the assets in his/her gross income.

2. A taxpayer shall file an application for writing off assets with the Ministry of Finance of Georgia in the form prescribed by the Minister for Finance of Georgia.

 

SECTION V

INCOME AND PROFIT TAXES

 

Chapter XI - Income Tax

 

Article 79 - Taxpayers

An Income tax payer shall be:

a) a resident natural person;

b) a non-resident natural person earning income from a Georgian source.

 

Article 80 - Object of taxation

1. A resident natural person shall be taxed an income tax with respect to his/her taxable income, which is the difference between the total income earned during a calendar year and deductions under this Code for that period.

2. A non-resident natural person conducting business through a permanent establishment in Georgia shall be taxed an income tax with respect to his/her taxable income, which is the difference between the total income earned during a calendar year from a Georgian source related to the permanent establishment and deductions under this Code for that period.

3. The gross income of a non-resident natural person that is not related to his/her permanent establishment in Georgia shall be taxed under Article 134 of this Code at source without deductions, except as provided for by the fourth paragraph of this article.

4. A non-resident natural person who receives income from the sale of property shall pay income tax with respect to the gross income earned during a calendar year from a Georgian source that is reduced by the deductions related to the receipt of such income for that period.

5. The income from the sale of property provided for by the fourth paragraph of this article shall be:

a) surplus gained from the sale of ordinary shares of a resident legal entity or from the sale of a partner's share;

b) surplus income earned from the assets referred to in Article 8(21) of this Code;

c) surplus gained from the sale of the property used for the economic activity provided for in Article 104(1)(k) or (l) of this Code;

d) surplus gained from the sale of other property.

 

Article 81 - Tax rate

1. A natural person's taxable income shall be taxed at the rate of 20%, unless otherwise provided for by this Code.

2. As a result of renting out the residential space to an organisation, legal or a natural person for residential purposes, the income received by a natural person who makes no deductions from this income shall be taxed at the rate of 5%.

3. Surplus income gained by a natural person from the provision of a residential apartment (house) and of the land attached to it, or from the provision of a vehicle, shall be taxed at the rate of 5%.

4. For the purposes of paragraph 3 of this article, surplus income received from the provision of assets shall be determined according to Article 82(4)(b) of this Code.

5. For the purposes of paragraph 2 of this article, the procedure for the maintenance of the register of persons renting out the residential space and for the enjoyment of tax privileges by persons renting out the residential space to legal persons shall be established by the Minister of Finance of Georgia.

(This article shall, in relation to persons renting out the residential space under paragraph 2 of this article, become effective upon issuance of an order to establish the procedure provided for under Article 81(5) of the Tax Code of Georgia)

(Except for persons renting out the residential space under paragraph 2 of this article to legal persons, this article shall apply to legal relations arising from 1 January 2015)

Law of Georgia No 118 of 20 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

 

Article 811 - (Deleted)

Law of Georgia No 118 of 20 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 3015 of 26 December 2014 - website, 30.12.2014

 

Article 82 - Tax exemption

1. The following types of income of natural persons shall be exempt from income tax:

a) income of a non-resident earned while being employed at foreign diplomatic and other equivalent establishments in the territory of Georgia;

b) grant, state pension, state compensation, state academic scholarship, pension from cumulative and refundable private pension scheme in the amount of the contributions made, state scholarship, allowances or lump sum payments allocated from the budget and/or the amounts received by a natural person from budget reserve funds;

b1) benefit received from a non-entrepreneurial (non-commercial) legal person founded by the State within the scope of the charitable activities;

b2) benefit received from a charitable organisation for financing treatment and/or medical service expenses;

c) monetary and other awards to sportsmen and their coaches for winning and/or taking podium places in Olympic Games, Chess Olympiads, World and/or European Championships, European Games, World Youth Olympic Games and/or European Youth Olympic Festivals, as well as monetary and other awards to medical personnel of Georgian teams; also other cash prizes determined under an Ordinance of the Government of Georgia for sportsmen and their coaches and for medical personnel in individual Olympic and Non-Olympic games and in particular types of sports games;

d) alimony;

e) the value of property (income) received by a natural person as a result of dissolution of marriage;

f) natural person’s:

f.a) surplus gained from the sale of a residential apartment (house) along with the land attached to it owned for more than two years;

f.b) surplus gained from the sale of a vehicle owned for more than six months after registration of title;

f.c) surplus gained from the supply of assets owned for more than two years, except where the transferor of assets uses the assets for economic activity before their supply and/or except as provided for in subparagraphs (f.a) and (f.b) of this paragraph. At the same time, the supply of assets after two years shall not be deemed as the use of assets for economic activity and/or mere holding of securities/interest for the purpose of earning dividends or interests shall not be deemed as the use of assets for economic activity;

g) the value of property received as a gift or inherited by first and second line heirs during a fiscal year;

h) the value of property of up to GEL 1 000 received as a gift from a natural person during a tax year, except for the value of property received as a gift by an employee from the employer;

i) the value of the property of up to GEL 150 000 received as a gift or by inheritance during a tax year by third and fourth line heirs;

j) amount paid to a natural person (donor) for nutrition in compensation for blood donation;

k) taxable income earned from the primary supply of agricultural products produced in Georgia by a natural person engaged in agricultural production until 1 January 2018 if the gross income earned by the natural person from such supply during the calendar year does not exceed GEL 200 000;

l) gain arising from the receipt of property through privatization (or free of charge) as well as from gratuitous receipt of apartments by the victims of earthquake or other natural disasters in exchange for damaged apartments in the same populated area or by eco-migrants in other populated areas; (shall apply to legal relations arising from 1 January 2011)

m) compensations received within the framework of a privatisation program by a person having the status of a refugee or a humanitarian status or by an internally displaced person in exchange for a temporary residence; also, for internally displaced persons, the value of property granted to them by the State and income from the initial sale of that property;

n) cumulative surplus gained by a natural person (first line heir) from the sale of the tangible assets that have been owned by him/her and his/her legator/grantor for more than two years;

o) surplus income earned from the sale of securities issued by an international financial company;

p) surplus income earned from the sale of negotiable securities;

q) income earned by a non-resident from a Georgian source as a result of risk insurance or reinsurance by a company, organisation and/or entrepreneur natural person;

r) income earned by non-residents from leasing out the property that do not belong to the non-resident’s permanent establishment in Georgia;

s) interest income from government debt securities or debt securities of the National Bank of Georgia or of any international financial institution. The list of international financial institutions shall be determined by a resolution of the Government of Georgia;

t) surplus income from the sale of government debt securities or debt securities of the National Bank of Georgia or of any international financial institution and the income received from the interests accrued by funds placed in the accounts at the National Bank of Georgia. The list of international financial institutions shall be determined by a resolution of the Government of Georgia;

u) income (including gain) received by a resident natural person, which does not belong to Georgian source income;

v) allowance paid by the employer to employees of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, employees of the State Security Service of Georgia, or to military personnel maimed and/or incapacitated in the course of their duty; and in the event of their death – an allowance paid by the employer to their families (heirs);

w) income received from lottery, the value of which does not exceed GEL 1 000;

x) income earned by a partnership from the transfer of property to its member (co-owner), provided the members of the partnership are only natural persons, the composition of the members of the partnership did not change from the foundation of the partnership up to the transfer (distribution) of property and the partnership is not a VAT payer at the moment of the distribution. For the purposes of this subparagraph, the transfer of a partner’s interest to his/her heir in the case of the partner’s death or the sale of a partner’s interest under the Law of Georgia on Enforcement Proceedings shall not be regarded as a change in the composition of the partnership;

y) salary income earned by a non-resident natural person, if the employment is performed within the territory of Georgia for not more than 30 calendar days during a tax year and the payer of such income (salary) is a non-resident employer, except where such expenses are attributed to the expenses of the non-resident’s permanent establishment, irrespective of whether such expenses are paid by such permanent establishment;

z) surplus received from the transfer of real estate to a partner natural person in exchange for his/her share in the enterprise by way of liquidation or capital reduction of such company, if more than two years have elapsed from the creation of the natural person’s title to that share of the enterprise;

z1) salary paid by a person engaged in agricultural production before 1 January 2018 within the scope of that activity, if the employer’s gross income received from that activity does not exceed GEL 200 000;

z2) income earned by persons organising gambling clubs, slot machine saloons, or betting houses (other than the income earned from organising gambling in a systemic-electronic form) from such business;

z3) the value of property received free of charge from a charitable organisation by a person duly registered in the unified database of socially vulnerable persons (who receives subsistence allowance that can be evidenced by the relevant documents), by a person maimed in the fight for the territorial integrity of Georgia, as well as by a family member of a person killed in the fight for the territorial integrity of Georgia;

z4) gain derived from the transfer of immovable property by an administrative authority (employer) to a staff member (employee) for consideration or free of charge;

z41) gain derived from a gratuitous transfer by an administrative authority to an employee of fuel intended for a vehicle which is in the employee’s personal possession in the course of his/her official duty;

z5) compensation payable to a person for the provision of services of the surety specified in Article 249 of this Code, of the surety specified in the Civil Code of Georgia, or easement services free of charge, and the gain received by recipients of those gratuitous services;

z6) gain derived by a hotel room owner from gratuitous hotel services (hotel accommodation) provided to him/her for maximum 60 days during a calendar year by a tourist enterprise and/or by the person(s) hired under an agreement by the tourist enterprise for the functioning/operation of the hotel;

z7) income received by a notary in the form of a financial aid from the LEPL Notary Chamber of Georgia under the Law of Georgia on Notaries in a high-mountain settlement or in a settlement where notary services were not duly available at the moment of the appointment of a notary.

z8) income earned by a person who is in a bankruptcy regime after the commencement of bankruptcy proceedings under the Law of Georgia on Insolvency Proceedings;

z8a) income earned by a natural person as a result of being employed by a person in relation to whom bankruptcy proceedings are pending;

z8b) compensation for the property confiscated under Article 21 of the Constitution of Georgia;

z9c) income earned from the activity carried out within the status of a high-mountain settlement enterprise by an individual entrepreneur who enjoys the status of a high-mountain settlement enterprise – for 10 calendar years after the granting of the relevant status (including the calendar year in which the status was granted

2. Income tax shall not be levied on:

a) taxable income up to GEL 3 000 earned by the following natural persons during a calendar year:

a.a) citizens of Georgia who participated in World War II and the battles for the territorial integrity of Georgia;

a.b) a person awarded with an honorary title of ‘Kartvlis Deda (mother of Georgia)’;

a.c) a single mother;

a.d) a person who has adopted a child (for one year from adoption);

a.e) a person has taken a child under foster care;

a.f) the taxable salary income received from a budgetary organisation in a high-mountain settlement during a calendar year by a person with many children (having three or more dependent children under age 18) who resides permanently in a settlement. Income tax on the taxable salary income of up to GEL 3 000 received from a budgetary organisation in a high-mountain settlement during a calendar year by a person with one or two children (having one or two dependent children under age 18) who resides permanently in a settlement shall be reduced by 50%. (Sub-paragraph a.f) shall apply to legal relations arising from 1 January 2016)

b) the taxable income of up to GEL 6 000 earned during a calendar year by a person with a disability since childhood, as well as by a person with severe and persistent disabilities;

b1) the taxable income of up to GEL 6 000 earned during a calendar year by a person who received serious damage to health during the participation in international peacekeeping operations for the maintenance and restoration of peace and security or in other peacekeeping activities in accordance with the Law of Georgia on the Participation of the Armed Forces of Georgia in Peacekeeping Operations;

c) taxable income of up to GEL 6 000 earned by a person with the status of a person permanently residing in a high-mountain settlement from an activity in a high-mountain settlement during a calendar year, except for the salary income received from a budgetary organisation and a medical institution established by the state or a local self-governing body.

3. If in the cases provided for in the second paragraph of this article an income tax payer becomes eligible to more than one tax privileges, he/she shall use the highest of the tax privileges.

4. For the purposes of this article:

a) The two-year term of owning an asset shall commence:

a.a) from the date of the preparation of a certificate of title for the purpose of registration with the registration authority; if an asset that is registered with the registration authority as a single property in terms of its title deed is divided, the two-year period of ownership of the received asset shall be calculated from the date of ownership of the asset before its division.

a.b) if a title is not registered with the registration authority – from the moment of creation of the title;

b) ‘surplus gained from the sale of an asset’ shall be calculated as:

b.a) the difference between the supply price of the asset and its purchase price at the moment of the creation of title to it;

b.b) the difference between the supply price of an asset and its market price at the moment of gratuitous receipt, provided the title to the asset has been received free of charge.

c) when receiving property as a gift and/or by will the following persons shall be deemed as first, second, third and fourth line heirs:

c.a) first line heirs – spouse, child, adopted child, grandchild, great grandchild and his/her child, parent, adoptive parent;

c.b) second line heirs– sister, brother, niece/nephew and their children;

c.c) third line heirs– grandmother and grandfather, parents of grandmother and parents of grandfather both maternal and paternal;

c.d) fourth line heirs– uncles (mother’s brother and father’s brother), aunts.

5. In the cases provided in the second paragraph of this article, in order to apply tax privileges to the income received from a payment source according to the tax year, the employee shall submit, in the manner prescribed by the Minister for Finance of Georgia, to the employer a certificate issued by a tax authority evidencing his/her right to tax privileges. If the person has more than one working place, the payment source, in respect of which tax privilege is to apply, shall be determined by the employee.

Law of Georgia No 3882 of 7 December 2010 - LHG III, No 72, 22.12.2010, Art. 428

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 4935 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5371 of 6 December 2011 - website, 20.12.2011

Law of Georgia No 5452 of 9 December 2011 - website, 22.12.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 5791 of 13 March 2012 - website, 23.3.2012

Law of Georgia No 6053 of 24 April 2012 - website, 27.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6395 of 5 June 2012 - website, 19.6.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 6502 of 19 June 2012 - website, 2.7.2012

Law of Georgia No 906 of 30 July 2013 - website, 20.8.2013

Law of Georgia No 1046 of 6 September 2013 - website, 23.9.2013

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2950 of 12 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 3942 of 8 July 2015 - website, 15.7.2015

Law of Georgia No 4037 of 16 July 2015 - website, 28.7.2015

Law of Georgia No 4611 of 10 December 2015 - website, 22.12.2015

Law of Georgia No 4647 of 16 December 2015 - website, 25.12.2015

Law of Georgia No 4611 of 10 December 2015 - website, 22.12.2015

Law of Georgia No 4647 of 16 December 2015 - website, 25.12.2015

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

Law of Georgia No 4842 of 4 March 2016 - website, 9.3.2016

Law of Georgia No 5491 of 22 June 2016 - website, 29.6.2016

Law of Georgia No 97 of 16 December 2016 - website, 23.12.2016

 

Chapter XII - Special Tax Treatments

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 83 - Special tax treatments

Special tax treatments shall apply to:

a) natural persons having the status of a micro business;

b) entrepreneur natural persons having the status of a small business;

c) persons having the status of a fixed tax payer.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 84 - Micro business

1. The status of a micro business may be granted to a natural person who does not use the hired labour and conducts economic activity independently, the gross receivable income from which during a calendar year does not exceed GEL 30 000.

2. The GEL 30 000 limit set by the first paragraph of this article does not apply to the types of activities identified by the Government of Georgia in agreement with the Financial-Budget Committee of the Parliament of Georgia.

3. In agreement with the Financial-Budget Committee of the Parliament of Georgia, the Government of Georgia may prohibit the conduct of certain activities, for which the status of micro business cannot be granted to a natural person.

4. In agreement with the Financial-Budget Committee of the Parliament of Georgia, the Government of Georgia may determine the types of income not taxable under special tax treatment and for the purposes of the first paragraph of this article shall not be included in gross income.

5. The status of a micro business is granted, revoked and the certificate of a micro business is issued as prescribed by the Minister for Finance of Georgia.

 

Article 85 - Granting the status of a micro business

1. A natural person who meets the conditions set out in Article 84 of this Code may apply to a tax authority for the status of a micro business. The tax authority shall issue a certificate of a micro business.

2. The status of a micro business in the current fiscal year shall be revoked if:

a) a natural person has applied to a tax authority for revocation of the status of a micro business or for receiving the status of a small business;

b) after the inventory conducted by a tax authority it has been established that the inventory balance of a natural person having the status of a micro business exceeds GEL 45 000.

c) a natural person has been registered as a VAT payer.

3. If a person having the status of a micro business does not apply to a tax authority for the status of a small business within 15 days after violating the requirement (limit on the amount of gross income) of Article 84(1) of this Code, his/her status of a micro business shall be revoked and shall be removed from special tax treatment.

4. If a natural person does not comply with the requirement of Article 84(3) of this Code, a tax authority shall revoke his/her status of a micro business and remove him/her from special tax treatment.

5. If the status of a micro business of a natural person is revoked, the income of the natural person at that moment shall be taxed:

a) if the person receives the status of a small business - as prescribed for small business;

b) in other cases – as provided in Articles 79-82 of this Code.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 86 - Exemption of a micro business from tax

A natural person having the status of a micro business shall not pay income tax.

 

Article 87 - Obligations of a micro business

1. When drawing up a tax source document, a person having the status of a micro business shall indicate his/her status and status certificate number in the document.

2. A person having the status of a micro business shall keep the tax source document issued by or to him/her.

 

Article 88 - Small business

1. The status of a small business may be granted to a natural person whose gross income from economic activity during a calendar year does not exceed GEL 100 000.

2. In agreement with the Financial-Budget Committee of the Parliament of Georgia, the Government of Georgia may prohibit the conduct of a certain activity for which the status of a small business cannot be granted to a natural person.

3. In agreement with the Financial-Budget Committee of the Parliament of Georgia, the Government of Georgia may determine the types of income that shall not be taxed under special tax treatment and for the purposes of the first paragraph of this article shall not be included in gross income.

 

Article 89 - Granting the status of a small business

1. An entrepreneur natural person who meets the conditions set out in Article 88 of this Code may apply to a tax authority for a status of a small business. The tax authority shall grant a certificate of small business.

2. The status of a small business shall be revoked in the current tax year if:

a) an entrepreneur natural person has applied to a tax authority, according to the place of tax registration, for revocation of the status of a small business by not later than the end of the tax year;

b) the requirement (limit on the amount of gross income) of Article 88(1) of this Code has been violated;

c) an entrepreneur natural person has been registered as a VAT payer;

d) after an inventory conducted by a tax authority it has been established that the inventory balance of a natural person having the status of a small business exceeds GEL 150 000.

3. A tax authority shall revoke the status of a small business and remove a person from special tax treatment if:

a) an entrepreneur natural person carries on the activity specified in Article 88(2) of this Code;

b) an entrepreneur natural person has had sanctions imposed three times during a calendar year for not using a cash register.

4. If the gross income of an entrepreneur natural person having the status of a small business exceeds GEL 100 000 during a calendar year and his/her status is revoked, the person may reacquire the status if he/she meets all the following conditions:

a) the total amount of taxable transactions performed during the next 12 months after the revocation of the status does not exceed GEL100 000;

b) subject to subparagraph (a) of this paragraph, from the year following the 12 months from the revocation of the status, unless the person is a VAT payer.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 90 - Taxable income and tax rates of a small business

1. Taxable income of a small business shall be taxed at 5%, except as provided for in the second paragraph of this article.

2. Taxable income of a small business shall be taxed at 3% if an entrepreneur natural person having the status of a small business has documents evidencing the fact that his/her costs incurred in relation to earning gross income (except for the cost of salary paid to employees) amount to 60% of the gross income.

3. Taxable income of a small business consists of gross income earned from a Georgian-based source, except for salary income.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 91 - Principles of accounting for small business income and costs

1. Except as provided for in the seventh paragraph of this article, an entrepreneur natural person having the status of a small business need not keep accounts of income and expenses.

2. The costs of an entrepreneur natural person having the status of a small business shall be evidenced in accordance with this Code.

3. An entrepreneur natural person having the status of a small business shall keep a tax source document issued to or by him/her.

4. As soon as the obligation of a mandatory registration as a VAT payer arises, an entrepreneur natural person having the status of a small business shall keep accounts of income and expenses as provided in this Code.

5. The loss incurred by a small business during a tax year shall not be carried forward to the next year, unless the taxpayer is removed from special tax treatment.

6. If the status of an entrepreneur natural person having the status of a small business is revoked, he/she:

a) may record the inventory balance available at that time in the relevant document, which, except as provided for in subparagraph (b) of this paragraph, shall not be deemed in the future as a document evidencing costs, but the goods shall be deemed accounted for for the purposes of Article 286 of this Code;

b) may value the inventory balance remaining at that time at market value and record them in the relevant document as the inventory balance, the total value of which shall not exceed GEL 30 000. Said document shall be the document evidencing costs incurred on the inventory and shall include information on the types, amounts and value of the inventory;

c) shall be obligated, if exercising the right under subparagraph (b) of this paragraph, to increase the taxable income existing at the moment of revocation of the status of a small business with the total value of the recorded balance of the inventory.

7. An entrepreneur natural person having the status of a small business shall maintain a special journal for recording costs (including an electronic one), the rules of which are governed by order of the Minister for Finance of Georgia.

 

Article 92 - Registration of a small business as a VAT payer

1. An entrepreneur natural person having the status of a small business who has become liable for mandatory registration as a VAT payer shall pass registration under Article 157 of this Code and shall be removed from special tax treatment.

2. When an entrepreneur natural person having the status of a small business becomes liable for mandatory registration as a VAT payer, he/she shall record the inventory balance available at that moment.

3. Upon registration as a VAT payer, an entrepreneur natural person having the status of a small business may obtain a VAT deduction for the inventory balance referred to in the second paragraph of this article as provided for by this Code, provided relevant documents are available.

 

Article 93 - Filing micro and small business tax returns

1. Except as provided for by Article 26 of this article, before 1 April of the year following a tax year, tax returns shall be filed with a tax authority according to the place of tax registration by:

a) a natural person having the status of micro business;

b) an entrepreneur natural person having the status of a small business.

2. If a natural person having the status of a micro or small business terminates economic activities in Georgia, it shall file a tax return with a tax authority within 30 business days.

3. (Deleted - No 5556, 20.12.2011)

4. Tax return filing procedures for persons having the status of micro or small business shall be prescribed by order of the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 94 - Current taxes of small and micro businesses and procedure for withholding at source

1. A natural person having the status of a micro business shall not pay current taxes.

2. An entrepreneur natural person having the status of a small business shall pay current taxes to the budget according to the annual tax paid during the previous tax year in the following amounts:

a) by not later than 15 May – 25%;

b) by not later than 15 July – 25%;

c) by not later than 15 September – 25%;

d) by not later than 15 December – 25%.

3. A natural person having the status of micro business shall not withhold tax at source if paying for the services received.

4. An entrepreneur natural person having the status of a small business shall not withhold tax at source:

a) for salary paid, which is 25% of the gross income received during a calendar year;

b) when paying for the services received.

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 95 - Tax control over small and micro businesses

1. Tax authorities may conduct the following current tax control measures with respect to persons having the status of small and micro businesses:

a) test purchase of goods/services;

b) visual inspection;

c) checking the observance of rules for the use of cash registers;

d) time study;

e) stocktaking.

2. A tax authority may determine the income of a person having the status of micro business by indirect methods in accordance with the procedures established by the Minister for Finance of Georgia.

 

Article 951 - Flat tax payers

A fixed tax payer may be a person who is not a VAT payer and who conducts one or more activities subject to a fixed tax.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 952 - Activities taxable with flat tax

The types of activities subject to a flat tax and in the case of the activities taxable at the rate specified in Article 953(1)(a) of this Code, the activity taxable with a flat tax according to the types of activity shall be determined by the Government of Georgia.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 953 - Flat tax rate

1. A flat tax rate according to the types of activity determined by the Government of Georgia may be:

a) from GEL 1 to GEL 2 000 for an object of taxation;

b) 3% of the revenues from taxable activity.

2. In the cases provided in paragraph 1(a) of this Article, a flat tax rate according to types of activity shall be determined by the Government of Georgia to the extent of the amount determined by that subparagraph. At the same time, the Government of Georgia may determine different flat tax rates according to local self-governing units for the same types of activities taxable at a flat tax rate.

3. In the case provided for in paragraph 1(b) of this article conditions and types of taxable activities according to the place of business shall be determined by the Government of Georgia.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

 

Article 954 - Granting the status of a flat tax payer

1. A person who meets the requirements of Article 951 of this Code may apply to a tax authority for the status of a flat tax payer and move to a flat tax regime, for which a certificate of a flat tax payer is issued.

2. A person may move to a flat tax regime in any month of the reporting year. At the same time, a person shall be deemed to have the status of a flat tax payer and, accordingly, to be a flat tax payer from the first day of the month following the month in which the person is granted the status of a flat tax payer.

3. The procedures for granting and revoking a flat tax payer status and issuing a flat tax payer certificate shall be determined by order of the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

 

Article 955 - Conditions of flat rate taxation

1. In addition to the activity taxable by a flat tax, a flat tax payer may conduct only activities permitted by the Government of Georgia.

2. Income earned from an additional activity referred to in the first paragraph of this article shall be taxed according to regular procedures.

3. Income earned from the activity taxable by a flat tax shall not be included in the gross income of a flat tax payer and shall not be subject to subsequent taxation.

4. A flat tax payer shall not pay current taxes according to a flat tax.

5. When preparing tax source documents, a flat tax payer shall indicate a flat tax payer status and a flat tax payer certificate number.

6. A flat tax payer shall retain the tax source document issued to or by him/her.

7. The procedure for payment and reporting of flat tax shall be determined by order of the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 956 - Revoking a flat tax payer status

1. A flat tax payer status shall be revoked if:

a) a person ceases the activity taxable by a flat tax;

b) a person applies to a tax authority for revocation of a flat tax payer status;

c) a person conducts activities different from the additional activities permitted by the Government of Georgia for a flat tax payer;

d) a person becomes liable to become registered as a VAT payer in respect of the additional activity permitted by the Government of Georgia for flat tax payers, or voluntarily becomes registered as a VAT payer.

2. If one of the conditions for revocation of the status of a flat tax payer occurs (except for paragraph 1(b) of this article), a person shall apply to a tax authority for revocation of a flat tax payer status not later than 10 business days after the condition occurs.

3. The status of a flat tax payer shall be deemed revoked from the day when the condition for revocation of the status of a flat tax payer specified in the first paragraph of this article occurs.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Chapter XIII - Profit Tax

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 96 – Profit tax payers

Profit tax payers shall be:

a) resident enterprises;

b) non-resident enterprises that conduct business in Georgia through a permanent establishment and/or earns income from a Georgian source.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 97 - Object of profit taxation

1. The object of profit taxation of a resident enterprise (except for cases under paragraphs 2, 8 and 9 of this article) shall be:

a) distributed profit;

b) costs incurred or other payments not related to economic activity;

c) free delivery of goods/services and/or transfer of funds;

d) representation expenses paid in excess of a limited amount determined under this Code.

2. Taxable profit of an organisation shall be the difference between the gross income earned during a calendar year and the deduction amounts provided for under this Code.

3. Object of profit taxation of a non-resident enterprise conducting business in Georgia through a permanent establishment shall be, on the basis of the activity of its permanent establishment, disbursements made/expenses paid by the non-resident enterprise, or the permanent establishment as provided for under paragraph 1 of this article.

4. Georgian source income earned by a non-resident enterprise, which does not belong to its permanent establishment, shall be taxed without deductions at the source under Article 134 of this Code, except as provided for in paragraphs 5 and 6 of this article.

5. Object of profit taxation of a non-resident enterprise earning income from the sale of property under paragraph 6 of this article, which is not related to the activity of its permanent establishment in Georgia, shall be the difference between the gross income earned from a Georgian source during a calendar year and the deduction amounts with respect to earning of the income.

6. Income earned from the sale of property under paragraph 5 of this article shall be:

a) income gained from the sale of ordinary shares or partner's equity of a resident legal entity;

b) income gained from the sale of assets under Article 8(21) of this Code;

c) income gained from the sale of property under Article 104(1)(j) or (k) of this Code;

d) income gained from the sale of other property.

7. If payments/disbursements under Articles 981 – 984 of this Code are made in a non-monetary form, the object of profit taxation shall be determined by the market price of the goods/services delivered.

8. Profit gained as a result of oil and gas operations based on the “existing agreements” under the Law of Georgia on Oil and Gas shall be profit taxed according to the tax provisions in force before 1 January 2017.

9. Object of profit taxation of a person, in case of organising a betting house in a systemic-electronic form, with regard to this activity shall be determined under Article 309(16) of this Code.

10. For the purposes of paragraphs 1 and 3 of this article, the taxable amount shall be calculated by dividing the sum of a disbursement made/expense paid according to the object of taxation determined under the same paragraphs by 0.85.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 98 - Tax rate

1. The profit tax rate shall be 15%, except as provided for in paragraph 2 of this article.

2. Profit gained from oil and gas operations as a result of implementation of the “existing agreements” defined under the Law of Georgia on Oil and Gas shall be taxed at the rate of 10%, provided these agreements were signed before 1 January 1998.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 981 – Distributed profit

1. Distributed profit shall be a profit distributed by an enterprise to its partner as a dividend in a monetary or non-monetary form.

