საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1-1/145
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
მიღების თარიღი 20/03/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 300280020.22.024.016631
1-1/145
20/03/2020
ვებგვერდი, 24/03/2020
300280020.22.024.016631
საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის

ბრძანება №1-1/145

2020 წლის 20 მარტი

ქ. თბილისი

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის დამტკიცების თაობაზე

„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის მე-7 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა“ თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრინათელა თურნავა
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.