„საქართველოში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2305
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/07/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 39(46), 06/08/1999
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/06/2006
სარეგისტრაციო კოდი 010.140.000.05.001.000.654
  • Word
2305
22/07/1999
სსმ, 39(46), 06/08/1999
010.140.000.05.001.000.654
„საქართველოში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საქართველოში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ~ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „საქართველოში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ~ საქართველოს კანონში (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1993, 9, მუხ. 185)

1. კანონის სათაურიდან და ტექსტიდან სიტყვა „რესპუბლიკა“ ამოღებულ იქნეს.

2. პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი, მე-9–12 და მე-14 მუხლები ამოღებულ იქნეს.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 22 ივლისი.

2305-რს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.