ტექნიკური რეგლამენტის − კარტოფილის მურა სიდამპლის კონტროლის პროცედურების დამტკიცების თაობაზე

ტექნიკური რეგლამენტის − კარტოფილის მურა სიდამპლის კონტროლის პროცედურების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 602
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/09/2018
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.020312
602
29/12/2017
ვებგვერდი, 29/12/2017
300160070.10.003.020312
ტექნიკური რეგლამენტის − კარტოფილის მურა სიდამპლის კონტროლის პროცედურების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №602

2017 წლის 29 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ტექნიკური რეგლამენტის − კარტოფილის მურა სიდამპლის კონტროლის პროცედურების დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის  საფუძველზე, დამტკიცდეს თანდართული ტექნიკური რეგლამენტი − კარტოფილის მურა სიდამპლის კონტროლის პროცედურები.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 სექტემბრიდან.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი