„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს N364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს N364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 161
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 09/04/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 33, 10/04/2002
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
161
09/04/2002
სსმ, 33, 10/04/2002
000000000.00.000.000000
„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს N364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №161

2002 წლის 9 აპრილი

ქ. თბილისი

„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს N364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართში დამატების შეტანის თაობაზე

„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №1 დანართს დაემატოს შემდეგი სიტყვები: „საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტოს უფროსი“.

ე. შევარდნაძე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.