,,სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
,,სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 12/01/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 130111, 13/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 310150000.08.002.016136
  • Word
15
12/01/2011
ვებგვერდი, 130111, 13/01/2011
310150000.08.002.016136
,,სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №15

2011 წლის 12 იანვარი

ქ. თბილისი

,,სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ,,სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულების (სსმ III, 2000 წ., №73, მუხ. 685) პირველი პუნქტით დამტკიცებულ №1 დანართში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) სიტყვები: ,,ქ. თბილისის მთავრობის პრემიერი“ შეიცვალოს სიტყვებით: ,,ქ. თბილისის მერის პირველი მოადგილე (ვიცე-მერი)“;

ბ) სიტყვები: ,,ქ. თბილისის მთავრობის პრემიერის მოადგილე“ შეიცვალოს სიტყვებით: ,,ქ. თბილისის მერის მოადგილეები“.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

. სააკაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.