2. The following shall not be deemed as distributed profit:

a) a payment/disbursement made in cash or in kind at the time of liquidation of an enterprise or at the time of buying out a share/interest, which does not exceed the amount of contribution made by a partner to the capital (authorised and additional paid-in capital);

b) a payment made to a partner of an enterprise by transferring a share/interest of the enterprise into ownership.

c) distribution of a dividend to a person defined under Article 2(1) of the Law of Georgia on Entrepreneurs (except for an individual enterprise and a person exempt from profit tax under this Code);

d) transfer of assets to the state and/or a municipality by an enterprise through capital reduction if more than 50% of shares/interest of the enterprise is in the ownership of the state and/or the municipality;

e) distribution by an enterprise of a dividend received from a foreign enterprise (except for a person registered in a country with preferential tax treatment).

3. For the purposes of this article, distributed profit of a permanent establishment of a non-resident enterprise shall be deemed a disbursement made to the non-resident enterprise in cash or in kind out of the profit gained as a result of the activity of the permanent establishment (taking away by the non-resident enterprise of the profit allotted to its permanent establishment). A permanent establishment shall be allotted a profit it might have gained as an independent enterprise conducting the same or similar activity and being in the same or similar conditions.

4. The following shall be deemed as distribution of profit:

a) any operation performed by an enterprise with a related party (who is not subject to profit tax according to objects of taxation under Article 97(1, 3)) if the price of a transaction concluded between them is different from its market price and their relation affects the outcome of the transaction. In such a case the amount of distributed profit shall be:

a.a) the difference between the market price of a transaction and the income gained/to be gained if the market price of the transaction exceeds the income gained/to be gained;

a.b) the difference between the costs incurred as a result of a transaction and the market price of the transaction if the costs incurred as a result of the transaction exceeds the market price of the transaction;

b) conduct of a controlled transaction if the established conditions for the transaction fail to satisfy the market principle. In such a case, the amount of distributed profit shall be determined by the adjustment amount calculated under the procedure established by Chapter XVII of this Code;

c) any operation performed by an enterprise with a person exempt from income tax/profit tax (except for a budget organisation) if the price of a transaction concluded between them is different from its market price. In such a case the amount of distributed profit shall be:

c.a) the difference between the market price of a transaction and the income gained/to be gained if the market price of the transaction exceeds the income gained/to be gained;

c.b) the difference between the costs incurred as a result of a transaction and the market price of the transaction if the costs incurred as a result of the transaction exceeds the market price of the transaction.

5. For the identification of the amount under paragraph 2(e) of this article it shall be deemed that this amount is to be paid first when a dividend is distributed by an enterprise.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 982 – Costs incurred or other payments not related to economic activity

1. For the purposes of this article, costs not related to economic activity shall be:

a) costs that are not documented if this obligation is established under this Code;

b) costs the purpose of payment of which is not to gain profit, income or compensation;

c) costs paid for goods/services purchased from a natural person having the status of a micro business, except when the income gained from the delivery of goods/services by a natural person having this status is taxed under the general rule;

d) costs paid for goods/services purchased from a person having the status of a fixed taxpayer within the scope of an activity taxed at a fixed rate (except for an activity to be taxed at a fixed rate under Article 953(1)(b) of this Code);

e) the interest paid for a credit (loan) above the annual interest rate established by the Minister of Finance of Georgia;

f) costs paid for purchasing foreign goods from a special trade company in the amount exceeding the customs value of the goods, except for the costs not related to payments to the special trade company.

2. Costs paid in order to make disbursements provided for in Articles 981 and 983 of this Code (including a disbursement not subject to profit tax), as well as a disbursement taxed at source shall not be included in the costs under paragraph 1 of this article.

3. The following shall be subject to profit taxation:

a) payments made to purchase debt securities issued by a person registered in a country with preferential tax treatment, as well as by a person exempt from profit tax under this Code (except for a budget organisation);

b) contractual penalties and/or other fines paid to a person registered in a country with preferential tax treatment, as well as to a person exempt from profit tax under this Code (except for a budget organisation), which were incurred on the basis of contractual relations;

c) advance payments to a person registered in a country with preferential tax treatment, as well as to a person exempt from profit tax under this Code (except for a budget organisation);

d) granting of a loan to a person registered in a country with preferential tax treatment, as well as to a person exempt from profit tax under this Code and/or payments made to purchase a claim against that person. This subparagraph shall not apply to transactions conducted by a commercial bank, credit union, microfinance organisation and pawnshop with a person exempt from profit tax under this Code;

e) loss incurred due to the transfer of the right to claim to and/or the denial of the right to claim for a person registered in a country with preferential tax treatment, as well as a person exempt from profit tax under this Code;

f) contributions made to the capital of a non-resident, as well as of a person exempt from profit tax under this Code, and/or payments made to purchase shares/interest;

g) granting of a loan to a natural person or a non-resident, and/or securing of a loan taken out by any of these persons from a third party by deposit when the sum of an object of profit taxation amounts to the sum of the loan taken. This subparagraph shall not apply to transactions conducted by a commercial bank, credit union, microfinance organisation and pawnshop;

h) granting of a loan by a commercial bank, credit union, microfinance organisation or pawnshop to a non-resident partner, a partner exempt from profit tax under this Code or a partner natural person with at least 1 % of the capital participation, and/or securing of a loan taken out by a partner from a third party by deposit when the sum of an object of profit taxation amounts to the sum of the loan taken.

4. Expenses related to the placement of shares and/or Global Depositary Receipts at stock exchange (including at the stock exchange recognised by a foreign country), and to the issuing of such shares and/or Global Depositary Receipts, as well as expenses related to changes made in the listing category/regime shall be considered as the expenses related to economic activity.

5. A country shall be considered as having preferential tax treatment if under the tax legislation of the country and/or separate territories of the country:

a) a legal person is exempt from profit tax;

b) no profit tax is imposed on profit gained and/or distributed by a legal person, or the profit tax rate does not exceed 1/3 of the profit tax rate existing in Georgia.

6. if, under the tax legislation of a foreign country or separate territories of a foreign country, either of the cases under paragraph 5 of this article takes place in relation to a legal person, this country and/or separate territories of the country shall, in this regard, be considered as a country with preferential tax treatment.

7. If payment was effected (a sum was actually received) as a result of providing debt securities purchased or the right to participate in the capital (shares/interest), or satisfying a demand, a person may set off and recover under the procedure established by this Code a sum of the previously paid profit tax in the amount of a profit tax calculated according to the sum paid within the accounting period of the actual receipt of the sum.

8. If a loan granted/advance payment was repaid, or goods/services were received in return for the advance payment, a person may set off and recover under the procedure established by this Code a sum of the previously paid profit tax in the amount of a profit tax calculated according to the sum repaid within the accounting period for repayment of the loan/advance payment or actual receipt of the goods/services, or according to the amount of compensation for the goods/services received.

9. If securing of a loan by deposit is cancelled, a person may set off and recover under the procedure established by this Code a sum of the previously paid profit tax in the amount of a profit tax calculated according to the principal amount of the loan within the accounting period of cancellation of the security.

10. The list of countries and/or separate territories of countries that are considered as countries with preferential tax treatment for the purposes of this Code shall be compiled based on the criteria under paragraphs 5 and 6 of this article by ordinance of the Government of Georgia.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 983 – Free delivery of goods/services and/or transfer of funds

1. For the purposes of this article, delivery of goods or services not intended to gain profit, income or compensation shall be considered free delivery.

2. Shortage in the inventory and/or assets provided for under this Code at the moment of its identification shall be considered as free delivery of the good.

3. The following cases of free delivery of goods/services and/or transfer of funds shall not be subject to profit taxation:

a) a donation made to a charity organisation during a calendar year not exceeding 10 % of the net profit gained by the organisation during a previous calendar year;

b) free delivery of goods or services, or transfer of funds that are taxed at source under Article 154 of this Code;

c) free provision of hotel services (hotel accommodation) for not more than 60 days during a calendar year to a hotel room owner by a tour company and/or a person/persons invited by a tour company under a contract for running/operating the hotel;

d) free delivery of goods or services, and/or transfer of funds to the state, a municipality or a legal entity under public law;

e) free provision of immovable property to a charitable organisation if the property recipient organisation does charitable work in relation to persons with disabilities since childhood and/or persons with severe and persistent disabilities for at least three previous calendar years;

f) free provision of a surety under Article 249 of this Code, a surety under the Civil Code of Georgia, and an easement.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 984 – Taxation of entertainment expenses

1. For the purposes of this article, entertainment expenses shall be defined under Article 8(33) of this Code.

2. For the purposes of Article 97 of this Code, the amount of entertainment expenses to be incurred during a calendar year shall be limited to 1 % of the income gained during a previous calendar year, and to 1 % of the expenses incurred if the expenses exceed the income gained.

3. The amount of entertainment expenses incurred during the calendar year of an enterprise establishment shall be limited to 1 % of the expenses incurred before the end of the current calendar year.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 99 - Tax exemption

1. The following shall be exempt from profit tax:

a) profits of budgetary, international and/or charitable organisations, other than profit gained from economic activity;

b) grants, membership dues and donations received by an organisation;

c) profits of the National Bank of Georgia;

d) profits from the sale of crosses, candles, icons, books and calendars used by the Patriarchate of Georgia for religious purposes;

e) profits earned by a person engaged in agricultural production from the primary supply of agricultural products made in Georgia before their industrial processing (changing of commodity code) before 1 January 2018 or distribution of profit, and expenses incurred/disbursements made within the scope of the same activity that are provided for in Article 97(1)(b-d) of this Code if the income gained from such supply during a calendar year does not exceed GEL 200 000;

f) profits earned by an agricultural cooperative from a primary supply of agricultural products made in Georgia before their industrial processing (changing their commodity code) before 1 January 2018 or distribution of profit, and expenses incurred/disbursements made within the scope of the same activity that are provided for in Article 97(1)(b-d) of this Code;

g) profit or distribution of profit earned by an international financial company from financial transactions, financial services and/or from sale of securities issued by a non-resident in Georgia;

h) profit or distribution of profit earned from the sale of securities issued by an international financial company;

i) profit or distribution of profit earned from the sale of negotiable securities;

j) income earned by a non-resident from a Georgian source based on the risk insurance and reinsurance by a company, organisation and/or entrepreneur natural person;

k) income earned by non-residents from leasing out property that does not belong to the non-resident’s permanent establishment in Georgia;

l) profit or distribution of profit earned from the sale of debt securities of the state, of the National Bank of Georgia, or of an international financial institution and profit in the form of interests received from those securities, as well as profit or distribution of profit earned from the interest accrued to the funds placed on the accounts with the National Bank of Georgia. The list of international financial institutions shall be compiled by ordinance of the Government of Georgia;

m) profit or distribution of profit earned by a FIZ Enterprise from business permitted within the Free Industrial Zone, and expenses incurred/disbursements made within the scope of the same activity that are provided for in Article 97(1)(b-d) of this Code;

n) profit or distribution of profit earned by an investment fund from the supply of financial instruments and/or from financial transactions and/or financial services, provided the investment fund is an international financial company;

o) the value of property transferred or services gratuitously delivered by the state and/or municipality authorities to legal entities under public law and to non-entrepreneurial (non-commercial) higher education legal entities founded by the state;

p) profit (distribution of profit) earned from the supply of information technologies outside Georgia developed by a legal entity of a virtual zone;

q) distribution of profit earned by a tourist zone entrepreneur from the delivery of hotel services up to 1 January 2026, and expenses incurred/disbursements made within the scope of the same activity that are provided for in Article 97(1)(b-d) of this Code;

r) distribution of profit earned by persons from organising a gambling club, a slot machine saloon, a betting house (except for the profit earned by them from organising games in a systemic-electronic form).

s) distribution of profit earned by a special trading company from the conduct of permitted activities (except for the profit earned by the company from the supply of a fixed asset used by the company for its economic activity for over two years);

t) profit earned from general educational activity by a LEPL public school duly authorised by the Minister for Education and Science of Georgia;

u) distribution of profit earned by a person under a bankruptcy regime after commencement of bankruptcy proceedings under the procedure established by the Law of Georgia on Insolvency Proceedings;

v) distribution of profit from compensation received in return for the property confiscated under Article 21 of the Constitution of Georgia;

w) distribution of profit earned by a high-mountain settlement enterprise from an activity carried out in the same high-mountain settlement, and expenses incurred/disbursements made within the scope of the same activity that are provided for in Article 97(1)(b-d) of this Code – for 10 years after being granted the relevant status (including the calendar year when the status was granted);

x) distribution of profit gained from the interest earned from a financial institute certified under the legislation of Georgia.

2. For the purposes of this article, the types of hotel services (except for the hotel services under Article 8(33)(d.d) of this Code) shall be determined by the Government of Georgia.

3. For the identification of the amount of profit exempt from profit tax under paragraph 1 of this article it shall be deemed that this amount is to be paid first when a dividend is distributed by an enterprise.

Law of Georgia No 4061 of 15 December 2010 - LHG III, No 75, 27.12.2010, Art. 469

Law of Georgia No 4935 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 4961 of 24 June 2011 - website, 06.7.2011

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5452 of 9 December 2011 - website, 22.12.2011

Law of Georgia No 5791 of 13 March 2012 - website, 23.3.2012

Law of Georgia No 6053 of 24 April 2012 - website, 27.4.2012

Law of Georgia No 6015 of 10 April 2012 - website, 30. 4.2012

Law of Georgia No 6395 of 5 June 2012 - website, 19.6.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 817 of 12 July 2013 - website, 05.8.2013

Law of Georgia No 906 of 30 July 2013 - website, 20.8.2013

Law of Georgia No 1046 of 6 September 2013 - website, 23.9.2013

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 4037 of 16 July 2015 - website, 28.7.2015

Law of Georgia No 5503 of 22 June 2016 - website, 12.7.2016

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Chapter XIV - Gross income

 

Article 100 - Gross income

1. The gross income of a resident shall consist of the income earned from a source located in and outside Georgia.

2. A non-resident’s gross income shall consist of the income earned from a Georgian source.

3. Gross income shall be income earned in any form and/or through any activity, namely:

a) salary income;

b) income earned from economic activity, which is not related to employment;

c) other income not related to employment and economic activity.

4. The following shall not be included into the gross income:

a) (Deleted - No 5092, 13.5.2016)

b) gratuitous transfer of goods and/or gratuitous delivery of services to the State and/or local self-government;

c) transfer of goods to other persons, within the framework of the projects (including preparatory stage) provided for in the international treaties ratified by the Parliament of Georgia, by legal persons under public law carrying out those projects and with which the Ministry of Finance has signed an agreement on the implementation of the projects;

d) salary paid by an entrepreneur natural person having the status of a small business to an employee, taking into account Article 94(4)(a) of this Code;

e) return of a fixed asset to a lessor in the cases provided for in Article 115(4)(b) of this Code;

f) benefit received by reducing taxes and/or penalties under a tax agreement made with a taxpayer, writing off tax arrears, and by exempting from tax penalties on the basis of Article 269(7) of this Code;

g) supply of agricultural produce made in Georgia as a result of agricultural activity between an agricultural cooperative and its members (shareholders) and/or provision of services related to such activity before 1 January 2018;

h) market value of the immovable property (including land) supplied free of charge to a charitable organisation, if the organisation receiving such property has been providing charitable activities for at least the last three calendar years to persons with a disability since childhood and/or severe and persistent disabilities;

j) income earned by a tour company as a result of providing hotel services with the use of hotel assets/part of assets in possession of a natural person (using them as hotel rooms/apartments) – for a natural person.

Law of Georgia No 4705 of 20 May 2011 - website, 1.6.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 817 of 12 July 2013 - website, 5.8.2013

Law of Georgia No 906 of 30 July 2013 - website, 20.8.2013

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

Law of Georgia No 4088 of 22 July 2015 - website, 4.8.2015

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

Law of Georgia No 5491 of 22 June 2016 - website, 29.6.2016

 

Article 101 - Salary income

1. Salary income shall be any compensation or benefit received by a natural person as a result of employment, including income earned as a pension or in any other form from the previous employment, or income from future employment.

2. For the purposes of the first paragraph of this article, the value of the benefit shall be the amount specified below which is reduced by the amount paid by an employee to an employer at the time of receiving the benefit:

a) when receiving a motor vehicle for personal use – 0.1% of the carrying value of the motor vehicle at the beginning of the tax year concerned for each day of using the vehicle by the employee for private purposes;

b) where an employer issues a loan to an employee at an interest rate lower than the rate fixed by the Minister for Finance of Georgia – the amount corresponding to the interest payable at the interest rate fixed by the Minister for Finance of Georgia;

c) where an employer supplies, or gratuitously transfers, goods/services to an employee – the market price of such goods/services;

d) where an employer provides accommodation to an employee for use – the annual market value of the rental fee (in proportion to the period concerned);

e) where an employer assists an employee or his/her dependants to receive education (not including a training program directly related to the fulfilment of the employee’s obligations) – the value of the assistance rendered by the employer for the education;

f) where an employer reimburses an employee’s expenses – the amount of the reimbursement;

g) where an employer waives an employee’s debt or obligation – the amount of the debt or obligation, except when the expenses for taking measures under the legislation of Georgia for enforcing payment of a monetary claim exceeds the amount of the monetary claim.

h) where an employer pays an insurance premium or other amount for an employee’s life and health insurance or under any pension insurance contract – the amount of the insurance premium or other amount paid by the employer;

i) in other cases – the market value of the benefit under Article 18 of this Code.

3. Salary income shall not include:

a) reimbursement of business travel expenses paid to an employee within limits prescribed by the Ministry of Finance of Georgia;

b) reimbursement of entertainment expenses.

c) organised transportation of an employee from the place of residence to the place of work, or from the place of work to the place of residence by an employer if this cannot be done with the use of public transport, or if an employee needs to incur unreasonable expenses and/or spend unreasonable time to travel.

4. The amount specified in the second paragraph of this article shall include excise taxes, VAT and other taxes payable by an employee.

5. For the purposes of paragraph 2(b) of this article, the interest rate shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 102 - Income from economic activity

1. Income from economic activity shall be:

a) income from supplying goods/services;

b) surplus income from the sale of assets;

c) income received as a result of the restriction of economic activities or shutdown of an enterprise;

d) amounts received from the sale of fixed assets; in the case of gratuitous supplying of fixed assets the market value shall be included in the income under Article 111(7) of this Code;

e) reimbursed deductions under Article 146 of this Code;

f) interest income, other than interest income from funds deposited by a natural person with banks and other credit institutions on deposits and time deposits;

g) dividends;

h) royalty;

i) benefit from writing off a person’s debt;

j) income from the transfer of property by leasing, easement, renting, letting or in any other similar form;

k) income from other economic activity.

2. Where goods/services are delivered free of charge, the market price of such goods/services shall be included in gross income. This shall not apply to free dissemination of advertising goods, including through retail sellers, which have no independent consumer specifications and are an integral part of the supply of the primary goods/services.

3. (Deleted - No 5092, 13.5.2016)

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 103 - Income not related to employment and economic activity

1. Income not related to employment and economic activity shall be any income or benefit, other than:

a) contributions of partners increasing net assets of the enterprise in which they are partners;

b) under an insurance contract:

b.a) insurance compensation paid by an insurer to an insured natural person under a health insurance contract upon the occurrence of an insured event;

b.b) insurance compensation that does not exceed the amount of the damage occurred, paid by an insurer to an insured natural person under an insurance contract upon the occurrence of an insured event.

c) the value of goods and services purchased as test purchases under this Code and the legislation of Georgia, as well as income or benefit secretly earned by a person who secretly assists criminal investigation authorities.

2. If a person receives property or benefit from another person, the value of the property or benefit to be included in gross income shall be determined under Article 101(2) of this Code.

 

Article 104 - Georgian source income

1. For the purposes of this Section, Georgian source income shall be:

a) income earned from employment in Georgia;

b) income or benefit earned from the supply of goods in the territory of Georgia;

c) income earned from the delivery of services in Georgia. For this purpose, unless otherwise provided by this article, services shall be deemed to be delivered in Georgia, if:

c.a) services are actually rendered in Georgia;

c.b) services are related directly to the immovable property located in Georgia;

c.c) services are related directly to the movable property located in Georgia;

c.d) services are related to the securities issued by a Georgian resident;

c.e) the place of actual delivery of services is Georgia and services are delivered in the sphere of culture, art, education, tourism, recreation, physical culture and sports;

c.f) the delivery of services is related to transportation of cargo or passengers, and the place of commencement and ending of transportation is Georgia;

c.g) a service provider and a service recipient are in different states and the service provider is a Georgian resident, except where the service provider delivers services through its permanent establishment in another country that confirms the fact that the service provider has delivered services in another country (other than in Georgia).

c.h) a service provider and a service recipient are in different states and the service provider delivers services in Georgia through its permanent establishment to an employee or otherwise (at the same time, the expenses related to the delivery of services by the service provider are incurred in Georgia irrespective of the place of actual payment of such expenses) that confirms the fact that the service provider has delivered services in Georgia.

d) income earned from economic activity conducted in Georgia by a non-resident’s permanent establishment, including income earned by a non-resident from the sale of identical (similar) goods in Georgia; as well as income from the services delivered in Georgia, which are identical or similar to the services delivered by a permanent establishment;

e) income from the cancellation of obligations as a result of writing off bad debts related to economic activity conducted in Georgia and income from the sale of fixed assets under Article 111(7) of this Code or income received as a result of compensation under Article 146 of this Code;

f) dividends received from a resident legal person, or income earned from the sale of shares of a resident legal person and/or a partner’s share in a legal person;

g) interest, provided the interest payer is a Georgian resident. At the same time, irrespective of whether the interest payer is a Georgian resident:

g.a) interest shall be deemed as a Georgian source income if a non-resident person has a permanent establishment in Georgia to which the non-resident’s debt obligation is related and the interest expenses related to such debt obligation is attributed to the expenses of the permanent establishment, irrespective of whether such expenses have been incurred by the permanent establishment or not;

g.b) interest shall not be deemed as a Georgian source income if a non-resident person confirms that it has a permanent establishment in a foreign country to which the non-resident’s debt obligation is related and the interest expenses related to such debt obligation is attributed to the expenses of the permanent establishment, irrespective of whether such expense has been incurred by the permanent establishment or not;

h) pension or scholarship paid by a resident;

i) royalty, if the payer of such royalty is a Georgia resident. At the same time, irrespective of whether the payer of the royalty is a Georgia resident or not:

i.a) a royalty shall be deemed as Georgian source income if a non-resident person has a permanent establishment in Georgia with respect to which the obligation to pay royalty arose, irrespective of whether such expense has been incurred by the permanent establishment or not;

i.b) a royalty shall not be deemed as a Georgian source income if a non-resident confirms that it has a permanent establishment in a foreign country with respect to which the obligation to pay royalty arose, irrespective of whether such expense has been incurred by the permanent establishment or not;

j) income earned from the sale or assignment of rights existing or exercised in Georgia provided in Article 8(21) of this Code;

k) income earned from leasing movable property used in Georgia and/or from transferring any other contractual right of use;

l) income earned from immovable property located in Georgia and used for economic activity, including income from the sale of a partner’s interest in such property;

m) income earned from the supply of shares of or partner’s interest in an enterprise, more than 50% of the value of which assets is directly or indirectly created from the value of the immovable property located in Georgia;

n) income received from a resident enterprise or a non-resident’s permanent establishment in Georgia for management, as well as financial and/or insurance services (including reinsurance services);

o) income earned in the form of insurance premiums under risk insurance or reinsurance contracts made in Georgia;

p) income earned from the provision of transport services in international carriage between Georgia and foreign countries or from the provision of telecommunication services in international communication;

q) other income earned from carrying on activities in Georgia.

2. In determining the source of income specified in the first paragraph of this article, the place of receipt of the amount of income shall not be taken into account.

3. Georgian source income shall not include income earned from financial transactions and/or financial services between international financial companies.

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

 

Chapter XV - Deductions and Loss

 

Article 105 - Expenses related to earning income

1. All expenses related to earning income, other than the expenses that are not deductible under this Section, shall be deducted from gross income.

2. Unless otherwise provided for by this Code, all expenses shall be documented.

3. The expense of purchase, installation and other capitalisable expenses of fixed assets shall be deducted on a phased basis as depreciation charges, except where a taxpayer exercises the right to full deduction of depreciation charges.

4. A taxpayer may deduct from gross income:

a) benefit arising from supplying (including, free of charge) of goods/services to him/her, taking into account the restrictions provided for by this Code, in the reporting year, in which such goods and services are used in economic activity;

b) the VAT amount assessed on goods with independent consumer specifications, disseminated gratuitously for advertising purposes, unless a tax invoice has been issued with respect to the transaction.

c) expenses related to the placement of shares and/or Global Depositary Receipts at stock exchange (including at the stock exchange recognised by a foreign country) and to issuing such shares and/or Global Depositary Receipts, as well as expenses related to changes made in the listing category/regime. (Paragraph 4(c) shall apply to legal relations arising from 1 January 2012)

5. The Minister for Finance of Georgia may determine:

a) certain cases where expenses need not be documented;

b) the list of documents that will be deemed as documents evidencing expenses notwithstanding the requirements of this Code.

6. (Deleted - No 5092, 13.5.2016)

7. (Deleted - No 1886, 26.12.2013)

8. (Deleted - No 5092, 13.5.2016)

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6212 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6330 of 25 May 2012 - website, 08.6.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 4720 of 24 December 2015 - website, 29.12.2015

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 106 - Non-deductible expenses

The following expenses shall not be deducted from gross income:

a) expenses that are not related to economic activity, except for:

a.a) the case provided in Article 117 of this Code;

a.b) the case where a legal person under public law supplies goods and/or delivers services to the State and/or to local self-governments free of charge;

b) entertainment expenses, except where a taxpayer is engaged in the entertainment business and the expenses are incurred within the framework of such business;

c) personal expenses of a natural person, expenses related to winnings from lotteries, casinos, gambling and other games of chance or related to earning salary income;

d) expenses related to earning income that is exempt from profit or income tax, except as provided in the note to this article;

e) expenses incurred for goods/services that are not regarded as being supplied for the purposes of a profit tax, or during the supply of which the corresponding income/market price is not included in the gross income under Article 100(4) of this Code, except as provided in Article 100(4)(b) of this Code; (shall apply to legal relations arising from 31 December 2013)

f) expenses incurred for goods/services purchased from a natural person having the status of a micro business, except where income from supplying of goods/services by the person with such status is taxed under regular procedures;

g) (deleted - No 1886, 26.12.2013)

h) expenses incurred with respect to the goods/services purchased from a flat tax payer within the scope of the activity subject to a flat tax;

h) expenses incurred with respect to the goods/services purchased from a person having a status of a flat tax payer within the scope of the activity (except for the activity taxable at a tax rate determined under Article 953 (1)(b) of this Code) subject to a flat tax

i) expenses of a person having the status of a flat tax payer not separated between the activity subject to a flat tax and additionally performed activities.

Note: In the case provided for in Article 82(1)(k) of this Code, a person may deduct expenses relating to the exempted income. When using this right, a person shall apply income tax to the income exempt from income tax under Article 82(1)(k) of this Code.

Law of Georgia No 4206 of 22 February 2011 - website, 10.3.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6330 of 25 May 2012 - website, 8.6.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2950 of 12 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 107 - Limiting interest deductions

1. Taking into consideration the second paragraph of this article, interest paid and/or payable (under an accrual method) for a credit (loan) shall be deducted within limits not higher than the annual interest rate set by the Minister for Finance of Georgia, in proportion to the period concerned.

2. In an enterprise, more than 20% of the interest (shares) of which is directly or indirectly held by a legal person exempt from the tax on profits, the maximum amount of interest deductible under the first paragraph of this article shall not exceed the total of any interest income earned by a taxpayer and 50% of the total amount of taxable profit calculated without regard to interest income earned and interest expenses incurred.

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 6547 of 22 June 2012 - website, 4.7.2012

 

Article 108 - Deduction of bad debts

1. A taxpayer may deduct bad debts related to goods and service sold, where receivable income in previous reporting periods was included in the gross income received from the economic activity.

2. Bad debts may be deducted only if tax arrears have been written off and recorded in the taxpayer's financial statements.

 

Article 109 - Deduction of allocations to reserve funds

1. A legal person engaged in a licensed insurance business may deduct from the gross income of a reporting year ‘insurance losses /losses incurred, net’ of the same reporting period, calculated in the manner prescribed by the National Bank of Georgia, except for the income from recourse and from salvaged property.

2. Banks and credit unions deduct loan loss reserves as prescribed by the National Bank of Georgia for commercial banks for classifying assets and creating and using loan loss reserves.

3. A leasing company may deduct, as prescribed by the Minister for Finance of Georgia, from the gross income of a reporting period the expenses of lease loss reserves.

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

 

[Article 109 – (Deleted) (Shall become effective from 1 January 2019)]

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 110 - Deduction of scientific-research, design and development service expenses

Scientific-research, design and development service expenses related to the receipt of gross income shall be deductible, except for the expenses related to fixed-asset purchases, installation and other capitalisable expenses.

