„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 2474-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 06/06/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 21/06/2018
Activating Date 01/10/2018
Регистрационный код 010080000.05.001.018869
2474-რს
06/06/2018
Вебсайт, 21/06/2018
010080000.05.001.018869
„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.