დახმარება

მაცნეს ვებგვერდის მომხმარებელთა კატეგორიები

 

მაცნეს ვებგვერდით სარგებლობს მომხმარებელთა ორი კატეგორია:

1. რეგისტრირებული მომხმარებელი: მომხმარებელი, რომელსაც გავლილი აქვს სტანდარტული რეგისტრაცია და მინიჭებული აქვს მომხმარებლის სახელი, რომლისთვისაც ხელმისაწვდომია კანონების კოდიფიცირებული ვერსიები და შესაძლებელია ვებგვერდზე განთავსებული დოკუმენტების კომენტირება.

2. ავტორიზებული მომხმარებელი: რეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელსაც გარკვეული პერიოდით შეძენილი აქვს მაცნეს ვებგვერდზე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების კოდიფიცირებული ვერსიების ნახვის უფლება. ავტორიზებული მომხმარებელი გაცილებით პრივილეგირებულია რეგისტრირებულ მომხმარებელთან შედარებით და აქვს უფლება სრულიად უსასყიდლოდ გადმოწეროს მაცნეს offline საძიებო პროგრამა.

მომსახურების შეძენის ეტაპები:

  1. მომსახურების შესაძენად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია.
  2. საძიებო სისტემის მეშვეობით მოიძიეთ სისტემატიზებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი.
  3. მოძიებული აქტის სათაურის ზემოთ განთავსებულ ბმულზე − „გთხოვთ შეიძინოთ ნახვის უფლება“ − დაჭერის შემდეგ გადახვალთ წვდომის უფლებების ყიდვის გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ როგორც ინდივიდუალური დოკუმენტის, ასევე შეუზღუდავი წვდომის უფლების ან დოკუმენტების თემატური გამოწერის სერვისის შეძენა.
  4. აირჩიეთ  თქვენთვის სასურველი სერვისი და გადადით ონლაინ-გადახდის შესრულების გვერდზე.
  5. გადახდის წარმატებით შესრულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ  არჩეული სერვისით სარგებლობას (ინფორმაცია შეძენილ სერვისზე და სარგებლობის ვადები იხილეთ მომხმარებელის პროფილში).

„საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე განთავსებული სისტემატიზებული ნორმატიული აქტებით სარგებლობისათვის დაწესებულია მომსახურების  შემდეგი საფასური:

 

მომხმარებელთა რაოდენობა

პერიოდი

ერთეულის ფასი

ფასდათმობა (%)

ერთეულის ფასი ფასდათმობით

1-დან 10-ის ჩათვლით

1 თვე

39

39

6 თვე

234

10%

211

12 თვე

468

20%

375

11-დან 50-ის ჩათვლით

1 თვე

26

26

6 თვე

156

10%

140

12 თვე

312

20%

250

51-დან 100-ის ჩათვლით

1 თვე

20

20

6 თვე

117

10%

105

12 თვე

234

20%

187

101- დან 300-ის ჩათვლით

1 თვე

13

13

6 თვე

78

10%

70

12 თვე

156

20%

125

301 - დან 500-ის ჩათვლით

1 თვე

10

10

6 თვე

59

10%

53

12 თვე

117

20%

94

500-ზე მეტი

განისაზღვრება ხელშეკრულებით

 

2. ნორმატიული აქტის დათვალიერების (ჩამოტვირთვის) საფასური ერთ ნორმატიულ აქტზე შეადგენს 4 ლარს.
3. თემატურად კლასიფიცირებული ნორმატიული აქტების ელექტრონული მიწოდების საფასური თითოეულ თემაზე შეადგენს 2 ლარს.

 

შენიშვნა:

500-ზე მეტი მომხმარებლის შემთხვევაში, მომსახურების საფასური განისაზღვრება ხელშეკრულებით;

სახელმწიფო ხაზინა
კოდი: TRESGE22
ა/ანგარიში: 707407076
ს/კოდი: 203862622