 

Article 111 - Depreciation charges and deductions according to fixed assets

1. The depreciation charges of fixed assets used for economic activity shall be deducted under this article.

2. Depreciation shall not be charged against land, works of art, museum exhibits, objects (other than buildings) of historical significance, and other non-depreciable assets. At the same time, depreciation shall not be charged against a fixed asset and biological asset with a value of up to GEL 1 000. A fixed asset with a value of up to GEL 1 000 shall be fully deducted from gross income in the tax year in which it is put into service, and the expenses incurred for a biological asset shall be deducted from gross income in the tax year in which they were actually incurred.

3. Fixed assets subject to depreciation shall be grouped according to the following depreciation rates:

Group number

 

Fixed Assets

 

Depreciation rate, %

 

1

Motor cars; motor and tractor equipment to be used on roads; office furniture; motor transport rolling stock; trucks, buses, special vehicles and trailers; machinery and equipment for all fields of industry, foundry industry; forging and pressing equipment; construction equipment; agricultural machinery and equipment.

20

 

2

 

Special instruments, fittings and equipment; computers, data processing peripheral equipment and devices; electronic devices.

20

 

3

Railway, sea and river transport; power machinery and equipment; heating equipment, turbine equipment, electric motors and diesel generators, power transmission and communication facilities; pipelines.

8

 

4

Buildings, structures.

5

5

Depreciable assets not included in other groups.

15

 

4. The amount of depreciation charges for each group is calculated from the book value of a group at the end of a tax year in accordance with the depreciation rates indicated in the third paragraph of this article.

5. Buildings and structures (‘buildings’) depreciation shall be charged against each building separately. Accordingly, each building shall be regarded as a separate group.

6. The book value of a group at the end of a tax year shall be the amount calculated as follows: the book value of a group at the end of a tax year preceding the reporting year:

a) shall be reduced:

a.a) by the depreciation amount charged in the tax year preceding the reporting year;

a.b) by the amount of deductions made under the eighth and ninth paragraphs of this article;

a.c) by the amount derived from the sale of fixed assets of a group during a reporting tax year, and in the event of gratuitous supply of fixed assets, by market value;

b) shall be increased:

b.a) by the value of fixed assets specified in Article 148 of this Code (other than non-depreciable fixed assets) added to the group in the reporting tax year;

b.b) by the amount that exceeds the maximum limit for repair expenses incurred on fixed assets during a reporting tax year, in accordance with Article 115(2) of this Code.

7. If the amount from the sale of fixed assets of a group during a tax year, and in the case of a gratuitous supply of fixed assets – their market price, exceeds the book value of the group at the end of the year, the surplus amount shall be included into gross income and the book value of the group shall be equal zero.

8. If the amount of the book value of a group at the end of the year is less than GEL 1 000, the amount of the book value of the group shall be subject to deduction.

9. If all fixed assets of a group are sold or liquidated, the amount of the book value of the group shall be subject to deduction from gross income.

10. Taxpayers may apply an accelerated depreciation rate to the second and third groups but the rate shall not exceed double the amount of the respective rate provided for in the third paragraph of this article.

11. A non-entrepreneur natural person may not deduct depreciation charges against fixed assets used for economic activity.

12. Each fixed asset leased by a lessor shall be classified as a separate group. Depreciation charges for such assets shall be deducted in the amount of discounted value of leasing fees that are calculated according to the leasing conditions and the book value of the group of such fixed assets.

13. Where a leased fixed asset is returned to the lessor after expiry or termination of a lease contract, such fixed asset shall remain in the same group and the deduction of depreciation charges against it shall be suspended pending its subsequent transfer by lease.

14. (Deleted - No 1886, 26.12.2013).

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

Law of Georgia No 6212 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 112 - Full deduction of depreciation charges of fixed assets

1. A taxpayer may fully deduct the value of fixed assets, except for those contributed to the enterprise’s capital, in the tax year in which the fixed assets are put into service.

2. If a taxpayer exercises the right of full deduction of the value of fixed assets, the taxpayer shall apply the same method in respect of all subsequently purchased (manufactured) fixed assets.

3. When fully deducting the value of fixed assets:

a) the fixed assets shall not be included in the book value of the group provided for in Article 111;

b) the amounts received and/or receivable from subsequent supply of such assets, and in the absence of such amounts – market value without VAT, shall be included in gross income.

4. If a taxpayer fully deducts the value of fixed assets, the taxpayer may not alter the chosen deduction rate for the next five years. At the same time, the rate of deduction shall be chosen in the tax year in which the fixed assets are put into service.

5. The right of full deduction of the value of fixed assets shall not apply to non-depreciable fixed assets.

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

 

Article 113 - Deduction of amortisation charges on intangible assets

1. The value of intangible assets shall be deducted in the form of amortisation charges, throughout their useful life, in proportion to the reporting period. At the same time, a taxpayer may fully deduct an intangible asset with the value of up to GEL 1 000 from gross income in the reporting year in which the relevant expenses were incurred.

2. If the useful life of intangible assets cannot be determined, the depreciation rate shall be 15%.

3. Each intangible asset shall be recorded in a separate group.

4. The value of amortisable intangible assets shall not include the expenses of purchase or manufacture of such assets if these expenses were already deducted when calculating a taxpayer’s taxable profit (income).

5. If the amount of the book value of a group of intangible assets by the end of the year is less than GEL 1 000, the amount of the book value of the group shall be deducted.

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

 

Article 114 - (Deleted)

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

 

Article 115 - Deducting fixed asset repair expenses

1. Repair expenses of fixed assets in each group under Article 111(3) of this Code may be deducted annually up to 5% of the book value of the group at the end of the tax year preceding the reporting year.

2. The amount exceeding the limit set by the first paragraph of this article shall increase the book value of the group concerned.

3. In exercising the right of full deduction of the value of fixed assets under Article 112 of this Code, repair expenses shall be deducted in full, notwithstanding the limitation provided for in this article.

4. Repair expenses of fixed assets taken under lease, unless a contract provides for the reduction of rental charges in exchange for the repairs, expenses shall be capitalised with the recipient of fixed assets and shall form by the end of the reporting period a separate group. In that case:

a) expenses incurred shall be deducted from gross income according to the depreciation rates set by this Code for fixed assets at 15%;

b) if a fixed asset is returned to the lessor in the event of expiry or early termination of the contract, the book value of the group shall be equal to zero and the remaining sum shall not be deducted from gross income. At the same time, the return of fixed assets to the lessor shall not be regarded as supply.

5. (Deleted - No 1886, 26.12.2013).

Law of Georgia No 6212 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 116 - Limiting the deduction of entertainment expenses

Persons carrying on economic activity may deduct entertainment expenses up to a maximum of 1% of gross income received during a tax year.

 

Article 117 - Deducting donations to charitable organisations

The amount donated by an enterprise/entrepreneur natural person to a charitable organisation shall be deducted from gross income, also the market price of goods (other than immovable property)/services supplied free of charge and included into gross income, but not more than 10% of the amount remaining after deductions under this Code from gross income (without the deductions specified in this article).

Law of Georgia No 906 of 30 July 2013 - website, 20.8.2013

 

Article 118 - Deducting insurance premium expenses

Insurance premiums paid and/or payable (using an accrual basis method) under an insurance contract by the policyholders and/or the ensured in connection with economic activity, except for the insurance premiums paid by the insured under a pension insurance contract, shall subject to deduction.

 

Article 119 - Expenses of the geological survey and preparatory services in connection with extraction of natural resources

1. Expenses of the geological survey and preparatory services in connection with extraction of natural resources shall be deducted as depreciation charges from gross income according to the book value of the group at the depreciation rate of 20% under Article 111 of this Code, according to the book value of a group and shall be recorded as a separate group.

2. This article shall:

a) apply to the expenses on intangible assets incurred by a taxpayer for purchasing the right to geological survey, processing or extraction of natural resources;

b) not extend to the intangible assets the useful life of which can be established and which can be deducted retain proportion to the reporting period.

3. Expenses of the geological survey, preparatory services and drillings in connection with extraction of natural resources performed under the production sharing agreement in accordance with the Law of Georgia on Oil and Gas shall be deducted according to the rates provided by an agreement.

 

Article 120 - Non-deductible expenses and fines

1. The following shall not be deducted:

a) profit tax and income tax paid or payable in Georgia or in a foreign country, except for the income tax paid in connection with a natural person’s earning of benefit (except for the benefit received from employment and economic activity). In that case, the amount of the income tax payable for the income earned from the sale of property shall be reduced by the amount of the income tax paid for this property (including in the preceding tax periods);

b) amounts of penalties/fines prescribed by the legislation of Georgia and paid or payable by a taxpayer to the budget.

2. (Deleted - No 1886, 26.12.2013).

Law of Georgia No 6212 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 121 - Carry-forward of losses

1. Losses incurred by an entrepreneur natural person upon sale of an asset (other than an asset used in economic activity) shall be compensated by the surplus value resulting from the sale of an asset of the same type. If the losses cannot be compensated in the same year, it shall not be carried forward to the next year.

2. Losses incurred by a natural person (other than an entrepreneur natural person) upon sale of an asset during a tax year shall be compensated by the surplus value resulting from the sale of the asset of the same type. At the same time, if the loss cannot be compensated in the same year, it shall not be carried forward to the next year.

3. The excess of deductions over the gross income from economic activity not related to employment, received by an entrepreneur natural person shall not be deducted from the salary received by such person. It shall be carried forward for up to five years and shall be covered by the excess of gross income of future periods over deductions not related to employment.

4. The excess of deductions over the gross income of a legal person shall be carried forward for up to five years and covered from the excess of the gross income of future periods over deductions.

5. The excess of deductions under this Code over gross income shall not be carried forward if they are incurred during the period, in which a financial institution enjoys the status of an international financial company.

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

Law of Georgia No 6015 of 10 April 2012 - website, 30.4.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 122 - Extension of the loss carry-forward period

1. A person may replace the 5-year loss carry-forward period specified in Article 121 of this Code with a 10-year loss carry-forward period. For this purpose, the person shall apply to a tax authority before the expiry of the 5-year loss carry-forward period specified in Article 121 of this Code.

2. In applying the provisions of the first paragraph of this article, a person, in the case of loss coverage, may change again the chosen 10-year loss carry-forward period back to a 5-year loss carry-forward period. For this purpose the person shall, in any tax year following the loss coverage, notify a tax authority of reverting to a 5-year loss carry-forward period.

3. (Deleted 18.12.2015, No 4680).

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

 

Article 123 – (Deleted)

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6547 of 22 June 2012 - website, 4.7.2012

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Chapter XVI - International Taxation and Prevention of Tax Evasion

 

Article 124 – Setting off taxes paid outside Georgia

1. An enterprise (except for an enterprise under paragraph 2 of this article) may set off profit tax paid outside Georgia for a respective tax year when paying tax on that profit in Georgia with respect to the income not earned from a Georgian source.

2. An enterprise subject to profit tax in the course of profit distribution may, when paying tax according to a dividend paid, set off profit tax for a respective tax year, which is paid outside Georgia with respect to the income not earned from a Georgian source.

3. Amounts that are set off under paragraphs 1 and 2 of this article must not exceed the amounts of taxes that would be charged in Georgia on that profit under the procedure and at the rates existing in Georgia.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 125 – Use of tax privileges by a non-resident under international agreements on prevention of double taxation

The procedure for granting tax privileges under international agreements on prevention of double taxation and for refunding to a non-resident the taxes paid by the non-resident in Georgia shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Chapter XVII - Transfer Pricing

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

 

Article 126 - Meaning of the concepts for the purposes of this Chapter

1. Two persons shall be related if:

a) one person directly or indirectly participates in the management, control or capital of the other person;

b) the same persons directly or indirectly participate in the management, control or capital of two persons.

2. A person directly or indirectly participates in the management, control or capital of an enterprise if:

a) he/she directly or indirectly owns over 50% of an enterprise;

b) he/she actually controls the business decisions of an enterprise.

3. Persons that are not related shall be independent.

4. Any transaction between related persons shall be a controlled transaction.

5. Any transaction between independent persons shall be an uncontrolled transaction.

6. Margin is a rate of profitability calculated as the ratio of such indicators as purchases, sales, expenses and assets.

7. Transaction conditions shall mean the financial or other relevant indicators used in applying a transfer pricing method.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

 

Article 127 - General principles of transfer pricing

1. For the purposes of this Code, where a Georgian enterprise performs one or several financial or commercial transactions with a related enterprise, which is not a Georgian enterprise, each of such enterprises shall determine the amount of its profit in accordance with the concept of an arm’s length transaction.

2. The amount of taxable profit of an enterprise performing one or several financial or commercial controlled transactions with a related enterprise shall be in accordance with the concept of an arm’s length transaction, if the terms of the transaction do not differ from the terms which would have been agreed upon if a comparable transaction had been performed between related enterprises under comparable circumstances.

3. If the established terms of the transaction specified in the first paragraph of this article are not conducted as if it were at arm’s length, any profits that would have accrued to one of the enterprises if the established terms of the transaction had been conducted at arm’s length, but have not so accrued by reason of nonconformity with an arm’s length transaction, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

4. An uncontrolled transaction shall be comparable with a controlled transaction if:

a) there is no such significant difference between them that would have had any essential effect on the financial indicator that is measured by a transfer pricing method;

b) in the case of the difference indicated in subparagraph (a) of this paragraph, for the purpose of eliminating the results of such difference, a reasonably correct adjustment in the financial indicator of an uncontrolled transaction has been made.

5. Provisions of paragraph 3 of this article shall also apply to cases where a Georgian enterprise performs one or several financial or commercial transactions with a resident of a country with preferential tax treatment, irrespective of whether they are related persons or not. However, a transaction, one of the parties to which is a resident of a country with preferential tax treatment, shall be considered as a controlled transaction.

6. The criteria, according to which the price of a transaction to be examined is deemed to be an arms-length price for the purposes of this article, shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

7. The provisions of the third paragraph of this article shall also apply where a Georgian enterprise performs one or several financial or commercial transactions with its permanent establishment.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 6547 of 22 June 2012 - website, 4.7.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 128 – Transfer pricing methods

1. The following transfer pricing methods shall apply to determine the conformity of the amount of taxable profit with the concept of an arm’s length transaction:

a) Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method. This method compares the price charged for property or services transferred in a controlled transaction to the price charged for property or services transferred in a comparable uncontrolled transaction;

b) Resale Price Method. This method compares the margin arising from the sale in an uncontrolled transaction of goods purchased in a controlled transaction with the margin arising from the sale in a comparable uncontrolled transaction of goods purchased in comparable and uncontrolled transactions;

c) Cost Plus Method. Under this method, a cost plus mark-up that is added to the direct or indirect costs incurred for the supply of goods or services in a controlled transaction is compared with the cost plus mark-up that is added to the direct or indirect costs incurred for the supply of goods or services in a comparable uncontrolled transaction;

d) Transactional Net Margin Method. Under this method, the net profit margin obtained by an enterprise in a controlled international transaction in relation to the appropriate indicator (e.g. sales, costs, assets) is compared to the net profit margin obtained in a comparable uncontrolled transaction in relation to the appropriate indicators;

e) Transactional Profit Split Method. Under this method, a portion of the profit/loss received from the transaction, which an independent enterprise would presumably have earned in a comparable uncontrolled transaction, is attributed to each enterprise involved in the controlled transaction.

2. The arm’s length price of a controlled transaction shall be determined by the method that best suits each particular transfer pricing instance.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

 

Article 129 - Special provisions of transfer pricing

1. If so requested by a tax authority, a taxpayer shall provide an explanation as to why he/she believes that the profit earned by him/her is in accordance with the concept of an arm’s length transaction defined by Article 127(1) of this Code. At the same time, a taxpayer may provide sufficient information and analysis to back up his/her arguments and to verify the conformity of the transactions performed by the taxpayer with related persons with Article 127(1) of this Code.

2. If the terms of an agreement concluded between an enterprise taxed in Georgia and its related enterprise is adjusted by a tax authority of another country, as a result of which that country is to charge taxes on that portion of the profit that has already been taxed in Georgia, and Georgia has signed a double taxation avoidance agreement with that country, then the Georgian tax authority shall, based on the request from the Georgian taxpayer enterprise, verify whether the adjustment made is in accordance with the concept of an arm’s length transaction. If the tax authority concludes that the aforesaid adjustment complies with the concept of an arm’s length transaction, it shall make appropriate corrections and adjust the amount of tax of the Georgian taxpayer enterprise.

3. Transfer pricing methods and their application, determination of comparability of uncontrolled transactions, transaction adjustment procedure, information and documents to be submitted by the parties to a transaction to a tax authority, sources of information on arms-length prices, price range application procedure, timeframes to be applied for the purposes of this Chapter and other procedural matters shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

4. Controlled transactions are examined in accordance with the provisions of this Chapter under the decision of the Head of the Revenue Service.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

 

Article 1291 - Advance pricing arrangement

1. Based on a taxpayer’s application, the Head of the Revenue Service may sign an advance pricing arrangement with the taxpayer for purposes of this Chapter. An advance pricing arrangement is made before the commencement of a transaction, for a fixed period of time; it determines a set of criteria for determining the transfer pricing for those transactions. Such criteria include methods, comparable transactions and appropriate adjustments to them, as well as critical assumptions as to future transactions, etc.

2. An advance pricing arrangement shall apply only to the person in relation to whom it has been concluded. At the same time, an advance pricing arrangement shall make a reference to the provision of the legislation of Georgia on which it is based.

3. If a person acts under an advance pricing arrangement, a controlling authority shall in no event make a decision or charge taxes and/or penalties that contradict the advance pricing arrangement.

4. An advance pricing arrangement shall not apply if:

a) the facts and circumstances indicated in the advance pricing arrangement which would have affected the advance pricing arrangement, do not correspond to the actual facts and circumstances;

b) the provision of the legislation of Georgia on which the advance pricing arrangement was based, has been abolished or amended.

5. The provision of the legislation of Georgia that is unfavourable to a taxpayer and that has been given a retroactive force shall not affect the transactions performed under an advance pricing arrangement signed before the provision took effect.

6. The information provided by a person for signing an advance pricing arrangement shall be treated as a tax secret.

7. If the price declared by a taxpayer is in accordance with the concept of an arm’s length transaction, the taxpayer shall not be held liable under this Code just because he/she has violated a condition of the advance pricing arrangement referred to in the first paragraph of this article.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

 

Chapter XVIII - Taxation of Income at the Source

 

Article 130 - Taxation of dividends at the source

1. Dividends paid by a resident enterprise to a natural person, a non-entrepreneurial (non-commercial) legal entity or a non-resident enterprise shall be taxed at source at the rate of 5% of the amount payable.

2. Dividends received by the persons provided for in Article 2(1) of the Law of Georgia on Entrepreneurs (other than an individual entrepreneur) shall not be taxed at the source and shall be not included in the gross income by the enterprise receiving the dividends.

3. Dividends received by a resident natural person that have been taxed at the source, shall not be included in the gross income of that person and shall not be subject to further taxation.

31. Dividends received by a non-entrepreneurial (non-commercial) legal entity that have been taxed at the source shall not be included in the gross income of such entity and shall not be subject to further taxation.

4. Dividends earned from the shares/interest of an international financial company shall not be taxed at source and shall not be included in gross income by the person earning the dividends.

41. Dividends earned by a member of an agricultural cooperative from the cooperative before 1 January 2018 shall not be taxed at source and shall not be included in the gross income by a person receiving the dividends.

5. Dividends earned from negotiable securities shall not be taxed at source and shall not be included in gross income by the person earning the dividends.

6. Dividends paid to the State by a resident enterprise shall not be taxed at the source.

7. Dividends earned from a FIZ Enterprise in a Free Industrial Zone shall not be taxed at the source and shall not be included in gross income by the person earning the dividends.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 6015 of 10 April 2012 - website, 30.4.2012

Law of Georgia No 118 of 20 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 817 of 12 July 2013 - website, 5.8.2013

Law of Georgia No 5491 of 22 June 2016 - website, 29.6.2016

 

Article 131 - Taxation of interest at the source

1. Interest paid by a non-resident's permanent establishment or by a resident or on their behalf shall be taxed at the source at the rate of 5% of the amount payable.

2. Interest paid on credits (loans) to resident banks shall not be taxed at the source.

3. I Interest received by a natural person that have been taxed at the source shall not be included into the person’s gross income and shall not be subject to further taxation.

4. A profit tax paying resident legal entity or a non-resident’s (other than a natural person) permanent establishment that has received interest taxed at the source in Georgia may deduct the amount of the tax paid at the source.

5. Interest earned from a licensed financial institution in accordance with the legislation of Georgia shall not be taxed at the source. At the same time, such interest shall not be included in gross income by the person earning the interest, unless the recipient of the interest is a licensed financial institution.

6. Interest earned from negotiable securities shall not be taxed at the source and shall not be included in gross income by the person earning the interest.

7. Interest paid to the State by a resident enterprise shall not be taxed at the source.

8. Interest earned from debt securities issued by a Georgian enterprise and listed on a recognised stock exchange of a foreign country shall not be taxed at the source and shall not be included in gross income by the person earning the interest.

9. Interest earned from a FIZ Enterprise in a Free Industrial Zone shall not be taxed at the source and shall not be included in gross income by the person earning the interest.

Law of Georgia No 6015 of 10 April 2012 - website, 30.4.2012

Law of Georgia No 118 of 20 December 2012 - website, 29.12.2012

 

Article 132 - Taxation of royalty at the source

1. Royalty paid by a non-resident's permanent establishment or by a resident or on their behalf to a resident natural person (other than the natural person registered as a VAT payer) shall be taxed at the source at the rate of 20% of the amount payable.

2. Royalty received by a natural person (except as provided for in the third paragraph of this article) that has been taxed at the source shall not be included into the person’s gross income and shall not be subject to further taxation.

3. An entrepreneur natural person who has received royalty taxed at the source in Georgia may deduct the amount of the tax paid at the source.

4. Royalty paid to the State shall not be taxed at source.

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 118 of 20 December 2012 - website, 29.12.2012

 

Article 133 - (Deleted)

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

 

Article 1331 – Taxation of the income of a renter of a trade outlet and/or a trading place in an STZ territory

1. Compensation received/receivable by a renter of a trade outlet and/or a trading place (for a VAT payer – net of VAT) in an STZ territory from the sale of goods (except as provided for in Article 26(6) of this Code) shall be taxed by the person having an STZ status at the rate of 3%.

2. (Deleted - No 6015, 10.4.2012).

3. Income earned by a person in an STZ territory that has been taxed under this article shall not be included in such person’s gross income and shall not be subject to further taxation.

4. The procedure for a person holding an STZ status to pay taxes under this article shall be determined by a resolution of the Government of Georgia.

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 6015 of 10 April 2012 - website, 30.4.2012

 

Article 1332 – Taxation by a tourist enterprise of the income of a natural person who is the owner of the hotel assets/part of the assets

1. Remuneration paid by a tourist enterprise to a natural person under a relevant contract shall be taxed at the rate of 5% of the amount taxed at source.

2. In the case set out in paragraph 1 of this article, the income received by a natural person, which is taxed at source, shall not be included in the gross income of the receiving person and shall not be subject to subsequent taxation.

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

 

Article 134 - Taxation of a non-resident’s income at the source

1. Income earned by a non-resident from a Georgian-based source that is not attributed to the non-resident's permanent establishment registered for tax purposes in Georgia shall be taxed at the source without deductions at the following rates:

a) dividends – under Article 130 of this Code;

b) interests – under Article 131 of this Code;

b1) royalty – 5%;

c) amounts paid by an enterprise, organisation and/or entrepreneur natural person for international telecommunication services and international transport services – at the rate of 10%.

d) income earned by non-resident subcontractors in conducting the oil and gas operations provided for by the Law of Georgia on Oil and Gas - at the rate of 4%.

d1) lease service charges paid to a natural person – at the rate fixed by Article 81 of this Code.

e) other paid amounts, which under this Code are regarded as Georgian source income – at the rate of 10%;

f) salary income – at the rate fixed by Article 81 of this Code.

11. Income earned by a person registered in a country with a preferential tax treatment in cases provided for in paragraph 1(b), (b1) and (e) of this article shall be taxed at source without deductions, at 15%.

2. For the purposes of this article, the taxes paid by or on behalf of a non-resident's permanent establishment in Georgia shall be deemed as paid by a resident enterprise.

3. A non-resident who earns income under paragraph 1(c)-(e) of this article and is taxed at the source, may file a return by the 1 April of the year following the reporting year requesting recalculation and refund of withheld taxes.

4. If a person exercises the right under the third paragraph of this article:

a) Taxable income/profit of a non-resident shall be defined as a difference between the gross income gained from a Georgian source and the amounts to be deducted under this Code;

b) (Deleted – No 5092, 13.5.2016);

c) taxes paid by a non-resident shall not exceed the amount withheld at the source under the first paragraph of this article.

5. (Deleted – No 5092, 13.5.2016).

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Chapter XIX - Tax Accounting Rules

 

Article 135 – Accounting period

1. The accounting period for a person (except for persons under paragraph 2 and 3 of this article) shall be a calendar year.

2. The accounting period for a resident enterprise and for a permanent establishment of a non-resident in Georgia (enterprises subject to profit taxation according to objects of taxation under Article 97 (1 and 3) of this Code) shall be a calendar month.

3. The accounting period for a person, which is subject to income/profit taxation according to the object of taxation under Article 309(16) of this Code, with regard to the organisation of a betting house in a systemic-electronic form, shall be a calendar month.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

Law of Georgia No 97 of 16 December 2016 - website, 23.12.2016

 

Article 136 - Principles of accounting for income and expenses

1. A taxpayer shall accurately and timely account for income and expenses based on documented data by applying the methods provided in this Chapter and attribute them to the reporting period in which they were earned or incurred.

2. Unless otherwise provided in this Chapter, a taxpayer shall use a cash method of accounting or an accrual method of accounting depending on which method he/she uses for accounting.

3. A taxpayer shall fully account for all transactions related to his/her activity in order to guarantee control over their commencement, progress and completion.

4. In the case of transporting goods domestically for entrepreneurial activity, and in the case of supplying goods – at the request of a buyer (except for supply carried out according to a Special VAT Invoice that contains the details found in a consignment note), a consignment note shall be issued in the form and manner prescribed by the Minister for Finance of Georgia. At the same time, if a consignment is issued at the request of a buyer for the supply of goods, the goods may not be stored without the consignment note.

41. The Minister for Finance of Georgia may determine cases where a consignment note is not issued.

5. Taxable income (profit) shall be determined by the same method that a taxpayer uses for accounting. At the same time, income (profit) is adjusted only in compliance with the requirements of this Code. If the accounting data produced by a taxpayer according to the deductions under this Code, and the limits provided for by this Code, differ, then the taxpayer shall apply the norms under this Code to determine an object of taxation.

6. According to the provisions of this article, a taxpayer shall keep accounts for tax purposes on a cash basis or an accrual basis provided that he/she uses one method throughout a tax year.

7. A natural person may account for income and expenses on a cash basis.

8. A person registered as a VAT payer shall use accrual-based accounting.

9. If a taxpayer changes any aspect of an accounting method, taxable income (profit) shall be adjusted in the year of such change, provided that no element related to determining taxable income (profit) is omitted or included twice.

10. If a taxpayer earns income or incurs expenses in a non-cash form, the moment of earning such income or incurring such expenses shall be determined in the same way as the moment of earning income or incurring expenses in cash form is determined.

11. The Minister for Finance of Georgia may require a taxpayer who conducts a certain type of activity, provided that different taxation terms are provided for by this Code for such activity, to separately account for income and expenses related to that activity. At the same time, income and expenses related to certain type of activity shall be evidenced by accounting documents.

12. A taxpayer may account for income and expenses in the manner prescribed by the Minister for Finance of Georgia.

13. Contractual penalties and other fines shall be accounted for on a cash basis.

14. The moment of incurring expenses and making other payments/disbursements under Articles 981 – 984 of this Code shall be the very moment when they were actually incurred/made.

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 137 - Accounting for income and expenses under a cash method

In using a cash method of accounting, a taxpayer shall:

a) account for income upon obtaining the right to receive it or use and administer it;

b) deduct expenses after payment (this does not apply to fixed assets subject to depreciation under Article 111 of this Code).

 

Article 138 - Moment of earning income under the cash method

1. When using a cash method of accounting, the moment of earning income shall be:

a) if payment is made in cash – the moment of receiving cash;

b) in the case of non-cash settlement – transfer of funds to a taxpayer's current account or to any other account with a bank, from which he/she may administer or draw those fund.

2. If a taxpayer's financial obligations are cancelled or covered, namely, in the case of a mutual set-off, the moment of earning income shall be the moment of cancellation or coverage of the obligations.

Law of Georgia No 6312 of 25 May 2012 - website, 12.6.2012

 

Article 139 – The moment of incurring expenses under the cash method

1. When using a cash method of accounting, the moment of incurring expenses shall be the moment when a taxpayer actually incurs expenses, except as provided for in the third and fourth paragraphs of this article.

2. When using a cash method of accounting, the moment of incurring expenses by a taxpayer shall be:

a) if payment is made in cash – the moment when cash is paid;

b) in the case of non-cash settlement – the moment when a bank debits sums from a taxpayer's banking or other account.

