„საქართველოში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1492
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 02/06/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 28, 14/06/2005
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/06/2006
სარეგისტრაციო კოდი 010.120.000.05.001.001.840
  • Word
1492
02/06/2005
სსმ, 28, 14/06/2005
010.120.000.05.001.001.840
„საქართველოში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საქართველოში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საქართველოში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ“ საქართველოს კანონს (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, №9, ივლისი, 1993 წ., მუხ. 185) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 62 მუხლი:

     „მუხლი 62

ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, იაპონიის, ისრაელის სახელმწიფოს, კანადისა და შვეიცარიის კონფედერაციის მოქალაქეებისათვის 3 თვემდე მგზავრობისათვის შემოღებულია უვიზო რეჟიმი.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 2 ივნისი.

№1492-Iს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.