სს „გამას“ აქციონერთა საერთო კრების შესახებ

სს „გამას“ აქციონერთა საერთო კრების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სს „გამა“
მიღების თარიღი 10/05/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
10/05/2019
ვებგვერდი, 15/05/2019
სს „გამას“ აქციონერთა საერთო კრების შესახებ
სს „გამა“

განცხადება

სს „გამას“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

 

2019 წლის 14 ივნისს 17:00 საათზე ჩატარდება სს ,,გამას“(231167563) აქციონერთა საერთო კრება .

მის.: ქ. თელავი , ალაზნის გამზირი 4 .

 

დღის წესრიგი :

1. სს ,,გამას“ სამეთვალყურეო საბჭოსა და თავჯდომარის არჩევნები.

2. საანგარიშო პერიოდის შედეგების განხილვა.

3. სხვადასხვა .

 

სს ,,გამას“ დირექცია

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.