3. If financial obligations of a taxpayer are cancelled or covered, namely in the case of a mutual set-off, the moment of incurring expenses shall be the moment of cancellation or coverage of those obligations.

4. In connection with debt obligations or payments related to leasing property, if the term of debt obligations or lease agreement includes several reporting periods, the amount of actually paid interest (rent) that is deducted throughout a tax year shall be the amount of interest (rent) that is calculated according to the amount charged or to be charged in each reporting period.

 

Article 140 - Accounting for income and expenses under the accrual method

When using the accrual method of accounting, a taxpayer shall account for income and expenses according to the moment when the right to earn the income is obtained and expenses are recognised, respectively, regardless of when income is actually earned or expenses are actually incurred, except as provided for in Article 142(4) of this Code.

 

Article 141 – The moment of earning income under the accrual method

1. A taxpayer shall be deemed to have obtained the right to earn income if:

a) the appropriate amount is subject to payment to the taxpayer;

b) the taxpayer has fulfilled all the obligations under a contract (agreement).

2. If a taxpayer provides services, the right indicated in the first paragraph of this article shall be deemed obtained at the moment when the taxpayer completes the services under the contract (agreement).

3. If a taxpayer earns or has the right to earn income in the form of interest or from leasing property, the income shall be deemed to have been obtained at the moment when the debt obligation or lease agreement expires. At the same time, if the term of the debt obligation or lease agreement includes several reporting periods, income shall be apportioned to these reporting periods according to the amount charged or to be charged in each reporting period.

4. Banks shall recognise interest and penalties accrued on loans as income in the manner prescribed by the National Bank of Georgia.

[4. (Deleted – No 5092, 13.5.2016). (Shall become effective from 1 January 2019)]

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 142 – The moment of incurring expenses under the accrual method

1. Unless otherwise provided for in this article, when using an accrual method of accounting, the moment of incurring expenses related to a contract (agreement) shall be the moment when all the following conditions are fulfilled:

a) a taxpayer can be clearly deemed to have assumed a financial obligation;

b) the amount of the financial obligation may be assessed with sufficient accuracy;

c) all the parties to the contract (agreement) have actually fulfilled their obligations under the contract (agreement) and the appropriate compensation is subject to necessary payment.

2. Financial obligations shall mean the obligations assumed under a contract (agreement) as a result of the fulfilment of which the other party to the contract (agreement) shall indicate income corresponding to the obligation in cash or in any other form.

3. When interest on a debt obligation or rent for leased property is paid, the moment of incurring expenses shall be the moment when the term of the debt obligation or lease agreement expires. If the term of a debt obligation or lease agreement includes several reporting periods, the expenses shall be apportioned to the reporting periods according to their accrual.

4. Notwithstanding paragraphs (1)-(3) of this article, if a person, other than a licensed financial institution, uses an accrual method of accounting, the moment of incurring expenses shall be the moment when the amount is paid, if:

a) the payment is related to a natural person other than a natural person registered as a VAT payer;

b) the payment of the amount in compensation for services received is related to a non-resident enterprise that does not belong to a non-resident’s permanent establishment in Georgia.

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

 

Article 143 - Joint ownership

1. The object of profit taxation of a partnership or other similar entity conducting economic activity and is deemed as an enterprise under Article 21(1)(c) of this Code shall be defined under Article 97(1) of this Code.

2. A holder of an interest in a partnership shall include his/her share in the profit (its income) allocated to him/her from the partnership in the gross income of a respective accounting period.

3. A partnership shall impose tax at source under Article 154 if this Code on the income distributed to a natural person holding an interest in the partnership and who is not registered as a taxpayer with a tax authority.

4. A member of a partnership may set off the tax withheld at source under paragraph 3 of this article against the amount of taxes payable for the gross income earned during a year.

5. The losses of a partnership shall be attributed to its owners in proportion to their interests. At the same time, the losses of the partnership shall not be distributed to its owners and shall not be deducted from owners’ gross income.

6. The portion of losses of an owner of a partnership may be deducted only at the expense of the owner’s share of the taxable profit (of a future year/years) in the partnership. The losses shall be carried forward under the procedure established by Article 121(4) of this Code.

7. The losses of a partnership attributed to its owner shall not be deducted from the profit received as a result of the owners’ participation in another partnership.

8. The delivery of goods/services by a partnership to its member in return for his/her interest shall not be deemed as a free delivery of goods/services.

9. Provisions of paragraphs 2, 5, 6 and 7 of this article shall not apply to a member of a partnership, who is subject to profit taxation according to the objects of taxation provided for in Article 97(1 and 3) of this Code.

10. Receipt of hotel assets/part of the assets by a tour company from a natural person under a relevant contract, use of the assets as hotel rooms/apartments and organisation of the operation of the hotel shall not be regarded as a partnership under Article 21(1)(c) of this Code.

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 144 - Income and deductions under long-term contracts

1. If a taxpayer keeps accounting under an accrual method, income and expenses from long-term contracts must be reported throughout a tax year proportionately, according to their actual performance.

2. The volume of actual performance under long-term contracts shall be determined by comparing the expenses incurred by the end of the tax year with the total expenses provided for by the contract.

 

Article 145 - Accounting for inventories

1. A taxpayer shall include in its inventories finished or semi-finished goods in his/her ownership irrespective of their location, namely, raw materials and/or materials (other than capitalisable expenses), which are purchased for subsequent sale or for production of goods/delivery of services.

2. In determining taxable income (profit), the value of the inventory available at the beginning of a reporting period shall be subtracted from, and the value of the inventory available at the end of the reporting period shall be added to, gross income.

3. When accounting for inventories, a taxpayer shall record the value of produced or purchased goods at the price of the expenses (other than the depreciation charges) incurred during the production of these goods or at the purchase price of such goods. At the same time, the taxpayer shall include the storage and transportation expenses in the value of the goods.

4. When selling goods, a taxpayer may apply one of the following methods to account for inventories:

a) specific identification method;

b) weighted-average method;

c) FIFO method, under which the goods purchased at the beginning of a reporting period are assumed to be the first item sold in the reporting period, and the goods produced (purchased) during the reporting period are assumed to be the items sold later, according to the time of their production (purchase).

5. When accounting for inventories, a taxpayer may evaluate defective or obsolete and outdated goods that cannot be sold at a price higher than their production cost or purchase price, at an estimated selling price of such goods.

6. When writing off obsolete inventory items and/or items that are unfit for use or further supply, the taxpayer shall notify a tax authority about the inventory write-off (indicating the types, quantity and value of the inventory) and write them off only in the case of approval by the tax authority.

7. In the case provided for in the sixth paragraph of this article, when a taxpayer writes off inventories, a tax authority shall, within 10 business days after receiving a taxpayer’s application, approve the write-off or perform a physical inspection of the inventories by visiting the premises and endorsing the taxpayer’s write-off document.

8. The procedure for participation of tax authorities in the process of writing off inventories shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

9. A taxpayer may account for inventories electronically as prescribed by the Minister for Finance of Georgia.

 

Article 146 - Reimbursed deductions and reduction of reserves

1. The amount of compensation for previously deducted expenses, losses and bad debts shall be reported as income in the year in which it is received.

2. If the reserves deducted in advance are reduced, the reduced amount shall be included in gross income.

 

Article 147 - Profit and loss upon supply of assets

1. Profit earned from the supply of assets shall be a positive difference between the income earned from their supply and the value of those assets determined under Article 148 of this Code.

2. Loss incurred from the supply of assets shall be a negative difference between the income earned from their supply and the value of those assets.

3. If assets are supplied free of charge or at a price lower than their cost, the supplier’s profit shall be a positive difference between the market price of the supplied assets and the value of the assets specified in Article 148 of this Code.

4. The provisions of paragraphs (1) – (3) of this article shall not apply to assets and inventories subject to a group depreciation method.

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

 

Article 148 - Value of assets

1. Value of assets shall include their purchase, production, construction, assembly and installation expenses (costs) as well as other expenses (costs) that increase their value, except for the expenses (costs) that may be directly deducted by a taxpayer, and in the event of receiving assets free of charge, the market price of such assets.

2. If only a portion of assets is supplied or transferred, the value of the assets at the moment of supply or transfer shall be apportioned between the remaining and the supplied or transferred portions.

3. If a fixed asset that was originally leased has been used for other purposes, its value shall be determined by the book value of the group in which the fixed asset was previously recorded.

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

 

Article 149 - Non-recognition of profit or loss

1. In determining taxable income, no profit or loss shall be taken into account if:

a) assets are transferred between spouses;

b) assets are transferred between the former spouses at the time of dissolution of marriage;

c) assets are involuntarily destroyed/confiscated and if before the end of the next two years from the year in which the assets are destroyed/confiscated:

c.a) the amount received as a compensation for the destruction/confiscation is reinvested into an asset of similar type and character;

c.b) the destroyed/confiscated asset is replaced with an asset of similar type and character obtained as a result of compensation.

d) the registered shareholder of the resident company listed on/placed at a stock exchange of the foreign country in any form (including in the form of Global Depositary Receipts) is changed without changing of the beneficiary shareholder.

2. The value of the replacement asset referred to in paragraph 1(c) of this article shall be determined by taking into account the value of the replaced asset at the moment of the destruction/confiscation.

3. The value of the asset transferred under paragraph1 (a) and (b) of this article shall be the value of the given asset at the moment of the transaction for the transferring party.

4. The provisions of this article shall not apply to the assets that are subject to a group depreciation method under Chapter XV of this Code, except where all the assets of a group are transferred simultaneously under paragraph 1(a) and (b) of this Article.

Law of Georgia No 4720 of 24 December 2015 - website, 29.12.2015

 

Article 150 - Liquidation of legal persons

1. If a legal person is liquidated and a partner legal person receives assets in proportion (corresponding) to his/her interest and if before the liquidation the partner legal person owned 50% or more in the given legal person, then:

a) such transfer shall not be regarded as the sale (supply) of assets by the liquidated legal person;

b) the value of the assets transferred to the partner in proportion (corresponding) to his/her share is the same as the value of the asset before its transfer to the liquidated legal person;

c) distribution of assets shall not be regarded as a dividend;

d) profit and loss shall not be taken into consideration when cancelling the partner’s interest in the liquidated legal person.

2. The provisions of this article shall not apply to the assets that are subject to a group depreciation method under Chapter XV of this Code, except where all the assets of a group classified according to one rate of depreciation are transferred simultaneously.

3. If all the assets of the group referred to in the second paragraph of this article, classified according to one rate of depreciation, are transferred simultaneously, the value of the assets for the transferee shall be the book value of the group at the moment of the transfer.

4. The first paragraph of this article shall not apply if:

a) a tax authority proves that the purpose of liquidation is tax evasion;

b) the partner legal person in the liquidation is a non-resident, except as provided for in the fifth paragraph of this article.

5. If liquidation involves a non-resident partner legal person, the first paragraph of this article may be applied if, based on the information produced by such person, a tax authority concludes that no tax evasion takes place and issues the appropriate consent.

6. Provisions of this article shall not apply if any party to a transaction is subject to profit taxation according to the objects of taxation provided for in Article 97(1 and 3) of this Code.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 151 - Transfer of assets to a legal person in exchange for interest (shares) in that legal person

1. Transfer of assets (with or without liability) by a person(s) to a legal person in exchange for 50% or more interest (shares) in such legal person shall not be regarded as supply of assets.

2. Where so provided for in the first paragraph of this article, the value of assets for the receiving party shall be the same as their value for the supplier at the moment of transfer.

3. The value of the partner’s interest received as a result of the exchange referred to in the first paragraph of this article shall be equal to the value of the transferred assets minus the transferred (corresponding) liability.

4. The provisions of this article shall not apply to assets that are subject to a group depreciation method under Chapter XV of this Code, except where all the assets of a group classified according to one rate of depreciation are transferred simultaneously.

5. If all the assets of the group classified according to one rate of depreciation referred to in the fourth paragraph of this article are transferred simultaneously, the value of the assets for the transferee shall be the book value of the group at the moment of transfer.

6. The requirements of this article shall not apply to the transferor of assets with a legal defect if the liability exceeds the value of the assets transferred.

7. Provisions of this article shall not apply if any party to a transaction is subject to profit taxation according to the objects of taxation provided for in Article 97(1 and 3) of this Code.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 152 - Reorganisation of legal persons

1. The value of the property and interest (shares) owned by the legal person (persons) that is a party to a reorganisation shall be equal to the value of such property or interest (shares) before the reorganisation.

2. The transfer of property or interest (shares) between legal persons that are parties to a reorganisation shall not be regarded as sale of property.

3. Any exchange of an interest (shares) in a resident legal person that is a party to a reorganisation for an interest (shares) in any other similar legal person, which is also a party to the reorganisation, shall not be regarded as sale of the interest (shares).

4. The value of the interest (shares) exchanged under the third paragraph of this article shall be equal to the original value of the interest (shares).

5. Any distribution of an interest in a legal person that is a party to a reorganisation that gives rise to a similar right in any other legal person, which is also a party to the reorganisation, shall not be regarded as a dividend.

6. The value of the original interest (shares) referred to in the fifth paragraph of this article shall be attributable to the distributable interest (shares) at the ratio that is defined as the ratio between the market value of the distributed and original interest (stocks) at the moment of distribution and the value of the original share after distribution.

7. If a tax authority fails to prove that the purpose of the operation of merger, acquisition, takeover or division is tax evasion, a reorganisation shall involve:

a) the merger of two or more legal persons;

b) the acquisition or takeover of 50% or more of the interest and 50% or more of a partner’s interest in a resident legal person, only with rights similar to those of the partners in an acquisition or takeover transactions, in exchange for an interest (shares);

c) acquisition of 50% or more of the assets of a resident legal person by another resident legal person in exchange for a voting interest (shares), without preferential rights in relation to dividends;

d) division of a resident legal person into two or more resident legal persons.

8. A party to a reorganisation shall be any resident legal person:

a) that is directly involved in the reorganisation;

b) that directly owns a resident legal person directly involved in the reorganisation;

c) that is owned by a resident legal person directly involved in the reorganisation.

9. For the purposes of the eighth paragraph of this article, the ownership of a legal person shall mean the ownership of 50% or more of the voting interest (shares) in that legal person or the ownership of 50% or more of the value of all other remaining interest (shares).

10. The provisions of this article shall not apply to assets that are subject to a group depreciation method under Chapter XV of this Code, except where all the assets of a group classified according to one rate of depreciation are transferred simultaneously.

11. With respect to all the assets of the group classified according to one rate of depreciation referred to in the tenth paragraph of this article, the value of the assets for the transferee shall be the book value of the group at the moment of transfer.

12. Provisions of this article shall not apply if any party to a transaction is subject to profit taxation according to the objects of taxation provided for in Article 97(1 and 3) of this Code.

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Chapter XX - Tax Administration Procedures

 

Article 153 - Filing tax returns

1. An income tax/profit tax return shall be filed with a tax authority by 1 April of a year following the reporting year by:

a) a resident natural person, whose income is not taxed at a Georgian source;

b) an enterprise (except for enterprises that are subject to profit taxation according to the objects of taxation under Article 97(1 and 3) of this Code);

c) a non-resident natural person and a non-resident enterprise without a permanent establishment in Georgia if the income they earn from a Georgian source is not taxed at source.

2. When terminating economic activity in Georgia, an entrepreneur natural person shall file with a tax authority a return of gross income and deductions within 30 business days. At the same time, the taxpayer shall not be required to file tax returns in any future period until the renewal of economic activity.

3. A liquidation commission or a taxpayer shall immediately notify a tax authority in writing of the liquidation of a legal person. The liquidation commission shall file a return with a tax authority within 15 days of making a decision on liquidation of the legal person.

31. (Deleted – No 3581, 1.5.2015);

4. A natural person that is not obligated to submit tax returns may submit them to claim tax recalculation and refund.

41. (Deleted – 26.12.2014, 3015)

5. An entrepreneur natural person, an organisation and an enterprise (except for enterprises that are subject to profit tax according to the objects of taxation under Article 97(1 and 3) of this Code) shall, not later than the 15th day of a month following the reporting month, submit a tax return to a tax authority on the amounts paid as remuneration, and taxes withheld during the reporting month.

51. A taxpayer shall submit to a tax authority, within 15 days after the entry into force of a bankruptcy ruling delivered by a court under the Law of Georgia on Insolvency Proceedings:

a) before the commencement of bankruptcy proceedings, unfiled tax returns referred to in the first paragraph of this article for the complete/incomplete tax period(s). At the same time, the taxpayer shall not submit any income/profit tax return for the complete/incomplete tax period(s) after the commencement of bankruptcy proceedings;

b) before the commencement of bankruptcy proceedings, unfiled returns referred to in the fifth paragraph of this article for the complete/incomplete tax period(s). At the same time, the taxpayer shall not submit any return on the remunerations paid and taxes withheld for the complete/incomplete tax period(s) after the commencement of the bankruptcy proceedings.

6. Before registering the title of a future owner, a registration authority shall notify a natural person about the obligation to report and pay taxes, as well as about the liability for failure to fulfil such obligation:

a) where an asset owned by a natural person is sold;

b) where property is received as a gift (except where first and second line heirs receive property as a gift and where third and fourth line heirs receive property with a value of up to GEL 150 000 as a gift and/or inheritance during a tax year);

c) where third and fourth line heirs receive property with a value of GEL 150 000 or more as a gift and/or inheritance during a tax year.

7. If third and fourth line heirs receive property with a value of GEL 150 000 or more as a gift and/or inheritance during a tax year, income tax shall be paid within not later than two calendar years. The timeframes for filing returns and paying taxes within the two-year period shall be fixed by the Minister for Finance of Georgia.

8. The procedure for levying taxes on the remuneration paid to the citizens of Georgia by international organisations with diplomatic status operating in Georgia shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

9. The procedure for levying taxes on the salary paid to the employees by a Free Industrial Zone Enterprise shall be determined by the Government of Georgia.

10. An enterprise and a permanent establishment of a non-resident (enterprises that are subject to profit tax according to the objects of taxation under Article 97(1 and 3) of this Code) shall, each month, not later than the 15th day of a month following the reporting month, submit a tax return to a tax authority on the profit tax, and the amounts paid as remuneration and taxes withheld during the reporting month.

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 6395 of 5 June 2012 - website, 19.6.2012

Law of Georgia No 118 of 20 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 3015 of 26 December 2014 - website, 30.12.2014

Law of Georgia No 3581 of 1 May 2015 - website, 15.5.2015

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 154 - Procedure for withholding tax at the source

1. Tax shall be withheld at the source by a withholding agent who is a legal person, an enterprise/organisation or entrepreneur natural person, namely:

a) a person paying salary to an employee, except for:

a.a) salary paid by a Free Industrial Zone Enterprise to a Georgian resident employee;

a.b) salary paid by a non-resident to an employee where such expenses are not attributed to the expenses of the non-resident’s permanent establishment.

b) a person paying a pension to another person, other than the pension paid out within the state social security system;

c) a person paying taxes under Article 134(1) of this Code;

d) an enterprise/organisation or an entrepreneur natural person that compensates rendered services to those natural persons who do not have a taxpayer certificate;

e) a person organising a promotional game, casino (with respect to organising a gambling tournament), a gambling club (with respect to organising a gambling tournament), lotto, bingo, lottery who pays winnings to a natural person.

Note: If a natural person wins, at his/her request, the person organising a casino, gambling club, betting house, slot machines saloon, shall discharge the withholding agent’s obligations under this article with respect to such activity.

f) a person paying another person a scholarship, other than state scholarship;

g) a resident enterprise paying dividends to a person;

h) a person paying interest to another person;

i) a person paying royalty to a natural person;

j) (deleted - No 5202, 8.11.2011)

k) a brokerage company provided for in Article 2(26) of the Law of Georgia on Securities Market, in the case of the sale of the securities of a person that is not registered as a taxpayer, when paying the surplus income from the sale;

l) a person transferring property free of charge to a natural person that does not have a taxpayer’s certificate, except where the transferor transfers free of charge to the natural person property with a value of up to GEL 1 000 during a tax year.

m) a legal person having an STZ status – as provided for in Article 1331 of this Code.

n) a tourist enterprise – in the case set out in Article 1332 of this Code.

2. When withholding taxes at the source:

a) the responsibility for withholding taxes and transferring them to the budget shall rest with the payer of income;

b) if the payer of income fails to withhold taxes, it shall transfer to the budget the amount of the tax not withheld according to actually paid compensation along with the penalties related to it;

c) the recipient of income may pay the taxes and penalties on behalf of the payer of income.

3. The person withholding tax at the source under the first paragraph of this article shall:

a) transfer the tax to the budget upon paying an amount to a person, and when making non-monetary disbursements – on the last day of the respective month;

b) when paying salary, at the request of the natural person receiving income, issue to that person a notice indicating the name and surname of this person, the amount and type of income, as well as the amount of the tax withheld (if tax has been withheld);

c) submit a notice indicating the person’s registration number, name and surname, residential address, the total amount of income and the total amount of tax withheld in the reporting period:

c.a) to a tax authority by not later than the 15th day of the month following the month in which the tax is withheld;

c.b) to the person receiving income upon request.

31. The Minister for Finance of Georgia may set for certain categories of taxpayers information submission timeframes different from those prescribed by paragraph 3(c.a) of this article.

4. For each reporting period specified in Article 153(5) of this Code, by not later than the 15th day of the month following that period, the withholding agent referred to in the first paragraph of this article shall file with a tax authority a return on the performed disbursements, in the form and manner prescribed by the Minister for Finance of Georgia.

5. To fulfil tax obligations with respect to the salary specified in paragraph 1(a.b) of this article, the employee may fulfil the obligations regarding computing, reporting and paying taxes to the budget on his/her own in the manner prescribed by the Minister for Finance of Georgia. In that case, a non-resident employer shall be released from the obligation to withhold tax at the source.

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 4935 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5452 of 9 December 2011 - website, 22.12.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6053 of 24 April 2012 - website, 27.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6547 of 22 June 2012 - website, 4.7.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

 

Article 155 - Current taxes

1. An enterprise and an entrepreneur natural person, whose accounting period is a calendar year (with regard to the part of activity for which the object of taxation is defined on the basis of a calendar year), shall make current tax payments to the budget according to the annual tax payment of a previous tax year in the following amount:

a) not later than 15 May – 25%;

b) not later than 15 July – 25%;

c) not later than 15 September – 25%;

d) not later than 15 December – 25%.

2. A taxpayer who did not have any taxable income/profit during the last tax year or a person whose status of a micro business or of a flat tax payer has been revoked in the current year and who had taxable income in the last tax year shall not pay current taxes.

3. If a taxpayer’s anticipated taxable income (profit) for the current tax year, taking into account tax privileges, decreases by at least 50% compared with the last tax year’s income (profit) and the taxpayer notifies a tax authority about this before the due date for the current taxes set by the first paragraph of this article, the taxpayer has the right to reduce or not to pay current taxes.

4. If a taxpayer applies the third paragraph of this article and if the presented actual annual results do not confirm the fact of at least 50% reduction of the anticipated taxable income (profit) and the taxpayer has not fully paid his/her current taxes in the reporting year, he/she shall pay a penalty under this Code within the period from the dates fixed for the payment of current taxes to the date of filing a tax return.

5. If a tax rate changes compared with the previous tax period, a taxpayer may pay current taxes from the amounts of the taxable income (profit) of the previous taxable year recalculated at the rate applicable in the current taxable year.

51. (Deleted - No 1886, 26.12.2013).

6. The amounts of current taxes transferred to the budget shall be credited against the taxes assessed to the taxpayer according to a tax year.

7. If current taxes are not paid, the tax enforcement measures under Article 238 of this Code shall apply.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6212 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

Law of Georgia No 97 of 16 December 2016 - website, 23.12.2016

 

SECTION VI

VALUE-ADDED TAX

 

Chapter XXI - General Provisions

 

Article 156 - Value-added tax payers

A payer of value-added tax (‘VAT’) shall be:

a) a person registered as a VAT payer;

b) a person required to be registered as a VAT payer;

c) a person carrying out import or temporary admission of goods into Georgia, only with respect to such import or temporary admission, without the registration requirement;

d) a non-resident (other than a Georgian citizen natural person) that provides services in Georgia without VAT registration and without a permanent establishment of a non-resident registered with the tax authorities in Georgia, only with respect to these services and shall be subject to reverse charge;

e) a person who transfers, as part of the measures for ensuring the performance of contractual obligations, the collateral (goods) to the creditor, only with respect to such operation and shall be subject to reverse charge, without the registration requirement;

f) a person whose goods are sold as part of a tax or other monetary obligation enforcement measure (other than penalties imposed under criminal and administrative procedures), through an auction, direct sale or otherwise, only with respect to such operation and, without the registration requirement;

g) a person whose trusted property is sold in the manner provided for by the Law of Georgia on Insolvency Proceedings, only with respect to such transaction, without the registration requirement.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6395 of 5 June 2012 - website, 19.6.2012

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

 

Article 157 - Mandatory registration

1. A person who is engaged in economic activity and whose aggregate amount of VAT-taxable transactions carried out during any continuous 12 calendar months exceeds GEL 100 000 (except as provided for in paragraph 11 of this article) shall:

a) apply to a tax authority for VAT registration within not later than two business days from the day when the aggregate amount of a taxable transaction exceeds GEL 100 000;

b) be regarded as a VAT payer from the moment of executing the taxable transaction (including this transaction), according to which the aggregate amount of the taxable transaction exceeds GEL 100 000.

11. A person (other than the person referred to in Article 26(6) of this Code) who supplies goods only within an STZ territory shall not be liable for VAT registration in the cases provided for in the first paragraph of this article.

2. A person who produces excisable goods in Georgia shall apply to a tax authority for VAT registration before the supply of excisable goods.

3. A person importing excisable goods into Georgia, except where the import of excisable goods into Georgia is exempt from VAT, shall apply to a tax authority for VAT registration before the supply of excisable goods in Georgia.

4. (Deleted - No 189, 28.12.2012)

5. Where one of the parties to a reorganisation is a VAT payer, the person established as a result of the reorganisation shall apply to a tax authority for VAT registration before execution of the VAT-taxable transaction, but at least within 10 calendar days after completion of the reorganisation.

6. If a contribution is made to the capital of an enterprise/partnership by a VAT payer partner/member, the enterprise/partnership shall apply to a tax authority for VAT registration before the execution of such VAT-taxable transaction, but at least within 10 calendar days after the day when the contribution is made.

7. If it is found that a person liable for VAT registration is not registered as a VAT payer, a tax authority shall register the person as a VAT payer. At the same time, the person shall be deemed a VAT payer from the moment when he/she becomes liable for registration.

8. When determining the liability for mandatory registration, the following shall not be taken into account:

a) taxable transactions exempt without the right of deduction;

b) taxable transactions exempt with the right of deduction;

c) for a person having the status of a flat tax payer – income from the activity subject to a flat tax.

9. When determining the total amount of taxable transactions of a non-resident for the purpose of his/her mandatory VAT registration, only the supply of goods and services performed through a Georgian-based permanent establishment shall be taken into account.

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

 

Article 158 - Voluntary registration

A person may voluntarily register as a VAT payer. The person shall be deemed as a VAT payer from the day of filing an application with a tax authority, but not later than the deadline set for mandatory registration.

 

Article 159 - Revocation of registration

1. The grounds for revoking VAT registration of a VAT payer, or of a non-resident’s permanent establishment in Georgia, shall be:

a) liquidation of an enterprise/organisation;

b) death of a natural person;

c) a taxpayer’s written application or, in the event of the application from a tax authority, the taxpayer’s consent.

d) commencement of a bankruptcy proceeding in the manner provided by the Law of Georgia on Bankruptcy Proceedings.

2. If the total amount of taxable transactions, exclusive of VAT, (other than taxable transactions exempt without the right of deduction and taxable transaction exempt with the right of deduction) made by the taxpayer during the last 12 months does not exceed GEL 100 000 and one year has elapsed since the day of his/her last registration as a VAT payer:

a) the taxpayer may apply to the tax authority concerned for revocation of his/her VAT registration;

b) the tax authority may apply to the VAT payer in writing for revocation of registration and, in the event of his/her consent, revoke the registration.

3. VAT registration shall be revoked:

a) in the case provided for in paragraph 1(a) of this article – from the day when the registration in the state/entrepreneurial register is cancelled;

b) in the case provided for in paragraph 1(b) of this article – from the day of the person’s death;

c) in the case provided for in paragraph 1(c) of this article – from the 1st day of the month following the month of a taxpayer’s written application/consent;

d) in the case provided for in paragraph 1(d) of this article – from the publication of the bankruptcy ruling delivered by a court.

4. The procedure for VAT registration and revocation of VAT registration shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 6395 of 5 June 2012 - website, 19.6.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

 

Chapter XXII - Object of Taxation, Determining the Amount of Taxable Transactions, Time and Place

 

Article 160 - Object of taxation

An object of taxation with VAT shall be:

a) a taxable transaction

b) importation

c) export, re-export

d) temporary admission.

