საქართველოს მთავრობას, სს „გალტ ენდ თაგარტს“, სს „ზოტი ჰიდროს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 25 დეკემბერს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

  • Word
საქართველოს მთავრობას, სს „გალტ ენდ თაგარტს“, სს „ზოტი ჰიდროს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 25 დეკემბერს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2053
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/10/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/10/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024664
  • Word
2053
05/10/2017
ვებგვერდი, 13/10/2017
000000000.00.003.024664
საქართველოს მთავრობას, სს „გალტ ენდ თაგარტს“, სს „ზოტი ჰიდროს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 25 დეკემბერს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს მთავრობას, სს „გალტ ენდ თაგარტს“, სს „ზოტი ჰიდროს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 25 დეკემბერს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №2053

2017 წლის 5 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობას, სს „გალტ ენდ თაგარტს“, სს „ზოტი ჰიდროს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 25 დეკემბერს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

1. მოწონებულ იქნეს შეთანხმება საქართველოს მთავრობას, სს „გალტ ენდ თაგარტს“, სს „ზოტი ჰიდროს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 25 დეკემბერს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასა და სს „ზოტი ჰიდროს“ შორის დასადები ხელშეკრულება „ზოტი 1“ და „ზოტი 2“ ჰიდროელექტროსადგურების სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ.

3. განკარგულების პირველ პუნქტში მითითებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესაბამისად, საპროექტო კომპანიის მიერ სამშენებლო საბანკო გარანტიის წარდგენის შემთხვევაში, მთავრობამ უზრუნველყოს სს „ზოტი ჰიდროსთვის“ წარდგენილი წინასამშენებლო საბანკო გარანტიის (240,000 აშშ დოლარის ოდენობით) დაბრუნება.

4. ამ განკარგულების მესამე პუნქტში განსაზღვრული საბანკო გარანტიის დაბრუნების თაობაზე გარანტიის გამცემ ბანკში წარსადგენ შესაბამის წერილზე საქართველოს მთავრობის სახელით ხელმოწერის უფლებამოსილება მიენიჭოს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრს, ილია ელოშვილს.

5. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველ პუნქტში აღნიშნულ შეთანხმებასა და მეორე პუნქტში მითითებულ ხელშეკრულებას საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწეროს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა.

პრემიერ-მინისტრი                                           გიორგი კვირიკაშვილი        

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.