„გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში პარკირების ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში პარკირების ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.148.016606
16
13/03/2020
ვებგვერდი, 17/03/2020
010250050.35.148.016606
„გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში პარკირების ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2020 წლის 13 მარტი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში პარკირების ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტებისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში პარკირების ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 13 აპრილის № 33  დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 20/04/2018, 010250050.35.148.016479) დამტკიცებული დანართი №1 შეიცვალოს ახალი დანართი №1-ით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი №1

გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე პარკირების ადგილები

 


მისამართი

/

ფართობი (კვ.)

დგომის კუთხე

შენიშვნა

გრადუსებში

1

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.26.005

76

45

 

2

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.26.246

79

45

 

3

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.26.003

79

45

 

4

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.26.004

217

45

 

5

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.05.19.423

101

45

 

6

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.18.218

438

45

 

7

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.17.019

87

45

 

8

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

 66.45.18.098

69

0

 

9

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზ.

66.45.18.096

169

0

 

10

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზ.

66.45.25.410

59

0

 

11

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზ.

66.45.18.209

389

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

12

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზ.

66.45.18.210

339

0

 

13

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზ.

66.45.21.167

52

45

 

14

ქალაქი გორი, სამეფოს ქუჩა №49

66.45.18.230

141

90

 

15

ქალაქი გორი, სამეფოს ქუჩა №70

66.05.18.268

258

0

 

16

ქალაქი გორი, სამეფოს ქუჩა №52

66.05.18.272

111

0

 

17

ქალაქი გორი, სამეფოს ქუჩა №54

66.05.18.267

120

0

 

18

ქალაქი გორი,   ცაბაძის ქუჩის მიმდებარედ

66.45.25.251

157

0

 

19

ქალაქი გორი,   ცაბაძის ქუჩის მიმდებარედ

66.45.25.252

128

0

 

20

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირი №14

66.05.16.864

209

90

 

21

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.24.176

216

90

 

22

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.21.164

60

90

 

23

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.201

52

0

 

24

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.205

109

45

 

25

ქალაქი გორი, ქუთაისის ქუჩის  მიმდებარედ

66.45.18.173

100

90-45

 

26

ქალაქი გორი, ქუთაისის ქუჩის  მიმდებარედ

66.45.18.172

264

90/45

 

27

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირი №29

66.45.18.548

188

45

 

28

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.204

106

0

 

29

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირი

66.45.18.104

115

45

 

30

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირი №13

66.05.17.400

437

90

 

31

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.254

165

0

 

32

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.131

138

45

 

33

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.253

100

0

 

34

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.250

47

0

 

35

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.246

119

0

 

36

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.249

33

0

 

37

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.255

81

0

 

38

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.31.140

181

0

 

39

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირი №4

66.05.17.401

120

45

 

40

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.245

111

0

 

41

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.248

147

0

 

42

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.256

207

0

 

43

ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქუჩა №5

66.05.19.419

334

45

 

44

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ

66.45.13.196

378

0

 

45

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №6ა

66.45.13.354

268

0

 

46

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ

66.45.07.089

187

45

 

47

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის #9გ მიმდებარედ

66.45.07.097

119

0

 

48

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილი  №7

66.05.14.560

192

45

 

49

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ

66.45.13.197

129

0

 

50

ქალაქი გორი,   26 მაისის სანაპირო

66.45.17.362

838

90

 

51

ქალაქი გორი,   26 მაისის სანაპირო

66.05.19.428

112

90

 

52

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზ. მიმდებარედ

66.45.16.063

128

0

 

53

ქალაქი გორი,   თამარ მეფის ქუჩა

66.05.10.181

311

0

 

54

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზირი №13

66.05.05.199

112

90

 

55

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზირი № 11

66.05.05.197

128

90

 

56

ქალაქი გორი, შინდისის გზატკეცილი №1

66.05.05.198

200

0

 

57

ქალაქი გორი,   ჭავჭავაძის გამზ.

