კომენტარები

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/04/03
ბოლო შემოს: 2024/07/11 12:15:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

აღნიშნული მუხლის "ბ" ქვეპუნქტი - "იცის სისხლის სამართლის პროცესის ენა" არის აფსულიტურატ პრიმიტიული ჩანაწერი /თუნდაც საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, თავი რომ დავანებოთ ამავე სსსკ-ის კოდექსს/, არაფერი დაშავდებოდა, რომ წერებულიყო იცის სახელმწიფო ენა... /აღნიშნული კოდექსი მრავალ ნაკლოვანებას შეიცავს, თუმცა, ესეთი ზედაპირული ჩანაწერები მაინც რომ იყოს შედარებით სწორედ არაფერი დაშავდება/

eka1310 (ეკა დარასელია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/04/25
ბოლო შემოს: 2013/05/05 22:32:38
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მუხლი 226. ჩემი აზრით და არამარტოჩემი აზრით-

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო არჩევანი არა სასამართლოს ან პროკურატურას, არამედ ბრალდებულს ეკუთვნის. ამაზე თავად ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს არსი საუბრობს, რა აზრთა სხვა და სხვაობაც არ ურდა იყოს.

eka1310 (ეკა დარასელია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/04/25
ბოლო შემოს: 2013/05/05 22:32:38
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბრალდებულს უნდა ჰქონდეს უფლება თავად აირჩიოს განიხილავენ თუ არა მის საქმეს ნაფიცი მსაჯულები და ეს ინსტიტუტი არ უნდა იყოს იძულებითი......

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე-6 პუნქტი ძალიან უაზრო და გაუგებარია. დაუსაბუთებელი აცილება გულისხმობს იმას, რომ არ სახელდება აცილების მიზეზი და მოტივი. ხოდა თუ არ სახელდება, მოსამართლემ როგორ უნდა გაიგოს მე მსაჯულობის კანდიდატს დისკრიმინაციული ნიშნით ვიცილებ თუ არადისკრიმინაციულით ? უნდა დაესიზმროს ???

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ფაქტობრივად მე-6 პუნქტი დაუსაბუთებელი აცილების უფლების დაუსაბუთებელ შეზღუდვას შეუწყობს ხელს.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

გამარჯობათ,ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის შუამდგომლობა პირდაპირ სააპელაციოში შეგვაქვს თუ სააპელაციო საჩივრის მსგავსად საქალაქო სასამართლოში ?

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე შეკრებითობის წესის შეცვლასთან დაკავშირებით ვაპირებ შუამდგომლობის შეტანას და ალბათ განაჩენის დართვა საკმარისი იქნება ხომ ? თუ საქმის გაცნობა დაჭირდათ თვითონ სააპელაციოს ხომ შეუძლია გამოთხოვა ?

prokura's picture
prokura (ლევანი ვეფხვაძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/05/09
ბოლო შემოს: 2015/11/13 15:40:58
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

"ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის შუამდგომლობა წერილობით შეაქვთ სააპელაციო სასამართლოში განსჯადობის მიხედვით"

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

და ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი ან იურისტი რატომ არ შეიძლება იყოს ნაფიცი მსაჯული ? რომელმა ჭკვიანმა მოიფიქრა ეს წესი და რა მოტივით შეუზღუდა ამ პროფესიის პირებს ნაფიცი მსაჯულობა? აშშ-ში ან ბრიტანეთში არ არის ესეთი შეზღუდვები და ამათ საიდან გადმოიღეს ?

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბრალდებულს თუ მოწმის ვალდებულებები ექნება, მაშინ ცრუ ჩვენებისთვის შეიძლება დაისაჯოს. მართალია პრაქტიკში არ ისჯებიან ბრალდებულები ცრუ ჩვენებისთვის, მაგრამ თეორიულადაც არ უნდა არსებობდეს ესეთი საფრთხე !

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

შვილმკვდარ დედას რომ შვილის მკვლელობის საქმის გასაჩივრების უფლება არ ექნება ეს არის სრულიად ამორალური მიდგომა და ჩვენი საპროცესო კანონმდებლობის სამარცხვინო ხარვეზი !

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე-3 ნაწილი როგორ გესმით : თუ მასალა სრულად არ გადმოგვცა პროკურორმა, მხოლოდ გადაუცემელი მასალა ჩაითვლება დაუშვებლად თუ მთლიანად მასალა (მათ შორის გადაცემულიც)? იმიტომ რომ თუ შინაარსს სიტყვასიტყვითი მნიშვნელობით გავიგებთ "ამ მასალაში" იგულისხმება მთლიანად მასალა და არა მხოლოდ გადაუცემელი მასალა !

