სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

  • Word
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1990
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 22/09/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/10/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024656
  • Word
1990
22/09/2017
ვებგვერდი, 13/10/2017
000000000.00.003.024656
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1990

2017 წლის 22 სექტემბერი

ქ. თბილისი

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ 35/10 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობისათვის საჭირო საქონლისა და მომსახურების (სამშენებლო და სხვადასხვა მასალები, სპეცტექნიკის ქირავნობა/გადაზიდვა, საინჟინრო მომსახურებები და დაცვის მომსახურება) სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

2. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ უზრუნველყოს 35/10 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობისათვის უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: №81.02.11.564) და მასზე განთავსებული 35/10 კვ ძაბვის ქვესადგურის შენობა-ნაგებობები და მოწყობილობები) შეძენა მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული ერთ-ერთი აუდიტორული მომსახურების გამწევი პირის მიერ მომზადებული დასკვნით განსაზღვრულ საბაზრო ფასად.

პრემიერ-მინისტრი                                   გიორგი კვირიკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.