საქართველოს მთავრობასა და შპს „აად-ს“ შორის დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას, შპს „აად-სა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

  • Word
საქართველოს მთავრობასა და შპს „აად-ს“ შორის დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას, შპს „აად-სა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2077
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/10/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/10/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024676
  • Word
2077
05/10/2017
ვებგვერდი, 13/10/2017
000000000.00.003.024676
საქართველოს მთავრობასა და შპს „აად-ს“ შორის დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას, შპს „აად-სა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №2077

2017 წლის 5 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობასა და შპს „აად-ს“ შორის დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას, შპს „აად-სა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასა და შპს „აად-ს“ შორის დასადები შეთანხმება ამავე მხარეებს შორის 2015 წლის 5 ივნისს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობას, შპს „აად-სა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

3. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველ პუნქტში მითითებულ შეთანხმებასა და მე-2 პუნქტში მითითებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწეროს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა.

პრემიერ-მინისტრი               გიორგი კვირიკაშვილი    

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.