„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 529
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 19/12/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 122, 27/12/2000
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
529
19/12/2000
სსმ, 122, 27/12/2000
000000000.00.000.000000
„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №529

2000 წლის 19 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე

„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებუ­ლებით დამტკიცებულ №1 დანართში სიტყვებს „ქ. თბილისის მთავ­რობის პრემიერის“ შემდეგ დაემატოს: „ქ. თბილისის მთავრობის პრემიერის მოადგილე“.

ე. შევარდნაძე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.