საქართველოს ეროვნული ბანკის ლოგოს დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკის ლოგოს დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო
მიღების თარიღი 20/12/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111221007, 22/12/2011
ძალაში შესვლის თარიღი 20/12/2011
სარეგისტრაციო კოდი 220010030.11.004.016010
10
20/12/2011
ვებგვერდი, 111221007, 22/12/2011
220010030.11.004.016010
საქართველოს ეროვნული ბანკის ლოგოს დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს

დადგენილება №10

2011 წლის 20 დეკემბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს ეროვნული ბანკის ლოგოს დამტკიცების შესახებ

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  მე-9 მუხლის ,,ვ“ ქვეპუნქტის და „საქართველოს ეროვნული ბანკის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2010 წლის 26 მარტის 5 განკარგულების პირველი მუხლის მე-10 პუნქტის  საფუძველზე, ადგენს:

1. დამტკიცდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის  ლოგო დანართი 1-ის შესაბამისად.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

საბჭოს თავმჯდომარე                     გ. ქადაგიძე

 

დანართი 1

 

საქართველოს ეროვნული ბანკის ლოგო

 

 

საქართველოს ეროვნული ბანკის ლოგო – ძველი ქართული მონეტის ფორმაში   გამოსახული მზის სიმბოლო ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლების ბარელიეფიდან,  მასში ჩასმულია სტილიზებული ორნამენტი. მარჯვნივ  განთავსებული წარწერით ,,საქართველოს ეროვნული ბანკი“.

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.