საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2224
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/07/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 35(42), 28/07/1999
სარეგისტრაციო კოდი 010.010.000.01.001.000.635
  • Word
2224
20/07/1999
სსმ, 35(42), 28/07/1999
010.010.000.01.001.000.635
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი

საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. საქართველოს კონსტიტუციის 70-ე მუხლის მე-10 პუნქტს სიტყვის „პირობები” შემდეგ დაემატოს სიტყვები „აგრეთვე არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის დაუშვებლობა”.

2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი  ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 20 ივლისი.

№2224-რს