საქართველოს მთავრობასა და შპს „უძილაურთა ჰესს“ შორის „უძილაურთა ჰესის“ თაობაზე დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას,შპს „უძილაურთა ჰესს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“,სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

  • Word
საქართველოს მთავრობასა და შპს „უძილაურთა ჰესს“ შორის „უძილაურთა ჰესის“ თაობაზე დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას,შპს „უძილაურთა ჰესს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“,სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2056
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/10/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/10/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024718
  • Word
2056
05/10/2017
ვებგვერდი, 13/10/2017
000000000.00.003.024718
საქართველოს მთავრობასა და შპს „უძილაურთა ჰესს“ შორის „უძილაურთა ჰესის“ თაობაზე დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას,შპს „უძილაურთა ჰესს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“,სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს მთავრობასა და შპს „უძილაურთა ჰესს“ შორის „უძილაურთა ჰესის“ თაობაზე დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას,შპს „უძილაურთა ჰესს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“,სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №2056

2017 წლის 5 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობასა და შპს „უძილაურთა ჰესს“ შორის „უძილაურთა ჰესის“ თაობაზე დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას, შპს „უძილაურთა ჰესს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასა და შპს „უძილაურთა ჰესს“ (ს/კ: 446957794) შორის დასადები შეთანხმება ამავე მხარეებს შორის 2015 წლის 27 თებერვალს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობას, შპს „უძილაურთა ჰესს“ (ს/კ: 405189451), სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

3. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველ პუნქტში მითითებულ შეთანხმებასა და მე-2 პუნქტში მითითებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწეროს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა.

პრემიერ-მინისტრი                                         გიორგი კვირიკაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.