არჩილ ხაბაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ დამტკიცების შესახებ

  • Word
არჩილ ხაბაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11-უ.ს.რ.ს.
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 30/10/2012
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/11/2012
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
11-უ.ს.რ.ს.
30/10/2012
ვებგვერდი, 07/11/2012
არჩილ ხაბაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ დამტკიცების შესახებ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

უმაღლესი საბჭოს

დადგენილება

 

არჩილ ხაბაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

მთავრობის თავმჯდომარედ დამტკიცების შესახებ

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ადგენს:

1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ” საქართველოს კონსტიტუციური კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „დ” ქვეპუნქტისა და მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის 21-ე მუხლის „დ” ქვეპუნქტისა და 29-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცებულ იქნეს არჩილ ხაბაძე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ.  

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს მიღებისთანავე.

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                      ავთანდილ ბერიძე

 

ჩაქვი,

2012 წლის 30 ოქტომბერი.

№11-უ.ს.რ.ს.