კოოპერატივ ,,მწვანე ველის“ საერთო კრების მოწვევის შესახებ

კოოპერატივ ,,მწვანე ველის“ საერთო კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები კოოპერატივი „მწვანე ველი“
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
06/09/2019
ვებგვერდი, 11/09/2019
კოოპერატივ ,,მწვანე ველის“ საერთო კრების მოწვევის შესახებ
კოოპერატივი „მწვანე ველი“

განცხადება

კოოპერატივ ,,მწვანე ველის“ საერთო კრების მოწვევის შესახებ

 

კოოპერატივ ,,მწვანე ველის“ (ს/კ239861994) მეპაიეებს გაცნობებთ, რომ კოოპერატივის საერთო კრება გაიმართება 201 9 წლის 9 ო ქტ მბერს, კოოპერატივ ,,მწვანე ველის“ ოფისში მისამართზე:  ქ. სენაკი, არჩაიას ქუჩა 3.

 

დღის წესრიგი:

1. ქონების შესაძლო გაყიდვა და გაყიდვის შემთხვევაში მიღებული შემოსავლის დადგენილი პაის ოდენობის შესაბამისად განაწილება.

2. ქონების შესაძლო გაყიდვის შემთხვევაში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მინიჭება.

 

 კოოპერატივ „მწვანე ველის“ თავმჯდომარე:                                                          ბ. თოდუა

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.