კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის − აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემიის შენობისთვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის − აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემიის შენობისთვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 195
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 19/04/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი 450030000.10.003.021210
195
19/04/2019
ვებგვერდი, 24/04/2019
450030000.10.003.021210
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის − აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემიის შენობისთვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №195

2019 წლის 19 აპრილი

ქ. თბილისი

 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის − აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემიის შენობისთვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

მუხლი 1
„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს − აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემიის შენობას  (ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. №22) განესაზღვროს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.