კომენტარები

david73 (დავით ავლოხაშვილი)
სოფლის მეურნეობა, მიწათსარგებლობა და გარემოს დაცვა
რეგ. თარ: 2014/07/28
ბოლო შემოს: 2014/08/08 22:32:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

იქნებ ვინმემ აგვიხსნათ როგორ შევუცვალო ამ კანონიდან გამომდინარე ჩემს მიწის ნაკვეთს სტატუსი სასოფლო სამეურნეოდან არასასოფლო სამეურნეოთი რომელიც მინდა გამოვიყენო კომერციული საქმიანობისთვის....რეესტრში შევიტანე განცხადება და წარმოება შემიჩერეს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.