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე-14 პუნქტი ძალიან უსამართლოა. 5000 ლარით დამაჯარიმოს და მე გასაჩივრების უფლებაც არ მქონდეს ??? სრულიად უსამართლოდ რომ დამაჯარიმოს ვინ აღადგენს ჩემს დარღვეულ უფლებას თუ გასაჩივრების უფლება არ მექნება ??? არა ეს კოდექსი საფუძვლიანად არის გადასახედი !!!

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ძველი კოდექსი გაცილებით უფრო ჰუმანური იყო. დაზარალებულიც ადამიანია და მის ინტერესებსაც ჭირდება დაცვა. უნდა ჰქონდეს მას შეწყვეტის სასამართლოში გასაჩივრების უფლება, ისევე როგორც განაჩენის გასაჩივრების უფლება !

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სასამართლოსაც უნდა ჰქონდეს არასაპატიმრო საქმეების განხილვის ვადა დადგენილი ! არ შეიძლება პიროვნებას ბრალდებულის სტატუსი წლების განმავლობაში ჰქონდეს. ეს მის ღირსებას და მშვიდად ცხოვრების უფლებას ხელყოფს. მქონია შემთხვევები როდესაც სასმართლოში საქმის შესვლიდან 7-8 წლის შემდეგ დაიწყო სასამართლომ განხილვა ! წინასასამართლო სხდომამდე რომ ბრალდებულად ყოფნის 9 თვიანი ვადაა დადგენილი კარგია, მაგრამ სასამართლოსაც უნდა ჰქონდეს რაიმე ვადა დადგენილი.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საზოგადოებრივ მაუწყებლობას თუ არ ჭირდება დასაბუთებული მოთხოვნა სხვა ტელევიზიებს რატომ უნდა ჭირდებოდეთ ? და დასაბუთება რა საჭიროა საერთოდ, თუ ღიაა სასამართლო სხდომა ყველა აკრედიტებულ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს უნდა ჰქონდეთ გადაღების უფლება. დასაბუთებაში რა უნდა ჩაწეროს, თუ რატომ აინტერესებს ესა თუ ის პროცესი ?

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლის მე-3 პუქტის წყალობით ფაქტიურად უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრების უფლება აღარ აქვს მსჯავრდებულს. იმედია ამ მარაზმს მალე შეცვლიან. თუმცა სამწუხაროდ სსსსკ-ს ცვლილებების პაკეტში ეს საკითხი საერთოდ არ მოხვდა.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მეორე ნაწილში სიტყვა "ან" სიტყვა "და"-თი რომ შეიცვალოს უმჯობესია, იმიტომ რომ ზოგიერთი მოსამართლე პრაქტიკაში ერთი კანონიერ წარმომადგენლის გარდა სხვა ახლო ნათესავებს არ უშვებს ხოლმე. ბაბუას ან და-ძმას რომ არასრულწლოვანის პროცესზე არ დაშვება, უაზრობაა.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მეტისმეტად ნელა შემოაქვთ ნაფიც მსაჯულთა სისტემა. 110-114-ე მუხლებს ძალიან იშვიათად აქვს ადგილი ცხოვრებაში. მაგას ჯობდა დამთავრებული 108-ე შემოეღოთ თბილისში ! თუ სამოხელეო დანაშაული შემოაქვთ 108-ს შემოღებას რა უშლის ხელს ? უფრო კლასიკური დანაშაულია და უფრო ადვილად არის აღსაქმელი უბრალო მოქალაქეებისთვის, ვიდრე რთული და ჩახლართული სამოხელეო საქმეები.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

თან არჩევის უფლებასაც ტოვებენ და დარწმუნებული ვარ არც ერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი ნაფიც მსაჯულებს არ აირჩევს. ალბათ 3 პრიმა პუნქტი მხოლოდ ფურცელზე დარჩება. :)

koba.kakulia's picture
koba.kakulia (koba kakulia)
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/05/08
ბოლო შემოს: 2018/11/09 12:59:59
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქმე სააპელაციო სასამართლომ აუცილებლად უნდა გამოითხოვოს და მე სხვა ახალ მტკიცებულებებსაც დავურთავ ამ შუამდგომლობას რათა საჯელის შემცირებასთან გამართლებაც მოვითხოვო...

