საქართველოს რეპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს რეპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო
მიღების თარიღი 10/08/1991
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 8, 10/08/1991
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.055
  • Word
10/08/1991
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 8, 10/08/1991
020.000.000.05.001.000.055
საქართველოს რეპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი

საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

შეტანილ იქნეს ცვლილება 1984 წლის 15 დეკემბერს მიღებულ საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421):

121-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მეოთხე ნაწილი:

იგივე ქმედობა, ჩადენილი იმ პირის მიერ, ვინც მართავს სხვისი საკუთრების სატრანსპორტო საშუალებას,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთი ათას მანეთამდე.

საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზ. გამსახურდია

თბილისი,

1991 წლის 10 აგვისტო.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.