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

 

Article 161 - Taxable transaction, amount and time of the transaction

1. Transactions subject to VAT shall be:

a) supply of goods and/or services in the territory of Georgia within the scope of economic activity, where:

a.a) the amount of a taxable transaction shall be calculated according to the amount of compensation received or receivable by a VAT payer, and in the case provided for in sub-paragraph a.b.d) of this paragraph – according to the amount of compensation received (including taxes, duties and other payments), without VAT and/or penalty, except as provided for in paragraph 2 of this article;

a.b) the time of performance of a taxable transaction shall be the moment of supplying goods or delivering services but:

a.b.a) not later than the moment when the supplier presents a payment request (invoice) for the goods supplied or services delivered, except as provided for in sub-paragraphs a.b.b–a.b.d) of this paragraph;

a.b.b) not later than the last business day of each reporting period if goods (firm capacity, electric or heat energy, gas or water) are supplied regularly or continuously. At the same time, if a person records supply on different days of the reporting period, according to the amount of goods delivered during a certain period (cycle), rather than according to the amount of goods delivered during a calendar month. The period may include both the reporting period and the period preceding the reporting period. In that case the amount of goods recorded according to different days of the accounting period (recorded according to the amount of goods supplied during a certain period (cycle)) shall be regarded as supplied within the reporting period, irrespective of the amount actually supplied in the reporting period;

a.b.c) not later than the last day of each reporting period if services are delivered regularly or continuously;

a.b.d) not later than the moment of payment of the amount/part of the amount of compensation for the goods to be supplied/services to be delivered if payment is made before the supply of goods/delivery of services, except as provided for in sub-paragraphs a.b.b) and a.b.c) of this paragraph;

b) use of goods/services purchased with VAT for non-economic activity (except where a legal person under public law supplies goods and/or delivers services to the State and/or to local self-governments free of charge), if the payer has deducted VAT with respect to the goods/services, where:

b.a) the amount of a taxable transaction shall be the market price of the goods/services (including taxes, duties and other payments) exclusive of VAT;

b.b) the time of the execution of a taxable transaction shall be the moment of the commencement of the use of the goods/services;

c) if VAT registration (except as provided for in Article 159(1)(d) of this Code) is revoked – the balance of goods, for which the taxpayer has obtained a deduction, where:

c.a) the amount of a taxable transaction shall be the balance of goods available on the day of revocation with respect to which the taxpayer has obtained a deduction;

c.b) the time of the execution of a taxable transaction shall be the day preceding the day on which the revocation of registration takes effect.

d) the use of buildings or structures of one’s own production as a fixed asset, where:

d.a) the amount of a taxable transaction shall be defined by the value of assets to include their procurement, production, construction, assembly and installation costs (expenses), as well as other costs (expenses) that add to the value of assets;

d.b) the time of the execution of a taxable transaction shall be the very moment when the fixed asset is put into operation.

e) receipt into individual ownership of goods or services from an enterprise and/or a partnership in return for an interest (in such case, taking out and/or registration of property shall be regarded as the supply of property by the partnership), where:

e.a) the amount of a taxable transaction shall be the market price of goods/services (including taxes, duties and other payments due), exclusive of VAT;

e.b) the time of the execution of a taxable transaction shall be the moment of receiving the goods/services into individual ownership.

f) in the case provided for in Article 115(4) of this Code, the return of fixed assets to a lessor by a lessee (except for persons under Article 97(1 and 3) of this Code) in the event of expiry or early termination of a lease agreement, where:

f.a) the amount of a taxable transaction shall be equal to the amount of the repair expenses incurred on those fixed assets that are to be subtracted from the book value of the group with which the group is zeroed;

f.b) the time of execution of a taxable transaction shall be the moment of expiry or early termination of a lease agreement.

g) if the status of a tourist enterprise expires or terminates prematurely, the moment of the revocation of status, at the moment of which the amount of a taxable transaction is the difference between the turnover exempt from VAT with the right of deduction under Article 168(4)(w) of this Code and the amount (including the amount additionally charged by a tax authority with respect to the given facility) of VAT taxable transactions (except for VAT-exempt transactions) declared as a result of the operation of the hotel (facility/its part) by the person(s) invited for the functioning/operation of a tourist enterprise and/or a hotel.

2. The amount of a taxable transaction shall be the market price of goods/services (including taxes, duties and other payments due), exclusive of VAT:

a) if a VAT payer receives or is entitled to receive goods/services in return for a taxable transaction;

b) in the cases provided for in Article 18(11) of this Code;

c) when goods/services are supplied to employees;

d) when goods/services are supplied free of charge.

21. For the purposes of paragraph 2(b) of this article, in the case specified in Article 18(11)(a) of this Code, it is deemed that the relationship of persons affects the results of a transaction if there is one of the following conditions:

a) the compensation amount received/receivable by a taxpayer as a result of the execution of a VAT taxable transaction (except for the exempted transaction) is less than the market price of the goods supplied/services rendered by the taxpayer. Furthermore, the beneficiary of goods/services has a turnover which is exempt from VAT both with and without the right of deduction;

b) the compensation amount received/receivable by a taxpayer as a result of a transaction that is exempt without the right of deduction is less than the market price of the goods supplied/services rendered. Furthermore, the supplier of the goods/services has a turnover which is exempt from VAT both with and without the right of deduction;

c) the compensation amount received/receivable by a taxpayer as a result of the execution of a taxable transaction (except for the exempted transaction) or of a transaction that is exempt without the right of deduction is more than the market price of the goods supplied/services rendered. Furthermore, the supplier of the goods/services has a turnover which is exempt from VAT both with and without the right of deduction;

3. If the supply of goods involves trans-shipment, the moment of the trans-shipment shall be deemed as the moment of the supply of goods.

4. For international telephone communication services, the amount of a taxable transaction shall not include the amount received or receivable for such services delivered to a non-resident enterprise.

5. The value of returnable (intended for multiple use) packing material is not included to a taxable amount, except in retail trade, where taxable turnover is reduced by the amount the seller pays to a consumer at the moment of returning such packing material. If the packing material is not returned within 90 calendar days after the supply of goods, it shall be deemed as sold and shall be taxed under this Code.

6. For a long-term contract, unless the condition specified in the first paragraph of this article occurs:

a) the amount of a taxable transaction for a calendar year shall be determined according to the volume of actual performance that is calculated by comparing the expenses incurred with the total expenses provided for in the contract. For the purposes of this article, the moment of incurring expenses shall be determined without taking into account the limitation under Article 142(4) of this Code;

b) the moment of a taxable transaction shall be not later than December of each year. At the same time, a tax invoice shall be made out and the timeframes under 174(3)(e) of this Code shall commence from the end of the reporting period in which the condition indicated in the first paragraph of this article occurred.

7. For each party to an exchange (barter) transaction of goods/services:

a) the amount of a taxable transaction shall be determined under paragraph 2(a) of this article;

b) the time of the execution of a taxable transaction shall be determined under paragraph 1(a.b) of this article.

8. When supplying immovable property, unless the provision under paragraph 1(a.b.d) of this article exists, the time of the execution of a taxable transaction shall be the date of drafting a title deed to be filed with a registration authority for the registration of title, and if the registration (transfer) of title depends on the fulfilment by the party (parties) to such document of a certain obligation and/or existence of a certain provision, the date of fulfilment of such obligation and/or existence of such provision shall be the time of the execution of a taxable transaction.

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6395 of 5 June 2012 - website, 19.6.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2950 of 12 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 3581 of 1May 2015 - website, 15.5.2015

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

Law of Georgia No 97 of 16 December 2016 - website, 23.12.2016

 

Article 162 - Importation of goods, amount and time of import

1. During importation:

a) the amount of importation shall be the total of:

a.a) the customs value;

a.b) the duties payable upon importation, exclusive of VAT payable in Georgia;

a.c) the service charges, net of VAT, regarded as part of the importation of goods under Article 177(4) of this Code;

b) importation of goods is performed when goods are taxed under the tax legislation of Georgia or if they had not been exempt from taxes would have been taxed with import duty.

2. (Deleted – No 2183, 4.4.2014).

21. (Deleted – No 2183, 4.4.2014).

3. (Deleted – No 2183, 4.4.2014).

4. (Deleted – No 2183, 4.4.2014).

5. (Deleted – No 2183, 4.4.2014).

6. (Deleted – No 2183, 4.4.2014).

7. When importing foreign goods supplied to a customs warehouse, if:

a) the import and the supply of goods are not exempt from VAT, the importer shall pay the VAT for import depending on the importation amount, and the amount of a positive difference between the value of foreign goods purchased by an importer in a customs warehouse and the importation amount of goods shall be reverse charged with VAT;

b) importation of goods shall be VAT exempt, and the supply of goods shall be subject to VAT; the value of foreign goods purchased by an importer in a customs warehouse shall be reverse charged with VAT;

c) importation of goods shall be subject to VAT, and the supply of goods shall be VAT exempt, the importer shall pay the VAT payable for importation according to the importation amount.

8. If a FIZ Enterprise supplies goods brought into a Free Industrial Zone (except the ones brought in from Georgian customs territory) to another person (other than a FIZ Enterprise) without changing their commodity code, the difference between the purchase cost of the goods and customs value of the goods shall be added to the importation amount, according to which the importer shall pay VAT along with the import duty in the manner provided for by the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6015 of 10 April 2012 - website, 30.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2183 of 4 April 2014 - website, 8.4.2014

 

Article 163 – Export/re-export, amount and time of export/re-export

During export/re-export:

a) the amount of export/re-export shall be the customs value;

b) export/re-export of goods shall be performed when a declaration is filed for placing goods under the export/re-export customs procedure.

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

 

Article 164 - Temporary admission of goods, amount and time of temporary admission

Temporary admission of goods shall be defined under this Code, where:

a) the amount of temporary admission of goods equals the amount of importation specified in Article 162(1)(a) of this Code, in the case of placing goods under importation procedure on the day of filing a customs declaration for temporary admission;

b) temporary admission of goods is performed when goods are taxed or, if they had not been exempt, would have been taxed with import duty under the tax legislation of Georgia.

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

 

Article 165 - Place of supply of goods

1. If the terms of the supply of goods include transportation, the place of supply of goods shall be the location of goods at the beginning of such transportation. In other cases, the place of supply of goods shall be the place of where goods are delivered.

2. The place of supply of electric or heat energy, gas or water shall be the place of receipt of such goods. In the event of export from Georgia, the place of supply of such goods shall be Georgia.

 

Article 166 - Place of service delivery

1. For the purposes of this Section, the place of service delivery shall be:

a) the place where immovable property is located, if services are related to immovable property, including:

a.a) services of property agents and experts;

a.b) services related to construction business preparation and coordination;

a.c) architectural and construction business supervision services.

b) the place where services are actually rendered, if:

b.a) services are related to movable property, including evaluation of movable property;

b.b) services are rendered in the sphere of culture, art, education, tourism, recreation, physical culture and sports;

b.c) additional transportation services such as loading and unloading are rendered.

c) the location of the transportation of cargo or passengers at the beginning of transportation, if service is related to that transportation;

d) if the persons receiving and delivering services are in different states, the place of registration or place of management of the person delivering services or the location of the permanent establishment of the person receiving the services, if the services are directly related to that permanent establishment. The provisions of this subparagraph shall apply to the following services:

d.a) transfer of patents, licenses, trademarks, copyrights or other similar intangible assets;

d.b) delivery of consulting, legal, accounting, engineering and other similar services, also processing and delivery of data and information;

d.c) provision of personnel;

d.d) renting out movable property, except for the renting of vehicles;

d.e) advertising services;

d.f) obligation to refrain from business activities or from exercising the right described in this subparagraph;

d.g) financial and insurance transactions, including reinsurance;

d.h) telecommunication, radio and television broadcasting services;

d.i) electronically delivered services;

d.j) delivery of services through an intermediary who acts in the name and on behalf of another person and takes part in the delivery of the services described in this paragraph.

e) the place of the economic activity of the person who delivers services.

2. If the place of service delivery is described in more than one subparagraph of the first paragraph of this article, the place of service delivery shall be determined according to the first of the paragraphs describing the services;

3. For the purposes of this article, electronically delivered services shall include:

a) supply of a website, web-hosting, remote maintenance of software and hardware;

b) delivery of software support and appropriate updating;

c) supply of images, texts and information to ensure access to databases;

d) supply of music, films and games (including gambling games), broadcasting and covering political, cultural, art, sports, scientific and entertaining programs;

e) delivery of remote teaching.

4. The Minister for Finance of Georgia may determine criteria for attributing certain activities to the types of services provided for in the third paragraph of this article.

 

Chapter XXIII - Rules Governing Exemption from VAT and VAT Exemption

 

Article 167 - VAT exemption and procedure for its application

1. VAT exemption may be with or without the right of deduction.

2. A transaction shall be regarded as exempt with the right of deduction when the transaction is not chargeable with VAT (is not taxed) and the right of deduction is applied.

3. A transaction shall be regarded as exempt without the right of deduction when the transaction is not chargeable with VAT (is not taxed) and the right of deduction is not applied.

4. A taxpayer is entitled not to apply VAT exemption without the right of deduction in respect of a taxable transaction, which means that the taxable transaction shall be charged with VAT and a deduction shall be obtained.

5. A taxpayer may exercise the right referred to in the fourth paragraph of this article:

a) from the first day of the reporting period following application to a tax authority;

b) within 12 months from the day of exercising the right, in respect of all taxable transactions.

6. When exercising the right referred to in the fourth paragraph of this article;

a) a tax authority shall register a taxpayer;

b) a taxpayer shall tax exempt transactions and for the purposes of this Section such transactions shall no longer be deemed as transactions exempt without the right of deduction.

7. The procedure for application of VAT exemption shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

 

Article 168 - Tax exemption

1. The supply or importation or temporary admission of the following goods shall be exempt from VAT without the right of deduction:

a) supply and/or importation of national or foreign currency (other than those intended for numismatic or collection purposes) and of securities;

b) importation of gold and gold bars to be transferred to the National Bank of Georgia;

c) supply and/or importation of treasures, immovable property transferred into state ownership, the sales proceeds of which are transferred to the budget;

c1) supply and/or import of immovable property transferred into state ownership, as well as transfer of property by leasing (supply) under the Law of Georgia on State-owned Property.

d) supply of state-owned property under the privatisation program;

e) importation of goods under Article 199(d)(n) of this Code, taking into account the note to the same article, except for the importation of goods from a Free Industrial Zone;

f) supply by the Patriarchate of Georgia of crosses, candles, icons, books, calendars and other liturgical items used only for religious purposes;

g) supply of goods (notebooks) indicated in the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Code 4820 20 000 00;

h) importation and /or supply of goods indicated in the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 4801, 4802 55, 4802 61 100 00 and 4810 22;

i) supply and/or importation of liquorice roots indicated in the commodity subheading 1211 90 980 00, natural untreated shellac indicated in the commodity subheadings 1211 20 000 00, 1301 20 000 00 and 1301 90 000 00 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities, the goods indicated in the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 1504 20, 1515 30, 1520 00 000 00, 1702 11 000 00, 3912 12 000 00, 3912 31 000 00, 7010 10 000 00, 7010 90 790 00 and 9602 00 000 00 (gelatine capsules);

j) supply and/or importation of raw materials and substances set out in Groups 28 and 29 of National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities for curative (pharmaceutical) purposes, pharmaceutical products (other than chewing gum), including vaccines under Group 30 according to the list approved by a joint order of the Minister for Labour, Health and Social Affairs of Georgia and the Minister for Finance of Georgia;

k) supply and/or importation of medical and veterinary goods (including insulin syringes) under the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 8419 20 000 00, 9001 30 000 00, 9001 40, 9001 50, 9018-9022 (other than 9019 10 900 00), 9025 11 200 00 and 9402 90 000 00, wheelchairs and their parts and accessories, X-ray films, medical diagnostic testing systems, glucometers (the testing systems of which are registered by the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia) indicated in the Codes 8713 and 8714 20 000 00;

l) supply and/or importation of goods indicated in National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 0102 21, 0103 10 000 00, 0104 10 100 00, 0104 20 100 00, 0105 11, 0511 10 000 00, 0602 10, 2503 00, 2803 00, 3101 00 000, 3103–3105 (except for a mechanical mixture), 3808 91, 3808 92 and 3808 93;

m) supply and/or importation of motor cars under the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Code 8703;

n) supply (including electronically) and/or importation of goods (books, newspapers and magazines, music) specified in the codes 4901, 4902, 4903 00 000 00 and 4904 00 000 00 of National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities, as well as the supply of lecture courses through electronic media (discs) that are of an educational nature and may also be published in a book format;

o) importation or temporary admission of articles of personal consumption and household items, which are intended for the personal use of foreign citizens engaged in oil and gas prospecting and extracting operations (including the family members living with such persons);

p) (deleted - No 906, 30.7.2013)

q) supply and/or importation of baby food products and/or child hygiene products, marked as such at the time of supply, according to the list approved by a joint order of the Minister for Labour, Health and Social Affairs of Georgia and the Minister for Finance of Georgia;

r) supply and/or importation of diabetic bread, marked as such at the time of supply;

s) importation of chassis, bodies, parts and accessories indicated in the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 8706 00 190 00, 9706 00 990 00, 8706 00 990 00, 8707 90 100 00, 8707 90 900 00, 8708 10 900 00, 8708 29 100 00-8708 40 900 00, 8708 50 900 00-8708 70 100 00, 8708 80 , 8708 91, 8708 92, 8708 93, 8708 94 and 8708 99 intended for the tractors indicated in the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 8701 90 110 00-8701 90 500 00 as well as importation of the goods indicated in the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 8432 90 000 00 and 8433 90 000 00;

t) importation of natural gas (to thermal power stations) for generation of electricity;

u) importation of goods indicated under the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 8802 11 100 00, 8802 12 100 00, 8802 20 100 00, 8802 30 100 00 and 8802 40 100 00 and/or of the goods intended for them (for civil aviation) under the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities;

u1) importation and/or supply of goods under heading 8903 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities;

v) supply of a land parcel;

w) supply of a partnership interest (the right of preliminary registration of title to property) if no property is attached/registered with respect to that interest (right), except where property is received in individual ownership instead of the interest (right);

x) supply (distribution) of property by a partnership to its members(partners), if the members of the partnership are only natural persons, the composition of the members of the partnership has not changed from the foundation of the partnership up to the transfer (distribution) of property and if at the moment of distribution the partnership is not a VAT payer. For the purposes of this subparagraph, in the case of a partner’s death, the transfer of the partner’s interest to his/her heir or the sale of the partner’s interest under the Law of Georgia on Enforcement Proceedings shall not be regarded as a change in the composition of the members of the partnership;

y) supply of goods between Free Industrial Zone Enterprises;

z) supply and/or importation of excise marks by the Revenue Service and/or by a person selected by the Revenue Service under the legislation of Georgia;

z1) (deleted No 5556, 20.12.2011);

z2) importation of agrarian pesticides and agrochemicals, seed and plant materials of agricultural plants according to the list approved by the Government of Georgia;

z3) importation by a person chosen by the Revenue Service under the legislation of Georgia of goods intended for mandatory excise stamping/marking of excisable and/or non-excisable goods;

z4) importation of fuel contained in a standard tank connected structurally and technologically to the engine feed system of the motor vehicle of a person who enters Georgia in a motor vehicle;

z5) supply by a natural person of his/her own hotel assets/part of the assets specified in Article 261(1) of this Code, if the new owner (natural person) takes place of the previous owner in the contractual relationships existing between the previous owner and the tourist enterprise;

z6) importation and/or provision of transport vehicle indicated in the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Code 8703 10 110 00.

z7) provision of an apartment (house) with the plot of land attached to it to a natural person if the provider:

z7.a) has received this property from the same natural person within the scope of the measure for securing performance of a contractual obligation;

z7.b) has purchased this property by auction or another way for enforcing payment of the same natural person’s debt.

2. The delivery of the following services shall be exempt from VAT without the right of deduction:

a) executing financial transactions and/or delivering financial services;

b) construction, restoration and painting of churches under commission by the Patriarchate of Georgia;

c) performance by a person of restoration, rehabilitation, designing and research work on the monuments of cultural heritage, which are included in the World Heritage List, and which fall within the category of national importance and/or have a ceremonial-religious purpose, in agreement with the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia;

d) delivery of ceremonial services (including by motor vehicle) related to a funeral;

e) delivery of medical services;

f) delivery of childcare services in childcare and preschool facilities and/or care services for the sick, the disabled (including children) and persons aged 60 and over;

[f) delivery of childcare services in fostering institutions and/or early and preschool fostering and educational institutions, and/or care services for the sick, persons with disabilities (including children), and for 60 and over 60 years old persons; (Shall become effective from 1 April 2017)]

g) delivery of services with lotteries, gambling and other games of chance, except as provided for in paragraph 4(s) of this article;

h) transfer by lease of goods exempt from VAT under this article without the right of deduction;

i) delivery of services between Free Industrial Zone Enterprises, as well as delivery of services determined by the Government of Georgia by Free Industrial Zone Enterprises to non-residents (except for permanent offices of non-residents in Georgia) in accordance with Article 25(7) of this Code;

j) delivery of the sales services, print services in relation to the goods (books, newspapers and magazines, music) under the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 4901, 4902, 4903 00 000 00 and 4904 00 000 00 and/or delivery of advertising services by newspapers and magazines;

k) delivery of art and sport training services to a natural person under the age of 18;

l) delivery of municipal and intraregional passenger transport (other than taxi) services at regulated prices and tariffs;

m) educational services delivered by educational institutions;

n) gratuitous delivery of easement services;

o) delivery by the person chosen by the Revenue Service under the legislation of Georgia of the services of mandatory excise stamping/marking of excisable and/or non-excisable goods;

p) delivery of janitorial, cleaning and waste management services to a local self-government in a populated area.

3. The transactions performed according to the intended purpose under the following laws, contracts and agreements shall be exempt from VAT without the right of deduction:

a) importation, supply and/or delivery of services related to the equipment and machinery, vehicles, spare parts and materials intended for performing oil and gas operations under the Law of Georgia on Oil and Gas, as well as for performing operations related to oil and gas for investors and operating companies under agreements provided by said Law and/or under licenses granted for performing oil and gas operations;

b) importation of goods and/or delivery of construction and installation, restoration, design and development and/or geological survey services financed with soft loans for the rehabilitation of the power sector issued by foreign states and/or international organisations under international agreements of Georgia ratified by the Parliament of Georgia;

c) temporary admission of goods into Georgia for ensuring fulfilment of the obligations under international treaties of Georgia, namely, the construction of Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Tbilisi-Erzurum Pipelines;

d) temporary admission of fully exempt goods provided for by this Code;

e) importation of goods returned under this Code;

f) importation of goods specified in grant agreements by grantors or grantees;

g) delivery of services under a contract financed by a foreign organisation for the relief from a natural disaster, accident, or catastrophe, or for the provision of humanitarian aid, and one of the parties to which is an appropriate government agency of Georgia;

h) importation of goods that are to be transferred to state and/or public organisations of Georgia for relief from a natural disaster, accident, catastrophe, or for the provision of humanitarian aid;

i) importation or temporary admission of goods that are intended for official use of foreign diplomatic and equivalent missions, for personal use of diplomatic and administrative-technical personnel (including family members living with them) of such missions as provided for in the relevant international treaties to which Georgia is a party;

j) importation of the property of Georgian diplomatic missions and consular offices abroad.

4. The following shall be exempt from VAT with the right of deduction:

a) re-export or export of goods only for the reporting period, in which the declaration for goods re-export or export was filed;

b) supply of goods and/or services intended for official use of foreign diplomatic and other equivalent missions, for the personal use of the diplomatic and administrative-technical personnel (including family members living with them) of such missions and the procedure for the use of which is determined by the Minister for Finance of Georgia;

c) carriage of goods placed under the export, re-export, outward processing or transit procedure and delivery of the services directly related to such carriage. At the same time, the services directly related to such carriage shall include:

c.a) services related to dispatching/receiving cargo and/or transport vehicles or means of carriage, also services delivered by airports, ports, railway and bus terminals;

c.b) air or sea navigation, dispatching and/or information services;

c.c) forwarding services;

c.d) services related to preparation of documents, inspection, examination and handling of goods (including, loading and unloading), packing for transportation and storage services;

c.e) agency services in ports.

c1) carriage of goods between the points in Georgia before placing goods under the import, warehouse, temporary admission, inward processing or free zone procedures, and the delivery of services under subparagraph (c) of this paragraph directly related to such carriage, except for cargo storage services.

c2) carriage of goods placed under import, warehouse, temporary admission, inward processing or free zone procedures before bringing them into the territory of Georgia from the customs border of Georgia to the point of destination indicated in the customs declaration and the delivery of services under subparagraph (c) of this paragraph directly related to such carriage, except for cargo storage services;

d) delivery of passenger and cargo transportation services and the services directly related to such transportation, provided that the point of departure or destination is located outside Georgia and a single transport document is drawn up in respect of such transportation. At the same time, the services directly related to such transportation shall include:

d.a) services related to sending/receiving passengers and/or transport vehicles, as well as services delivered by airports, ports, and railway and bus terminals;

d.b) air or sea navigation, dispatching and/or information services, as well as air navigation supervision services;

d.c) inspection, examination, handling (including, loading and unloading), packing for transportation and storage services;

d.d) services related to the sale of travel tickets for international carriage of passengers;

d.e) passenger services within airport and port customs control zones, the cost of which is included in the travel tickets of international carriage of passengers;

d.f) agency services in ports.

e) importation and/or supply of goods intended to be supplied on board for international flights and voyages;

f) transportation, loading, unloading and storage services delivered with respect to empty means of transport (including containers and carriages) used in carriage;

g) supply of natural gas to thermal power stations;

h) removing assets, for the state and/or local self-government, from the capital of the enterprise in which more than 50% interest/shares are held by the State and/or local self-government;

i) gratuitous transfer of goods and/or gratuitous delivery of services to the State and/or local self-government;

j) transfer of goods by legal entities under public law that are implementing projects (including, preparatory stage) under international treaties ratified by the Parliament of Georgia, and with whom the Ministry of Finance of Georgia has signed a project implementation agreement, to other persons under those projects;

k) supply of Georgian goods to a duty free shop for sale and the sale of goods and/or delivery of catering services in a duty free shop;

l) delivery by a VAT payer (including an individual entrepreneur) of all the assets of an enterprise or an independently operating subunit of the enterprise under one transaction to another VAT payer, if the delivering and receiving parties notify a tax authority of such delivery within 15 calendar days from the delivery. An independently operating subunit shall be a set of fixed assets and accompanying communications functionally related to each other, which operates independently (other than buildings and structures transferred under lease, rent or any other similar form) and the independent operation of which and the line of activity does not depend on the change of an owner;

m) supply of assets in the event of reorganisation of an enterprise;

n) supply of assets as a contribution to the capital of an enterprise or a partnership. At the same time, the person receiving the assets shall be deemed to have obtained a deduction for the respective goods in the accounting period in which the assets were supplied;

o) supply of gold to the National Bank of Georgia;

p) bringing of tourists to tourist sites in the territory of Georgia in an organised manner and delivery of tourist service packages to them in the territory of Georgia by tour operators;

q) services delivered to a ship when bringing goods into the customs territory of Georgia (namely, the services of the port, pilot service and services of the LEPL State Hydrographic Service of Georgia);

r) supply of foreign goods in a customs warehouse, except as provided for in Article 162(7) of this Code;

s) delivery of services with lotteries, gambling and other games of chance by those lottery organisers under the Law of Georgia on Organising Lotteries, Gambling and Games of Chance, in which over 50% interest is held by the State;

t) transfer of the property of a person (except for money) to the State, to an autonomous republic or local self-governing unit within the scope of enforcement measures, including tax enforcement measures in favour of the State Budget, republican budget of an autonomous republic or local self-governing unit’s budget, also the sale/transfer of a person’s property for the purpose of collecting penalties imposed under criminal or administrative procedures;

u) supply of agricultural produce produced in Georgia (other than the goods (eggs) indicated in National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 0407 00 190 00 ,0407 00 300 00 and the goods under subheading 0207 11(gallus domesticus, uncut, fresh or frozen)), before their industrial processing (change of commodity code);

v) supply of products obtained from goods fully made in Georgia and indicated in National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 0201, 0203 11 – 0203 19, 0204 10 000 00 – 0204 23 000 00, 0204 50 110 00 – 0204 50 390 00 (including, chopped/minced meat (forcemeat)), as well as supply of cheese made as a result of industrial processing of products obtained from animals living in Georgia and also supply of goods (shell-less nuts) indicated in National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Code 0802 22 000 00; w) supply by a Tourist Enterprise of hotel assets/part of the assets to another person for the purpose of receiving them back. If within two years after supplying the hotel assets/part of such assets to another person the Tourist Enterprise receives the same assets back under a commutative contract, the transaction shall also be exempt from VAT with the right of deduction and this shall be the basis for adjusting the amount of the taxable transaction. In that case, the Tourist Enterprise may adjust the amount of the taxable transaction under Article 179 of this Code;

x) gratuitous supply of hotel services (hotel accommodation) for a maximum of 60 days during a calendar year to the owner of the hotel assets/part of the assets by a Tourist Enterprise and/or by the person(s) invited under a relevant contract to ensure the functioning/operation of a facility/part of the facility as a hotel;

y) international call termination services in mobile or fixed networks in Georgia;

z) services specified in Article 234(1)(a–c and e) rendered for the purpose of processing goods placed under an inward processing procedure by a person who is carrying out this customs procedure (except when the processed goods are subsequently imported).

z1) supply of electricity and firm capacity, except for supply of electricity to consumers (for persons under the Law of Georgia on Electricity and Natural Gas) and electricity transmission and/or dispatching services.

