დახმარება

მაცნეს ვებგვერდის მომხმარებელთა კატეგორიები

 

მაცნეს ვებგვერდით სარგებლობს მომხმარებელთა ორი კატეგორია:

1. რეგისტრირებული მომხმარებელი: მომხმარებელი, რომელსაც გავლილი აქვს სტანდარტული რეგისტრაცია და მინიჭებული აქვს მომხმარებლის სახელი, რომლისთვისაც ხელმისაწვდომია კანონების კოდიფიცირებული ვერსიები და შესაძლებელია ვებგვერდზე განთავსებული დოკუმენტების კომენტირება.

2. ავტორიზებული მომხმარებელი: რეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელსაც გარკვეული პერიოდით შეძენილი აქვს მაცნეს ვებგვერდზე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების კოდიფიცირებული ვერსიების ნახვის უფლება. ავტორიზებული მომხმარებელი გაცილებით პრივილეგირებულია რეგისტრირებულ მომხმარებელთან შედარებით და აქვს უფლება სრულიად უსასყიდლოდ გადმოწეროს მაცნეს offline საძიებო პროგრამა.

მომსახურების შეძენის ეტაპები:

  1. მომსახურების შესაძენად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია.
  2. საძიებო სისტემის მეშვეობით მოიძიეთ სისტემატიზებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი.
  3. მოძიებული აქტის სათაურის ზემოთ განთავსებულ ბმულზე − „გთხოვთ შეიძინოთ ნახვის უფლება“ − დაჭერის შემდეგ გადახვალთ წვდომის უფლებების ყიდვის გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ როგორც ინდივიდუალური დოკუმენტის, ასევე შეუზღუდავი წვდომის უფლების ან დოკუმენტების თემატური გამოწერის სერვისის შეძენა.
  4. აირჩიეთ  თქვენთვის სასურველი სერვისი და გადადით ონლაინ-გადახდის შესრულების გვერდზე.
  5. გადახდის წარმატებით შესრულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ  არჩეული სერვისით სარგებლობას (ინფორმაცია შეძენილ სერვისზე და სარგებლობის ვადები იხილეთ მომხმარებელის პროფილში).

 

„საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე განთავსებული სისტემატიზებული ნორმატიული აქტებით სარგებლობისათვის დაწესებულია მომსახურების  შემდეგი საფასური:

 

მომხმარებელთა რაოდენობა

პერიოდი

ერთეულის ფასი

ფასდათმობა (%)

ერთეულის ფასი ფასდათმობით

1-დან 10-ის ჩათვლით

1 თვე

30 ლარი

 

30 ლარი

6 თვე

180 ლარი

10%

162 ლარი

12 თვე

360 ლარი

20%

288 ლარი

11-დან 50-ის ჩათვლით

1 თვე

20 ლარი

 

20 ლარი

6 თვე

120 ლარი

10%

108 ლარი

12 თვე

240 ლარი

20%

192 ლარი

51-დან 100-ის ჩათვლით

1 თვე

15 ლარი

 

15 ლარი

6 თვე

90 ლარი

10%

81 ლარი

12 თვე

180 ლარი

20%

144 ლარი

101-დან 300-ის ჩათვლით

1 თვე

10 ლარი

 

10 ლარი

6 თვე

60 ლარი

10%

54 ლარი

12 თვე

120 ლარი

20%

96 ლარი

301 -დან 500-ის ჩათვლით

1 თვე

7.5 ლარი

 

7,5 ლარი

6 თვე

45 ლარი

10%

40,5 ლარი

12 თვე

90 ლარი

20%

72 ლარი

1 ნორმატიული აქტის დათვალიერება (ჩამოტვირთვა)

 

2 ლარი

 

 

 

 

შენიშვნა:

500-ზე მეტი მომხმარებლის შემთხვევაში, მომსახურების საფასური განისაზღვრება ხელშეკრულებით;

სახელმწიფო ხაზინა
კოდი: TRESGE22
ა/ანგარიში: 707407076
ს/კოდი: 203862622
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.