საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 306
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 01/07/2004
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 16, 04/07/2004
სარეგისტრაციო კოდი 010.010.000.01.001.001.539
  • Word
306
01/07/2004
სსმ, 16, 04/07/2004
010.010.000.01.001.001.539
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი

საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1.

საქართველოს კონსტიტუციის (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, № 31-33, 1995, მუხ. 668, გვ. 6) 89-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ვ1 ქვეპუნქტი:

„ვ1) იხილავს დავას „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის დარღვევის თაობაზე;“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი  მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი,

2004 წლის 1 ივლისი.

№306-რს