koba.kakulia's picture
koba.kakulia (koba kakulia)
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/05/08
ბოლო შემოს: 2018/11/09 12:59:59
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ახლაც არის საშიში პრაქტიკა, რაც გამოიხატება შემდეგში: არასასურ ველ ადვოკატს ჯერ ამ საქმეზე კითხავენ მოწმის სახით, ხოლო მერე რადგან ამ საქმეზე მოწმის სახითაა დაკითხული გამომძიებლის დადგენილებით აცილებენ საქმიდან - სამწუხაროდ ეს არის ამ კანონის უკუღმართი გაგება

koba.kakulia's picture
koba.kakulia (koba kakulia)
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/05/08
ბოლო შემოს: 2018/11/09 12:59:59
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ადვოკატი არ შეიძლება მოწმის სახით დაიკითხოს იმ საქმეზე, სადაც ის არის ადვოკატი.

eldarige74's picture
eldarige74 (ელდარ გელაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
რეგ. თარ: 2012/11/29
ბოლო შემოს: 2014/09/14 20:11:12
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ზოგიერთი მოხელის მოქმედებანი იმდენად არის შენიღბული, რომ დანაშაულის ნიშნების არსებობისას ძნელდება სათანადო მტკიცებულებების მოპოვება. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ნაფიც მსაჯულების დიდი ალბათობით გამამართლებელი ვერდიქტის მიღება, ამიტომ ასეთ საქმეებზე ასეთი მოხელეები სავარაუდოდ აირჩევენ ნაფიც მსაჯულებს.

archil's picture
archil (არჩილ ფულარიანი)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/05/14
ბოლო შემოს: 2018/06/08 03:06:57
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

პროკურორს აძლევს საშვალებას თავის ინტერესები განახორციელოს. ჩემ შემთხვევაში არ მცნო დაზარალებულაად და თავის ჭკუით მიკძალავსს დავის გაგძელებას.

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 106-ე მუხლის პირველი ნაწილი „ გამოძიების ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი დადგენილებით. ეს დადგენილება სასამართლოში არ საჩივრდება. იგი დაზარალებულმა შეიძლება ერთჯერადად გაასაჩივროს ზემდგომ პროკურორთან.“ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველი პუნქტს, რომლითაც ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს.
ამდენად, დაზარალებულს უფლება უნდა ქონდეს სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ პროკურორის დადგენილება გაასაჩივროს სასამართლოში.

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 106-ე მუხლის პირველი ნაწილი უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. გამოძიების ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი დადგენილებით. ეს დადგენილება საჩივრდება სასამართლოში."

prokura's picture
prokura (ლევანი ვეფხვაძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/05/09
ბოლო შემოს: 2015/11/13 15:40:58
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

როგორც წესი სასჯელის შთქნთქმის პრინციპს განაჩენის გამომტანი სასამართლოები განიხილავე ზეპირი მოსმენის გარეაშე და მაინც საჭიროა სააპელაციო სასამართლოში შუამდგომლობის შეტანა?

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბატონო ნიკა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 332 1 მუხლში შეცდომა არ არის დაშვებული, იქ, საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსის 414–ე მუხლის მე–8 ნაწილზე, რომლითაც „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 2013 წლის 17 აპრილის საქართველოს კანონით დადგენილ ამ კოდექსის 59-ე მუხლის რედაქციას აქვს უკუ­ძალა იმ მსჯავრდებულის მიმართ, რომელსაც დანაშაულთა/განაჩენთა ერთო­ბლიო­ბის დროს საბოლოო სასჯელი დაენიშნა აღნიშნული ცვლილების ამოქმედებამდე არსე­ბუ­ლი რედაქციის შესაბამისად, ე.ი. საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსის 414–ე მუხლის მე–8 ნაწილზე და არა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსზე.

harison (george harison)
განათლება , მეცნიერება, კულტურა
რეგ. თარ: 2012/12/11
ბოლო შემოს: 2014/08/13 13:46:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

კარგად წაიკითხე დიანა "მიიღოს გასასაჩივრებელი გადაწყვეტილების ასლი და არა გასაჩივრებული. დიდი განსხვავებაა

harison (george harison)
განათლება , მეცნიერება, კულტურა
რეგ. თარ: 2012/12/11
ბოლო შემოს: 2014/08/13 13:46:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მუხლი 38 ნაწილი 5 "თუ ის უქონელია" რა ტერმინია ახლა ეს?! შეიძლება ეწეროს იურიდიული დახმარების შესახებ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დაენიშნება სახელმწიფოს ხარჯზე. ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ სიტყვა "უქონელი" პატივისა და ღირსებისსაკითხია :)

harison (george harison)
განათლება , მეცნიერება, კულტურა
რეგ. თარ: 2012/12/11
ბოლო შემოს: 2014/08/13 13:46:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

