შპს „პროგრესის“ (ს/კ 221274859) პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ

შპს „პროგრესის“ (ს/კ 221274859) პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 5/52844
დოკუმენტის მიმღები სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი
5/52844
06/09/2019
ვებგვერდი, 09/09/2019
შპს „პროგრესის“ (ს/კ 221274859) პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
 

სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს

ინფორმაცია

 

 

  

გაცნობებთ, რომ შპს „პროგრესის“ (ს/კ 221274859) 50% წილის მფლობელია სახელმწიფო. სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საზოგადოების წესდების შესაბამისად, იგეგმება შპს „პროგრესის“ (ს/კ 221274859) პარტნიორთა კრების მოწვევა. აქედან გამომდინარე, გთხოვთ, უზრუნველყოთ სსიპ – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე (www.matsne.gov.ge) შპს „პროგრესის“ (ს/კ 221274859) პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება, შემდეგი შინაარსით:

შპს „პროგრესის“ (ს/კ 221274859) პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ

განმეორებით გიწვევთ შპს „პროგრესის“ (ს/კ  221274859) პარტნიორთა  კრებაზე, რომელიც გაიმართება 2019  წლის 1 ოქტომბერს, 15:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქალაქი ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქუჩა №5.

 

დღის წესრიგი:

1. დირექტორის ცვლილება.

2. წესდების ცვლილება.

3. საწარმოს რეგისტრაციის გაუქმება (გაკოტრება ან ლიკვიდაცია).

 

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი                                        იოსებ ოქრომელიძე

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.