შპს „ნიუ გრუპ ქავთარაძის“ პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ

შპს „ნიუ გრუპ ქავთარაძის“ პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს „ნიუ გრუპ ქავთარაძე“
მიღების თარიღი 25/03/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი
0
25/03/2020
ვებგვერდი, 26/03/2020
შპს „ნიუ გრუპ ქავთარაძის“ პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ
შპს „ნიუ გრუპ ქავთარაძე“
 

 

შპს „ნიუ გრუპ ქავთარაძის“ (ს/ნ 204871567) პარტნიორთა კრების მოწვევის შესახებ

დირექტორის - ლაშა ბაგრატიონის შეტყობინება

 


ლუდმილა შახბაზიანს (პირადი ნომერი: 01009015146) მისამართი: თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. კვ. 4, კორპ. 7

ვინაიდან, შპს „ნიუ გრუპ ქავთარაძემ“ განიცადა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ცვლილებები, კომპანიის წილების დიდი ნაწილი გასხვისდა და საზოგადოებას ყავს ახალი პარტნიორი, რომლის მიერაც განხორციელდა და ხორციელდება სოლიდური ინვესტიცია,  გატყობინებთ:

შპს „ნიუ გრუპი“ (ს/ნ 405203694), როგორც შპს „ნიუ გრუპ ქავთარაძის“ (ს/ნ 204871567) პარტნიორი, იწვევს  შპს „ნიუ გრუპ ქავთარაძის“  (ს/ნ 204871567) პარტნიორთა კრებას, რომელიც ჩატარდება 2020 წლის 10 აპრილს,  მისამართზე: ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. 33, ოფისი 6.

კრების დღის წესრიგს და განსახილველ საკითხს წარმოადგენს:

1. კომპანიის საწესდებო კაპიტალში დამატებით შეტანილ იქნეს 10 000 ლარი;

გთხოვთ, კრების თარიღამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე მოგვმართოთ დღის წესრიგში რაიმე საკითხის შეტანის შესახებ.

შპს „ნიუ გრუპ ქავთარაძის“ (ს/ნ 204871567) დირექტორი ლაშა ბაგრატიონი.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.