სს „მარაბდას“ გეგმიური საერთო კრების შესახებ

სს „მარაბდას“ გეგმიური საერთო კრების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 07
დოკუმენტის მიმღები სააქციო საზოგადოება „მარაბდა“
მიღების თარიღი 07/05/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი
07
07/05/2019
ვებგვერდი, 13/05/2019
სს „მარაბდას“ გეგმიური საერთო კრების შესახებ
სააქციო საზოგადოება „მარაბდა“
 

 

სს „მარაბდის “ საერთო კრების ჩატარების შესახებ

განცხადება


მოგახსენებთ, რომ სააქციო საზოგადოება „მარაბდა“ ატარებს გეგმურ საერთო კრებას 2019 წლის 29 მაისს 12 საათზე, სააქციო საზოგადოება „მარაბდის“ იურიდიულ მისამართზე: ქ. თბილისი გორგასლის ქ. 109, ადმინისტრაციულ შენობის მეორე სართულზე და იწვევს ყველა აქციონერს კრებაზე მონაწილეობისათვის, რომელზეც განიხილება შემდეგი საკითხები მოცემული დღის წესრიგში: 

დღის   წესრიგი:

1. სს „მარაბდის“ 2018წლის ფინანსური ანგარიში.

2.  ორგანიზციის მიმდინარე და მოსალოდნელი საქმიანობის შესახებ.

სს „მარაბდის“  დირექტორი: იოსებ კახაძე                              


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.