„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 59
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 19/02/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 16, 21/02/2001
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
59
19/02/2001
სსმ, 16, 21/02/2001
000000000.00.000.000000
„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №59

2001 წლის 19 თებერვალი

ქ. თბილისი

„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე

1. „სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქარ­თველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებუ­ლებით დამტკიცებულ №1 დანართს დაემატოს შემდეგი სიტყვები: „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამ­სახურის უფროსი“.

2. აღნიშნული პერსონალური ავტომანქანის შენახვა მიმდინარე წელს განხორციელდეს საქართველოს 2001 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით სამსახურისათვის გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში.

ე. შევარდნაძე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.