„ქალაქ ქუთაისში მოქმედი სამგზავრო – სატრანსპორტო სქემების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის №216 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ქუთაისში მოქმედი სამგზავრო – სატრანსპორტო სქემების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის №216 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 121
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.123.016524
121
06/09/2019
ვებგვერდი, 10/09/2019
010250050.35.123.016524
„ქალაქ ქუთაისში მოქმედი სამგზავრო – სატრანსპორტო სქემების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის №216 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №121

2019 წლის 6 სექტემბერი

ქ. ქუთაისი

 

„ქალაქ ქუთაისში მოქმედი სამგზავრო-სატრანსპორტო სქემების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის № 216 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ქუთაისში მოქმედი სამგზავრო – სატრანსპორტო სქემების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის №216 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:

1. შეიცვალოს დადგენილების №1 დანართის მე-4 პუნქტის გასწვრივ M3 კატეგორიის ავტობუსის №4 მარშრუტის სქემა და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ავტომშენებლის ქუჩა №53 – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა – ირ.აბაშიძის გამზირი – რუსთაველის გამზირი – გრიშაშვილის ქუჩა – რუსთაველის გამზირი – გ.ტაბიძის ქუჩა – რუსთაველის მოედანი – რუსთაველის გამზირი – ირ.აბაშიძის გამზირი – ავტომშენებლის ქუჩა – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა №53.“.

2. შეიცვალოს დადგენილების №1 დანართის მე-10 პუნქტის გასწვრივ M3 კატეგორიის ავტობუსის №25 მარშრუტის სქემა და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ავტომშენებლის ქუჩა №53 – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა – ირ.აბაშიძის გამზირი – 9 აპრილის ქუჩა – ი.ჭავჭავაძის გამზირი – ახალგაზრდობის გამზირი – ი.ჭავჭავაძის გამზირი – 9 აპრილის ქუჩა – ირ.აბაშიძის გამზირი – ავტომშენებლის ქუჩა – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა №53.“.

3. შეიცვალოს დადგენილების №2 დანართის მე-12 პუნქტის გასწვრივ M2 კატეგორიის ავტობუსის №15 მარშრუტის სქემა და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ფანჯიკიძის ქუჩა – წერეთლის ქუჩა – დავით აღმაშენებლის გამზირი – გ.ტაბიძის ქუჩა – გრიშაშვილის ქუჩა – რუსთაველის გამზირი – ირ.აბაშიძის გამზირი – ავტომშენებლის ქუჩა – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა №53 – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ირ.აბაშიძის გამზირი – რუსთაველის გამზირი – გრიშაშვილის ქუჩა – დუმბაძის ქუჩა – დავით აღმაშენებლის გამზირი – წერეთლის ქუჩა – მანდარიას ქუჩა – თამარ მეფის ქუჩა – ფანჯიკიძის ქუჩა.“.

4. შეიცვალოს დადგენილების №2 დანართის მე-13 პუნქტის გასწვრივ M2 კატეგორიის ავტობუსის №16 მარშრუტის სქემა და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ავტომშენებლის ქუჩა №53 – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა – ირ.აბაშიძის გამზირი – ჟ.შარტავას ქუჩა – ზ.გამსახურდიას ქუჩა – დავით აღმაშენებლის გამზირი – გ.ტაბიძის ქუჩა – რუსთაველის გამზირი – წერეთლის ქუჩა – მანდარიას ქუჩა – თამარ მეფის ქუჩა – სოლომონ პირველის ქუჩა – საფიჩხიის მოედანი – სოლომონ პირველის ქუჩა – თამარ მეფის ქუჩა – დავით აღმაშენებლის მოედანი – ფალიაშვილის ქუჩა – რუსთაველის გამზირი – გრიშაშვილის ქუჩა – დუმბაძის ქუჩა – დავით აღმაშენებლის გამზირი – ზ.გამსახურდიას ქუჩა – ჟ.შარტავას ქუჩა – ირ.აბაშიძის გამზირი – ავტომშენებლის ქუჩა – საავტომობილო ქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა №53.“.

5. შეიცვალოს დადგენილების №2 დანართის 21-ე პუნქტის გასწვრივ M2 კატეგორიის ავტობუსის №25 მარშრუტის სქემა და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ავტომშენებლის ქუჩა №53 – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა – ირ.აბაშიძის გამზირი – 9 აპრილის ქუჩა – ი.ჭავჭავაძის გამზირი – ახალგაზრდობის გამზირი – ი.ჭავჭავაძის გამზირი – 9 აპრილის ქუჩა – ირ.აბაშიძის გამზირი – ავტომშენებლის ქუჩა – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა №53.“.

6. შეიცვალოს დადგენილების №2 დანართის მე-40 პუნქტის გასწვრივ M2 კატეგორიის ავტობუსის №100 მარშრუტის სქემა და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ავტომშენებლის ქუჩა №53 – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა – ირ. აბაშიძის გამზირი – რუსთაველის გამზირი – წერეთლის ქუჩა – მანდარიას ქუჩა – თამარ მეფის ქუჩა – სოლომონ პირველის ქუჩა – ვ.კუპრაძის ქუჩა – ვ.ბაგრატიონის ქუჩა – გრ.აბაშიძის ქუჩა – ლეონიძის ქუჩა – ახალგაზრდობის გამზირის I შესახვევი – ახალგაზრდობის გამზირი – ახალგაზრდობის გამზირის I შესახვევი – ლეონიძის ქუჩა – გრ.აბაშიძის ქუჩა – ვ.ბაგრატიონის ქუჩა – ვ.კუპრაძის ქუჩა – სოლომონ პირველის ქუჩა – თამარ მეფის ქუჩა – აღმაშენებლის მოედანი – ფალიაშვილის ქუჩა – რუსთაველის მოედანი – რუსთაველის გამზირი – ირ.აბაშიძის გამზირი – ავტომშენებლის ქუჩა – ავტოქარხნის II შესასვლელი – ავტომშენებლის ქუჩა №53.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენიკოლოზ ლატარია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.