>:O ნუ კითხულობთ ხალხო მარტო სათაურებს აბა ნახეთმე–7 მუხლი "ბრალდებულის მიერ მოწმის სახით ჩვენების მიცემამდე დადებული ფიცი არ ხელყოფს მის უფლებას, არ მისცეს მამხილებელი ჩვენება საკუთარი თავის ან ახლო ნათესავის წინააღმდეგ."

boxua's picture
boxua (kaxa)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2011/01/03
ბოლო შემოს: 2021/11/09 23:13:29
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

48-ე მუხლის მე-7 ნაწილი ბრალდებულს აძლევს უფლებას არ მისცეს ჩვენაბა, საკუთარი თავის ან ახლო ნათესავის წინააღმდეგ, მაგრამ თუ მისცემს ჩვენების, უნდა თქვას სიმართლე,წინააღმდეგ შემთხვევაში მოქმედი კოდექსით ნამდვილად არის შესაძლებელი ცრუ ჩვენების მიცემისათვის დასაჯონ. იმედია ამ მანკიერ პრაქტიკას არ დაუშვებენ.

harison (george harison)
განათლება , მეცნიერება, კულტურა
რეგ. თარ: 2012/12/11
ბოლო შემოს: 2014/08/13 13:46:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე ვფიქრობ, რომ მთლიანი მასალის იმიტომ რომ "იმ მომენტისათვის არსებული მასალის" აქ საუბარია ბრალდებასთან არსებული ყველა მასალა და თუ ნაწილს გადასცემს, გადაცემულიც და გადაუცემელიც დაუშვებელი მტკიცებულება იქნება.

harison (george harison)
განათლება , მეცნიერება, კულტურა
რეგ. თარ: 2012/12/11
ბოლო შემოს: 2014/08/13 13:46:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საგამონაკლისო უფლება ნამდვილად მონაპოვარია და არ უნდა დაიკარგოს.

harison (george harison)
განათლება , მეცნიერება, კულტურა
რეგ. თარ: 2012/12/11
ბოლო შემოს: 2014/08/13 13:46:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ბესიკ გაიხსნე მოჭიდავეებმა რომ დაანგრიეს სასამართლოს დარბაზი. მსგავსი სიტუაციების პრევენციისთვის 5000 ლარი ნამდვილად შემაკავებელი ხასიათის იქნება. თუმცა გეთანხმები ვაი და "თვალშ არ მოუხვიდე მოსამართლეს" :-D

harison (george harison)
განათლება , მეცნიერება, კულტურა
რეგ. თარ: 2012/12/11
ბოლო შემოს: 2014/08/13 13:46:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ამ მუხლში ვფიქრობ აკლია ერთი მომენტი: თუ ზეპირი მოსმენის გამართვის დროს განკარგულების გამომტანი მოსამართლე გადაწყვეტს, რომ მიმართვაში დაფქსირებული დარღვევის გამო მიზანშეუწონელია განკარგულების გამოატანა რას შვრება? კოდექსის მიხედვით მაინც გამოაქვს.

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
რეგ. თარ: 2010/12/29
ბოლო შემოს: 2019/02/11 09:26:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საქართველოს კონსტიტუციის 85–ე მუხლის მე–3 პუნქტის შესაბამისად, სამართალწარმოება ხორციელდება მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის საფუძველზე. მოქმედი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 111–ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, დაცვის მხარე არ არის უფლებამოსილი, სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით ჩხრეკის ან ამოღების ჩატარების თაობაზე. ამდენად, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 111–ე მუხლის მე–2 ნაწილი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 85–ე მუხლის მე–3 პუნქტს, რომლითაც ბრალდებისა და დაცვის მხარე სარგებლობს ერთნაირი უფლებებით. საქართველოს კონსტიტუციის მე–6 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია. ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას. ამდენად, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 111–ე მუხლის მე–2 ნაწილი უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: "2.დაცვის მხარე უფლებამოსილი არის , სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით ჩხრეკის ან ამოღების ჩატარების თაობაზე.".

harison (george harison)
განათლება , მეცნიერება, კულტურა
რეგ. თარ: 2012/12/11
ბოლო შემოს: 2014/08/13 13:46:31
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მე ახალი საპროცესო კოდექსის მომხრეთა რიგებში ვზივარ, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დაზარალებულს უნდა შეატყობინონ და თან პროკურორი ვალდებულია გაიაროს კონსულტაცია საპროცესო შეთანხმებაზე ავტომატურად უნდა აძლევდეს უფლებას დაზარალებულს შეთანხმების გასაჩივრების უფლებასაც. იქნებ დაზარალებული დასაბუთებულად ადასტურებს საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევას, რაც შეთანხმების დადების საფუძველი გახდა.

