კომენტარები

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

მთავრობის მიერ რეფერენდუმის დანიშვნის მოთხოვნის შემთხვევაში თუ პრეზიდენტმა მოტივირებულად უარყო მოთხოვნა და არ გამოსცა ბრძანებულება რეფერენდუმის დანიშვნაზე, მთავრობას რჩება ბერკეტი გადაწყვეტილების შესაცვლელედ?