5. Supply of goods and/or services and/or importation of goods shall be exempt from VAT with the right of deduction if the above is done under the international treaties ratified by the Parliament of Georgia that have taken effect and the supply of such goods and/or services and/or importation of goods under such treaties shall be exempt from VAT.

Law of Georgia No 4470 of 22 March 2011 - website, 1.4.2011

Law of Georgia No 4705 of 20 May 2011 - website, 1.6.2011

Law of Georgia No 4706 of 20 May 2011 - website, 1.6.2011

Law of Georgia No 4720 of 31 May 2011 - website, 10.6.2011

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

Law of Georgia No 5137 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

Law of Georgia No 5169 of 28 October 2011 - website, 11.11.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5452 of 9 December 2011 - website, 22.12.2011

Law of Georgia No 5557 of 20 December 2011 - website, 28.12.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 5910 of 16 March 2012 - website, 19.3.2012

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.05.2012

Law of Georgia No 6439 of 12 June 2012 - website, 22.6.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 6547 of 22 June 2012 - website, 4.7.2012

Law of Georgia No 800 of 28 June 2013 - website, 15.7.2013

Law of Georgia No 906 of 30 July 2013 - website, 20.8.2013

Law of Georgia No 1901 of 27 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2874 of 11 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

Law of Georgia No 4720 of 24 December 2015 - website, 29.12.2015

Law of Georgia No 5406 of 8 June 2016 - website, 17.6.2016

Law of Georgia No 5372 of 8 June 2016 - website, 24.6.2016

Law of Georgia No 97 of 16 December 2016 - website, 23.12.2016

 

Chapter XXIV - Procedure for Computation, Reporting and Payment of Taxes

 

Article 169 - VAT rates

1. VAT rate shall be:

a) 18% of the amount of taxable turnover or taxable import;

b) with respect to temporary admission of goods, 0.54% of the amount of temporary admission specified in Article 164(1)(a) of this Code for each complete and incomplete calendar month during which goods are located in the customs territory of Georgia, but not more than 18% of the temporary admission amount at the moment of temporary admission of goods;

c) 18% of the amount of the transaction subject to reverse charge.

2. Taxable turnover shall be the total of the amount of taxable transactions, export of goods and re-export of goods made in a reporting period.

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

 

Article 170 - VAT payable to the budget

The amount of VAT payable to the budget comprises:

a) the VAT amount payable to the budget from taxable turnover is defined as the difference between the VAT amount assessed on taxable turnover and the amount of deductible VAT;

b) the VAT amount payable to the budget during the importation of goods;

c) the VAT amount payable to the budget during the temporary admission of goods;

d) the VAT amount payable to the budget from a transaction subject to reverse charge.

 

Article 171 - Filing a VAT return and payment of VAT

1. A person registered as a VAT payer shall file a VAT return with the relevant tax authority for each reporting period not later than the 15th day of the month following that reporting period and pay VAT within that timeframe.

11. A person registered as a VAT payer shall submit to a tax authority, within 15 days after the entry into force of a bankruptcy ruling delivered by a court in the manner provided for by the Law of Georgia on Insolvency Proceedings, unfiled returns for the complete/incomplete tax period(s) preceding the commencement of the bankruptcy proceedings. At the same time, the taxpayer shall not submit any VAT returns for the complete/incomplete tax period(s) after the commencement of the bankruptcy proceedings.

2. During the temporary admission of goods:

a) A person not registered as a VAT payer shall pay the charged VAT amount not later than the 15th day of the month following each month, and shall make the last payment on the day of completion of the customs procedure of temporary admission of goods. The declarant may pay the total amount due as a lump sum.

b) The obligation to charge a VAT shall not be imposed on a person registered as a VAT payer. Furthermore, it is assumed that he/she has received a deduction of a proper amount of VAT for the goods.

3. During importation of goods, payment of the VAT amount shall be made under the procedure established for making import payments, except as provided for in paragraph 31 of this article.

31. Payment of the VAT assessed during importation of goods under the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities Codes 8401 – 9033, the list of which is compiled by the Government of Georgia, shall be made not later than 45 after the goods are released.

4. In the case of a reverse charge, a withholding agent (except for a person registered as a VAT payer) shall pay the charged VAT amount under the procedure established by the Minister of Finance of Georgia not later than the 15th day of the month following the reporting period.

Law of Georgia No 6395 of 5 June 2012 - website, 19.6.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 June 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 3581 of 1May 2015 - website, 15.5.2015

Law of Georgia No 5092 of 13 May 2016 - website, 1.6.2016

 

Article 172 - VAT reporting period

A VAT reporting period shall be a calendar month.

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Chapter XXV - Tax Invoice and VAT Deduction

 

Article 173 - VAT deduction

1. A deduction for VAT shall be the right of a person registered as a VAT payer to reduce the amount of VAT payable, based on the deduction documents obtained, except for the cases provided for by this Section.

2. Deduction documents shall be as follows:

a) tax invoice;

b) customs entry;

c) (deleted - No 3581, 1.5.2015);

d) (deleted - No 3581, 1.5.2015);

e) a document evidencing payment of charges for services delivered by legal entities under public law as defined by ordinance of the Government of Georgia; the rates for goods and/or services delivered by legal entities under public law are fixed gross of VAT, by law or by ordinance of the Government of Georgia;

f) (deleted - No 6211, 15.5.2011)

g) in the cases provided for by Article 1761 of this Code – an appropriate document evidencing the purchase of goods by the buyer, indicating the amount of money (including VAT amount) paid for the purchase of goods;

h) a document evidencing payment to the budget by the taxpayer of VAT on import and/or temporary admission of goods, assessed by a decision of the tax authority.

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 3581 of 1May 2015 - website, 15.5.2015

 

Article 174 - Deductible VAT amount

1. A deductible VAT amount shall be:

a) the amount of VAT that has been paid or is payable as per deduction documents, including on the balance of inventory holdings available at the moment of entry into force of VAT registration;

b) in the case of the use of a building(s) or structure of one’s own production as a fixed asset – the VAT amount accrued on the transaction and reflected in the VAT return, that shall be the basis for receiving a deduction;

c) in the case of transactions involving the exchange (barter) of goods/services between registered VAT payers – the amount of VAT paid and/or payable for the goods/services supplied to each party, provided each transaction is taxed with VAT. At the same time, the deduction shall be made at the moment of receiving the exchanged goods/services, taking into consideration the restrictions determined by this article for the goods/services received (except for the restriction provided for in paragraph 3 (e) of this article).

d) the amount of reverse charged VAT, which is charged by a person registered as a VAT payer in the case of reverse charge and included in the VAT return. At the same time, this amount is the basis for receiving a deduction.

2. VAT shall be deducted only if:

a) goods and/or services are used or will be used:

a.a) in taxable transactions other than taxable transactions exempt without the right to deduct;

a.b) in re-export and/or export of goods;

a.c) for delivering services outside the territory of Georgia.

a.d) for the supply of goods and/or delivery of services free of charge by a legal entity under public law to the State and/or to local self-governments;

b) goods and/or services are used for production of goods and/or delivery of services defined in paragraph (2)(a) of this article.

3. VAT shall not be deducted:

a) from VAT amounts paid by a person for entertainment events held for social purposes or for hospitality expenses other than the delivery by the person of goods/services within the framework of such events, where the goods and/or services purchased by such person within such costs are subject to VAT;

b) as per paragraphs (4-11) of this article, on VAT amounts paid on the costs to produce goods/services, which are used, and/or to be used in taxable transactions exempt without the right to deduct;

c) based on tax invoices, that do not provide the identity of the seller of the goods/services;

d) (deleted No 1886, 26.12.2013)

e) based on tax invoices not reflected by the payer (buyer/recipient of deduction) in at least one of the following VAT returns filed within the respective time frame:

e.a) VAT return filed between the end of the accounting period of a taxable transaction and not later than the term fixed according to the three following accounting periods (including, an amended return filed within the same time frame);

e.b) a VAT Return filed between the end of the accounting period of a taxable transaction and not later than the term fixed according to the accounting period of the month of December of the calendar year of the taxable transaction (including, an amended tax return filed within the same time frame).

f) based on tax invoices for non-commodity operations or fictitious transactions. Further, the deductible input VAT shall be cancelled for the buyer.

g) (deleted – 12.12.2014, No 2946)

h) (deleted - No 6446, 12.06.2012)

31. The limitations under paragraph 3 (e) of this article shall not apply in the cases provided for by paragraph (7) (c.b) of this article or where a tax invoice is made out electronically.

4. Taking into consideration paragraphs (5 – 11) of this article, if the goods/services, on which VAT has been deducted/is deductible by a VAT payer, have been used in the transactions, on which the VAT payer is not entitled to deduct VAT, the VAT amount deducted shall be subject to cancellation during the accounting period when it was used in such transactions.

5. If the goods/services on which VAT has been deducted/is deductible by a VAT payer have been used:

a) only in a transaction, on which the VAT payer is entitled to the right to deduct, the amount of VAT deducted shall not be subject to cancellation;

b) only in a transaction, on which the VAT payer is not entitled to the right to deduct, the amount of VAT deducted shall be subject to cancellation in full.

6. If goods/services are used simultaneously in transactions with and without the right to deduct and cannot be separated, then:

a) the deductible VAT amount shall be calculated according to the specific weight of the amount payable on taxable transactions exempt without the right to deduct in the amount payable on total turnover of the accounting period;

b) taking into consideration paragraph (6)(a) of this article, the amount of VAT deductible shall be defined according to the specific weight of the amount payable on taxable transactions exempt without the right to deduct during the year in the amount of total turnover in the tax return of the last accounting period of the current tax year.

7. On a fixed asset, if it has been used and/or is to be used:

a) only in a transaction, where a VAT payer is entitled to the right to deduct, the person shall have the right to receive full deduction on the fixed asset in the very first accounting period, and the amount of the VAT deducted shall not be subject to cancellation;

b) only in a transaction, where a VAT payer is not entitled to the right to deduct, the person shall not have the right to receive a deduction on the fixed asset;

c) simultaneously in transactions with and without the right to deduct and that cannot be separated, then:

c.a) if the VAT payer’s amount payable on the transactions taxable without the right to deduct for the previous tax year is less than 20% of the total turnover, the person shall be entitled to a full deduction on the fixed asset in the very first accounting period, and, at the same time, to determine the amount of VAT to be cancelled at the end of each calendar year pro rata to the specific weight of the amount payable on transactions taxable without the right to deduct in the amount of total turnover of the calendar year;

c.b) except as provided for by paragraph (7) (c.a) of this article, the VAT payer shall be entitled to a deduction on the fixed asset only pro rata to the specific weight of the amount payable on transactions taxable with the right to deduct in the amount of total annual turnover in the tax return of the last accounting period of each calendar year.

8. For the purposes of paragraph (7)(c) of this article, the VAT amount subject to annual cancellation (under paragraph 7 (c.a)) or deduction (under paragraph 7 (c.b)) shall be calculated:

a) on buildings and structures – within ten calendar years from the year of commissioning – in the amount of one tenth of the VAT amount each year;

b) on other fixed assets – within five calendar years from the year of commissioning – in the amount of one fifth of the VAT amount each year.

9. A newly registered VAT payer shall deduct VAT amounts on fixed assets in compliance with paragraphs (7)(a), (b) and (c.a) of this article.

91. A person shall have the right, when delivering a fixed asset, on which such person has not received VAT deduction and/or such VAT deduction has been cancelled, under paragraphs (7-9) of this article, to reduce the VAT amount to be accrued on a taxable transaction to the extent of the VAT deduction not received and/or cancelled for such fixed asset, in the existence of the relevant document and/or basis.

10. It shall not be mandatory to recalculate and/or cancel the deductible VAT amount determined by this article, if the amount of transactions taxable without the right to deduct during the calendar year is less than 5% of the amount of total turnover.

101. In the cases provided for by Article 168 (4)(l) of this Code, if any tax audit performed after the parties have made a written notice and reported taxes determines that a transaction has not been performed by a given enterprise or by an independently operating sub-unit of such an enterprise, the buyer is entitled to deduction without the limitations provided for by paragraph (3)(e) and (f) of this article and the penalty under Article 275 of this Code shall not be imposed upon the supplier for such a transaction.

11. The deductible VAT amount shall not be subject to cancellation:

a) if inventory holdings are written off in the manner provided for by this Code;

b) on the lost goods.

12. For the purposes of this article, total turnover is the total value of goods supplied and services delivered by a person in the accounting period. At the same time, for a non-resident’s permanent establishment, only the goods supplied and services delivered by the permanent establishment shall be taken into account.

13. The procedure for receiving a VAT deduction shall be determined by order of the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5120 of 13 October 2011 - website, 19.10.2011

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 5791 of 13 March 2012 - website, 23.3.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 May 2012 - website, 25.6.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2950 of 12 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 3581 of 1May 2015 - website, 15.5.2015

 

Article 175 - Tax invoice

1. A tax invoice, whose form shall be approved by the Minister for Finance of Georgia, shall be a strict accounting document, excluding the exceptions provided for by this article, the rules for issuing and submitting which shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

11. Where so provided by the Minister for Finance of Georgia, a tax invoice may be issued and submitted electronically (electronic tax invoice), in which case, it shall not be a strict accounting document.

2. A person registered as a VAT payer may issue a tax invoice and submit it to a recipient of the goods supplied/ to be supplied or services delivered/to be delivered only when performing a taxable transaction. At the same time, if the person keeps accounting of goods (electricity or thermal firm power, gas or water) by cyclic accrual, with consumers making payments not by a calendar month, but as per the volume of goods supplied over a certain period of time (cycle), that may include an accounting period, as well as the period preceding the accounting period, the tax invoice may be issued according to such period (cycle), irrespective of the fact that in such a case the time of performing the taxable transaction under Article 161(1)(a.b.b.) of this Code shall be deemed the time not later than the last day of each accounting period.

3. Upon request of the recipient of goods/services, a person registered as a VAT payer shall (except for transactions involving the exchange (barter) of goods/services, where each transaction is taxed with VAT) issue a tax invoice not later than 30 calendar days after the request and present it to the recipient of goods/services in compliance with the terms and conditions of paragraph 2 of this article. At the same time, the obligation to issue a tax invoice shall not arise with relation to a natural person not registered as a taxpayer, except for the cases provided for by order of the Minister for Finance of Georgia.

31. A tax invoice shall not be issued for a goods/services barter transaction. In such a case, the basis for receiving a deduction shall be an indication of the VAT amount payable on the goods supplied/services delivered in the VAT return filed with the tax authority.

4. The Minister for Finance of Georgia may:

a) introduce, on particular goods/services, as well as for a particular category of buyers, a special tax invoice of a different form and define a procedure for its issuance, registration and usage;

b) introduce, for certain VAT payers, a printed out tax invoice and define a procedure for its issuance, registration and usage.

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 5202 of 8 November 2011 - website, 22.11.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 97 of 16 December 2016 - website, 23.12.2016

 

Article 1751 - Invoice

1. The Minister for Finance of Georgia may introduce an invoice that contains the details characteristic of both a waybill and a tax invoice (including special tax invoices), and define a procedure for issuing and submitting it.

2. The invoice shall be issued:

a) by a person authorised to issue both a waybill and a tax invoice (including special tax invoices);

b) in the event of the obligation to issue both a waybill and a tax invoice (including special tax invoices).

3. In the case of issuing an invoice:

a) the issuer shall be released from the obligation to issue both a waybill and a tax invoice (including special tax invoices);

b) the recipient may use the invoice both as a transportation document and as a deduction document.

4. An invoice shall replace both a waybill and a tax invoice (including special tax invoices) in tax-legal relations, and its issuance/non-issuance shall carry all the legal implications, which arise in the event of issuance/non-issuance of both/either a waybill and/or a tax invoice (including special tax invoices).

5. Where the rule for issuing and submitting an invoice is violated, the liability measures established by the legislation of Georgia for offences related to the procedure for issuing and submitting either a waybill or a tax invoice (including special tax invoices) shall apply respectively.

Law of Georgia No 6446 of 12 May 2012 - website, 25.06.2012

 

Chapter XXVI - Special Rules

 

Article 176 - Reverse charge

1. The following shall be subject to VAT reverse charge:

a) a service delivered by a non-resident natural person (other than a natural person being a citizen of Georgia) or by a non-resident enterprise to a tax agent on the territory of Georgia;

b) transfer by a person of a collateral (goods) to the possession of a creditor under a contractual obligation performance security measure (guarantee);

c) delivery of services and/or supply of goods/products (project documents, technical documents, production flow charts, software, etc.) to a tax agent outside the territory of Georgia by the Internet or any other electronic communication means, if it does not cross the customs border of Georgia by means of a federated schema or other information carrier;

d) in the case provided for by Article 162(7) of this Code, foreign goods purchased from a person in a customs warehouse, which are placed under an import customs procedure.

2. The following shall be considered tax agents:

a) for the purposes of paragraphs (1)(a) and (c) of this article – any resident taxpayer (except a non-entrepreneur natural person and a Free Industrial Zone enterprise) and a permanent establishment of a non-resident;

b) for the purposes of paragraph (1)(b) of this article – a person (creditor) who takes possession of collateral (goods) under a contractual obligation performance security measure (guarantee);

c) for the purposes of paragraph (1)(d) of this article – a person placing goods under an import customs procedure.

3. Where so provided for by the first paragraph of this article, a tax agent shall assess VAT:

a) as provided for by paragraphs (1)(a) and (c) of this article – on the amount to be paid for service;

b) as provided for by paragraph (1)(b) of this article – on the market price (net of VAT) of collateral (goods) taken possession of;

c) as provided for by paragraph (1)(d) of this article:

c.a) if the import and delivery of goods are not VAT exempt – on the amount of a positive difference between the value of purchase of foreign goods in a customs warehouse and the amount of import of goods;

c.b) if the import of goods is VAT exempt and the delivery of goods is subject to VAT – on the value of purchase of foreign goods in a customs warehouse.

4. In the case provided for by the first paragraph of this article:

a) if a tax agent is registered as a VAT payer, the assessed amount of a reverse charged VAT shall be included in a VAT return of an appropriate reporting period;

b) if a tax agent is not registered as a VAT payer, the procedure for submitting a report by the tax agent to the tax authority and paying the assessed tax to the budget shall be established by the Minister of Finance of Georgia.

5. As provided for by paragraph (3)(b) of this article, the obligation to have VAT assessed on the market price of goods shall not apply to a person registered as a VAT payer. At the same time, such person shall be deemed to have received a VAT deduction of the respective amount for such goods.

6. The following shall not be subject to VAT reverse charge:

a) supply of goods or delivery of services that are VAT exempt under this Section;

b) as provided for by paragraph (1)(b) of this article – transfer of a flat and a parcel of land assigned to it owned by a natural person.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 3581 of 1May 2015 - website, 15.5.2015

 

Article 1761 - Charging VAT in certain cases

1. The sale of goods by auction, direct sale or in any other way, as part of a tax liability collection security measure or for any other pecuniary liability (except penalties imposed under criminal and administrative proceedings) shall attract VAT under this article, and the payment of the VAT assessed on such a transaction on behalf of the person (owner of goods) to the budget shall be ensured by an authorised person selling such goods. Furthermore, in such a case, VAT shall not be charged on:

a) selling a flat/dwelling house;

b) selling a parcel of land;

c) selling a car under Code 8703 of the National Commodity Classification of Foreign Economic Activity;

d) selling of property owned by a natural person (except for an individual entrepreneur).

2. Selling custodial property by auction, direct sale or in any other way in the manner provided for by the Law of Georgia on Insolvency Proceedings shall attract VAT as provided for by this article, and the payment of the VAT assessed on such a transaction on behalf of a person (owner of custodial property) to the budget shall be ensured by the authorised person selling such goods. Furthermore, besides the cases where the custodial property is sold as an integrated complex, no VAT shall be assessed on:

a) selling a flat/dwelling house owned by an individual entrepreneur;

b) selling a parcel of land;

c) selling a vehicle;

d) selling agricultural machinery.

3. In the cases provided for by the first and second paragraphs of this article:

a) the selling price of goods (the amount of compensation paid/to be paid by the buyer) shall be gross of VAT;

b) Article 168 of this Code shall not apply to cases where VAT is charged on sale of goods.

4. The procedure for VAT assessment and VAT payment to the budget in the case provided for by this article shall be defined by an ordinance of the Government of Georgia.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6395 of 5 June 2012 - website, 19.6.2012

 

Article 177 – Composite transaction

1. A composite transaction shall be a transaction that involves a combination of supply of goods and delivery of services.

2. Supply of goods/delivery of services that is ancillary in relation to main supply of goods/delivery of services shall be considered a part of these goods/services.

3. Concurrent taxable and non-taxable supply of goods and/or delivery of services shall be considered as separate taxable and non-taxable transactions of supply of goods/delivery of services.

4. Delivery of a service that is ancillary in relation to import of goods shall be considered as a part of the import of these goods.

5. A transaction of supply of land with buildings attached to it shall be considered as a supply of buildings.

 

Article 178 - Agent's transaction

1. The supply of goods/delivery of services by an agent shall be considered as a client’s transaction, except for services delivered by the agent to the client.

2. The first paragraph of this article shall not apply to supply of goods by a non-resident through a resident agent in Georgia, when the said non-resident is not a registered VAT payer in Georgia. In such a case, for the purpose of VAT assessment, supply shall be considered to be performed by the agent.

3. Provision of hotel services by a tourist enterprise with the hotel assets/part of the assets received from a natural person shall be regarded as a tourist enterprise transaction and shall be taxed according to the procedure prescribed under this Code for a tourist enterprise.

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

 

Article 179 - Adjusting the amount of taxable transaction

1. The amount to be paid on a taxable transaction shall be adjusted on occurrence of the following circumstances:

a) the taxable transaction has been cancelled, including on the balance of goods deemed as goods supplied during the re-registration as a VAT payer while cancelling the previous registration;

b) type of taxable transaction has been changed;

c) the transaction compensation amount earlier agreed has been changed due to price reduction or other reasons, except for changes caused by changes in the exchange rate;

d) goods/services are fully or partially returned to the VAT payer.

2. Upon the occurrence of one of the conditions set forth in in the first paragraph of this article, the amount of the taxable transaction shall be adjusted, if the taxpayer:

a) has submitted to the tax authority and/or stated in the VAT return a VAT invoice that misstates the amount of VAT;

b) has misstated the amount of VAT in a VAT return;

c) has made out a VAT invoice misstating the amount of VAT.

3. An adjustment note tax invoice shall be a document of a form established by the Minister for Finance of Georgia that evidences the adjustment of a taxable transaction. The procedure for making out and submitting an adjustment note tax invoice shall be defined by the Minister for Finance of Georgia.

4. If the amount to be paid on a taxable transaction is adjusted, where the amount to be paid on the taxable transaction changes because of the occurrence of the circumstance causing the adjustment, the respective adjustment shall be made in the accounting period, in which the circumstance causing such adjustment occurred.

5. If a previously agreed transaction compensation amount has been changed due to price reduction or other reasons, power supply companies (qualified companies under the Law of Georgia on Electricity and Natural Gas) may adjust the amount to be paid on a taxable transaction by no later than the end of the current tax year, if a change in the amount to be paid on the taxable transaction is caused by a change in the cost (compensation amount) of electricity generated, imported, consumed (purchased) and/or exported by qualified companies, whether or not this results in a change in the electricity selling and/or purchasing tariff (price).

Law of Georgia No 4114 of 17 December 2010 - LHG III, No 76, 29.12.2010, Art. 506

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

 

Article 180 - VAT deduction or refund on goods/services purchased with grants and excess of the VAT amount deductible over the VAT amount charged

1. VAT deduction or refund for goods/services purchased with grants shall be performed in the manner provided for by Article 63 of this Code.

2. The excess of the VAT amount deductible over the VAT amount charged in the accounting period shall be refunded to the VAT payer in the manner provided for by Article 63 of this Code.

 

Article 181 – Refund of VAT amounts paid by foreign citizens on goods purchased in Georgia

1. In exporting goods purchased in Georgia from the territory of Georgia, foreign citizens may obtain a refund of the VAT amounts paid on these goods.

2. A VAT amount shall be refunded on the basis of the special receipt made out by an authorised seller of goods.

3. A VAT amount shall be refunded only if goods are exported from the territory of Georgia within 3 months after they have been purchased and the value of purchased goods per receipt exceeds GEL 200 (net of VAT).

4. The rules for VAT refund, the criteria that the authorised seller of goods must meet, as well as the list of the goods, to which this Article does not apply, shall be defined by the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 4935 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

 

SECTION VII

EXCISE TAX

 

Chapter XXVII - Excise Tax

 

Article 182 – Excise taxpayer

1. An excise tax payer shall be a person who:

a) produces excisable goods in Georgia;

b) imports excisable goods into Georgia;

c) exports excisable goods out of Georgia;

d) supplies natural gas condensate and/or natural gas to motor transport vehicles;

e) performs delivery of mobile communication services;

[e) (deleted - No 5445, 22.6.2016); (Shall become effective from 1 January 2018)]

f) provides termination services for international calls received from a resident or a non-resident person in a mobile or fixed network.

2. A manufacturer of goods produced in Georgia with raw materials of a customer shall be considered an excise taxpayer.

3. In the cases provided for by subparagraphs (a–d) of this article, the person shall be considered an excise taxpayer only for the defined transactions.

4. During a sale of excisable goods by auction, direct sale or in any other way, as part of a tax liability collection security measure or for any other pecuniary liability (except penalties imposed under criminal and administrative proceedings), as well as during transfer of a collateral (excisable goods) to the possession of a creditor under a contractual obligation performance security measure (guarantee), the excise tax payer on the transaction shall be considered the person buying and/or receiving excisable goods, if such a transaction is excisable under Article 1901 of this Code.

5. During sale of excisable goods transferred to state property, the excise taxpayer on such a transaction shall be considered the person buying the excisable goods.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2874 of 11 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 5445 of 22 June 2016 - website, 29.6.2016

 

Article 183 – Excisable object

An excise taxable object shall be:

a) an excise taxable transaction

b) import of excisable goods

c) export of excisable goods.

 

Article 184 – Excisable transaction, the time of an excisable transaction

1. Excisable transactions and the moment of performing excisable transactions shall be:

a) the moment of supply by the producer of excisable goods produced in Georgia and/or removal of such goods from a company warehouse for sale;

b) the moment of transfer by the producer of excisable goods produced in Georgia with a customer’s raw materials to the customer;

c) the moment of starting to use in-house manufactured excisable goods for producing non-excisable goods;

d) the moment of supply of natural gas condensate and/or natural gas to motor transport vehicles;

e) the moment of delivering mobile communication services or the moment of delivering international call termination services in a mobile or fixed network in Georgia.

[ e) the moment of delivering international call termination services in a mobile or fixed network in Georgia. (Shall become effective from 1 January 2018)]

2. (Deleted - No 5556, 20.12.2011)

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 2874 of 11 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 5445 of 22 June 2016 - website, 29.6.2016

 

Article 185 - Determining the amount of an excisable transaction, import of excisable goods and export of excisable goods

1. The amount of an excisable transaction, import of excisable goods and export of excisable goods shall be determined:

a) (deleted - No 4547, 19.4.2011)

b) for an alcoholic beverage – according to the volume of an alcoholic beverage;

c) for tobacco products – according to the quantity or weight of a tobacco product and/or according to the retail price;

d) for a petroleum product – according to the weight (volume) of a petroleum product;

e) for a motor car – according to the age and engine displacement of a motor car;

f) for a natural gas condensate and/or natural gas – according to the volume of gas;

g) in the case of delivering mobile communication services or international call termination services in a mobile or fixed network in Georgia:

g.a) according to the received or receivable compensation amount (including taxes, duties and other charges), net of excise tax, VAT and/or penalty, except as provided in sup-paragraph (g,b) of this paragraph;

g.b) according to the duration of the call - during the delivery of international call termination services in a mobile or fixed network in Georgia.

[g) in the case of delivering international call termination services in a mobile or fixed network in Georgia – according to the duration of the call. (Shall become effective from 1 January 2018)]

2. When delivering international mobile communication services (except for international call termination services in a mobile or fixed network in Georgia), the amount of a taxable transaction shall not include the amount received from delivering such services to a non-resident company.

Law of Georgia No 4547 of 19 April 2011 - website, 5.5.2011

Law of Georgia No 2874 of 11 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 2949 of 12 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 5445 of 22 June 2016 - website, 29.6.2016

 

Article 186 - Import of excisable goods and the time of import

1. The import of excisable goods shall be determined in accordance with this Code.

2. The import of excisable goods shall be performed when goods are taxed under this Code or, if not exempt, would have been subject to import duty.

