კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2/128
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
მიღების თარიღი 20/05/2016
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/05/2016
სარეგისტრაციო კოდი
2/128
20/05/2016
ვებგვერდი, 27/05/2016
კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს

გენერალური დირექტორის

ბრძანება № 2/128

 

2016 წლის 20 მაისი

ქ. თბილისი

 

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

 

საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე, 53-ე მუხლების, ,,კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებული 2015 წლის 30 ოქტომბრის №02 ადმინისტრაციული ხელშეკრულების პირველი მუხლის „ა“ პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. მიენიჭოს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი ამ ბრძანების დანართში მითითებულ ობიექტებს.

2. დაევალოს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო სისტემების სამსახურს ამ ბრძანების დანართში მითითებული ობიექტების მონაცემების ძეგლთა სახელმწიფო რეესტრში ასახვა.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარის მიერ ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში (მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქუჩა №4).

 

 გენერალური დირექტორი                                                        ნიკოლოზ ანთიძე

 

დანართი №1

 

ფოტო

სახელწოდება

 

ადგილმდებარეობა

სახეობა

თარიღი

1

DSC_3203

 

№ 1 საჯარო სკოლა

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი, დაბა შაუმიანი

 

არქიტექტურის

 

XIX საუკუნე 1899წელი, – 1924 წლიდან სკოლა

2

 

აკვედუკი – ,,ქვახიდა“

 

 

კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხოვლე

 

 

არქიტექტურის / საინჟინრო

 

XVII – XVIII სს;

3

4ghg mc

 

თრიალეთის ეკლესია

 

წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. თრიალეთი, ხრამჰესის ქუჩა

 

 არქიტექტურის

 

1906წ.

4

 

საცხოვრებელი სახლი

 

წალკის მუნიციპალიტეტი, დაბა თრიალეთი, სუვოროვის ქ. №2

 

არქიტექტურის

 

XIXს-ის II ნახევარი

5

1 mc

 

საცხოვრებელი სახლი

 

წალკის მუნიციპალიტეტი, დაბა თრიალეთი, სუვოროვის ქ. №6

 

არქიტექტურის

 

XIXს-ის II ნახევარი

6

1 mc

 

საცხოვრებელი სახლი

 

წალკის მუნიციპალიტეტი, დაბა თრიალეთი, ხრამჰესის ქ. №32

 

არქიტექტურის

 

XIXს-ის II ნახევარი

7

1ab

 

საცხოვრებელი სახლი

 

წალკის მუნიციპალიტეტი, დაბა თრიალეთი, ხრამჰესის ქ. №34

 

არქიტექტურის

 

XIXს-ის II ნახევარი

8

IMG_2122

 

აბანო

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ასურეთი, სტალინის ქუჩა

 

არქიტექტურის

 

XIXს-ის II ნახევარი

9

1

 

ძალისის აკლდამა

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძალისი

 

არქიტექტურის, არქეოლოგიური

 

მე-4 საუკუნის მიწურული - მე-5 საუკუნის დასაწყისი

 

10

 

 

„დიდნაურის” ნაქალაქარი

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, დიდი შირაქის ველი, ადგილი დიდნაური.

დანართი №2-ით დადგენილ საზღვრებში

 

არქეოლოგიური

 

გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანა – ძვ. წ. XII - VII სს.

 

დანართი №2

„დიდნაურის” ნაქალაქარი - ძეგლის საზღვარი

GPშკოორდინატები: N – 41.41476; E – 46. 22313; N – 41. 41157; E – 46. 22614;

didnauri GPS

      

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.