„საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5151-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 03/06/2016
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/06/2016
Регистрационный код 130040000.05.001.018131
5151-რს
03/06/2016
Вебсайт, 10/06/2016
130040000.05.001.018131
„საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден