კომენტარები

boxua's picture
boxua (kaxa)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2011/01/03
ბოლო შემოს: 2021/11/09 23:13:29
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჟოათ,2010 წლის 23 თებერვალის ცვლილეით (#2641-Iს), საქართველოს კანონი
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ მე-7 მუხლის საფუძველზედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსიდან ამოღებულია 414-ე მუხლის მე-7 ნაწილი, აღნუშნულიდან გამომდინარე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 414-ე მუხლის მე-7 ნაწილზე მითითება ხარვეზია თუ თქნიკური შეცდომა?

nika's picture
nika (nika)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/01/03
ბოლო შემოს: 2021/08/25 17:24:33
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

უნდა იყოს 414-ე მუხლის მე-8 ნაწილი, რომელიც ემატება სისხლის სამართლის კოდექსს ახალი ცვლილებებით. სპეციალურად უკუძალის ჩანაწერის გარეშე არ ექნება უკუძალა კანონს?! ვერ ვხვდები რა საჭიროა სპეციალური ნირმა, ან განაჩენის გადასინჯვის დროით შემოფარგვლა

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.