„საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3892-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 06/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 14/12/2018
Регистрационный код 130040000.05.001.019281
3892-რს
06/12/2018
Вебсайт, 14/12/2018
130040000.05.001.019281
„საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден