საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1689
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/10/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 28, 28/10/2002
სარეგისტრაციო კოდი 010.010.000.01.001.001.138
  • Word
1689
10/10/2002
სსმ, 28, 28/10/2002
010.010.000.01.001.001.138
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი

საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატება და ცვლილებები:

1. მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

„4. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი განისაზღვრება საქართველოს კონსტიტუციური კანონით „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“.“.

2. მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტში სიტყვა „აფხაზეთში“ შეიცვალოს სიტყვებით „აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში“.

3. მე-8 მუხლში სიტყვა „აფხაზეთში“ შეიცვალოს სიტყვებით “აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში”.

4. 55-ე მუხლის პირველ პუნქტში სიტყვა „აფხაზეთიდან“ შეიცვალოს სიტყვებით „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან“.

5. 67-ე მუხლის პირველ პუნქტში სიტყვა „აფხაზეთის,“ შეიცვალოს სიტყვებით „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და”.

6. 89-ე მუხლის პირველ პუნქტში და იმავე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში სიტყვა „აფხაზეთის,“ შეიცვალოს სიტყვებით „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი   ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2002 წლის 10 ოქტომბერი

№1689-I