66.45.18.207

247

0

 

58

ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქუჩა  №5

66.05.19.418

66

45

 

59

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილი (მაჩაბლის ქუჩა)

66.05.14.565

87

0

 

60

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ

66.45.13.185

496

45

 

61

ქალაქი გორი,   ტყვიავის ქუჩა

66.05.14.563

160

0

 

62

ქალაქი გორი,   ცაბაძის ქუჩა № 5

66.05.17.402

309

0

 

63

ქალაქი გორი, გელდიაშვილის ქუჩა

66.05.16.865

120

0

 

64

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზ.

66.45.18.211

69

0

 

65

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.244

110

0

 

66

ქალაქი გორი, თამარ მეფის ქუჩა №25-37

66.05.10.182

92

0

 

67

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.25.247

69

0

 

68

ქალაქი გორი, რუსთაველის ქ. თეატრის სკვერის მიმდებარე ტერიტორია

66.45.25.333

 129

0  

 

69

ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქ. №5 ძველი ბაზრის გასწვრივ

66.45.17.303

294

0

 

70

ქალაქი გორი , მშვიდობის გამზირი №2, 4, 6, 8, 10- ის გასწვრივ

66.45.16.066

470

0

 

71

ქალაქი გორი , მშვიდობის გამზირი №3, 5, 7, 9- ის გასწვრივ

66.45.16.065

325

0

 

72

ქალაქი გორი , მშვიდობის გამზირი №12-ის წინ

66.45.16.064

89

0

 

73

ქალაქი გორი, კოსტავას ქ. ინტურისტის მიმდებარე ტერიტორია

66.45.20.521

265

0

 

74

ქალაქი გორი, ფარნავაზის ქ. №1 სამხატვრო სკოლის წინ

66.45.11.126

202

90

 

75

ქალაქი გორი , ცხინვალის გზტ. №14-ის  მიმდებარედ

66.45.07.302

122

45

 

76

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზტ. სავადმყოფოს შესასვლელი

66.05.20.225

168

0

 

77

ქალაქი გორი , ცხინვალის გზტ. №17 ბ-ს მიმდებარედ

66.45.07.303

151

0

 

78

ქალაქი გორი, დ. ამილახვარის ქუჩა

66.05.18.271

204

0

 

79

ქალაქი გორი, გმირების ქუჩა

66.45.12.475

170

0

 

80

ქალაქი გორი, გორგასლის ქუჩა 24

66.45.16.248

193

0

 

81

ქალაქი გორი, თამარ მეფის ქუჩა 33

66.45.25.390

76

45

 

82

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზირი 12

66.45.16.249

1483

90

 

83

ქალაქი გორი, ნინოშვილის ქუჩა 3

66.45.12.476

84

45

 

84

ქალაქი გორი, წერეთლის ქუჩა 1

66.45.17.339

62

90

 

85

ქალაქი გორი, სამეფოს ქუჩა 2

66.45.25.389

133

0

 

86

ქალაქი გორი, სამეფოს ქუჩა 22-48

66.45.26.338

533

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

87

ქალაქი გორი, სტალინის გამზ.17

66.45.18.547

93

0

 

88

ქალაქი გორი, სტალინის გამზ.25

66.45.18.544

113

0

 

89

ქალაქი გორი, სტალინის გამზ.27

66.45.18.546

116

0

 

90

ქალაქი გორი, სტალინის გამზ.23

66.45.18.551

107

0

 

91

ქალაქი გორი, სუხიშვილის ქუჩა

66.45.10.568

107

0

 

92

ქალაქი გორი, სუხიშვილის ქუჩა

66.45.11.166

232

0

 

93

ქალაქი გორი, ტყვიავის ქუჩა

66.45.14.261

460

0

 

94

ქალაქი გორი, ქუთაისის ქუჩა24

66.45.18.553

103

90-0

 

95

ქალაქი გორი, ქუთაისის ქუჩის  მიმდებარედ

66.45.20.546

133

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

96

ქალაქი გორი,   ყიფიანის ქუჩა26-28

66.45.07.354

147

0

 

97

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზ. №2

66.45.13.505

78

45

 

98

ქალაქი გორი, ჭონქაძის ქუჩა

66.45.27.206

229

0

 

99

ქალაქი გორი, ჯორბენაძის 28

66.45.14.259

99

45

 

100

ქალაქი გორი, ი.გოგებაშვილის ქუჩა

66.45.12.539

64

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

101

ქალაქი გორი, ი.გოგებაშვილის ქუჩა

66.45.12.540

54

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

102

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზ.

