ცხოველის საკვების მასალის კატალოგის დამტკიცების შესახებ

ცხოველის საკვების მასალის კატალოგის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 59
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 08/02/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/02/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 240110000.10.003.022612
59
08/02/2021
ვებგვერდი, 09/02/2021
240110000.10.003.022612
ცხოველის საკვების მასალის კატალოგის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №59

2021 წლის 8 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

ცხოველის საკვების მასალის კატალოგის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული „ცხოველის საკვების მასალის კატალოგი“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია