„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 9 აგვისტოს№402 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე“

  • Word
„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 9 აგვისტოს№402 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 237
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 09/08/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 114, 09/08/2008
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
237
09/08/2008
სსმ, 114, 09/08/2008
000000000.00(0).000.000000
„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 9 აგვისტოს№402 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება

„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული             მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 9 აგვისტოს  №402 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. საქართველოს კონსტიტუციის 62-ე მუხლის, მე-100 მუხლის პირველი პუნქტის, „საომარი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 238-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და 239-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის  9 აგვისტოს №402 ბრძანებულება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ“.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს მიღებისთანავე.

 

საქართველოს პარლამენტის

თავმჯდომარე                                                                 დ. ბაქრაძე

თბილისი,

2008 წლის 9 აგვისტო.

№237-რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.