კომენტარები

ni ni's picture
ni ni (ნინო დავითულიანი)
სხვა
რეგ. თარ: 2022/04/10
ბოლო შემოს: 2022/04/10 11:00:17
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობა. მაინტერესებს, ნებისმიერი საჯარო სამსახურის თანამშრომელს აქვს უფლება, ისარგებლოს შვებულებით პროფესიული განვითარებისთვის?

nqulava@napr.gov.ge's picture
nqulava@napr.gov.ge (ნათია ქულავა)
სხვა
რეგ. თარ: 2021/12/31
ბოლო შემოს: 2023/09/19 14:36:14
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

34-ე მუხლის მესამე ნაწილი ზღუდავს თანასწორობის და საჯარო სამსახურში თანაბარი შესაძლებლობებისა და ხელმისაწვდომობის პრინციპის, რადგან დახურულ კონკურსში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლბა არ ეძლევა ყოფილ საჯარო მოხელეს (პირი რომელიც დასაქმებული იყო საჯარო სამსახურში) მაშინ როცა კონკურსში მონაწილეობის უფლება ეძელვა რეზერვში მყოფ საჯარო მოხელესაც და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირსაც. აღნიშნული ჩანაწერი აშკარად ხელყოფს თანასწორობის პრინციპებს.