 

Article 187 - Export of excisable goods and the time of export

1. The export of excisable goods shall be determined in accordance with this Code.

2. The export of excisable goods shall be performed when a declaration on goods being placed under export is filed in accordance with this Code.

 

Article 188 - Excise tax rates

1. The excisable goods indicated in this paragraph shall be subject to the following excise tax rates:

No

CN code

Description

Unit of measurement

Excise tax rate (GEL)

1

Beer

2203 00

Beer made from malt

1 litre

0.6

2

Ethanol and alcoholic beverages

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

1 litre

 

 

5

 

 

2207

 

 

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic

strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl

alcohol and other spirits, denatured, of any

strength

1 litre

 

 

10

 

 

2208 20

 

 

- Spirits tincture obtained by distilling grape wine or

grape marc

1 litre

 

 

9.2

 

2208 30

- Whiskies

1 litre

10

2208 40

- Rum and Tafia

1 litre

10

2208 50

- Gin and Geneva

1 litre

10

2208 60

-Vodka

1 litre

3

2208 70

-Liqueurs and cordials

1 litre

9.2

2208 90 110 00

---Arrack in containers holding 2 litres or less

1 litre

 

 

5

 

2208 90 190 00

---Arrack in containers holding more than 2 litres

1 litre

 

5

 

2208 90 330 00

 

---Plum, pear or cherry spirit

(except liqueurs) in a container of 2 litres or smaller

1 litre

 

6

 

2208 90 380 00

 

---Plum, pear or cherry spirit (except liqueurs) in containers holding more than 2 litres

1 litre

 

6

2208 90 410 00

----Ouzo

1 litre

7

2208 90 450 00

-------Calvados

1 litre

8

2208 90 480 00

-------Other

1 litre

6

2208 90 520 00

-------Corn (corn whiskey)

1 litre

8

2208 90 540 00

-------Tequila

1 litre

8

2208 90 560 00

-------Other

1 litre

6

2208 90 690 01

-------With actual alcohol concentration of up to 7% alc. by vol

1 litre

 

2

2208 90 690 09

-------Other

1 litre

6

 

---In containers holding more than 2 litres

 

 

2208 90 710 00

-----Distilled from fruit

1 litre

7

2208 90 750 00

-----Tequila

1 litre

8

2208 90 770 00

-----Other

1 litre

6

2208 90 780 00

----Other spirituous beverages

1 litre

6

 

--Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic

strength by volume of less than 80 %, in containers holding:

 

 

2208 90 910 00

---2 litres or less

1 litre

6

2208 90 990 00

---more than 2 litres

1 litre

6

Tobacco products (except raw tobacco)

3

 

2402 10 000 01

--Cigars, cheroots, containing tobacco;

1 cigarette

 

 

1.9

 

 

2402 10 000 02

 

--Cigarillos, containing tobacco;

20 cigarettes

 

 

2.2

 

2402 20

 

 

Filter cigarettes, containing tobacco

20 cigarettes

1.7

Non filter cigarettes containing tobacco

20 cigarettes

0.6

2403 11 000 00*

 

--Water-pipe tobacco specified in subheading

note 1 to this chapter

1 kg

 

 

35

 

 

2403 19 000 00*

--Other

1 kg

35

2403 99 100 00

---Chewing tobacco and snuff

 

 

1 kg

35

Motor cars (according to the difference between the year of the taxable transaction and the motor car year of manufacture and in the event of import – the difference between the year of tax declaration registration and the motor car year of manufacture), 1 cm3 of engine displacement

 

 

 

4

 

 

 

8703

a) under 1 year old

1 cm3

1.5

b) 1 year old

1 cm3

1.5

c) 2 years old

1 cm3

1.5

d) 3 years old

1 cm3

1.4

e) 4 years old

1 cm3

1.2

f) 5 years old

1 cm3

1.0

g) 6 years old

1 cm3

0.8

h) 7 years old

1 cm3

0.8

i) 8 years old

1 cm3

0.8

j) 9 years old

1 cm3

0.9

k) 10 years old

1 cm3

1.1

l) 11 years old

1 cm3

1.3

m) 12 years old

1 cm3

1.5

n) 13 years old

1 cm3

1.8

o) 14 years old

1 cm3

2.1

p) over 14 years old

1 cm3

2.4

Petroleum gas product and natural gas (other than carried through a pipeline)

 

 

 

5

 

2709 10 100 00

-Gas condensate, natural

1000 m3

200

2711 11 000 00

--Natural gas (liquefied)

1000 m3

200

2711 12

--Propane

1 ton

120

2711 13

--Butanes

1 ton

120

2711 14 000 00

--Ethylene, propylene, butylene and butadiene

1 ton

120

2711 19 000 00

--Other

1 ton

120

2711 21 000 00

--Natural gas (gaseous)

1000 m3

200

Petroleum products, petroleum distillates and used oil products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

2710 12

--light oils and preparations

1 ton

500

2710 19 110 00

----For undergoing a specific process

1 ton

440

2710 19 150 00

----For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading2710 19 110 00

1 ton

 

440

2710 19 210 00

-----Jet fuel

1 ton

440

2710 19 250 00

-----Other

1 ton

440

2710 19 290 00

-----Other

1 ton

440

2710 19 310 00

-----For specific refining processes

1 ton

 

400

2710 19 350 00

 

-----For chemical transformations in processes other than those indicated in subheading 2710 19 310 00

1 ton

 

400

2710 19 410 00

 

------With sulphur concentration of up to 0.05%

1 ton

 

400

2710 19 450 00

 

------With sulphur concentration of over 0.05% but not in excess of 0.2%

1 ton

 

400

2710 19 490 00

------With sulphur concentration of over 0.2%

1 ton

400

2710 19 710 00

-----For specific refining processes

1 ton

800

2710 19 750 00

 

-----For chemical transformations in processes other than those indicated in subheading 2710 19 710 00

1 ton

 

800

2710 19 810 00

------Motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils

1 ton

 

800

2710 19 830 00

------Liquids for hydraulic purposes

1 ton

800

2710 19 850 00

------White oils, liquid paraffin

1 ton

800

2710 19 870 00

------Sprocket oils and reduction gear box oils

1 ton

 

800

2710 19 910 00

------Metal-working compounds, mould-release oils, anti-corrosion oils

1 ton

 

800

2710 19 930 00

------Electrical insulating oils

1 ton

800

2710 19 990 00

------Other lubricating oils and other oils

1 ton

800

2710 20 110 00

------With sulphur concentration of up to 0.05%

1 ton

 

400

 

2710 20 150 00

------With sulphur concentration of over 0.05% but not in excess of 0.2%

1 ton

 

400

 

2710 20 190 00

------With sulphur concentration of over 0.2%

1 ton

400

 

2710 20 390 00

--Other

1 ton

800

2710 91 000 00

--Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)

1 ton

 

800

 

 

 

2710 99 000 00

Used oil products – bilge water (water contaminated with oil), tank (oil products storage tank) washdown

1 ton

 

100

 

Other used oil products

1 ton

800

Biodiesel

7

3826 00 000 00

Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

1 ton

150

Liquid product of pyrolysis

8

3911 90

Liquid product of pyrolysis

1 ton

400

Oils and other products distilled at high temperature from coal tars

 

 

 

9

 

2707 99 110 00

----Crude light oils of which 90 % or more

by volume distils at temperatures of up to 200C

1 ton

 

350

 

2707 99 190 00

----Other

1 ton

350

2707 99 300 00

---Sulphurated light oils

1 ton

350

2707 99 500 00

---Basic products

1 ton

350

2707 99 700 00

---Anthracene

1 ton

350

2707 99 990 00

----Other

1 ton

350

Admixture, solvent, antidetonator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2707 10 100 00

--To be used as fuel

1 ton

400

2707 10 900 00

--For other purposes

1 ton

400

2707 20 100 00

--To be used as fuel

1 ton

400

2707 20 900 00

--For other purposes

1 ton

400

2707 30 100 00

--To be used as fuel

1 ton

400

2707 30 900 00

--For other purposes

1 ton

400

2707 50 100 00

--To be used as fuel

1 ton

400

2707 50 900 00

--For other purposes

1 ton

400

2707 99 800 00

---Phenols

1 ton

400

2712 20 100 00

--Synthetic paraffin with molecular mass of 460 or over 460 but not in excess of 1560

1 ton

400

2712 20 900 00

--Other

1 ton

400

2902 11 100 00

---To be used as fuel

1 ton

400

2902 11 900 00

---For other purposes

1 ton

400

2902 19 100 00

---Cyclic terpenes

1 ton

400

2902 19 800 00

---Other

1 ton

400

2902 20 000 00

-Benzol

1 ton

400

2902 30 100 00

--To be used as fuel

1 ton

400

2902 30 900 00

---For other purposes

1 ton

400

2905 11 000 00

--Methanol (methyl alcohol)

1 ton

400

2905 12 000 00

--Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol)

1 ton

400

 

2905 13 000 00

 

--Butan-1-ol (n butyl alcohol)

 

1 ton

 

400

 

2905 14 100 00

--2-methylpropan-2-ol (tert-butyl alcohol)

1 ton

400

2905 14 900 00

---Other

1 ton

400

2905 16 100 00

---2-ethylhexan-1-ol

1 ton

400

2905 16 200 00

---Octan-2-ol

1 ton

400

2905 16 800 00

---Other

1 ton

400

3811 11 100 00

---Based on tetraethyl-lead

1 ton

400

3811 11 900 00

---Other

1 ton

400

3811 19 000 00

--Other

1 ton

400

3811 21 000 00

--Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

1 ton

 

400

 

3811 29 000 00

---Other

1 ton

400

3811 90 000 00

--Other

1 ton

400

3814 00 100 00

-Based on butyl acetate

1 ton

400

3814 00 900 00

-Other

1 ton

400

Lubricants

 

 

 

11

 

3403 11 000 00

--Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials

1 ton

400

3403 19 100 00

---Containing 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals

1 ton

400

 

 

3403 19 910 00

----Lubricants for machines, mechanisms and transport vehicles

1 ton

 

400

 

3403 19 990 00

----Other

1 ton

400

3403 91 000 00

--Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials

1 ton

 

400

 

3403 99 100 00

---Lubricants for machines, mechanisms and vehicles

1 ton

 

400

 

3403 99 900 00

---Other

1 ton

400

 

Note:

1. The goods listed under codes 2403 11 000 000 and 2403 19 000 000 of section 3 of the above table shall be taxed only if they are packed in original packaging of up to 500 g of net weight.

2. If during the selling of alcoholic beverage transferred into state ownership, the goods for selling cannot be deemed as goods indicated in the second section of the above table, the excise rate per 1 litre of said goods shall be GEL 9.2.

3. The excise rates in sub-paragraphs a-g of column 3 (Description) of cell 4 of this table for 0 through 6 years old motor cars that are provided for in the same sub-paragraphs under the commodity item 8703 of the Foreign Economic Activity National Commodity Nomenclature specified in cell 4 of the table in the case of hybrid motor cars shall be reduced by 60 %.

4. The excise rate for motor cars under the commodity item 8703 of the Foreign Economic Activity National Commodity Nomenclature specified in cell 4 of the table, which are right hand drive or with converted steering, shall be three times as much as the excise rate for a motor car of a respective category under cell 4 of the table.

11. The excise rate for 20 pieces of filter cigarettes containing tobacco, under Foreign Economic Activity National Commodity Nomenclature code 2402 20, and for 20 pieces of non-filter cigarettes containing tobacco shall be the sum of the excise rate determined in paragraph 1 of this article and the 10% of this product retail price. For the purposes of calculating the excise amount, the retail price of the goods shall be determined based on the retail prices presented by the producer/importer of this product to a tax authority and other information available at the tax authority not later than 1 December of each year and shall be applicable for one year from 1 January of the following year.

12. For the purposes of calculating excise amount for the filter and non-filter cigarettes under Foreign Economic Activity National Commodity Nomenclature code 2402 20, the retail price and the procedure for its calculation shall be determined by the Minister for finance of Georgia.

2. (Deleted - No 4547, 19.4.2011)

3. The following shall be electronic communication service rates:

a) 8% of the taxable transaction, except as provided in sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph. At the same time, the Government of Georgia, together with the draft budget may also present, for each subsequent calendar year, a different excise rate from zero to eight per cent, for approval to the Parliament of Georgia within the time limits prescribed in Article 38(1) of the Budget Code of Georgia; the parliament shall approve the rate by a relevant resolution;

[a) (deleted - No 5445, 22.6.2016); (Shall become effective from 1 January 2018)]

b) for international call termination services in a mobile network in Georgia – 15 tetris per minute;

c) for international call termination services in a fixed network in Georgia – 8 tetris per minute.

4. In the case set out in paragraph 3(a) of this article, taxable turnover for a person providing mobile communication services shall be the sum of the amounts of mobile communication services delivered in the reporting period.

[4. (deleted - No 5445, 22.6.2016); (Shall become effective from 1 January 2018)]

Law of Georgia No 4547 of 19 April 2011 - website, 5.5.2011

Law of Georgia No 4935 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 906 of 30 July 2013 - website, 20.8.2013

Law of Georgia No 2874 of 11 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 2949 of 12 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 4615 of 11 December 2015 - website, 22.12.2015

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

Law of Georgia No 4941 of 13 April 2016 - website, 19.4.2016

Law of Georgia No 5445 of 22 June 2016 - website, 29.6.2016

Law of Georgia No 97 of 16 December 2016 - website, 23.12.2016

 

Article 189 – Excise tax deduction

1. Unless otherwise provided for by this article, a person carrying out a taxable transaction or export of excisable goods shall be entitled to an excise tax deduction in the amount of excise tax paid or payable on excisable goods (raw materials) used for the production of supplied excisable goods (including delivered, removed from a warehouse for sale, or exported excisable goods) or to a refund of excise tax in accordance with the procedure established for refunding the excess amount paid, but not more than the excise tax calculated on goods produced using such goods.

2. The procedure for deducting or refunding excise tax provided for by the first paragraph of this article shall apply with respect to excisable goods (raw materials) imported by a manufacturer for the production of excisable goods.

3. Under the first and second paragraphs of this article, excise tax shall be deducted or refunded if the manufacturer presents an invoice and/or a customs entry evidencing that he/she has paid excise tax as a manufacturer of excisable goods (raw materials) and/or on import of excisable goods (raw materials).

31. Where so provided for by Article 1901 of this Code, the basis for obtaining an excise tax deduction shall be the excise tax amount assessed on transactions provided for by the same article and indicated in the excise tax declaration.

4. If other excisable and non-excisable goods are concurrently manufactured from excisable goods (raw materials), a deduction shall be made in proportion to the amount of the excisable goods produced, but not more than the excise tax calculated on such excisable goods.

5. In the event of importing or purchasing immature excisable goods, a person shall be entitled to obtain a tax deduction in the amount of the excise tax paid or payable on such excisable goods (raw materials) or to receive a refund of the respective excise tax in accordance with the procedure for refunding an excess payment.

6. For a person delivering a mobile communication service, an excise tax deduction shall be the right to reduce the excise tax amount assessed, that shall be performed by deducting the excise tax amount paid on the service delivered from the excise tax amount assessed.

7. The deductible excise tax amount provided for by the sixth paragraph of this article shall be the excise tax amount that has been paid or is payable as per tax invoices only on receiving a mobile communication service where the recipient of the service is not the end user.

[6. (deleted - No 5445, 22.6.2016).

7. (deleted - No 5445, 22.6.2016). (Shall become effective from 1 January 2018)]

8. If a passenger car indicated under Code 8703 of the National Classification of Economic Activities is registered under an export of goods transaction and leaves the territory of Georgia within 15 calendar days after having been registered under an import of goods transaction, the importer shall be entitled, in accordance with the established procedure, to get a refund of the excise tax paid on the car, but not more than 50% of the excise tax amount paid.

Law of Georgia No 4935 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 5445 of 22 June 2016 - website, 29.6.2016

 

Article 190 - Excise tax payment procedure

1. The accounting period for excise tax shall be a calendar month.

2. Excise tax shall be subject to payment by the 15th day of the month following the accounting period of performing an excisable transaction except as provided for by the third paragraph of this article.

3. Excise tax on the import of goods shall be paid in accordance with the procedure applicable to payment of import duty.

4. (Deleted - No 5557, 20.12.2011)

Law of Georgia No 4547 of 19 April 2011 - website, 05.5.2011

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 4935 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5557 of 20 December 2011 - website, 28.12.2011

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 1901 - Charging excise tax in certain cases

1. The sale of excisable goods by auction, direct sale or in any other way, as part of a tax liability collection security measure or for any other pecuniary liability (except penalties imposed under criminal and administrative proceedings), as well as during transfer of collateral (excisable goods) to the possession of a creditor under a contractual obligation performance security measure (guarantee), shall be subject to excise tax under this article.

11. Selling excisable goods transferred to state property shall be taxed in accordance with this article.

2. In this article:

a) the first paragraph shall not apply to:

a.a) sold/transferred excisable goods, if the owner of such goods has not produced them;

a.b) goods with affixed excise stamps, if excise tax has been paid at the time of buying excise stamps;

a.c) excisable goods received in the possession of a natural person, if such person does not further supply these goods and/or use such goods for the production of other goods;

b) paragraph (11) shall not apply to:

b.a) excised or excisable goods;

b.b) excised goods received in the possession of a natural person, if such person does not further supply these goods and/or use such goods for the production of other goods.

3. Where so provided for by this article, an excise taxpayer shall file an excise return, according to paragraphs (1) and (11) of this article, if he/she:

a) supplies excisable goods – by no later than the 15th day of the month following the month of supply;

b) uses excisable goods for the production of non-excisable goods – by no later than the 15th day of the month following the month of using excisable goods for the production of non-excisable goods;

c) uses excisable goods for the production of other excisable goods – by no later than the 15th day of the month following the month of supply of such other excisable goods.

4. Where so provided in this article, the excise taxpayer shall pay the excise tax payable to the budget within the time determined by the third paragraph of this article for filing an excise return.

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015- website, 29.12.2015

 

Article 191 - Filing a Return

1. For each accounting period, no later than the 15th day of the month following the accounting period of the tax authority, an excise return indicating performed taxable transactions shall be filed by:

a) a manufacturer of excisable goods;

b) an excise tax payer defined under Article 182(1)(d, e, f) of this Code; (Shall apply to legal relations arising from 1 January 2015)

[b) an excise tax payer defined under Article 182(1)(d and f) of this Code; (Shall become effective from 1 January 2018)]

c) an excise tax payer defined by Article 192(6) and (7) of this Code, if the obligation to pay excise tax provided by the same paragraphs arises.

11. To enjoy the tax benefit under Article 194(5)(g) of this Code, an excise tax payer shall file an excise return for each accounting period with the tax authority, by no later than the 15th day of the month following the accounting period.

2. The Minister for Finance of Georgia shall determine the procedure for filing an excise return and the excise return form.

Law of Georgia No 6547 of 22 June 2012 - website, 4.7.2012

Law of Georgia No 3581 of 1May 2015 - website, 15.5.2015

Law of Georgia No 5445 of 22 June 2016 - website, 29.6.2016

 

Article 192 - Excise stamps

1. Before performing an excisable transaction and/or import of goods, also in cases provided for in Article 1901 of this Code (except for cases of selling alcoholic beverages that are transferred into state ownership), before the transfer of goods to persons purchasing and/or receiving them, the following shall be subject to mandatory affixing of excise stamps:

a) excisable alcoholic beverages (including beer), in which alcohol content exceeds 1.15%;

b) tobacco products.

11) In cases of selling alcoholic beverages that are transferred into state ownership, the mandatory affixing of excise stamps to excise goods shall be performed by persons purchasing and/or receiving them immediately after finishing transportation of the goods from a relevant agency to the place of storage.

2. Except as determined by the Minister of Finance of Georgia, the following goods shall be exempt from mandatory affixing of excise stamps:

a) domestically manufactured goods intended for export;

b) goods to be supplied to a duty-free shop;

c) goods under import procedure, intended for the official use of foreign diplomatic missions and representations equated with them, and for personal use of the diplomatic and administrative-technical personnel (including their family members residing with them) of such representations;

d) goods under import procedure, intended for the personal use of foreign citizens (including their family members residing with them) employed for the fulfilment of obligations under the international treaties of Georgia (construction of Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Tbilisi-Erzurum Pipelines);

e) goods subject to mandatory affixing of excise stamps, returned in accordance with the requirements of Article 223 of this Code;

f) alcoholic beverages bottled in containers of 50 grams or less or in containers of more than 10 litres (except for beer);

g) alcoholic beverages bottled in containers of up to 4 litres, imported (including those delivered by parcel post);

h) smoking (pipe) tobacco;

i) imported (including those delivered by parcel post) 400 cigarettes or 50 cigars or 50 cigarillos or 250 grams of any other tobacco product, or a combination of imported tobacco products listed under this subparagraph, within the above-mentioned limit, of a total maximum weight of 250 grams.

3. It shall be prohibited to:

a) perform a taxable transaction with and/or import goods missing excise stamps if such goods are subject to the mandatory affixing of excise stamps (except those provided for by the second paragraph of this article) and transfer the goods to the persons purchasing and/or receiving goods in the cases provided for in Article 1901 of this Code;

b) supply to a retail network any on tap alcoholic beverages (except beer) and/or those bottled in containers of 10 litres or more in volume.

31. An excise stamp may be in material or immaterial form. In the cases determined by the Minister for Finance of Georgia, the mandatory affixing of excise stamps shall be performed by a person selected by the Revenue Service in the manner provided for by the legislation of Georgia.

4. Manufacturers and importers of excisable goods in the territory of Georgia (declarants), as well as payers of excise tax under Article 182(4) and (5) of this Code shall pay the nominal value of an excise stamp. The nominal value, the procedure for its payment and for labelling of goods shall be determined by order of the Minister for Finance of Georgia.

5. Tax authorities shall, in accordance with the established procedure, confiscate excisable goods imported or received for sale without excise stamps, in violation of the rules, when such goods are subject to mandatory affixing of excise stamps. Upon confiscation, such goods shall be considered state property and shall be sold or destroyed in the manner determined by the Minister for Finance of Georgia.

6. For the purposes of this Section, a lack of excise stamps in any form (loss, destruction and other cases except force-majeure) shall be regarded as import and supply of goods corresponding to the respective type of excise stamp by importers and as supply of goods corresponding to the respective type of excise stamp by local manufacturers and shall be subject to excise tax at the highest excise tax rate fixed for 1 piece/litre of goods corresponding to the respective type of excise stamp, manufactured/imported by a person.

7. If goods are not imported within 6 months after obtaining excise stamps by importers, such excise stamps shall be subject to be returned. Failure to return excise stamps on the day following the expiration of the six-month period shall be regarded, for the purposes of this Section, as the domestic supply of excisable goods subject to mandatory affixing of excise stamps and respectively, shall be subject to excise tax, whereas if goods with affixed unreturned excise stamps are imported, the excise tax amount payable shall be recalculated, in the following period, pro rata to the amount of import actually carried out.

8. Excise marks may not be transferred to any other person except in the case when an importer of excisable goods subject to mandatory affixing of excise stamps transfers excise stamps to a foreign manufacturer of excisable goods to have the manufacturer affix the excise stamps to such goods.

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 4935 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 5557 of 20 December 2011 - website, 28.12.2011

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015- website, 29.12.2015

Law of Georgia No 97 of 16 December 2016 - website, 23.12.2016

 

Article 1921 - Mandatory marking of non-excisable goods

1. The Minister of Finance of Georgia shall be authorised to compile a list of non-excisable goods subject to mandatory marking and the terms of marking.

2. The service of mandatory marking in material and immaterial forms shall be provided by a person selected by the Revenue Service in the manner provided for by the legislation of Georgia.

3. The nominal value of marking shall be levied for mandatory marking. The nominal value and payment terms shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

Law of Georgia No 5557 of 20 December 2011 - website, 28.12.2011

 

Article 193 - Tax invoice

During the sale of excisable goods, an excise tax payer shall provide to the recipient of goods, if so requested by the latter, a tax invoice provided for by Article 175 of this Code.

 

Article 194 - Rules governing excise tax exemption

1. Excise exemption may be with or without the right to deduct.

2. Exempting a transaction with the right to deduct means that the transaction is not subject to excise tax assessment (is not excised) and the right of deduction applies.

3. Exempting a transaction without the right to deduct means that the transaction is not subject to excise tax assessment (is not excised) and the right of deduction does not apply.

4. The procedure of applying excise exemption shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

5. The following shall be excise tax exempt without the right to deduct:

a) alcoholic beverages produced by a natural person for personal use;

b) import of 400 cigarettes or 50 cigars or 50 cigarillos or 250 grams of other tobacco products imported by a natural person, or a combination of tobacco products indicated in this subparagraph of a total maximum weight of 250 grams, imported within a limited quantity; as well as the import of 4 litres of alcoholic beverages – during one calendar day if imported by a natural person by air transport and during 30 calendar days in any other case;

b1) in the case of import by parcel post – import of 400 cigarettes or 50 cigars or 50 cigarillos or 250 grams of other tobacco products imported by a natural person, or a combination of tobacco products indicated in this subparagraph of a total maximum weight of 250 grams, imported within a limited quantity; as well as the import of 4 litres of alcoholic beverages;

c) fuel in the standard tank of the transport vehicle of a person entering Georgia by a transport vehicle, which is structurally and technologically related to the engine feed system;

d) import of goods in accordance with the requirements of Article 168(1)(o) and Article 168(3)(i) of this Code;

e) import and/or supply of goods intended for supply on board during international flights and international voyages;

f) import and/or supply of petroleum products for performing oil and gas transactions provided for by the Law of Georgia on Oil and Gas;

g) import of goods provided for by section 10 of the table in Article 188 of this Code provided that they are not used for the production of excised goods.

Note: Excise tax shall be levied on the above-mentioned goods at the moment of import, and if an excise return has been filed, the taxpayer shall be entitled to a refund and/or a deduction on future tax liabilities in the amount of excise tax paid;

h) import of a motor car under Article 199(d.d) and (d.e) of this Code;

i) import of excisable goods returned in accordance with the requirements of Article 223 of this Code;

j) import of the property of diplomatic missions and consular establishments of Georgia abroad;

k) electric engine vehicles listed under Code 8703 of the National Commodity Classification of Foreign Economic Activities.

Note: If the amount of alcoholic beverage and/or tobacco products imported by parcel post exceeds the limited quantity determined by subparagraph (b1) of this paragraph, the excise tax exemption under this article shall apply to the goods within the above-mentioned quantity limits.

6. The following shall be excise tax exempt with the right to deduct:

a) import of excisable goods only for the accounting period, for which the taxpayer presents the following documents to the tax authority:

a.a) a tax invoice and a document evidencing payment of the amount indicated in the tax invoice to the supplier (if other excisable goods (raw materials) manufactured by another person have been used for manufacturing of exported excisable goods;

a.b) a customs entry on the export of goods;

b) supply of Georgian goods to a duty-free shop for sale;

c) transfer of a person’s property (excisable goods) to the state, autonomous republic or local self-governing unit, as part of a measure to secure collection (including tax liability collection) to the state budget, the budget of an autonomous republic or the budget of a local self-governing unit, as well as sale/transfer of a person’s property (excisable goods) for collection of penalties imposed under criminal and administrative proceedings;

d) supply, by a producer of alcohol produced by distilling grape wine listed under sub-item 2208 20 of the National Commodity Classification of Foreign Economic Activities, to a producer of goods under the same sub-item, for production of goods.

7. Import of goods and/or supply of goods and/or delivery of services shall be excise tax exempt with the right to deduct, if it is performed under international agreements ratified by the Parliament of Georgia, that entered into force, where import of goods and/or supply of goods and/or delivery of services is excise tax exempt in accordance with such international agreements.

Law of Georgia No 4470 of 22 March 2011 - website, 01.4.2011

Law of Georgia No 4547 of 19 April 2011 - website, 5.5.2011

Law of Georgia No 4720 of 31 May 2011 - website, 10.6.2011

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6439 of 12 June 2012 - website, 22.6.2012

Law of Georgia No 6547 of 22 June 2012 - website, 4.7.2012

 

SECTION VIII

IMPORT DUTY

 

Chapter XXVIII - Import Duty

 

Article 195 - Payer of import duty

The payer of import duty shall be a person moving goods across the customs border of Georgia, except for export.

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

 

Article 196 - Dutiable object

An object of import duty shall be the customs value of goods crossing the customs border of Georgia from outside Georgia, unless otherwise provided for by this Code.

