კომენტარები

cripusha's picture
cripusha (გარიკ)
სხვა
რეგ. თარ: 2021/01/15
ბოლო შემოს: 2021/01/18 21:38:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობა. იქნებ მომწეროთ, საქართველოს ჩასარიცხი აპარატი გავაფუჭე და მომცეს 5 წელი პირობითი. და ჯარიმა 2500 ლარი, მაგრამ არ გადამიხდია. ამასობაში წელიწადი და შვიდი თვე დამრჩა პირობითზე. ჩემი პირველი ნასამართლეობაა. აღნიშნულ ფაქტზე 2 ადამიანი ვიყავით. მაინტერესებს თუ მეშველება რამე. მადლობა წინასწარ!

მარიამ ბერიძე's picture
მარიამ ბერიძე (მარიამი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2020/02/15
ბოლო შემოს: 2021/07/31 17:53:23
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ზუსტად რომელი მუხლით ხართ მსჯავრდებული?

მარიამ ბერიძე's picture
მარიამ ბერიძე (მარიამი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2020/02/15
ბოლო შემოს: 2021/07/31 17:53:23
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მუხლი 3

1. გათავისუფლდეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისაგან ნასამართლობის არმქონე პირი, რომელმაც ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 182-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 185-ე მუხლის პირველი ნაწილით ან 187-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული, თუ თითოეული დაზარალებული ამ კანონის აღსრულებისას გამოძიების ორგანოს ან სასამართლოს წინაშე თანხმობას განაცხადებს, რომ აღნიშნულ პირზე გავრცელდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ამნისტია.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.