kniaza111's picture
kniaza111 (დავითი თოთრაშვილი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/05/23
ბოლო შემოს: 2024/04/23 12:10:28
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

საგამონაკლისო უფლება მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის მაბალანსებელი ერთ–ერთი საშვალება. ამისთვის ჯარიმა არ უნდა იყოს გათვალისწინწბული.

koba.kakulia's picture
koba.kakulia (koba kakulia)
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
რეგ. თარ: 2013/05/08
ბოლო შემოს: 2018/11/09 12:59:59
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

მკვდარი მუხლია პრაქტიკაში, ამ ჯარიმის გამო

shavlego90's picture
shavlego90 (Tornike nadiradze)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/05/27
ბოლო შემოს: 2019/09/17 18:57:48
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

ვერ დაგეთანხმებით. "ამ მასალის გადაუცემლობაში" ნამდვილად არ იგულისხმება ის მასალა, რომელიც მხარეს გადავეცი. ზოგადად იდეა ძალზე მარტივია მე-3 ნაწილის. აქ საუბარია მხოლოდ იმ მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობაზე, რომლის გადაცემაც მხარის მიერ არ მომხდარა, მაშინ როცა აღნიშნული მტკიცებულება ამ უკანასკნელს უკვე მოპოვებული ჰქონდა. ეს გამომდინარეობს ლოგიკურადაც და წინადადების სტრუქტურიდანაც.

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
რეგ. თარ: 2013/04/03
ბოლო შემოს: 2024/07/11 12:15:30
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

42-ე მუხლის სათაურში აშკარა შეცდომაა და/ან, ის არ პასუხობს ამ მუხლის შინაარს.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
რეგ. თარ: 2011/07/24
ბოლო შემოს: 2018/09/07 19:54:27
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

george harison სანამ უაზრო სმაილებს დადებ ხოლმე, ჯერ კარგად წაიკითხე რა წერია. მე ცრუ ჩვენების მიცემა მიწერია და არა ჩვენების მიცემაზე უარის თქმა. ჩვენების მიცემა-არმიცემა ბრალდებულის უფლებაა, მაგრამ თუ მიცემს აღარ უნდა მოიტყუოს !

mamiela (mamia faiqidze)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2013/11/30
ბოლო შემოს: 2013/11/30 20:15:39
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

axali wesi sadaaaaaaaaaa

()
რეგ. თარ: 1970/01/01
ბოლო შემოს: 1970/01/01 04:00:00
ყველა კომენტარი

112-ე მუხლის მე-5 ნაწილში შეტანილი ცვლილებით (საქართველოს 2012 წლის 22 ივნისის კანონი №6549 – ვებგვერდი,04.07.2012წ.), გადაუდებელი აუცილებლობისას გამომძიებლის დადგენილება აღარ დგება. აღნიშნულთან წინაღმდეგობაში მოვიდა 120-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი, რაც საჭიროებს გასწორებას.

ak.dobo (აკაკი დობორჯგინიძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
რეგ. თარ: 2014/02/08
ბოლო შემოს: 2014/02/08 22:41:06
კონტაქტი - ყველა კომენტარი

სამართლიანობისა და სასამართლო სისტემების ნდობის აღდგენის მიზნით სასურველი იქნება 310–ე მუხლის ზ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ზ) წარდგენილია ახალი ფაქტი ან მტკიცებულება, რომელიც გადასასინჯი განაჩენის გამოტანის დროს არ იყო ცნობილი, ვინაიდან აღნიშნული ფაქტი ან მტკიცებულება არ ან/და ვერ იქნა წარმოდგენილი ბრალდებულის/ბრალმდებელის მიერ და თავისთავად თუ სხვა დადგენილ გარემოებასთან ერთად ამტკიცებს მსჯავრდებულის უდანაშაულობას ან მის მიერ იმ დანაშაულზე უფრო მსუბუქი ან უფრო მძიმე დანაშაულის ჩადენას, რომლისთვისაც მას მსჯავრი დაედო, აგრეთვე ამტკიცებს გამართლებულის ბრალეულობას ან დანაშაულის იმ პირის მიერ ჩადენას, რომლის მიმართაც სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყვეტილი იყო.