„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 მარტის №171 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 მარტის №171 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 325
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 10/07/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010240030.10.003.021343
325
10/07/2019
ვებგვერდი, 12/07/2019
010240030.10.003.021343
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 მარტის №171 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №325

2019 წლის 10 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 მარტის №171 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 მარტის №171 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/03/2017, 010240030.10.003.019880) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. შეიქმნას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში  –  საბჭო) შემდეგი შემადგენლობით:

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

საბჭოს თავმჯდომარე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

 

საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო  და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

საბჭოს წევრი

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის სამსახურის ხელმძღვანელი

საბჭოს წევრი

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

საბჭოს წევრი

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

საბჭოს წევრი

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტის წარმომადგენელი

საბჭოს წევრი

 

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის წარმომადგენელი

საბჭოს წევრი

 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენელი

საბჭოს წევრი

 

სსიპ – კონკურენციის სააგენტოს წარმომადგენელი

საბჭოს წევრი

 

ა(ა)იპ – საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის წარმომადგენელი

საბჭოს წევრი

 

ა(ა)იპ – საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაციის წარმომადგენელი

 

    საბჭოს წევრი.“.

 

 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.