კომენტარები

idemetra's picture
idemetra (ირინე დემეტრაძე-რენცი)
სხვა
რეგ. თარ: 2020/02/21
ბოლო შემოს: 2020/02/21 11:41:03
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

არ არის მითითებული ბინისმესაკუთრის გარდა ვინ შეიძლება იყოს ამხანაგობის წევრი, ან თავჯდომარე როდესაც ბინაში ერთზე მეტი ზრდასრული ადამიანი ცხოვრობს და მათგან მხოლოდ ერთია მესაკუთრე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.