სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სარგებლობის ლიცენზიების თაობაზე

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სარგებლობის ლიცენზიების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 22/12/2020
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი
0
22/12/2020
ვებგვერდი, 24/12/2020
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სარგებლობის ლიცენზიების თაობაზე
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
 
სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სარგებლობის ლიცენზიების თაობაზე
 

 

   

 

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზიის სახე, ტერიტორია, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი და ნომერი

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2020 წლის 27 ივლისის №102/ს ბრძანება

სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზია საჩხერის მუნიციპალიტეტის კვერეთის სატყეო მეურნეობის ტერიტორია (7897,339935 ჰა)

შპს „ეიჩ ჯი კაპრა კაუკასიკა“

(ს/კ 405352363)

ლიცენზია N000003

 

2023 წლის 17 მარტამდე

№1000008 ლიცენზია მთლიანად გადასცა ააიპ "საჩხერის მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბმა" 04.03.2020.

 

2

2020 წლის 9 ივლისის №93/ს ბრძანება

ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზია.

სოჭის გირჩის მოპოვება რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს,  ამბროლაურის სატყეოს უბნის, თლუღის ყოფილი სატყეო უბნის 21-ე კვარტალში. წლიური მოსაპოვებელი ოდენობა 6 ტონა

შპს „ფეა თრიიზ“ (ს/კ 200273658)

ლიცენზია

№000033

2021 წლის 19 ივნისამდე

№000020 ლიცენზიის ნაწილი გადასცა ი/მ გიორგი ქევანიშვილმა

3

2020 წლის 14 სექტემბრის №127/ს ბრძანება

 

 

ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზია.

სოჭის გირჩის მოპოვება რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს,  ამბროლაურის სატყეოს უბნის, თლუღის ყოფილი სატყეო უბნის 20-ე კვარტალი. წლიური მოსაპოვებელი ოდენობა 30 ტონა

შპს „ფეა თრიიზ“ (ს/კ 200273658)

ლიცენზია №000037

 

2020 წლის 28 სექტემბრამდე

№1000001 ლიცენზია მთლიანად გადასცა შპს „ტაომ“ (ს/კ 222717353)

4

2020 წლის 23 სექტემბრის №135/ს ბრძანება

ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზია.

სოჭის გირჩის მოპოვება რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს,  ამბროლაურის სატყეოს უბნის, თლუღის ყოფილი სატყეო უბნის მე-12 და მე-20 კვარტლებში. წლიური მოსაპოვებელი ოდენობა 50 ტონა

შპს „ფლორა და ფაუნა“ (ს/კ 436046832)

ლიცენზია

№000038

2021 წლის 31 დეკემბრამდე

პირველადი

5

2020 წლის 17 დეკემბრის №102/ს ბრძანება

სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზია გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, კახეთის სატყეო სამსახური გურჯაანის სატყეო უბნის ლელის სატყეო, საერთო ფართობი 669,852 ჰექტარი.

შპს „ალაზანი 2012 “ (ს/კ 427717580)

ლიცენზია №1000003

გაუქმება

შპს „ალაზანი 2012“-ზე (ს/კ 427717580) გაცემული სამონადირეო მეურნეობის №1000003 სპეციალური ლიცენზიის გაუქმება

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.