„სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6380-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 05/06/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/06/2012
სარეგისტრაციო კოდი 040110030.05.001.016791
  • Word
6380-Iს
05/06/2012
ვებგვერდი, 15/06/2012
040110030.05.001.016791
„სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 19.04.2012, სარეგისტრაციო კოდი: 040110030.05.001.016678) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. პირველი მუხლის მე-7 და მე-8 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

2. მე-2 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

3. მე-3 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „,გარდა ამ კანონის პირველი მუხლის მე-7 და მე-8 პუნქტებისა,“;

ბ) მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი            . სააკაშვილი

თბილისი,

2012 წლის 5 ივნისი.

№6380-I