საქართველოს მთავრობასა და შპს „დეკას“ შორის „დეკა ჰესის“ შესახებ დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

საქართველოს მთავრობასა და შპს „დეკას“ შორის „დეკა ჰესის“ შესახებ დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2006
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 26/09/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/10/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024697
2006
26/09/2017
ვებგვერდი, 16/10/2017
000000000.00.003.024697
საქართველოს მთავრობასა და შპს „დეკას“ შორის „დეკა ჰესის“ შესახებ დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №2006

2017 წლის 26 სექტემბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობასა და შპს „დეკას“ შორის „დეკა ჰესის“ შესახებ დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასა და შპს „დეკას“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი „დეკა ჰესის“ მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების შესწავლის თაობაზე.

2. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველ პუნქტში მითითებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწეროს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა.

პრემიერ-მინისტრი                                                   გიორგი კვირიკაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.