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

 

Article 197 - Import duty rates

1. A 12% rate of import duty shall apply to the customs value of the following goods:

No

CN code

Description

1

0105

Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys

and guinea fowls
 

2

0201

Meat of bovine animals, fresh or chilled

3

0202

Meat of bovine animals, frozen

4

0204

Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen

5

0205 00

Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

6

0206

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

7

0207

Meat and edible offal, of the poultry of

Heading 0105, fresh, chilled or frozen

8

0208

Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen

9

0210

Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal

10

0401 10 100 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

11

0401 20 110 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

12

0401 20 910 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

13

0401 40 100 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

14

0401 50 110 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

15

0401 50 310 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

16

0401 50 910 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2 l

17

0402 10 110 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

18

0402 10 910 00

--- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

19

0402 21 110 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

20

0402 21 910 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

21

0402 29 150 00

-----In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

22

0402 29 910 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

23

0402 91 110 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

24

0402 91 310 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

25

0402 91 510 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

26

0402 91 910 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

27

0402 99 110 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

28

0402 99 310 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

29

0402 99 910 00

---- In immediate packings of a net content not exceeding 2.5 kg

30

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

31

0407

Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

32

0408

Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

33

0409 00 000 00

Natural honey

34

0410 00 000 00

Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included

35

0701

Potatoes, fresh or chilled

36

0702 00 000 00

Tomatoes, fresh or chilled

37

0703

Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled

38

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale, and similar edible brassicas, fresh or chilled

39

0706

Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled

40

0707 00

Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

41

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

42

0709

Other vegetables, fresh or chilled

43

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or

boiling in water), frozen

44

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

45

0712 20 000 00

-- Onions

46

0712 31 000 00

-- Mushrooms of the genus Agaricus

47

0712 32 000 00

-- Wood ears (Auricularia spp).

48

0712 33 000 00

-- Jelly fungi (Tremella spp.)

49

0712 11 000 00

-- Other

50

0713

Dried leguminous vegetables, shelled, whether or

not skinned or split

51

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

52

0802

Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled

53

0803

Bananas, including plantains, fresh or dried

54

0805

Citrus fruit, fresh or dried

55

0806

Grapes, fresh or dried

56

0807

Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh

57

0808

Apples, pears and quinces, fresh

58

0809

Apricots, cherries, peach (including nectarines), plum and sloe, fresh

59

0810

Other fruit, fresh

60

0811

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

61

0812

Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

62

0813

Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter

63

0902

Tea, whether or not flavoured

64

1101 00

Wheat or meslin flour

65

1102

Cereal flours other than of wheat or meslin

66

1103

Cereal groats, meal and pellets

67

1105

Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes

68

1106

Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8

69

1108

Starches; inulin

70

1109 00 000 00

Wheat gluten, whether or not dried

71

1512 19 900 00

--- Other

72

1601 00

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products

73

1602 10 00

-- Homogenised preparations

74

1602 20

-- Of liver of any animal

75

1602 31

_ _ Of turkeys

76

1602 32

_ _ Of fowls of the species Gallus domesticus

77

1602 39

_ _ Other

78

1602 41

_ _ Hams and cuts thereof

79

1602 42

_ _ Shoulders and cuts thereof

80

1602 49

_ _ Other, including mixtures

81

1602 50

-of bovine animals

82

1701 12

_ _ Beet sugar

83

1701 91 000 00

_ _ Containing added flavouring or colouring matter

84

1701 99

_ _ Other

85

1702

_ _ Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

86

1703

Molasses resulting from the extraction or refining of sugar

87

1704

Sugar confectionary (including white chocolate) not containing not include cocoa

88

19

Food preparations made of grain crops, grain, flour, starch or milk; pastry

89

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

90

2002

Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

91

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

92

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

93

2005

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006

94

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

95

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

96

2008 19

_ _ Other, including mixtures

97

2008 20

_ Pineapples

98

2008 30

_ Citrus fruit

99

2008 40

_ Pears

100

2008 50

_ Apricots

101

2008 60

_ Cherries

102

2008 70

_ Peaches, including nectarines

103

2008 80

_ Strawberries

104

2008 91 000 00

_ _ Palm hearts

105

2008 93 000 00

-- Cranberries (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

106

2008 97

_ _ Mixtures

107

2008 99

_ _ Other

108

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

109

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

110

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard

111

2106 90

- Other

112

2201 10 190 09

Other

113

2201 10 900 00

_ _ Other

114

2201 90 000 09

--- Other

115

2201 90 000 99

_ _ Other

116

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic

 beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009

117

2203 00

Beer made from malt

118

2302 10

- Beer made from maize (corn)

119

2302 30

- Beer made from wheat

120

2302 40

- Beer made from other cereals

121

24

Tobacco and industrial tobacco substitutes. The goods under 24 03 11 000 00 and 24 03 19 000 00 shall be taxed only if they are packaged in immediate packing of a net content not exceeding 50 kg

122

25

Salt; sulphur; soils and stone; plastering materials, limestone and cement

123

3402

Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap (other than those of heading 3401)

124

3918

Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter

125

3922

Baths, shower-baths, sinks, washbasins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics

126

3923

Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

127

3924

Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics

128

3925 20 000 00

- Doors, windows and their frames and thresholds for doors.

129

3925 30 000 00

 

130

3925 90

- Other

131

3926 90

- Other

132

4407

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

133

4408

Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm

134

4409

Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed

135

4413 00 000 00

Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes

136

4418

Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes

137

4420

Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not specified in group 94

138

4421

Other articles of wood

139

6801 00 000 00

Setts, curb-stones and flagstones, of natural stone (except slate)

140

6802

Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate)

141

6804

Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials

142

6805

Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up

143

6806

Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or of Chapter 69

144

6807

Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch)

145

6808 00 000 00

Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders

146

6809

Articles of plaster or of compositions based on

147

6810

Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced

148

6811

Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like

149

6812 91 000 00

- Clothing, clothing accessories, footwear and headgear

150

6812 92 000 00

- Paper, millboard and felt

151

6812 93 000 00

-- Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls

152

6815

Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included

153

6902 10 000 00

- Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3

154

6902 20 100 00

-- Containing, by weight, 93 % or more of silica (SiO2)

155

6902 20 910 00

--- Containing, by weight, more than 7 % but less than 45 % of alumina (Al2O3)

156

6902 20 990 00

--- Other

157

6902 90 000 00

- Other

158

7113

Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metals

159

7115 90 100 00

-- of precious metal

160

7116

Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

161

7117

Imitation jewellery

162

7308 10 000 00

- Bridges and bridge-sections

163

7308 40

- Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping

164

7308 90

- Other

165

7309 00 100 00

- For gases (other than compressed or liquefied gas)

166

7309 00 300 00

-- Lined or heat-insulated

167

7309 00 590 00

--- Not exceeding 100 000 l

168

7309 00 900 00

- For solids

169

7310

Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

170

7311 00

Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel

171

7314

Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

172

7315

Chain and parts thereof, of iron or steel

173

7318

Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel

174

7320

Springs and leaves for springs, of iron or steel

175

7321

Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel

176

7323

Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel

2. 1.A 5% rate of import duty shall apply to the customs value of the following goods:

No

Code

Name of goods

1

0203

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

2

0406

Cheese and curd

3

1806 31 000 00

_ _ Filled

4

1806 32

_ _ Not filled

5

1806 90

- Other

6

3305

Preparations for use on the hair

7

3307

Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties

8

3401

Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent

9

3405

Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404

10

3916

Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics

11

3917 10

- Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials

12

3917 21 100 00

--- Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

13

3917 21 900 09

---- Other

14

3917 22 100 00

--- Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

15

3917 22 900 09

---- Other

16

3917 23 100 00

--- Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked

17

3917 23 900 09

---- Other

18

3917 29 120 00

---- By regrouping chemically modified or unmodified condensation products or polymerization products

19

3917 29 150 00

---- of addition polymerization products

20

3917 29 190 00

---- Other

21

3917 29 900 09

---- Other

22

3917 31 900 00

--- Other

23

3917 32

---- Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

24

3917 33 900 00

--- Other

25

3917 39 120 00

---- By regrouping chemically modified or unmodified condensation products or polymerization products

26

3917 39 150 00

---- of addition polymerization products

27

3917 39 190 00

---- Other

28

3917 39 900 09

---- Other

29

3917 40 900 00

_ _ Other

30

3919

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls

31

3920

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other

32

3921

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics

33

3925 10 000 00

- Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 litres

34

3926 10 000 00

- Office or school supplies

35

3926 20 000 00

- Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts)

36

3926 30 000 00

- Fittings for furniture, coachwork or the like

37

3926 40 000 00

- Statuettes and other ornamental articles

38

7308 20 000 00

- Towers and lattice masts

39

7308 30 000 00

- Doors, windows and their frames and thresholds for doors

40

8544 11

-- Of copper

41

8544 19

_ _ Other

42

8544 20 000 00

-- Coaxial cable and other coaxial electric conductors

43

8544 30 900 00

_ _ Other

3. The goods listed in this Paragraph shall be subject to the following import duty rates (euro/%/vol/HL means that the import duty amount payable per hectolitre (100 litres) is the import duty rate multiplied by the percentage of alcohol content of the given good):

No

Code

Name of goods

Import duty rates

1

2204 10

– Sparkling wine

1.5 euro/l

2

2204 21

– – In containers holding 2 litres or les

0.5 euro/l

3

2204 29

_ _ Other

0.2 euro/l

4

2204 30

– Other grape must

0.2 euro/l

5

2205 10

– – In containers holding 2 litres or less

0.5 euro/l

6

2205 90

- Other

0.2 euro/l

7

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

0.5 euro/l

8

2207

Nondenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

3 euro/l

9

2208 20

– Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc

1.5 euro/l/HL

10

2208 30

– Whiskies

1.5 euro/l/HL

11

2208 40

– Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products

1.5 euro/l/HL

12

2208 50

– Gin and Geneva

1.5 euro/l/HL

13

2208 60

– Vodka

1.5 euro/l/HL

14

2208 70

– Liqueurs and cordials

1.5 euro/l/HL

15

2208 90

- Other

1.5 euro/l/HL

16

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained

from acetic acid

0.4 euro/l

4. Goods temporarily admitted to the customs territory of Georgia, starting from the day of registration of their customs declaration, for each complete and incomplete calendar month of their stay in the customs territory of Georgia, shall be subject to 3% of the import duty amount that would have been levied on the day of registration of the temporary admission declaration, during placing such goods under an import procedure. The above amount must be paid by no later than the 15th day of the month following each given month, and the last payment shall be made on the day of expiry of the transaction of temporary admission of the goods. The above amount must be paid by no later than the 15th day of the month following each month, and the last payment shall be made on the day of completion the customs procedure of temporary admission of goods. The declarant may pay the total amount due as a lump sum.

5. The total sum of the amounts payable under the fourth paragraph of this article (not including penalty) shall not exceed the import duty amount that would have been levied on the day of registration of the temporary admission declaration, during placing such goods under an import procedure.

6. The import duty rate of a motor car under heading 8703 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities, during its placing under an import procedure, shall be the sum of GEL 0.05 for each cm3 of its engine displacement and 5% of the import duty amount for each year the motor car’s operation.

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6547 of 22 June 2012 - website, 4.7.2012

Law of Georgia No 1898 of 27 December 2013 - website, 30.12.2013

 

Article 198 - Procedure for accrual and paying import duty

1. Import duty shall be accrued according to the customs value of goods, except for the cases provided for in Article 197(3) and (6) of this Law.

2. Import duty shall be paid according to the procedure established for paying import duty.

Law of Georgia No 5942 of 27 March 2012 - website, 12.4.2012

Law of Georgia No 6446 of 12 May 2012 - website, 25.6.2012

 

Article 199 – Import duty exemption

The following shall be exempt from import duty:

a) import of goods meant for natural disaster response measures, as well as for humanitarian purposes;

b) import of goods provided for by grant agreements, in the manner determined by an ordinance of the Government of Georgia;

c) import of goods financed with grants or with a concessional loan granted by the state authority of a foreign country and/or an international organisation, of which at least 25% accounts for a grant element. The Ministry of Finance of Georgia shall calculate the grant element in accordance with a resolution of the Parliament of Georgia;

d) a natural person’s:

d.a) import (including import by parcel post), once in a calendar day, of food products, not meant for economic activity, of the total value of up to GEL 500 and of the total weight of up to 30 kg under Groups 02, 04, 06-12, 15-21 and headings 0302-0307, 2201-2202 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities;

d.b) import, once in 30 calendar days, of food products, not meant for economic activity, of the total value of up to GEL 500 and of the total weight of up to 30 kg under Groups 28 - 97 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities;

d.c) import of 400 cigarettes or 50 cigars or 50 cigarillos or 250 grams of other tobacco products (except raw tobacco), or a combination of the tobacco products indicated in this subparagraph of a total weight of 250 grams, imported within quantity limit; as well as import of 4 litres of alcoholic beverages – during one calendar day, if imported by air transport, and during 30 calendar days in any other case;

d.d) import of goods of up to GEL 15 000 in value, not meant for economic activity under Groups 28-97 (except for Group 87) of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities, by a person entering Georgia after having stayed abroad for more than 6 months at a time, and for a diplomatic official recalled from his/her work mission at a Georgian diplomatic mission or a consular institution abroad as part of a rotation procedure – additionally, import of goods intended for his/her personal use (one vehicle, refrigerator, computer and TV-set per family);

d.e) import of goods (including furniture, household goods, one vehicle per family) not meant for economic activity, when entering Georgia for permanent residence (as evidenced by a respective document issued under the established procedure by the Ministry of Justice of Georgia);

d.f) import, by parcel post, of goods, not meant for economic activity, of the total value of up to GEL 300 and of the total weight of up to 30 kg under Groups 28 - 97 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities, as well as of 400 cigarettes or 50 cigars or 50 cigarillos or 250 grams of other tobacco products (except raw tobacco), or a combination of the tobacco products indicated in this subparagraph of a total weight of 250 grams, imported within the quantity limits quantity; as well as import of 4 litres of alcoholic beverages;

d.g) import, by air transport, of goods, not meant for economic activity, of the total value of up to GEL 3 000 and of the total weight of up to 30 kg under Groups 28 - 97 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities;

e) import of infant food products and diabetic food products labelled as such for wholesale or retail supply; import of X-ray films, insulin syringes (needles), glucometers, and diagnostic test systems;

f) import of goods intended for supply on board during international flights and international voyages;

g) import of equipment and machinery, vehicles, spare parts and materials for performing oil and gas operations provided for by the Law of Georgia on Oil and Gas;

h) goods seized, confiscated, abandoned and transferred to state ownership and/or a vehicle transferred to the state’s disposal or ownership in the manner provided for by the legislation of Georgia;

i) import of raw tobacco carried out before 1 January 2018 and import of tobacco products carried out before 1 July 2016;

j) import and temporary admission of goods under Article 168(1)(o) and (3)(c), (d), (i), (j) of this Code;

k) customs procedures with goods (except for import and temporary admission of goods provided for by this article) under this Code, as well as placing goods in a duty-free shop;

l) import of goods manufactured in a Free Industrial Zone from the Free Industrial Zone; the Minister for Finance of Georgia may establish criteria for considering goods as having been manufactured in a Free Industrial Zone;

m) import of goods returned under Article 223 of this Code;

n) import, by parcel post, of goods (except as provided for by subparagraph (d.f) of this article) of the total value of up to GEL 300 and of the total weight of up to 30 kg under Groups 28 - 97 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities, as well as of 400 cigarettes or 50 cigars or 50 cigarillos or 250 grams of other tobacco products (except raw tobacco), or a combination of the tobacco products indicated in this subparagraph of a total weight of 250 grams, imported within the limited quantity; as well as import of 4 litres of alcoholic beverages;

o) import of goods under headings 1704 90 510 00, 2207 10 000 00, 2501 00 310 00, 2501 00 510 00, 2506, 2507, 2508, 2509, 2511, 2522, 2524, 2525, 2526 (except for 2526 20 000 00), 6805 20 000 00 and 6805 30 800 00 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities;

p) electric engine vehicles under heading 8703 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities;

q) import of goods originating in the territory of a state being a party to the International Agreement on Creation of a Free-Trade Area of 15 April 1994 from such a state, irrespective of the itinerary of such goods (irrespective of passing by such goods of the territory of a state not being a party to the Agreement, during their movement from the territory of the country of export).

Note: If the amount of alcoholic beverages and/or tobacco products imported by parcel post exceeds the limited quantity provided for by paragraphs (d.f) and (p) of this article, the exemption from import duty under this article shall apply to the goods within the above quantity limits.

Law of Georgia No 4470 of 22 March 2011 - website, 1.4.2011

Law of Georgia No 4720 of 31 May 2011 - website, 10.6.2011

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6015 of 10 April 2012 - website, 30.4.2012

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6439 of 12 June 2012 - website, 22.6.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 1046 of 6 September 2013 - website, 23.9.2013

Law of Georgia No 1447 of 4 October 2013 - website, 16.10.2013

Law of Georgia No 1897 of 27 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2952 of 12 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

 

SECTION IX

LOCAL TAXES

 

Chapter XXIX - Property Tax

 

Article 200 - Meanings of term for the purposes of this Section

1. Property – taxable property and land.

2. Land – agricultural, non-agricultural and forest land.

3. Agricultural land:

a) arable land (including land under perennial crops, under fruit and vegetable crops);

b) grassland (including, natural and cultivated);

c) pastureland (including, natural and cultivated);

d) homestead land (plot of land attached to a farm house).

4. Non-agricultural land – any land other than agricultural land.

41. (Deleted - No 189, 28.12.2012)

5. Agricultural land to be cultivated:

a) non-agricultural land to be transformed into agricultural land. Such lands include:

a.a) virgin land;

a.b) land to be cultivated by means of melioration (irrigation and drainage);

a.c) land under brushwood to be cultivated by felling and uprooting;

a.d) land to be cultivated by terracing slopes;

a.e) land, degraded by mining and construction, to be cultivated by restoration of its agro-biological productivity;

b) low-intensity agricultural land transformed into high-intensity agricultural land (arable land and land under perennial crops), swampland and salty land.

6. Location of taxable property – the place where the real estate is actually located and movable property is registered, in the manner provided for by the legislation of Georgia. If there is no movable property place of registration, the location of taxable property shall be the place where the movable property is actually located.

7. State-owned land – land owned by the State, an autonomous republic or a self-governing unit.

8. Melioration infrastructure – irrigating, draining and dual regulation systems, reservoirs, pumping stations, and individual hydro-technical structures. (Paragraph 8 shall apply to legal relations arising from 1 July 2015)

Law of Georgia No 3968 of 10 December 2010 - LHG III, No 74, 24.12.2010, Art. 449

Law of Georgia No 5556 of 20 December 2011 - website, 30.12.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 189 of 28 December 2012 - website, 29.12.2012

Law of Georgia No 2946 of 12 December 2014 - website, 24.12.2014

Law of Georgia No 5382 of 8 June 2016 - website, 17.6.2016

 

Article 201 - Property tax payer and taxable object

1. A property tax payer shall be:

a) a resident enterprise/organisation – on assets, uninstalled equipment, and unfinished construction registered on its balance sheet as fixed assets and/or investment property, as well as its leased property;

b) a non-resident enterprise – on property based in the territory of Georgia, provided for by the first paragraph of this article (including property based in the territory of Georgian transferred under a lease, rent, usufruct or any similar agreement);

c) a natural person:

c.a) on a real estate (including an unfinished construction, building or structure, or a part thereof), yachts (cutters), helicopters, airplanes, and motor cars specified under Code 8703 of the National Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activities that are owned by him/her;

c.b) on property received by him/her from a non-resident under a lease agreement;

c.c) in the case of carrying out economic activities, on assets, uninstalled equipment, and unfinished construction registered on his/her balance sheet as fixed assets, as well as his/her leased property.

2. For the purposes of the first paragraph of this article, a person shall be a property tax payer on taxable property owned and/or used by him/her, registered under the name of a deceased person, except where the property is used under a lease, rent, usufruct or any similar agreement.

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 4680 of 18 December 2015 - website, 29.12.2015

Law of Georgia No 97 of 16 December 2016 - website, 23.12.2016

 

Article 202 - Property tax rate

1. The annual property tax rate for an enterprise/organisation shall be determined in the maximum amount of 1% of the value of the taxable property. For the purposes of this paragraph, the value of taxable property shall be the average annual net book value (calculated according to the average value of assets at the beginning and at the end of a calendar year) that in the cases set forth below must be increased only in relation to real estate:

a) for assets acquired before 2000 – by 3 times;

b) for assets acquired from 2000 up to 2004 – by 2 times;

c) for assets acquired in 2004 – by 1.5 times;

d) for assets on which the acquisition date is unavailable – in the amount determined by paragraph (1)(a) of this article.

2. The rates referred to in paragraphs (1)(a-d) of this article shall not apply to:

a) an enterprise, if it has the real estate recorded on its balance sheet under the revaluation model and has its financial statement audited; furthermore, an audited financial statement can be applied for only four years;

b) state-owned enterprises defined by the Government of Georgia.

3. Except as provided for by paragraph (3) of this article, the annual property tax rate for an enterprise/organisation shall be determined in the maximum amount of 1% of the average annual net book value (calculated according to the average value of assets at the beginning and at the end of a calendar year) of leased taxable property. For the purposes of this paragraph, the book value of leased taxable property shall be its value at the moment of its transfer, and for each following year, the net book value of such property, as if it had not been leased, shall be the value of such property.

31. The annual tax rate on leased taxable property for a leasing company shall be determined, during the entire period of lease agreement, in the maximum amount of 0.6% of the initial book value of the taxable property at the moment of its first transfer.

4. The tax authority may, during a tax audit, determine the value of the taxable property of a taxpayer, at its market price, except in the cases provided for by the second paragraph of this article. If the market price of the taxable property exceeds its book value:

a) the property tax principal amount payable on the difference between the taxable property book value and its market price shall be assessed to the person. At the same time, a tax penalty for the above amount shall be imposed from the 30th day after the day when tax liabilities are due, and the difference shall not be considered as a tax reduction;

b) the person shall be obliged to apply the above market price to the respective taxable property for the following three tax years.

5. The annual tax rate on taxable property of a natural person shall be differentiated according to income earned by the taxpayer's family during the tax year and determined in the following amounts:

a) for families with income of up to GEL 100 000– at least 0.05% but not more than 0.2% of the market value of the taxable property at the end of the tax year;

b) for families with income of GEL 100 000 and more – at least 0.8% but not more than 1% of the market value of the taxable property at the end of the tax year.

6. For the purposes of this Section, taking into consideration the seventh paragraph of this article, income earned by a natural person's family during the tax year shall include all income, including income irrespective of tax benefits, particularly:

a) taxable income earned from economic activity except as provided for by paragraph (6)(d);

b) any income, including income not related to economic activity;

c) gross salary;

d) for a person having the status of a small business:

d.a) 25% of income taxable under special treatment;

d.b) taxable income not subject to small business special treatment.

7. For the purposes of the sixth paragraph of this article:

a) income shall not include:

a.a) value of property received from family members through succession, as a gift or as a result of divorce;

a.b) income received by a natural person (including by a first devisee, as an aggregate of his/her and his/her deviser’s) from sale of a residential apartment (house) having been in his/her possession for a period of over two years;

a.c) income received from the original sale of property provided for by Article (82)(1)(m) of this Code;

a.d) income of a fixed taxpayer and a person having the status of a micro-business, received from such economic activity;

a.e) income exempted from income tax under Article 82 (1)(b1 and b2)

b) income of a non-resident natural person being a citizen of Georgia shall be determined as per income received at a Georgia based source.

8. Tax liability on taxable property shall be defined at the rates applicable on 31 December of the tax year.

Law of Georgia No 3882 of 7 December 2010 - LHG III, No 72, 22.12.2010, Art. 428

Law of Georgia No 4754 of 14 June 2011 - website, 28.6.2011

Law of Georgia No 5118 of 13 October 2011 - website, 31.10.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

Law of Georgia No 6547 of 22 June 2012 - website, 4.7.2012

Law of Georgia No 1886 of 26 December 2013 - website, 30.12.2013

Law of Georgia No 2950 of 12 December 2014 - website, 23.12.2014

Law of Georgia No 5387 of 8 June 2016 - website, 24.6.2016

 

Article 203 - Payer of property tax on land and taxable object

The payer of property tax on land shall be a person as of 1 April of the tax year:

a) on land in his/her possession;

b) on land possessed by the state and used or owned by him/her;

c) on a parcel of land in his/her possession and/or use that is registered as property of a deceased person, except for the cases when the parcel of land is used under a lease, rent, usufruct or similar agreement.

Law of Georgia No 4963 of 24 June 2011 - website, 30.6.2011

Law of Georgia No 6211 of 15 May 2012 - website, 29.5.2012

 

Article 204 - Property tax rate on land

1. The annual basic property tax rates on agricultural land and forest land shall be differentiated according to administrative-territorial units and land categories, and calculated for 1 ha, in GEL:

a) on arable land (including land under perennial crops, under fruit and vegetable crops) and homestead land (a plot of land attached to a farm house):

Name of administrative unit

Basic rate (GEL/ha)

Arable land and homestead land

1. Tbilisi (other than Tbilisi settlements (villages), Marneuli

100

2. Bolnisi, Gardabani, Tbilisi settlements (villages): Tsavkisi, Kojori, Tabakhmela, Shindisi, Dideba, Kveseti, Samadlo, Kiketi, Nasagurali, Akhaldaba, Didi Lilo, Varketili

95

3. Rustavi, Batumi, Gagra, Gali, Gudauta, Gulripshi, Ochamchire, Sukhumi, Tkvarcheli

94

4. Kobuleti, Khelvachauri, Gurjaani, Dedoplistskaro

87

5. Telavi, Lagodekhi, Signagi

86

6. Kvareli, Gori, Mtskheta, Akhmeta, Dmanisi, Eredvi, Tigvi, Tbilisi settlements (villages): Digomi, Mshralkhevi, Zahesi Settlement, Gldani, Didgori, Zurgovana, Telovana, Dzveli Vedzisi, Agaraki, Tkhinvali, from Gldani Village to Avchala Settlement – garden plots, Giorgitsminda – garden plots, garden plots adjacent to Mukhiani, Avshiani Settlement adjacent to Khevdzmari, Lotkini Settlement – plant nursery, settlement adjacent to Resi, Tbilisi Sea settlement

82

7. Kaspi, Tetritskaro, Samtredia

81

8. Sagarejo, Kareli, Khashuri

79

9. Kurta, Tsalka

77

10. Abasha, Zugdidi

77

11. Akhalkalaki, Akhaltsikhe

77

12. Martvili, Senaki, Khobi, Poti

76

13. Ninotsminda

76

14. Akhalgori, Vani, Zestaponi, Lanchkhuti, Ozurgeti

73

15. Bagdati, Terjola, Khoni, Kutaisi

71

16. Tsalenjikha, Tskaltubo, Chkhorotsku

67

17. Sachkhere, Tsageri, Tskhinvali

65

18. Ambrolauri, Dusheti, Tianeti, Adigeni, Borjomi

61

 

19. Aspindza, Tkibuli, Khulo, Keda

60

20. Shuakhevi, Kharagauli, Chiatura, Lentekhi, Oni, Chokhatauri, Mestia, Stepantsminda, Java

56

b) for grassland and pastureland (natural and cultivated):

Name of administrative unit

Basic rate (GEL/ha)

Grassland

Pastureland

1. Abasha, Akhalkalaki, Gori, Batumi, Bolnisi, Gagra, Gali, Gardabani, Gudauta, Gulripshi, Gurjaani, Dmanisi, Zugdidi, Tbilisi, Tetritskaro, Telavi, Lagodekhi, Lanchkhuti, Marneuli, Mtskheta, Ninotsminda, Ozurgeti, Ochamchire, Rustavi, Samtredia, Senaki, Signagi, Sukhumi, Kutaisi, Kobuleti, Kvareli, Tsalka, Tskaltubo, Khelvachauri, Khobi, Poti

20

 

16

 

2. Dedoplistskaro

20

7

3. Adigeni, Aspindza, Akhalgori, Bagdati, Borjomi, Vani, Zestaponi, Terjola, Tianeti, Kaspi, Martvili, Sagarejo, Sachkhere, Tkibuli, Kareli, Keda, Shuakhevi, Chokhatauri, Chkhorotsku, Tsalenjikha, Kharagauli, Khashuri, Khoni, Khulo, Akhaltsikhe

19

 

15

 

4. Ambrolauri, Dusheti, Lentekhi, Mestia, Oni, Kazbegi, Tsageri, Tskhinvali, Chiatura, Java

16

 

10

 

5. Akhmeta

16

5

c) for forest land used in agriculture – in the amounts provided for in paragraphs (1)(a) and (1)(b) respectively;

d) the tax rate shall be determined by a decision of the representative body of local self-government, and such rate shall not exceed 150% of the annual basic rate fixed by this paragraph.

11. (Deleted - No 189, 28.12.2012)

2. Property tax rates on non-agricultural land for a particular parcel of land shall be calculated taking into consideration the location of such parcel of land, according to the following procedure:

a) the basic tax rate shall be fixed at GEL 0.24 per m2 of land per year;

b) by the decision of a representative authority of local self-government, the relevant basic rate shall be multiplied by a territorial coefficient. However, a territorial coefficient shall not exceed 1.5.

3. The land allocated to a person using natural resources under an appropriate licence for the use of natural resources, or in other form as determined by the legislation of Georgia shall be taxable by a maximum of GEL 3 per 1 ha. (Shall apply to legal relations arising from 1 January 2014)

4. Property tax on land tax liability shall be determined at the rates applicable as of 1 April of the tax year.

5. For the purposes of levying property tax, the list of the information to be submitted to the tax authority by the National Agency of Public Registry, other registration authorities, as well as local self-governments, and the procedure for submitting such information to the tax authority shall be determined by the Government of Georgia.