ქობულეთის რაიონის ულიანოვკის თემისა და სოფელ ზედა ულიანოვკის სახელწოდების შეცვლის შესახებ

  • Word
ქობულეთის რაიონის ულიანოვკის თემისა და სოფელ ზედა ულიანოვკის სახელწოდების შეცვლის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/06/1994
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 19, 14/06/1994
სარეგისტრაციო კოდი 0000.00.00.000000
  • Word
14/06/1994
საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 19, 14/06/1994
0000.00.00.000000
ქობულეთის რაიონის ულიანოვკის თემისა და სოფელ ზედა ულიანოვკის სახელწოდების შეცვლის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება

ქობულეთის რაიონის ულიანოვკის თემისა და სოფელ ზედა ულიანოვკის სახელწოდების შეცვლის შესახებ

 საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1994 წლის 31 მარტის დადგენილება ქობულეთის რაიონის ულიანოვკის თემისა და სოფელ ზედა ულიანოვკის სახელწოდების შეცვლის შესახებ და შესაბამისად ეწოდოს საჩინოს თემი და სოფელი საჩინო.

საქართველოს პარლამენტის

სპიკერი                                                                                      ვ. გოგუაძე

თბილისი,

1994 წლის 14 ივნისი.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.