“სამსახურეობრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №2 დანართში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
“სამსახურეობრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №2 დანართში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 221
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 19/05/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 47, 29/05/2003
სარეგისტრაციო კოდი 310.150.000.05.002.002
  • Word
221
19/05/2003
სსმ, 47, 29/05/2003
310.150.000.05.002.002
“სამსახურეობრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №2 დანართში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №221

2003 წლის 19 მაისი

ქ. თბილისი

„სამსახურეობრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №2 დანართში დამატების შეტანის შესახებ

„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებით დამტკიცებულ №2 დანართში შეტანილ იქნეს „ადგილობრივი მმართველობის სამხედრო განყოფილება“.

ე. შევარდნაძე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.