66.45.07.445

99

0 ან 45

 

103

ქალაქი გორი, გურამიშვილის ქუჩა

66.45.26.379

305

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

104

ქალაქი გორი, წერეთლის  ქუჩა

66.45.17.398

80

0

 

105

ქალაქი გორი, წერეთლის  ქუჩა

66.45.17.400

72

0

 

106

ქალაქი გორი, წერეთლის  ქუჩა

66.45.17.396

82

0

 

107

ქალაქი გორი, წერეთლის  ქუჩა

66.45.17.395

121

0

 

108

ქალაქი გორი, გარსევანიშვილის  ქუჩა

66.45.18.629

223

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

109

ქალაქი გორი, ლომოურის  ქუჩა

66.45.18.630

119

90-45-0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

110

ქალაქი გორი, ი.გოგებაშვილის ქუჩა

66.45.18.632

99

90-45

 

111

ქალაქი გორი, ცაბაძის ქუჩა

66.45.18.635

77

0

 

112

ქალაქი გორი, თამარ მეფის ქუჩა

66.45.31.379

111

0

 

113

ქალაქი გორი, თამარ მეფის ქუჩა

66.45.31.378

58

0

 

114

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.631

274

0

 

115

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.12.535

189

0

 

116

ქალაქი გორი, ამილახვრის ქუჩა

66.45.25.636

144

0

 

117

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.627

59

0

 

118

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.628

61

0

 

119

ქალაქი გორი, რუსთაველის ქუჩა

66.45.17.399

67

0

 

120

ქალაქი გორი, რუსთაველის ქუჩა

66.45.17.397

54

0

 

121

ქალაქი გორი, რუსთაველის ქუჩა

66.45.25.637

316

90-45-0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

122

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზირი

66.45.16.295

43

0

 

123

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზირი

66.45.16.292

266

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

124

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზირი

66.45.16.291

146

0

 

125

ქალაქი გორი, მშვიდობის გამზირი

66.45.16.293

78

0

 

126

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილი

66.45.13.542

232

0

 

127

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.620

60

0

 

128

ქალაქი გორი, ამილახვრის ქუჩა

66.45.26.358

187

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

129

ქალაქი გორი, ამილახვრის ქუჩა

66.45.26.360

158

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

130

ქალაქი გორი, სუხიშვილის ქუჩა

66.45.10.540

224

0-45-90

 

131

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.19.098

246

90-45

 

132

ქალაქი გორი, სტალინის გამზირის მიმდებარედ

66.45.18.588

114

0

 

133

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.18.615

65

0

 

134

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.18.614

88

0

 

135

ქალაქი გორი, შიო მღვიმელის ქუჩა

66.45.14.034

970

90-45-0

 

136

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილი

66.45.07.284

431

45-0

 

137

ქალაქი გორი, 26 მაისის სანაპირო

66.45.17.391

114

45

 

138

ქალაქი გორი, ქართლის ქუჩა

66.45.17.381

127

0

 

139

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.18.612

91

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

140

ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის გამზირი

66.45.18.616

145

90-45

 

141

ქალაქი გორი, ი.გოგებაშვილის ქუჩა

66.45.18.610

59

90

 

142

ქალაქი გორი, ი.გოგებაშვილის ქუჩა

66.45.18.035

170

0

გარდა ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელებისა

143

ქალაქი გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მიმდებარედ

66.45.13.537

627

45-90

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.